גליון 1456

העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 1 | מספר 1456 אדה החוקים שהמפד״ ד זוממת לחוקק דמחר־ת הבחירות -כתנא*
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 2 | איזו שיטה מתאימה אגי טי טיו נירו־ר קריסטל מייצר מכונות כביסה בכל שלושת השיטות הקיימות בעולם — תוף, אגיטיטור, פרופלור אחת משלושת השיטות מתאימה לך השיטה המתאימה
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 3 | מכתבים 6י# //ומדק 10/׳/ן ןך, ן׳3ר> 0!1₪י₪ לכנסת או לבית־־הסוהר: תשובתם של מאה וחמישים אלף קוראי העולם הזה לחוק לשון הרע: אף קו ללאשכול ! אלי אדירי, ירושלים
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 4 | אינסטנט שייב קצף ־ ג ל 1ח שלחב׳ מכתבים (המשך מעמוד )3 וקירות. זוהי, כך נדמה לי, שעתה היפה ביותר של הזכות לחופש הביטוי. אינני יודע עדיין מה תהיה מידת השפעתו של
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 5 | ט בני ל!ן $ 0 1 — 1שרטוט ^08300612 נ וכונות • ארכיטקטורה הרשמה גם לקורסי ערב 1ן1״א, חיפה, ב ן ־ יהודה 26 הרצל ^44 טכניק זום ד דיו טלויזיה • אלקטרוניקה הרשמה גם
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשך נזעסוד)4 וזאת, כדי למנוע בילבול, כי שמעתי שיש עוד רפי בארץ, המחפש בקדחתנות כסף, ולא חשוב מאיזה מקורות, כדי להציל את האמת, הצדק והדימוקרסיה. לי אין
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 7 | 000 1111־11 ** .יממה זו עמדה לנגד עינינו, החיילים ^ הקרביים של תש״ח, בצאתנו לשדות־פלשת. בשמה לחמנו את מלחמות גבעתי. בגללה נפצענו. לא היתד, בליבנו שימחת־קרב. לא
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 8 | מעולם לא אמרה זאת בתקיפות כזאת, כמו השנה. (המשך מעמוד )7 יכול ליצור מצג שכו לא יהיה לכנסת השישית אן? יום אחד של :מוחה. הוא יכול לגלות ברבים את מערומי־המלך. הוא
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 9 | נצחון בבחירות אלה ישים אחת ולתמיד קץ לחבלה זו. סיעה בכנסת לא תהיה ״חלקיק של חלקיק״ .וחבר־כנסת יוכל לפעול למען השלום, לפרוץ שערים חדשים, בצורה שאינה ניתנת לאזרח
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 10 | במדינה מפלגו ת ״ 1ב1ות! נבדה ! ״ ״למה. עשיתם זאת?״ צעקו השבוע עשרות חברי המפד״ל לעבר חבר הכנסת משה אונא, כשהופיע באסיפת־בחירות ראשונה מטעם מפלגתו בחיפה. ״איפה
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 11 | מה צפוי לו למחות הבחירות -אם הדתיים יהיו בקואליציה מאסר לנוסע כעלי־מסעדות חילוניים יורשו לפתוח את מסעדותיהם רק שעה אחת בערב־שבת ושעתיים בשבת בצהריים -בתנאי שלא
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 12 | תצפית סיפויים סבירים להגברת ההשפעה האמרי• קיימים קאית על ממשלת לכגון, לגבי מניעת כל פעילות מצד אגשי אל־־פתח בתחומיה. לבנון לא תר במדינה (המשך מעמוד )10 הוא
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 13 | פגישה 11 יכלה להתקיים לפני ח שנ ה -או לא ]עונה. מדוע? ך* פשע שזפה לשם. עסק ביש״ ( ) עודנו מסעיר את המדינה. ד.וא סלע־המחלוקת העיקרי בין דויד בן־גוריון ולוי
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 14 | ** יליוני מעריצים הרכינו ראש, כש־נודע דבר מותה של מלכת הסקס העולמית, מרילין מונרו. לעומתם, הרימו ראשיהן כמה עשרות כוכבות וכוכבניות. הן מתחו את גוון, התכוננו
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 15 | ונו?ה צולם תמונות החיקוי לג־יין מנספילד צולמו בחוף שבי ציון, מול מלון דולפין, שם מופיעה מאריה בימים אלה. בתמונה : דויד ~שיף, אחד ממנהלי בית המלון, כשהוא עוזר
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 16 | 5ימים כולל טיסה הלוך ושוב במחיר י 115ל־׳י קולנוע סרטים אד הנישואין ובחורה אכן, חופשה ספורטיבית מקסי מ ה 5ימים (ארבעה לילות) במלון ״קרוון״ על חוף האלמוגים ליד
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 17 | אחורה. האחד סוחב את רגליו של החולה, השני את מוטות האלונקה. האחד מזיז את המשא שמאלה, השני מזיז אותו ימינה. האחד עולה על רגליו של השני, השני עולה על רגליו של
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 18 | ספורט כ דו רסל חמו החס תרגום ובימוי פזמונים : מוסיקה : תפאורה : תלבושות : נסים אלוני חיים חפר דב זלצר יוסף קארל מולי גורדין ה צ;ג 1ר נ. בסרה 3.8.65-9.8.65 ערב
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 19 | בפני בית־המשפס עמדה השארה: האס היה החייל שתוי נאשר התנגש בדופין? 14 כוסיות קוניאק בע כוסיות קוניאק עמדו השבוע במרכזו של המשפט הצבאי הסנסציוני ביותר של השנה.
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 20 | !11ליבש ניי ם ^ אנשים אף ינילה דעה העלאת פרשת קיביה בפיו של דויד כ ך גורית, הכעיסה לא רק את לוי אשכול ואת פנחס לכון, השוהה עתה בחו״ל ומקבל לשם דיווח שוטף
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 21 | עו ב ה טן גשק נ1נ• ההיסטוריון ביום חמישי ערכה הוצאת עם הספר מסיבת קוקטייל בשותו! ,לכבוד הופעת הספר פולה של מירד. אברך, והיו שם כל מיני מנהיגים חשו בים. מעט
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 22 | ה^יודת ך* רחוב בני־ציון בירושלים, מאחורי הבניין הגדול של ישיבת מיר, מול בתי האתגרים של מאה־שערים ומול בחי העשירים הערביים של שייך ג׳אראח, גרה הגיורת רות
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 23 | בעולם ארצות הברי ת הכר למען הידיד ״האם הוא השתגע?״ קרא נציג אמריקאי בישראל, בנוכחות זרים, וכמעט תלש את שערותיו במחווה של יאוש. ״הוא״ במיקרה זה היה הבום העליון
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 24 | בבודינה המימ של הצבאי קורבן המידה תן לגבר — הראוי לשמו — א ת הבירה הראויה לשמה — ״גולדסטאר״. ^ מרווה צמאון §11$ומשיבה נפש, ן־דכ שו מקצוע משתלם קורסי בקר פ תי
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 25 | א ל 11X 1ץ גי, השדרנית הבלונדית, ביקש את עזרתה. היא התייעצה עם אנשי־דת, בדקה את ההלכה והגיעה למסקנה כי הרבנים שיקרו ביודעין באומרם כי בניו של כהן יהיו ממזרים
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 26 | כמדינה (המשך מעמוד )25 הרצליה עם עוד כמה בחורים. אני עבדתי, והם שמרו עלי. באותו ערב הרווחתי 80 ל״י, ונתתי להם את הכסף. בלילה לקח אומנו החייל שהיה איתנו למחנה
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 27 | של מדריכים ובעלי־ידע.״ עד אשר יוכנו הקאדרים להמשך המיפעל המהפכני, כתב באותו יום עצמו בטאון המישסר אל־מוג׳אהיד ,״נצטרך להשלים עם קיום מובלעות קאפיסאליסטיות במשק
העולם הזה - גליון 1456 - 4 באוגוסט 1965 - עמוד 28 | ארוסתו שו עמום ברו׳ מונו ת לראשונה: א הב ת ה עול יסניגהאזן ו1זגנ>ה
חזרה לתחילת העמוד