גליון 1458

העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 1 | מספר 1458 המחיר — 1 .ל ״ י כ׳ אב תשכ״ה18.8.1965 . אחרי הניסיון דסתו אתהפה- מזימה ל מנוע הופעה ב ב חי רו ת ! וווו הגיש.העולם הזה״ נקשה לצו־על-הנאי
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 2 | שקדים חינם עד גיר 13 אם ילדך ממגני כדוגמת ״נערת עיני השקד בתמונה הביאי את ילדתך או ילדך, בגיל שלוש עד חמש, לאולם העצמאות במלון שרתון — תל-אביב ביום רביעי הבא
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 3 | מכתבים כוח חדש אינני פוליטיקאי. כל ימי הייתי לוחם ומחנך. כאשר היה צורך ללחום בגרמנים — התנדבתי לצבא הבריטי. כאשר היה צורך לעצב את דמות הצבא החדש של מדינת ישראל
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 4 | המנביה ן ו1ו!\/ו\/ו\8ש1¥1/1״זוו1/ מכתבים (המשך מעמוד )3 כותיו האחרונות כ זזוק לשון הרע. החברות בכנסת תתן חסינות לשבועון. אני אתכם! חם ב׳ 23.8.65 בטעה 5אחה־־צ
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 5 | הסטליניסטי, ויישר כוחם של הקוראים העומדים לימין רשימת העולם הזה. . ..לדידי, אם שוב ייגזר עלינו להיות תחת השלטון הנוכחי, אזי אני מאחל הצלחה לעורך העולם הזה,
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 כמה שילמתי אני מכיסי כדי להעשיר מולטי־מיליונר אמריקאי? אליה* כהנוכ, ראשון־לציון כשקראתי את הכתבה ״הטון של הילסון״, נזכרתי כי כתבתם כבר
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 7 | ן* ניעה השעה לגלות למדינה המזועזעת את הסוד ( | הכמוס ביותר, סוד שיש בו כדי לקעקע את אשיות המישטר הקיים. זה מכבר נודע לנו סוד זה. אך חששנו מלגלותו ברבים, שמא
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 8 | מב צעפר סו ם מיוחד במרינה העם התש פו כ ת היו מית דנטופלואור — משחת השינים החדשה מכילה פסומסס ^ י ז 8 x ^ 1*0178 התכשיר המדעי החדש המחזק את אמאיל השיניים ומחסני
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 9 | יייעץ מסרה על עריכת פגישה של מתנדבים לפעולה. הם באו למקום המיפגש, ברחוב הרצל — 61 בדיוק מתחת למשרדים של רפ״י, בהם ערך אותה שעה שמעון פרס אסיפת־בחירות. ״אילו
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 10 | הע לא זע *** ום פצצה לא התפוצצה. הסייסמוג־ * \1/ראפים לא רשמו אף את הסימנים ^ הקלושים של רעידת־אדמה. קול ההמונים הזועם לא זעק לשמיים הבהירים. ואילו הרעש היחידי
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 11 | הוצבו״ ;מולם.״ שוטרים ת י שרתון. פמאותר צ ו מלון ההת רולף פאולס, שגריר גרמניה בישראל, מי שהיה מאיור בוורמאכט, ועתה נציג ״הנשיא, הממשלה והעם הגרמני ״ ,כשהוא
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 12 | העם ל א זעם (המשן מעמוד )11 מה״י, שכאו למקום דרך הרחובות דיזנגוף ושד׳ נורדאו. שרשרת השוטרים, שעלו על המפגינים במיספרם, עצרו אותם בכניסה לרחבה. ללא התנגדות
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 13 | ת צ פיוו במדינה (המשך מעמוד )8 הרבה יותר מכל האחרות, היא אירגון של כפייה, הנוטל את כספי הציבור כדי לשעבדו. מעל למכינה. אך גם מבחינה אחרת צולעת ההברקה. כי כל
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 14 | העש נערות אלה נבחרו על ידי ״העולם הזה׳ כנציגות אופייניות של הטיפוס דרגה חודשי הבע של גי ולכולב עתיקי! אותם. העיקר אלה 1 אני היה א ניצה רותם בת ( 21 למעלה, שניה
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 15 | החדש של הצעירה הישראלית -היבול האחרון ביותו שר שוק החתיכות1 טוראית ראשונה והתחתנתי. אני נשואה כבר שמונה לי מנגן בגיטארה קלאסית, ואני עצמי חסידה גדולה ה
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 16 | אתה שו א ד - אודי אבנר׳ כמדור זה יענה אורי אבנרי על כל שאלה כנה שתופנה אל הרשימה החדשה. אם יש לן שאלה המטרידה אותן, או שנשאלת ולא היתה לן תשובה עליה — שלח אותה
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 17 | עו ב !3טן המנהיג האמיץ וישינסס השבוע עלה המסך בהצגת רביזור באיחור של חצי שעה, כרגיל. אבל הפעם, רבותי, לא בגלל הסיבות הרגילות. הפעם מסיבות בטחוניות. זה היה בך.
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 18 | אמנות תיאטרזן מודרני, מודרני, מודרני תוציא את השטקר, המים רותחים (מחזה מאת אפריים קישון; בימוי אפריים קישון; התיאטרון הקאמרי) לא פעם קרה שכמה שרלטנים הוליכו
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 19 | שהעניין שימש להם כחומר למתיחות. כך, למשל, הזמין המפיק סלזניק־הבן את פאס־קל לפסטיבאל הסרטים בקאן, מבלי לגלות לה שגם דאנטון היה שם• מה שברור הוא שסרטים היא כבר
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 20 | 0דו״ח ד בו ח ר אנשים ה אדי ה ה 1קן ״הוא מרכיב משקפיים חומי־מסגרת, לבוש חולצה ומכנסיים מחאקי, דומה להפליא לדמות הניבטת מתמונות וקאריקטורות לאין־ספור. הפנים
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 21 | אין מגה דשמוח לאידו של עידוא ף* ל הארץ עמדה על הרגליים כאשר הגיעו הנה לראשונה הסופר עידוא בן־גוריון ומלכת דוגמניות פאריס, דוריאן לי, אחרי נשואיהם הסנסציוניים.
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 22 | ספורט ומדוע אזי תומך ברשימת ״קונורס הזוז נוח חדש לפני ארכע־וחצי שנים ניגש אדם בודד לקברו של כדל כצנלסון, על שפת הכינרת, הניח שם את פינקם־־החבר שהעיד כי במשך 17
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 23 | במדינה פיצויי המח לו קתעלהח לו ק ה ביוון מצוי כיום רכוש עצום שאין לו יורשים. בעליו היהודיים נעלמו במלחמת העולם השנייה. במחווה רחב-לב, החליטה ממשלת יוון כי רכוש
העולם הזה - גליון 1458 - 18 באוגוסט 1965 - עמוד 24 | במדינה תן לגבר תן לגבר — הראוי לשמו — א ת חבירה הראויה לשמח — ״גולדסטאר׳׳. ^ מרווה צמאון * 1ומשיבה נפש, גילדסעאר טל-או׳אל• ה11 נללה הניוליטבנית מיסודם של יוצאי
חזרה לתחילת העמוד