גליון 1462

העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 2 | איש השנה תשי״א איש השנה תשי״ב העולה החדש מבקר הסוכנות שסוראק איש השנה תשמ״ו איש השנה תשט״ז פרקליט תנזיך נשיא מצרים עבד אל־נאצר, איש השנה תשי״ג יועץ משפטי כהן
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 3 | מכתבים יהיו מוכנים לתת לכם את העזרה הנדרשת לבך. אני אחד מהם! משעור דוטפי, האוניברסיטה העברית, ירושלים כוח חדש קראתי כשימחה על החלטתכם להקים את רשימת העולם הזה
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 הזה — כוח חדש לבחירות לכנסת השישית. מתוך סקרנות קניתי לראשונה גליון של העולם הזה, וכצבר צעיר הרגשתי לפתע שאם יש משהו החסר במדינתנו הקופאת מזה
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 5 | אני מספקת לכם בתמונה המצורפת. ילי (יחל) קיפ, ראשון־לציון רלי קרס אנשי השנה ג׳ ודו ומאל ט — שני האמצעים הבטוחים להשגת כושר מעולה• החבר׳ה תופשים את הפרינציפ מהר•
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 6 | בשלם הודו ט לזי׳וי די. עיי ר. הטירוף המרבק כמו בכל מלחמה, עוררה גם מלחמת הו־דו—פאקיסתאן את השאלה: מי אשם? וכמו בכל מלחמה, כמעט ואי־אפשר לענות על כך. התשובה
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 7 | תכניתנו בהסתדרות הבע יה: הפרדה ביו איגוד מקצועי - וביו הבעלות על מפעלים עסקיים האיגוד המקצועי חייב לייצג את האינטרסים שלך בפני נותן העבודה. החציא 1ת : ההסתדרות
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 8 | במרחב הפיסגה הווע*דה האח רונ ה לבוחר בטוב ביותר : מצב־הרוח השבוע בקזאבלנקה (״הבית הלבן״) היה שחור. נעדרה מן העיר הגדולה ביותר במארוקו התחושה אשר שררה
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 9 | אנפוזיציה דברים על אלטרנטיבה למישסר• כמה מפלגות קשי־שות ומכובדות אף הכריזו על עצמן כעל אלטרנטיבה זו. במציאות של ,1965 אלה הם דכרי־הבל. אין אלטרנטיבה, כי אין
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 10 | הנידון (המשך מעמוד פ) ותשעה חודשים, וחוזרת אל הציבור בשלושה החודשים האחרונים לפני הבחירות. היא עושה זאת בנאומים ובמודעות שהם לא פחות טפלים מנאומיו וממודעותיו
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 11 | מוקרא טיח!״ • משה קול על המערך. :־ם רחוקים מאד מדמוקראטיה.״ המערך על מצע רפ״י ::״פרא־זית אופוזיציוניות.״ המערך על מפ״ם :״כשאיו עסקנו במעשים — עסקה מפא״י בליבוי
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 12 | קריאה זו מובנית הנוי ההסתדרות ההולכים ביוס א׳ ל ה צני ע לאחר שש שנים הגיע סוף סוף יום הבחירות למוסדות ההסתדרות. השאלה העומדת לפתרון: מי יישב החל ממחר ליד שולחן
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 13 | במדינה (המשך מעמוד )11 ששימשה במקום קיר לביתן, וניסה להחדיי הודעה לאנשי מפא״י בפנים. הפיתקה הוחרמה. לבסוף, אחרי שינויים ותיקונים והתרגזו־יות, ניגשה ן זמשלחת
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 14 | ער הסכום הפנססטי המבוזבז ער־יד׳ גנובות ׳שואל סוד אחד משותף לכל המפלגות כישראל. זהו סוד הסכומים שחן עומדות להוציא במערכת־הכחירות. אין המדובר באלפים, או ברכבות
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 15 | למימון מעוכה הבחיוות 350 -מיליון ליווה שבאו מתוך כיסו שלר! אלא אם יצליחו מגביותיהם מעל למשוער. המפלגות הדתיות גם אינן זקוקות לאותם סכומים שמוציאות המפלגות
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 16 | | 1 1 1 7ך ה רעש בלתי־פוסק של מוסיקה סוערת, שאינה 1מאפשרת לרוקדים לשמוע איש את רעהו. נערים ונערות מתנועעים לקצב המוסיקה, ועוזרים לה בקריאות נלהבות. מכנסי
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 17 | בר נמסעדת־סטקים, הפכה בידי איקא מרפסת נמצאת מתחת לכיפת־השמיים, רי זכוכית, כדי למנוע מסקרנים לא רצויים את החדירה למקום. מנורות צבעוניות מאירות את רחבת־הרקודיס
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 18 | קובה גאה להציג כוכב הקולנוע והזמר הנודע מ ורנו כוכבת להיטי הג׳ז מדיה ונסן הופעת גאלה: תל-אביב קולנוע תל-אביב 17.9 18.9 20.9 21.9 22.9 23.9 24.9 פתח-תקוה חיפה
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 19 | מי היא ־ כיצד גדלה ־ ואיו התגלגלה לספסל הגאשמים פת מאסר בגלל פריצה. תחילה שמרה אמונים למומו, אך הזמן ייוסף צייג עשו את שלהם. דורה קודש גמרה עם מומו. אבל היא
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 20 | ארו אוהויס מקצות הארץ התקבצו סניב מדווה ״העור הזה כוח חדש׳ באכזיב כביש המוכיל לגבול הצפון היה ( 1זרוע טרמפיסטים ביום הששי האחרון. בין עכו לנהריה עמדו בשולי
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 21 | מוחתם על גב המכתב.״ מאחר שאינג׳ינר דויד לוי אינו האוהד היחיד שלא קיבל במועד את ההזמנה, כדאי שכל מי שקיבלה באיחור, יתלונן על כך בפני הנהלת הדואר. ^*•ירות ממלכתי
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 22 | במדינה (הטשן מעסוד ) 18 החלו מתפוצצים המוקשים. מוקש רציני אחד היה ועדת עורבי העתונים היומיים. בישיבת הועדה, שנקראה במיוחד כדי לדון בהחלטת העתונאים, ניסה עורך
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 23 | | 3 0 ^ 3 11 $הופש הצבעה: האם מוכנה רשי־מתכם להתחייב כי נציגיה בכנסת ובמוע־צות הרשויות המקומיות יהיו זכאים להצביע בעניינים המפורטים להלן ע״פ מצפונם וללא כל
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 24 | עד ההגנה הואשוו במשפט אלי נודקין היה אלי בולסיו ומלקיץ מדבר חודשיים וחצי לאחר הקראת גליון האישום, לאחר חקירות ארוכות ומייגעות של עדי התביעה, ניתנה לאלי בולקין
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 25 | מוסד זה, ומכיוון שהם ויתרו מרצונם החופשי על בירכתם של הרבנים, ושאר התלאות הכרוכות בנישואין דתיים, ד,צחי־רו השניים כי לשדכן אין חלק באושרם, ועל כן לא מגיעה לו
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 26 | 59פ׳׳מ 7503 במדינה (המשך מעמוד )25 והמקל בביתו ! ה יתרה ב 24 תשלומים חדש״ם מסך 59ס״מ דגם׳׳ 7 5 0 2 ם7ב והמקלם בביתו ! היתרה ב 24 תשלומים חדשיים מסך 59ס״מ דגם
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 27 | בתיה דא: חיתו! ושמש נשים בגדל בהו*ו\ שתו וער הזדונית ההשמצה היא הסתגרה לכמה דקות בחדרה. הבית היה ריק. הילדים היו בחוץ. בעלה טרם חזר מהעבודה, ובליבה כבר היתר,
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 28 | תריסר שנות ״לדור> במרינה (המשך מעמוד )26 עם תום 12 שנות קיומה של הוצאת ספרים ״ לדורי ״ הננו מתכבדים להציע לקהל שוחרי הספר ממיטב ספרינו בהנחה עד ס6 0 0/ המחיר
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 29 | ספורט כדורגל זה אג* ,זה השבת שיחקה בית״ר ירושלים נגד בית״ר תל־אביב. מדווח שייע גלזר : שלום. אני עוד כאן. כל האנשים מתפלאים שאני עוד חי׳ וזה שאני משחק כדורגל זה
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 30 | קולנוע תן לגבר — הראוי לשמו — א ת הבירה הראויה לשמה — ״גולדסטאר׳׳. ^ מרווח צמאון 1 9ומשיבה נפש. סרטים סרט אידיאל גבעת הגברים (מקסים׳ תל־אביב; א ר צו ת׳ הברית)
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 31 | רקות משעשעות כמו :״אתד, מרגלי לא, אני מרגל נגדי. אז מהי גם אלה השלושה ר,ם מרגלים נגדיים? השתגעת? המטומטמים הללו? אלה הם סתם מרגלים.״ או :״תנחש איפה מצאתי את
העולם הזה - גליון 1462 - 15 בספטמבר 1965 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד