גליון 1455

העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 2 | נבלה נעשתה בישראל. ממשלה, שזכתה לתמיכת הציבור באיצטלה של לוחמת נגד הרודנות, חקקה חוק אשר יסודותיו הועתקו מחוק־העתונות של הרייך הנאצי. הכנסת החמישית, פדרציה של
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 3 | בכלל להוכחה. שום אדם בעולם אינו יודע מה זה ״עניין ציבורי״ ,ומה אינו ״חורג׳׳ ממנו. הדבר תלוי בשרירות היועץ המשפטי (כן, אותו יועץ משפטי!) ובתפיסתו הפרטית של כל
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 ראשונים היה אהרונצ׳יק כהן, מפ״ם. לכן אני תמהתי מה טעם מם אנשי אחדות־העבודה להצביע לשון הרע? האם חושבים הם למרחב יהיד, מחוסן מכל פגיעה?
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 5 | במרחב לבנון עד ה מג ש במשך שלושה שבועות ניהלה ממשלת ישראל לוחמה פסיכולוגית נועזת נגד לבנון. השבוע היא נחלה את הנצחון הגדול הראשון. ראש־הממשלה המתון, חוסיין
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 6 | בטרחב קאובוי בטכסס ל 71נ 1נ 11נ י אנווי ק אי ח פולסר סדה מל ך • קו פסת מכ סו ב ב • תוויו ת דוג ק בע״מ (המשך מעמוד )5 ושאל מה לעשות. .מוסספה ביי״ ,בפי שקוראים
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 7 | 1111ו1 סחרט 1ט ך א קל לאדם להוציא את לשונו ולכוונה נגד עצמו. €נידמה לי שהדבר בלתי־אפשוי מבחינה אנאטומית. אף לוי אשכול הצליח ככף. הוא מוציא לשון לעצמו. האיש
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 8 | תצפית במדינה • פנחס לבון, פרופ׳ נתן רוטנשטרייך וח״ב יונה כסה, שלושתם מראשי ״מן היסוד״ ,יופיעו במקומות כטוחים ב• רשימת ״המערך״ לפנסת. כבר עתה קיים הסכם על כך,
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 9 | סופו שד אשכולי אנשי רפ״י את תקוזתיהם, בצאתם למע־ ועל האינטרסים הכלכליים העצומים שלה, תסלק אותו, כפי שסילקה בשעתו את פינחס לבון. אם תקבל רפ״י 19 קולות בקירוב,
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 10 | ביום חקיקתו שר חוק לשון הוע נהג המכתב הגלוי הזה לאורי אבנר. ונו ימים מעטים אחרי פירסום הספר הלבן, בשנת ,1939 בא דוב דזדז, מנהיג מפא״י, לקורס מפקדי-מחלקות של
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 11 | ושה בוש(! .וותיקי ההגנה ואצייר, את צעה מהפכנית להקים רשימה לבחירות בו במקום החליט המפקד הצעיר לפרוש מן ההגנה, להצטרף ל־אצ״ל. שמו של האיש: משה כרש. העצמאיים
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 12 | מכתב גלו (המשך מעמוד )11 על ההכרעות -אפילו רצה להשפיע למוכה? הרי כדור מראש כי הוא ייבלע כשישים. אסור לנו לחשוב היום רק על יום הקלפי. חייבים אנו לחשוב על היום
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 13 | 5ימים כולל טיסה הלוך ושוב במחיר ־ 115.ל> במדינה (תמשך מעמוד )9 בנו של המנהיג המנוח, הפרופסור (ל־מאתימטיקה) ערי ז׳בוטינסקי, שחזר בשבוע שעבר מחבש, שם כיהן
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 14 | חולית ״השוס הזה, אביב עד עצומה זו ועד סזלומי א מוני ישראלי ידושלם עיה־ק תובב״א תבוח ח׳וממדה עצומה מאת אהדו! בכר ס* מחזה שנראה בשפת־הים, בקטע ן | שבין מלון דן
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 15 | צאח נתחטשת דזויוו להחתים נתר- דמעו תום השנת -תה היחה תגובתם? בפניו את העצומה ופניתי אליו בניגון של גמרא :״אפשר אדויני רוצה לחתום על פטיצייע למען קדושת השאבעס?״
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 16 | הוא ואה את היהודים הבונים נוטשים את ** מדתי מול שער ציון בירושלים ה- > ערבית. באותו המקום, בו עמדתי לפני 17 שנד, בדיוק וראיתי איך מועברים כ־ 2000 יהודים מן
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 17 | זעתיקה -עתה חזו אל אותם המקומות זה נכון, אך היד. מסוכן לשאול. ככל שהתקדמתי לתוך הרובע היהודי, גברה האיבה. כששאלתי איך להגיע לכותל המערבי, הותעיתי בדרכי כמה
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 18 | ספורט כ דו רסל כ דו ד חצו ענן שחור מעיב על שמי הכדורסל הישראלי, מאיים להתפשט ולהשחיר את פני כל הספורט במדינה. קבוצות מכבי החליטו שלא להופיע במשחקי הליגה
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 19 | בת שש עשוה הייתי, ודא ידעת, כלום-עד שפגשת, באחו מאנשי וואו׳ים. הכומתות התכולות כבשו לאחרונה את טבריה. חיילי האו״ם, שנשלחו להשכין שלום לאורך הגבולות, הסתערו על
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 20 | אנשים במדינה (המשך מעמוד ) 17 א כו דושתהכ׳ מחר נשמיץ ג׳זבין גילה כי בצמרת משרד הבריאות התגבשה לאחרונה הצעה העשויה להוות אלטרנטיבה לחוק הרופאים. הוא סיפר כי אם
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 21 | עוב בגינון תקוע צריו להגיע הודיע פרם, מיד, בנעימה שאינה משתמעת לשתי פנים :״אנו המיעוט לשעבר — והרוב לעתיד לא נעשה קטגוריה על העבר — נלמד סניגוריה על העתיד!״
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 22 | ^ סי בצעשאכעםא ^ ק1לנ 1ע (המשך מעמוד )15 בעים־פלום זרק עלינו חול, התיז מים, קילל ובעט, והגברבר הדתי ניסה להוציא מידי את העצומות .״אני לא רוצה שהתמונה שלי,
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 23 | !0 X 6 [/11ח[6א001* 61 ג ׳ 1ג ׳ ר ל קולה אשר הוכנו מתמ ציו ת אוריגינליו ת שהובאו ב מיו חדמ אר צו ת הברית, ארץ ה קו ל ה והג׳נג׳רל מעתה משני יוכל המשק או ת אחד ה
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 24 | איזו שי ט ה מ ת אי מ ה בעולם ויאט־נאם איד לו מ די ם ל שנו א מדוע מפסידה ארצות־הברית את המלחמה בוויאט־נאם? אי־אפשר להבין זאת מנאומי המנהיגים. אך הדו״חות של
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 25 | את מקומו של משרד־החוץ, שבראשו עומד ״שר חלש, דין ראסק. ;ולחמת ויאט־נאם נקראה מלכתחילה ״מלחמתו של מק־נמארה׳׳ ,כי היה זה הוא שניהל אותה, שיעץ לקנדי להתערב בה *
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 26 | וזה לא הכל כמובן. היא לא רק אומללה. היא גם סיימה שמינית השנה, מוסמכות, ונרשמה לבית־ספר לאחיות תארו לכם. רציתי רק להזכיר לכם, שאם אתם לא מנומסים, לא יפים, לא
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 27 | במרז 1ה תדריך (הסטן מעמוד )20 חיכה בסבלנות לתחילת המשפט. אולם סבלנותו פקעה, לאחר שהתברר כי מועד משפטו נקבע לאחר פגרת בתי־המשפט. ביצל ( )42 פנה, באמצעות
העולם הזה - גליון 1455 - 28 ביולי 1965 - עמוד 28 | סיפורה האישי של הצעירה בתהשש־ עשרהה טו ענ ת שהרתה למשקיף של האו״ם
חזרה לתחילת העמוד