גליון 1457

העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 1 | דיפלומט בהונגר* ה הנאצית כיום נציג \דמני :1בישראל יועץ השגרירות אלכסנדר טרק
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 2 | ,קנדי בבל בית בבל בית !1נדי ש ר 1תאחרחת 1ב 10ח ח 0 0 1כי ם מעעם מפעלי ״ ק נ די ״ א ך נדבן 1כר 11 תנזדנ ה ס פי צי ם הבלע דיי ם לי שראל חברה להפצה !נעס דניי סבע
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 3 | מכתבים פוח חדש בניגוד לכל הקוראים האחרים, אני אומר: תודה לאל על יוזמתם הברוכה של אשכול, דוב יוסף ואונא, אנשי לשון הרע. מזה שנים אני ממתין שאורי אבנרי יקפוץ את
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 4 | מכתבים ת 1לגבר (המשך מעמוד )3 קיביד* ושגילו לציבור את מעשה כפר- קאסם. אסתר חסין, ירושלים תן לגבר -הראוי לשמו — א ת חבירה הראויה גולדסטאר׳׳. לשמה מרווה צמאון
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 5 | כל מפלגה היא מפלגה, ובתוקף עובמת־החיים היא תיאלץ להיכנס למיסגרת שאר המפלגות, ושם היא תסתאב. זוהי סכנה מוחשית מאוד. הערה שניה: שלום כהן כותב בגליון האחרון כי
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 6 | בשלם ה א טז ם חודה דנדדושימה ונ גו -ב ל או דוב ק מנ טול פולריס וקינג־סייז) } סי ג ריו ת מנ עו למר עננו ת של דו ב ק נזדסוס ד־ר יפקבסין שני פשעים מחרידים מטילים
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 7 | 1ינד11 ך* ולחן־האישיות נשבר. ^ 2לא מעצמו נשבר. לא הודות לגבורתם ועוז־רוחם של אותם המגנים אותו כיום בקולי־קולות. כי אלה התחרו ביניהם עוד אתמול בכתירת כתרים
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 8 | תצפית במדינה * פירסום מהורותיה הכספיים של מפא״י למימון מערבת־י הבחירות תהיה אחת מפצצות־התעמולה האחרונות, שרפ״י תטיל סמוך ליום הבהירות. הפירסום לא ישא עליו את
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 9 | ,לזכור ולא לסלוח!״ קהל מפגינים, שמנה כמה מאות איש, ערך השבוע הפגנה שקטה בכינר דיוני גוף בתל־אביב, נגד קשירת יחסים דיפלומאטיים עם גרמניה. בהפגנה, שאורגנה על־ידי
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 10 | נעם היתח זאת מחלה של הנוט ־ עכשיו היא חננה למחלה שר חגו׳ אם אחד משלושת הנאשמים העיקריים בטידרה לוי אשכול, דוב יוסף ומשה אונא — זו מעזים להטיל ספק באמיתותה אף
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 11 | ואשי התיבות שר ״חוק לשון הרע״ כאמת -רציחת שבועון מסויים, ולו גס כמחיר הריגת חופש־העתונות כולו. קויקסווה וחנועה גזרחית הי לשון־הרע? כל דבר :״בין בטל־פה ובין
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 לא, הוא לא למד להגיד את זד. במשרדו,חוץ. הוא לא תוכי, שחוזר על מה שאומרים לו. יש לו עיניים והוא מתבונן סביבו. מי שחושב שהוא לא הלך לבאר
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 13 | דו״׳ת לידתו של נוח תוש הצעד הגורלי נעשה ביום השלישי שעבר, לפני הצהריים. בבית- סוקולוב נערכה מסיבת־עתונאים. היא הוזמנה על־ידי העולם הזח כדי לדון על ״הפעולה נגד
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 14 | כבל שמתרבה מיספר התיירות הצעירות מחן הסבר תים רחוקות, וכל הזמן יורד גשם וקר. הצעירים האנגלים דומים קצת לאקלים של ארצה. היא התאהבה בישראלים ממבט ראשון. ההעזה
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 15 | 1כן מתרבים ידידיהן תיירת! מינהג מנוומ 1על בר הדשא במלון רמת־אביב מהווה תופעה זו חזיון רגיל ונפוץ. בזוגות מעורבים, או בינם לבין עצמם, מושכות ההתעלסויות־בפומבי
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 16 | אנשים במדינה (המשך מעמוד )12 חוץ משני ציבורים אלה — הדתיים והערבים — שאולי אינם מגיעים ברכבת לכלל אחוזם המלא באוכלוסיה, מהווה ציבור הנוסעים ברכבות מידגם ארצי
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 17 | עוב הטו הקץ ואנו״ה! עד לפני שבוע היו הקומוניסטים היהודיים והקומוניסטים הערביים במדינת־ישראל מדוכ אים ומופלים. הקומוניסטים היהודיים דיכאו ו־היפלו את הקומוניסטים
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )12 הבחירות שנערכו בסניף הרמלאי של מק״י, לקראת הוועידה שהיתר, צריכה להיות מאוחדת. אנשי מיקוניס—סנה טענו כי לאחר שסיעתם (שנקראה דיעה ב׳)
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 19 | ס מדי או אמר: ד א איכפ ת ל ישראל! צילם אותו בחברת אמו, טס במטוסו הפרטי, ראה אותו חונך תחנת שידור חדשה ונושא נאום בפני קהל נלהב. זה היה ביום שבת. למחרת היו
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 20 | ספורט כדורסל נצחון הצעירים ד נ גו ופלואור משחתהשינים החדשה המכילה £ס1מ 0ס 1ז 011$אא$74 התכשיר המדעי החדש המחזק את אמאיל השינים ומחסנו מרקבון. ד נ גז ופלואור
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 21 | מי מרין ן את סאמי? ידעתי שכשמריה וכסאן תבוא לארץ, יהיה כאן שמח. אבל אפילו בחלומות היפים ביותר שלי לא תיארתי שזה יהיה שמת עד כדי כך. הזמרת הצרפתיה היפה נמצאת
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 22 | ספרי תרגום אמצעי הבריחה סוציאליזם וחברת השפע (מאת אנדרי נדר ש מבוך מא מ ץ קטן, אנ א ה שב ל פניי תנו! השנה תמלא בפעם הראשונה את חובתך ה אזרחית ותצביע לבחירות
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 23 | במרחב תימן שליח לסעוד־ה ביום בו הצהיר גמאל עבד־אל־נאצר, כי הוא עלול לתקוף את סעודיה, אם לא יחדל המלך פייצל מתמיכתו באימאם אל־בדר התימני — נידלק אור אדום בצנעא.
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 24 | במדינה חוק פיסקה קוראת ד\נב המכשיר האידיאלי לחמוד והדרכה, מקרין שיקופיווז וגם סרטונים עם מתקן מיוחד להפיכתו לחצי״אוטומטי עם מחסנית עם אפשרות להקרנת סרט
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 25 | מות נכניס לחשבון בנק; ועדת נאמנים, המורכבת מיהודים וערבים, תשגיח על כך, והיא שתחליט כיצד להשתמש בכסף למען שלושת התינוקות.״ מעולם לא הוכח שמחמוד שיתף פעולה עם
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 26 | ] ט כ ני ל;0 1 ד דיו ט בני ל]§ 01 ו שרטוט טלויזיה • אלקט רוני ק ה הרשמה גם לקורסי ערב 1ן 11״ א, בך יהודה חיפה. הרצל *כונות • א ר כי ט ק טו ר ה הרשמה גם לקורסי
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 27 | קולנוע סרטים שוטרי וגנב פעם עב׳ תמיד עב (אס ת ר, תל-אביב; ארצות־הברית) הסיפור על הפושע ר,מנסה לחזור למוטב ואינו מצליח, משום שהמש־מרה ממשיכה להסתכל עליו כעל
העולם הזה - גליון 1457 - 11 באוגוסט 1965 - עמוד 28 | רת זו טוענת שנאנסה -
חזרה לתחילת העמוד