גליון 1454

העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 2 | בשעה שאני כותב לך שורות אלה, עדיין לא ברור אם תגיע הצעת חוק לשון הרע השבוע לאישורה הסופי של הכנסת. הכל מוכן לכך. גלגלי הממשלה והקואליציה עבדו שעות נוספות.
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 3 | 9 0 1 )1 6 *1 אחד מהם שלך לחיסון עורך מפני קרני השמש להנאה מהשיזוף ללא הרגשת כוויה @ ט 51 1 1־\י 1:1קרם שיזוף שקוף, נמשח בקלות נספג בעור ומגן עליו מפני קרני
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 4 | חדרים במזומן היתר בתשלומים חוד שיי ם נו חי ם ה חל מ מו ע ד הכני ס ה. הדירה מ רוו ח ת ( 75מ׳־ר) ב שכונ ת המגורים החדשה איו ר -ש כ ענ ה ליד הכבי ש הרא שי ת ״ א ־
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 5 | יכול לקבוע, כי יריב עשתה שרות דוב לעירנו, בכך שכיוונה את חיציה ליריביו של קריניצי, במקום שתירה אותם אליו. ש.ל! ,.רמת־גן פדא בכלא לפלאי הכלא הישראלי אין גבול.
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 6 | במרחב אלגוריה צ ר חו ת שד זהב בכמה דולארים עקה בניין הפיראמידות? כמד. השקיעו שליטי בבל בבניית תזיגורא־טיט המפוארים? ואפילו ישראל הקטנה — כמה כסף השקיע מלכה,
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 7 | 111 1111 ף* עיירה אמריקאית קטנה הופיעו שני כתבי־עת *4קטנים. האחד נקרא עקרב, השני סירפד. השניים נהגו לעקוץ זה את זה. בהדרגה עלה מתח הוויכוח, עד שזעם התקפותיהם
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 8 | זהו שאול בוישתחוו: האיש שנכנס נטשת ומנא״ ,הנועל עתה למען בו־גוויוו-או הלוחם למעשה מלחמה אחות לגמי׳ רים נעצר על־ידי המשטרה הצרפתית, הוחזר למרוקו. ״כבר אז נגזר
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 9 | במדינה העם מדד יוקד הכפייה בפאסאדינד. אשר בארצות־הברית עמלו המדענים, חיברו את הנקודות ששודרו על- ידי החללית מארינר־ ,4ממרחק של 135 מיליון קילומטרים. כל 40 אלף
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 10 | כר ה׳ילי הערמאבטותגדמנ, נשבעו איממיט לב רר אדולף היטלר ־ הגש אתד מהס יכול להיות שגריר בישראל? ״כשם שהוורמאכט מסור למדינה זו של הנאציונל־סוציאליזס בנאמנות
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 11 | הצטרפותו של אדם לוורמאכט אינה יכולה, איפוא, להיחשב בפעולה רצונית או כהבעת תמיכה ברייך השלישי, כמו הצטרפות לס״ם, למשל. עובדה זו מסבירה מדוע גבר בגרמניה המערבית
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 12 | הצעת חוה השנת גומה למשבר בממשלה. המלך ג׳ורג׳ — בן־יהודה. בתל־אביב בולטים מוקדי־ד,אנשים בדיזנגוף, או ב־כיכר־המושבות, או בשדרות ירושלים שביפו. שיאי הצפיפות
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 13 | ותתה ועוגות להתקבל בקואליציה הבאה מצויים שם כל שבת כמיליון אזרחים. אם יאושר החוק, הוא ימיר את הצגות־התיאטרון במישחקי־קלפים. ואני לא אתפלא אם יתברר שאחד מן
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 14 | אלה הו התמונות הואשתות שר מלוו־ה מראה מתחת רגשו שני גשרים משמשים מעבר להולכי רגל בתוך גן־העצמאות המורחב. חזית־המלון .בנוייה בצורה זיגזגית, כך שאפשר לראות מכל
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 15 | ו שעוד לא ננתח ־ וכבו גום רווינוח ! הדוגמניות נראות כננסיות בקצה אולם ;הנשפים, המכיל 1000 איש, בו ייערך נשף־הפתיחה של המלון ב־ 14 בספטמבר. האולם הוא בעל תאורה
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 16 | חירויס בגרו חשנו׳ נוגח-גו זעקו: ״אבא רצח את אמא!״ ץ עקה של אשה פילחה את הלילה. ן דיירי הצריפים השבויים ברחוב אצ״ל ברמת־עמידר התעוררו בבהלה, הציצו החוצה מבעד
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 17 | המודד מאשדוד (המשך מעמוד )8 באשדוד, קיבלתי תקציב כולל של מועצת־הפועלים — 30 לירות. כל הזמן חשבתי שאני עושה עבודה ציבורית. ופתאום נתגלה שאני גנב.״ נפתחה שרשרת
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 18 | קולמע סרטים נשי ב אי ט לי ה ה בו בו ת (מוגרבי, תל־אביב; איטליה) הוא סרט המורכב מארבע אפיזודות, העשויות בידי ארבעה במאים איטלקיים ידועים. שלוש אפיזודות הן
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 19 | ה מו ר ה חו ל ה בוקר טוב מורתי(תל-אביב, תל-אביב; ארצות־הברית) מורה זקנה, קשוחה, דייקנית ומחמירה, עוברת ניתוח בבית־חולים בעיר מגוריה. המחלה שלה, הניתוח,
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 20 | אנשים תו לגבר מ ציוני תן לגבר — הראוי לשמו — א ת הבירה הראויה לשמה — ״גולדסטאר׳׳. ^ מרווה צמאו! * 1ומשיבה נפש. גו לד ס ט אר טל-אויאל• לצעירים ־ הנחה של 51ג ו
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 21 | גם הוא במיליונרים המיליונר הצעיר ביותר במדינה הוא ללא ספק דויד שיף 34 הצעיר שבאחים- המלונאים. רציתי נורא לדעת איך נעשים מיליונר בגיל כל־כך צעיר, וקבעתי ראיון
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 22 | ! 3 3111ט ן האיש שלנו בנון הסיבה האמיתית מדוע היססה כל בך ממשלת ישראל לפני שאישרה את מינויו של אשר (״ארתור״) בן־נתן לשגריר בבון, היא דמיונו המפתיע לשחקן קורד
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 23 | ספרי בעל כשרון מדיני מלידה, כמו שכנר דגול תרגום נולד למען כינורו, הרי זה לינדון ג׳ונסון.״ אחרי תיאור כזה קשה אמנם לדעת מהי אחדב דו רו מידת כשרונו של ג׳ונפון,
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 24 | במדינה תאומת הנ ה * הו 4״ ף חודשיים וחצי לאחר תאונת־הדרכים הקטלנית בכביש תל־אביב—לוד ( ה עו ל ם הזה ,) 1443 שבד, קיפחו את חייהם שתי משפחות, עומד השבוע בית־הדין
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 25 | ?י ל ותו 1מ>ץ הם סיפרו גם, כי מועדי המנוחה הקבועים להם בפקודות המטכ״ל אינם נשמרים בקפדנות. בתנאים רגילים מחייבות פקודות המטכ״ל מנוחה של חצי שעה לאחר ארבע שעות
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 26 | בשלס ארצות הברית איר ל־ע 11ן ב לי לו ת ״הוא אדם רגיש, אדם תרבותי, אדם בעל לב חם, אדם יוצא מגדר הרגיל. ,הו א אדם אמיץ, אדם המ שתתף בצער הזולת) אדם בעל
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 27 | יוון מדר בשרוד תנו לחיות כשבת תדריך העולם הזה ממליץ מה לראות, לפי סדר — חוב ה לראות; העדיפויו ת הבא: — ++רצוי לראות; ^ אפשר לראות; • אפור לראות. ״יש רק חמישה
העולם הזה - גליון 1454 - 21 ביולי 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד