גליון 1461

העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 2 | כל בת י שלב א׳ נמכרו ומאוכלסים לא קל לערוך עתון ובאותה שעה לנהל מערכת־בחירות׳ על אלף ואחת בעיותיה הפו־ליטיות, הארגוניות והכספיות. דומני ששום עתון בעולם לא עמד
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 3 | מכתבים כוח חדש לולא חוק לשון הרע לא הייתם יוצאים לבחירות גם הפעם. בכל זאת שמחתי מאד שאתם הקמתם את רשימת העולם הזה — כוח חדש. יוסף מנחם, אשקלון הוועידה של העולם
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 עד כאן ניתוח המצב, שנידמה לי כי נעשה באובייקטיביות. אני כשלעצמי אצביע עבורכם, אם כי מסיבות אישיות אינני יכול להירתם לעבודה תעמולתית ואימונית.
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 5 | להעלות מספר טענות נגד השבועון המסויים ונגד רשימת העולם הזה — כוח חדש. כי זה זמן רב שאנו קוראים אותו, ולפי מיטב הבנתנו וזכרוננו לא פגשנו באף השקפה חיובית אחת על
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 6 | במרחב מצריים בי קו ד ב לי ה־דד לבוחר בטוב ביותר : באנשים רבים קיימת המשיכה הטבעית אל הטוב ביותר• כל אשר יעשו וכל אשר יקנו צריך להיות מושלם _ עבודתם, הופעתם,
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 7 | בין 19 חברי הוועדה אין אף עתונאי אמיתי אחד, אם נתעלם (בצדק) מכמה כותבי- מאמרים ומחברי־הגיגים בעלונים מפלגתיים. מה כיחס לענייני בטחון? בין 19 חברי
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 8 | למרות ההפיכות המדומות שחלו בכמה מפלגות, יהיה גילם הממוצע של חברי הכנסת השישית גבוה עוד יותר. רוב הח״כים האלה משרתים בכנסת מזה עשר שנים. רבים מהם — ובכללם כל
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 9 | ייי ״י .דינה העם ב ט חון ובטחוני! לא במיקרד. נקראו הכוחות המזויינים של ישראל בשם ״צבא הגנה לישראל״. כאשר נוצר שם זה, בקיץ , 1948 עדיין היתה ישראל רחוקה מן
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 10 | כתב העולם הזה, ון כיסלו, מתאו אח פושו^ חזרה הפ שע י שוטרי כפר־סבא, פתח־תקעה וירושלים נחים בחצר תחנת־המשסרה, בתום היום השלישי של החיפושים אחרי אסתר בן־שיטרית. ש
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 11 | הפשע בו הוא הנן עד חשוב־ ואוד מכריו! אמרת, לשד לכסות את הילדה, והכל חזר כמו שהיה קודם. יותר לא ראיתי כלום.״ קטנה אחרת, שיצאה לחיפושים ביום השישי בבוקר. לחוליה
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 12 | כנז דיו ה (המשך מעמוד )9 9אילו היתד, קיימת חוקה כתובה ב ישראל, לא יכלה הכנסת לקבל אפילו חוק המגביל את זכות־הבחירה לפי השקפות פוליטיות. • שום חוק !דנו יכול
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 13 | השבוע עלה המסר על המערכה האחרונה בפרשת תל־גיבודים **¥עה ארוכה לפני שעלה המסך על המע- * /רכה האחרונה בפרשת השוחד של תל- גיבורים, כבר היה אולמו של שופם־השלום
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 14 | לרגלי המצב החמור, העיר ההולכת ו־מתכערת, המבנים הנוראים ד,מאפילים על שמיה, החליטה קבוצת אנשים ׳חזקה ליטול את העניינים לידיה. שתי דוגמניות וצלם. כל אחד מהם לחוד
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 15 | מיפקד רגלי חנו ר רו ח חדש, בכיכר מלכי ישראל ־גליים גרובות גרבי־תחרה .מנית אילן ארקין יושבת אחרות הדוגמנית סודאן היא מפקדת מיטדר הגרביים הרקומות אשר נערך השבוע
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 16 | א 1שי ס ש חי טהכשרה גם השבוע חזר דויד בן־גוריון ואמר שמנהיגי העם חייבים לדבר אמת. כדי לתת תוקף לדבריו הסביר, מתוך ענווה, כי הוא מכיר ראש ממשלה אחד, שאת שמו לא
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 17 | פתאום חשנו שהתיזמורת נעלמה. האוכל נע לם. המאפרות נעלמו. אחת מהן ביצבצה בזדון מתחת לזרועו של אורח שלקח אותה למזכרת מהמלון הכי יפה והכי גדול. בתשע היינו בבית.
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 18 | אחה שו א ל ־ אוד אבנד ןןןו 11 4 במדור זה יענה אורי אבנרי על כל שאלה בנה שתופנה אל הרשימה החדשה. אם יש לך שאלה המטרידה אותך, או שנשאלת ולא היתה לך תשובה עליה —
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 19 | חשוסו שמע יויוח, ואח חח חנון (11( 0111 הארץ{111111ד1ה התאבקות בחשיכה הועברה אל היחידה שלי, אבל אני הכרתי אותה עוד מקודם, כי יונה קוממי זכתה לפני זמן קצר בתואר,
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 20 | חזרהלמק! םהפשע ג־וסף לוין מציג: השבוע הצגת בכורה ארצית (המשן מעמוד ) 11 ״בחולות היד. קשה מאד ללכת. שם לא מסתובב איש, ואף אחד לא ראה אותנו. רצינו מאד לשתות,
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 21 | 111111111 . אל ה90ח?א3י3ץ ו! שפרקה הירש כבר מההתחלה, עוד לפני הפך ילד־שעשועים בן חמישים ושמונה ומשהו כזה, היה ברור שכשהוא יהיה גדול, הוא לא יתחתן עם אשר, סתם.
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 22 | סשרט תן לגבר — הראוי לשמו — את חבירה הראויה לשמה -״גולדסטאר׳׳. ^ מרווח צמאון ומשיבה גפש. שחייה פי\ורשל שנתי* ג1לד 1)110ר כ וח חדש מקבלים במסעדה תחרויות המכביד,
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 23 | בעולם האנ״ם כדמ־נ אנ חו ת החופש נגמר. ילדי ישראל חזרו לבית־הספר, וממשלת ישראל חזרה לעצרת או״ם. זה היה רע בשביל משרד־החוץ. כי בשמתכנסת עצרת האו״ם, מדברים על
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 24 | החרק השני שר סימה האישי שר ״כך הגע תי השבוע הובא נחמן פרקש לבית־המשפט המחוזי כבאר־שכע, כשהוא נתץ לשמירה קפדנית ובשקהל רב של סקרנים מלווה אותו במבטיו, הוא לבש
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 25 | הזאב הנווד, שגשנטו החל השבוע אל הפשע!״ רק הכבלים על ידיו ורגליו, ועיניו ששוטטו גזצד אל צד, הזכירו את פרקש הישן. בחלק השני של סיפורו, שהובא למערכת ״העולם הזה״
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 26 | פרק ש (המשך מעמוד )25 של פרות ועשב סוב ואכלתי מזה. כך הסתדרתי, כי הייתי רגיל לחיות בטבע. משם התקדמתי ועברתי את גשר הירקון, לכיוון יד־המעביר, ותמיד רק ברגל. בכל
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 27 | החיילת השניה, שהיתר, עדת־הראייה היחידה, נתקפה בהל* זקוקה מאז לטיפול פסיכיאטרי. היא מתקשה להירדם בלילות, נתקפת בהיסטריה כשהיא נתקלת במכונית מהסוג הנרי ג׳י הדומה
העולם הזה - גליון 1461 - 8 בספטמבר 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד