גליון 1453

העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 2 | אחת ההחלטות הראשונות שניתקבלו על- ידי העורכים החדשים של העולם הזה, לפני חמש עשרה שנה, היתד. זו: לא לפרסם מודעות אבל. הנוהג של פירסום מודעות אלה, ניראה לנו תמיד
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 3 | מכתבים כרכה לאורי דייוויס להעולם הזד — .אורידייווים — אוריאבנרי — ברכותי הח מות לרגל השיחדור ! ש. תגר, בחירה כין אנשים האמבורג כל הוויכוח בין הקוראים בעד ונגד
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 גץ ימ מכריו על: ת ח רו ת ננגנר א ר צי ת בחיבור שיר השיר שיבחר ע״י יעדת השופטים כמקום הראשון. יזכה את מחברו בסך: 500־250 , הוועד למען הסרת
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 5 | דרישה לציירי־שלסים וסיסמות משובחים ומעולים. אני מקוזה בכל לב ובכנות, כי משה ברנ־שטיין ימצא שם את מקומו ההולם: שלטים וסיסמות. אולי בהכרח ייגמל מהרגלו המצוי
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 6 | במרחב תימן אדםנ עי םמאד סיגריות >מ/שוני תערובת אמריקאית פילטר כיד ה מל ך קו פסתמכ סו ב ב תוצרת דובק בע״ם פרסום ד־ר יעקבסין איך צדים קוף? מכניסים שזיף לבקבוק
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 7 | גדולתו נת\לתה בסופו ף* מונותיו שייכות להיסטוריה העיברית החדשה. שום תפר של תולדות ישראל לא ן 4יהיה שלם בלעדיהן. משה שרת לוחץ את ידו של עזאם באשא, מזכיר הליגה
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 8 | העולם כי אכן מנהלת הציונות מדיניות פשרנית ושוחרת־שלום, בעודו מתנגד בעקשנות לוזיתור הקטן ביותר. ,ת \ אגד ה גז ג פ תי י ע ביגן! ״ ** ל שיטת פעולתו מלמדת פרשת
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 9 | ממקורות אחרים, ושוב אין ספק כי אכן היו גישושים כאלה מצד השליט המצרי, שהתבסס אז בשלטונו. (שרת האמין כי מותר לשקר למען המדינה, וכי אין בכך חוסר־הגינות אישית.
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 10 | גם מי שהתנגד לקו משרד־החוץ, נאלץ להסכים בימים ההם כי הרמה האישית שיל השרות, והרוח השוררת בו, היו מן המעולות. אפשר היה להיכנס לשגרירות ישראל בלונדון, בפאריס או
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 11 | במדינה העט התאבדות מו ס די ת היה נידמה כאילו הכנסת החמישית אחוזה בולמוס של התאבדות מוסרית, ימים מעטים לפני מותה הגופני. ארבע הצעות של חוקי־תועבה — כל אחת גרועה
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 12 | ל־־יי אודי מורפי במדינה גבור מלחמת העולם ה־ —11 הכוכב האמריקאי הנמצא בימים אלה בישראל והמככב בסרטו של (המשך מעמוד ) 11 מנחם גולו ״מבצע קהיר״ יוצג גדול סרטי
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 13 | כששני פלגי מפא״י יתנגשו זו בזו מקרית־שמונה ואת אילת. מינעדר? לא מלחמת־הו׳,שמצות קבעה את יחסי־הכוחות, אלא ההצבעת שבאה בעקבותיה, שעה וחצי אחרי חצות. המיסם־ רים
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 14 | אגל, זעזוע, צער -אלה הבעורדהפנים שהצטיירו על פני שלושים אלן? תושבי ירושלים, שעברו על פני הארון, ושהעידו על האהדה העמוקה שנשתררה בלב הציבור בלפי משה שרת. עולים
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 15 | האחרונות - ׳ים בלט דויד $ן במשך פל זנה ראשונה משמאל) .רגשי האבל היו מהולים ברוגז גובר והילד על דויד כן* גוריון, שנעדר כעת הצבת הארון(בשם שנעדר לאחר מבן בעת
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 16 | עו ב ה טן ואש העיר ביום ראשון בבוקר קם זאב אלתגר, עורך ת־עתון רב־ההשפעה ידיעות רמת־גן, והודיע לאשתו, :אני הולך להיות ראש־עיר.״ ״לא, לאי״ יללה האשה, ,יש לך אשה
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 17 | ! במדינה ההסתדרות מה הטעם ד .כך הם גומלים לנו!״ התמרמר השבוע עסקן הסתדרותי של חרות. הוא התכוון לאנשי אחדות־העבודה. בבחירות האחרונות בהסתדרות נתנה חרות הוראות
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 18 | במדינה (המשך מטמוד ) 10 לפני שנה נסתכר בי שרת חלה כסרטן. הרופאים היו בטוחים כי לא נותר לו לחיות אלא שבועות מעטים בלבד. בצמרת המדינה נעשה הכל כדי להעלים את האמת
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 19 | לא הייתי שודד או אגס -היה לי וק ״גיוק ערבי בראש -לנו שגאו אווזי אגע1׳ העולם התחתון תיש להתעלל נ׳ * 6מנה מעשיהו: שישה ביתנים לב- נים, חדר־תרבות, חדר־אוכל, מיספר
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 20 | ספורט אנשים כדורסל ח דו התהאח ריו ת דויד בף גוריון לא השתתף במסע הלוויה של משהשרת, לא נכח גם בבית הקברות בתל־אביב. הוא רק חלף על פני ארונו של המנוח, עת הוצב
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 21 | ניצח נחצות נעשה צפוף בארץ, בזמן האחרון. כאילו לא די בשערוריות וברכילויות של הילידים, מספק מבול־הכוכבים, שנפל על הארץ לאחרונה, עודף כזד, של סקאנדלים, שעוד מעט
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 22 | קולנוע סרטים משבט ״ומחתרת משפט איו בתל־־אביב די רהכ מו ש לנו ורווחה. יציבות לחוזק לפני שאתה מחליט על קנית דירה, בדוק וראה מה אנחנו מציעים לך עבור כספך. ן ^ ך
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 23 | ברלין לאח אינו עירו וסלאדז שבאתי הוצג בברלין — אך מחוץ לפסטיבל. היו שחששו כי הסרט יעורר אסוסיאציות אנטי־שמיות. קרה ההיפך. מדווח שליח ״העולם הזה״: ״איפה אפרים
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 24 | בשלם זיאט־נאם מ ה לו מהבחלדה רי ק ברניקו תרועות־פירסום קידמו את פני המיבצע. זו הפעם הראשונה, הכריזו הכותרות, יוצא הצבא האמריקאי לפעולה עצמאית נגד ה־ויאט־קונג.
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 25 | דות ושינאה הדדית, שתביא לדמורליזציה גמורה. במלחמת־העולם השניה השתמשו כל הצבאות בשיטות אלה. התוצאות היו זעומות ביותר. הוכח שאין בהן תועלת כשהן מופעלות נגד צבא
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 26 | זוכרים את וידוייה המרטיט של נורית כרמל (נץ) מלפני שלושה שבועות (העולם הזה?)1450 אני מתכוונת למועמדת המאוכזבת, שלא נבחרה למלכת־יופי. זוכרימן בטח זוכרים, ואפילו
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 27 | תדריך ספרים תרגום חוט 0ק לי ד סירנו דה״כרז׳רק (מאת אדמונד רו- העולם הזה ממליץ מה לראות, לפי סדר — חובה לראות; העדיפויות הבא: אפשר לראות; רצוי לראות; • אסור
העולם הזה - גליון 1453 - 14 ביולי 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד