גליון 1452

העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 2 | איו עוו־ צווו 7ד1זות את יום נשואין י! נצל אתה תוכני ת הארצית ה מיו חדת של ״רמקו׳ ל שמן זוגות צעירים ב תג אי ם מיוחדים וב מקומות הבאים: באר״שבע אשקלון אשדוד
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 3 | מכתבים דרושים חברה תרשיש סעל־ון לשלטון! חזון אחרית הימים: חוק השבת יהא שריר וקיים, והאזרח הישראלי יבלה את יום־המנוחה בביתו, מחוסר כל יכולת לנוע בכבישי הארץ.
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד ג) עתונאי קולנוע ידועי־שם, מעשר ארצות שונות. אחר כך ציין שהוא היה ביניהם. וכבר אמר מי שאמר :״אין הנחתום מעיז על עיסתו.״ שלמה הדר המולדת
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 5 | לא השיב למכתב, כי בינתיים נתן יו׳-ר הועדה הבטחה אישית בעל־פה לאחד משרי הממשלה כי עורך העולם הזה יוזמן לישיבת הוועדה, כדי שיוכל להסביר את השגותיו לחברי הוועדה.
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 6 | בשלם גרמניה לי ל ה גנ ר לי ם .חיילי הוורמאכס רק עשו את חובתם,״ טענו הדוברים הגרמנים, כאשר תקפו בחריפות את המסע שהתנהל בישראל נגד מינויי דולף פאולם כשגריר.
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 7 | העול! הזה
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 8 | כל החינה עי 113113־ תמשחתה121 ינימ הר 11־ע1ה״זרננ 11נ 1ל
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 9 | בעולם (המשך מעסוד )6 את כוחותיו ברגע שהוא מתרומם האדמה? קובה פרס 1ם ד־ר ׳עקבסון סופו ש ד וקן סיגריות הנשים השתגעו אחרי חיוכו העצוב. המהפכנים העריצו אותו. בקובה
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 10 | ויי **ה תהיה אות־ההיכר של רשימת דויד ^)בן־גוריון? על כך בוודאי עוד יתנהל ^ קרב מרתק. האות אל״ף — אחד בדורו — תפוסה. ^ היא שייכת למפלגה אחרת, מפא״י. האותיות
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 11 | במדינה העם הוון ל מו ע ד תחרות נוער ארצית שיר בחיבור הנושא ״לכל אחד נח1ץ חשב1ן בב 1ק לסחר חויך השיר שיבחר ע״י ועדת השופטים במקום הראשון. יזכה א ת מחברו בסך:
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 12 | הדסכם הקואליציוני. אך שני שרי אחדות- העבודה — ישראל בר־יהודה המנוח ויגאל אלון — לא רצו שיידבק בהם תו של משרתי הקלריקליזם. הוחלט כי מפקד ה־פלמ״ח לשעבר ינהל את
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 13 | על התהליך המוזר שהפך עשן ליבולי מהוגן לבטא!ן של כלא 1ש אמזמן גרמו כמה עתונים סנסציה, כאשר פירסמו ידיעה, כי אנשי המיעוט במפא״י /עומדים לקנות את עתון הארץ. הם אף
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 14 | ריאקציונית, צמאת־ שלטון ושוחרת ־מלחמה בעבודת־הנמלים שנועדה,להביא לו פירסום בינלאומי. היה זה ספרו הגשר על הים התיכון, שהוגש לסורבון כעבודת־מחקר לקבלת תואר
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 15 | במדינה (המשך מעמוד ) 11 נשתמש בפלאקאטים מן הבחירות האחרונות עם דיוקן ענק של הזקן, ומתחתיו כתוב; .אותו אי־אפשר לנצח!״ על החתום: לוי אשכול. הציבור שואל אותנו
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 16 | ו הוא יסר למור את חייו של אשכור כן־\וריון? בכנסת השישית, וכי כל רעיון בכיוון זה הוא חלום חסר־שחר/ .יחסי־הכוחות פשוט לא יאפשרו זאת. ואפילו היה הדבר אפשרי, לא
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 17 | אילת סוערת בגלל פישוים של מורה מונשות -הואשמת בכו ונורא. המורה לאנגלית סילביה קוויט, אוהבת את המנופאי סוג אלף־אלף, רפי חיון! ערומה בראש חוצות **•*5ערוריה כזאת
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 18 | התאהבה נגנונא׳ הנמל ! ידעה, ׳לשחות. ן י ממנו ונסו, 1ן 1וכר אחפה ירת על ד. כולם תה של 5ה, קצת עבדה בתרגומים באנגלית במשרד־החוץ בירושלי!, והיתר, באילת בחופשה.
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 19 | קולנוע בימי הקיץ אין כמו אל-סבון ,נקה 7״ סרטים הו ד ר דו רטמבד התמים (קולנוע אופיר, תל אביב; ארצות־הברית) בריוני קולנוע־מרכז מתקדמים. הם הצליחו להגיע עד קולנוע
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 20 | האס יצריח אבוהם ו״טו ויצוו תקוים א1ושי!משבטי? ידוע בציבור״ לפני השופט הרשם דויד ולך התייצבו שני הצדדים, ביקשו הכרעה בתביעת פיצויי עבודה. היו אלה פיצויים בסך
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 21 | במדינה נמשכת 01הושמה אור חי ם לכתותאק בד 13־ דבי־! 11 מציל ה מ 1לדח אנשים נאורים רבים מתלבטים לאחרונה על מישכבם בלילות בבעיה ציבורית חמורה ביותר: מד, עשה פראנק
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 22 | דסדהמרחדתמ דוו חתעל ישראל הפכו, בזמן האחרון לשדה גדול של גרוטאות. הכל נשבר כאן ומוצא מכלל שימוש. נשברים פרצופים, גולגלות, שיניים, לבבות, מצלמות, קרחות, ראשים,
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 23 | ספורט כדו ר סל ד ו ־ קדב \ורל • חשבתי שהכדורסל העתיד של המדינה, כמעט הרסו אותו אחד מכדורסלני יש לפני חודש בארץ זהו ספורס והנה, בשבוע אחד לגמרי *,קונן השבוע
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 24 | חצי! הקבלן יגאל זכאי כבר לא אוהב את תלמה זכאי. תלמה זכאי כבר לא אוהבת את יגאל זכאי. אבל תלמה זכאי אוהבת התוכנית של המועדון. הקהל עקב אחריו ואחת אשתו
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 25 | כ ל אגש׳ ש!?ן (המשך מעמוד )13 ת ן ויגבר באותה שעה הגיעה מלחמת היישוב לשיאה. פעולות לח״י ואצ״ל יצרו מצב נפשי שגם ראשי ההגנה לא יכלו לעמוד נגדו. קמה ״תנועת המרי
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 26 | 06 באור-פום1נ?אים 7 א ג ־ נ ן שטיחי ירושלמי מציעים: שואב אב ק משוכלל מ תוצרת £8צ 0 0א חינ ם לכל הרוכש עד 30.7. 65 שטיח א ק רי לן מ קי ר אל קי ר בגודל 15מ ״ ר.
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 27 | חופשות נפלאות... וסרטי ק ודק כשאתה מצלם את חופשתך על סרט קודק — קלטת אותה בדרן שהיית רוצה לזכרה לתמיד. לפניך הרים, חופי רחצה — כל מקום שהיית בו — בצבעים
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 28 | בסרחב מ צריי ם חנ ״ הבקא הי ר גמאל עבד־אל־נאצר לא השלים עם סילוק ידידו, אחמד בן־בלה. בהודעה משותפת עם ראש ממשלת סין, לפני שבוע, הוא גם התנגד לדחיית ועידת
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 29 | במרחב (המשך מעמוד )27 השלישית לשאר צעירי מצרים, כדי להוכיח שאביה מתנגד לפרוטקציה. תימן אפילו מישו־־אד הבד הרב-שימושי אשר כבש את לב הנשים בישראל. £1אמ^ בד הפלא,
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 30 | סננינון # ק ל אנ שי שוקן (המשך מעמוד )24 שהארץ חתר תחתיו במשך שנים, נתגלה כחביב־הקהל. אפילו צעירי בן־גוריון נוכחו לדעת כי. השבועון המסויים״ משפיע על הזרמים
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 31 | הוא מוגבל בענווה -אנו דא באהבה הובנות הטילה עליו לשות את שתי נשותיו ר 6זווזו—1ווו מבזבז יותר מדי כסף על אשתו הראשונה. כי גם שם גרו זוהרה ודינה בדירות נפרדות,
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 32 | ניס הספר הע1ה להנדסה במדינה (המשך מעמוד )20 אסף קהל רב וזרק פסנתר לקרקעית הים, כדי שידעו שהוא רפי נלסון קיים, ויכתבו בעתון• אבל בחוף אלמוג אסור לזרוק פסנתרים׳
העולם הזה - גליון 1452 - 7 ביולי 1965 - עמוד 33 | מספר 1452 שנה 28 ז׳ תמוז תשכ״ה7.7.1965 , המחיר — 1 .ל ״ י סנסציה משפטית
חזרה לתחילת העמוד