גליון 1459

העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 2 | מכתבים כוח חדש אפי, צח׳׳ל אני מציעה לאורי אבנרי לשנות את נוסח שירו המפורסם, כלהלן: שועליו של שבועון שוב פושטים במרחב ונושאים השלהבת ביום — מעזה ועד דן שוב נטוש
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 3 | מנת גלידה נוספת חינם! מנת גלידה נוספת חינם תקבל כל עקרת בית אשר תקנה את חבילות הגלידה המוגדלות מתוצרת בית חרושת ״אד־ניר״. הגדולות עם תוספתהחינם — במחירהקודם !
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 4 | היום השישי הקרוב יהיה סימן־דרך חשוב בחיי השבועון המסויים. ביום זה יחדל העולם הזה להיות עתון בלבה ויהפוך לגרעין של תנועה עממית. המוזמנים, אשר יתכנסו באולם
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 5 | רפיה [ ,הולעטה כל דעת / ,מה סיבה של זו התועבה הקיץ! איש העם והמצפון. יוגה כן־יהודה, תל-אביב בעתון ישראלי, שנפל לידי כאן, קראתי כי עורכי העולם הדה הולכים
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 6 | השהסוסית מכתבים (המשך מעמוד )5 להעולס הזה — כוח חדש: הצלחה במאבק. נגד פאשיזם, נגד קליריקליזם, נגד סוציאל־סמרטוטיזם, ונגד נאציונל־אונא־ניזם. יורם מרגו- ליגסקי•
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 7 | . 1.8.91.ג&אסחיגא י.ב.מ. נשיונל בשבועהבא נפתחים קורסים בוקר או ערב־לתכנו ת והפעל ת מח שבים אלקט רוניי ם י.ב.מ. בהדרכת מורי ם אקדמ איי ם מיכון נשיונל — * ני קוב
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 8 | במרחב מצרים די גו ל לבוחר בטוב ביו ת ר : באנשים רבים קיימת המשיכה הטבעית אל הטוב ביותר• כל אשר יעשו וכל אשר יקנו צריך להיות מושלם _ עבודתם, הופעתם, לבושם
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 9 | אך אי־אפשר לרמות את כל הבריות כל הזמן. הנשיא אברהם לינקולן אפשר לרמות את כל הבריות חלק מן הזמן. אפשר לרמות חלק מן הבריות כל הזמן. אם לא נעמידו במצב לא־נוח, הוא
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 10 | ט כני קו ם 0 הרשמת בוגרי ח /ט /י /י ״ א לכתות ט /י /י״א, י״ב בשעות 9-12 ; 5—8 הרשמה גם לקורסי ערב דדיו טלויזי ה • אלקט רוני ק ה ב ]ת״א. בן־יהודה חיפה, הרצל \44
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 11 | תצפית במדינה העם הודות מתחת האדמה מודעות־הבחירות של כל המפלגות מנסות להשכיח את הבעיות האמיתיות של המדינה. האזרח הטורח לקראן, יכול להשלות את עצמו כי לישראל אין
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 12 | הקורבנות זעקו !-הצעירים פרצו -השוטרים הלמו -הסוסים הסתערו -כאשר נשמעו בירושלים:צליל• דויטשלנד איבד אלם נפוליון. הקיסר הצרפתי כבש את גרמניה בלי מאמץ, הקים בה
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 13 | מבעדלשוגיס ־35 מכפר־אתא, שנאבק עם השוטרים ברחבה שממול בית־הנשיא, מובל בניידת למעצר. לפתע ההמנון הישן מפי הצירים. גציגי בנות־הברית, שנוכחו במקום, נשארו יושבים
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )11 בכוח, לא הפעילו את האלות שבידיהם, אלא במיקרים שלא יכלו להימנע מכך. הסביר השבוע אברהם תורג׳מן, מפקד משסרת רמלה, :אילו היינו מפעילים כוח
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 15 | ד 1״ ה כר ״בחרו המועמדים * *1ייהיו המועמדים של רשימת העולם הזה — כוח חדש? !4אפשר היה לנהוג בשבועות האחרונים כפי שנוהגות כל יתר המפלגות, ולהדליף מדי פעם שם של
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 16 | שואל מנוה נשק לגרמנים ואווז לסינ׳ס ** ל ז מן שלימדנו את האמריקאים איך להתפיל מי־ים, את הקמבודים איך לגדל אורז ואת האיטלקים איך לבשל ספאגטי, אפשר היה עוד
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 17 | עכשיו היא מייצאת את הדוגמנית מיספר 1שלה לצרפתים ^ ועךןךןן ^ ״הרגשתי,״ אמרה עלמה ,״שאני יכולה בהוז׳ 11111/111 לט לעשות את אותה עבודה שעשו הדוגמניות המפורסמות
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 18 | ב בגא חרריוות *ת כתות בגרות במגמות: * הומניסטית * ריאליסטית * ביאולוגית * תלמודית קור ס דו -שנתי: שביעית ו ש מיני ת לבגרות צוות מורי םאקדמ אי ם מ עול ה שנות נ
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 19 | התזמורות ניגנו שירי־לכת, המשלחות צעדו, וותיקי תנועת המכבי הזילו דמעה. הקהל חייך מרוב אושר; לא כל יום חוזים בטכס כמו באולימפיאדה. הספורטאים צעדו בשובבות. הדנים
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 20 | מבצע פרסום מינחד קולנוע סרטים האהבה ב בי ת המשוגע , דנ טו פ לנ או ר — משחת השינים החדשה מכילה 0178א א ^ 8 1 התכשיר המדעי החדש המחזק את אמאיל השיניים ומחסני
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 21 | אמנות תיאטרון טעות במי פר יום א׳ כניו־יורר! (מאת: נורסן קרסנה. בימוי: יואל זילברג. תיאטרון הב־מה) בחור״ רה צנועה, שאינה רוצה לשכב עם החבר שלה, בורחת אל דירתו
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 22 | עו ב הטן •סוד״ם שריו״ם בכפר המכביד, אין חדש. אלף חמש מאות יהודים שריריים, חסונים, בריאים וזקופי־קומה מסתובבים בבגדי־ים זעירים, ופשוט נעים להיווכח שוב ושוב כי
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )18 טים רבים בכנסת. לפי הערכת שר אחד, מדובר על עשרה מנדאטים — מיספר שדי בו כדי להפוך את כל מאזן־ר,כוחות הפוליטי במדינה. לוי אשכול עצמו אמר
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 24 | במרינה אתה שואל - דרכי אדם י אבנר המת החי במדור זה יענה אורי אבנרי על כל שאלה כנה שתופנה אל הר שי מ ה החד שה. א ם יש לד שאלה המט רי ד ה אותך, או שנשאלת ולא הי
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 25 | חולידט! כתבה שלישית בסיווה: אין סעם לפרק מוקש זה או אחו, נ׳ ־ כ ד המוחשים מחוברי * ששיטותר כו ת למיקוש שטח, כדי לחסום את המעבר בפני יחידת־קומנדו נועזת. כל חבלן
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 26 | (המשך מעמוד )25 באה לפתע להגן על המיעוט הערכי מפני* השמצה? האם ממשלה אשכנזית זו, שיש כה שגי ספרדים־מטעם, נרתמת לפתע למלחמה בהשמצה העדתית? אילו רצתה בכן, לא היה
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 27 | עור נ קי ו מ טו הר ל ח לו טין -הו אהאמצ עי הרא שון בכל טיפול •ופי. ה תחילי, לכן, א ת טיפול היופי היומי עםמ׳ פני ם ״ שרק־ ,המטה רי ם ל עו מ ק ! מנ קי ם ברכו
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 28 | התמונה שצולמה במחתרת ג,־ :כ״גייזגג העולם הזה. דויד בן־גוריון, שהוזמן כעד התביעה, נראה בשעה שהוא נושא את דבריו. לידו נראה ראשו ש? שמעון פרס, המוסתר על־ידי נאשם
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 29 | חולירע! (המשך מעמוד )27 אמנם, החוק פותח פתח לחקירה. הוא אמר: אחרי שהעתונאי הנאשם כבר הורשע, מותר לו לחקור את הנפגע בדבר אופיו ועברו, במיסגרת בקשתו של הנאשם
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 30 | רחל המוחלת 9גו ה את הפושה המנחיעה בגללו ניסתה להתאבד גונדת ־ השעשועים בולון בפאריס, ומספר 2תפס את המקום שהתפנה. גינטר סקס פון־אופל הוא נצר למשפחת־בארונים
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 31 | תדריך שר הגבר הישואד אשו המפורסמת ביותו בעולם הפליי־בויס. יצאנו ערב־לרב, כשאנו מוקפים במיטב חתיכות גרמניה. אז הכרתי את גינטר סקס. הוא בא אלי בבקשה שאלמד אותו
העולם הזה - גליון 1459 - 25 באוגוסט 1965 - עמוד 32 | מספר 1459 כס שה את 3ויס הדוגמנית גס 1 .שד שראו מגרה אח סוד חצרהח נלישהח הישראלי נויסטין שר
חזרה לתחילת העמוד