גליון 1464

העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 1 | מדוע הוחזר ..הממונה׳ ,דעודטוו:
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 2 | בחודש שעבר התמוטט מאבקן של המפלגות נגד חוק־ל שון־הרע. הכנסת כונסה לישיבת־פגרא. התנהל בה דיון שקם ואדיב. הורמו הידיים -לאחר מכן הלכו כל הח״כים הביתה, כשליבם טוב
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 3 | מכתבים שנה טובה להצלת המדינה איחולי לשנה החדשה: שדויד בן־גוריון לא ייבחר פעם נוספת לאיש־השנה. מספיק פעמיים! תלמה דוידוכיץ, עד לפני זמן קצר הזדהיתי עם עקרונותיה
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 4 | (המשך ס ע סוד )3 עבור רשימת העולם הזה — חדש, כוח הגוף היחידי שאינו מבטיח לי הרים וגבעות. יצחק כלפי, א שקלון להילחם : בפעם הראשונה בתולדות ישראל קמה רשימה, ר
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 5 | בשלם גרמניה שמאד וימין האם זז כל העולם ימינה? בנורבגיה נוצחה המפלגה הסוציאליסטית בבחירות, זו ־,פעם הראשונה מזה 30 שנה. בישראל הפכה גח״ל לסיעה חזקה בהסתדרות.
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 6 | בעולם (המשך מ ע מוד )5 לבוחד בטוב ביותר : אנטי־גרמנית ואף כתב ספרים רבים (בהם הציע, בין השאר ,״למחוק את חייהם של הפושעים הנאציים״) .בגרמניה של היום, זהו עבר
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 7 | ץ בל שהבחירות לכנסת | | מתקיימות למחרת חג־הסוכות. היה הרבה יותר מתאים לקיים אותן בחג־הפורים. השישית בחירות אלה לובשות יותר ויותר אופי של נשף־מם יבות. לל ראשון
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 8 | במרינה העם עצתא חי טו ב ר הוא צוחק מגו! יצחק רפאל זוכ ה בבית־ה מ שפט ״ מ חו ס ר־ הוכ חו ת״ ,אחרי שידידו, עוז רו ו שו תפו במפלגה, האסיר יהודה שפיגל, סירב להעיד.
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 9 | למישרה זו׳ בעזרת גח״ל ו/או המערך ו/או רפ״י. אולם כל זה הוא כאין־וכאפס לעומת ההצהרה שהשמיע רפאל באותה הילולא. הוא קבע את היעד הבא למלחמת העסקנים הדתיים: שיחרור
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 10 | מ׳ באמת אחראי להתפשטות סרטן הכפייה הדתית? שסר ושמו: סטאטוס הוו ** ל דגל הכפייה הדתית בישראל כתובות שתי מלים רומאיות: סטטוס קוו. כלומר: למלחמה, מנופפים העסקנים
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 11 | ״פגיעה במצפון הדתי״ .אותו הדבר ביחס למי שרוצה לאכול דווקא בשר חזיר, או הרוצה להתחתן עם נוכריה. בקיצור, כלי מי שאיני נוהג על פי הוראות ה שול חן ערוך — פוגע
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 12 | במדינה כללי הנימוס האלה. כשנוכח נביז׳סקי ()70 בחתונתו של א!זד מדייריו, הוא ניגש לאורח אחר והכריז :״אדון יגאל אלון, ברשותי נמצא שטר בחתימת ידך.״ (המשך מעמוד )9
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 13 | הוא העמיד אותה דרשות שרטונו האישי שר בן-גוריוו -מה יעשה רגעו אשכור? מר מנגנון= החושך הנמוכה היא התופעה החיצונית הבולטת ביותר שלו: הוא מגיע בסך הכל לגובה של
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 14 | רונית. דפו עם אמא שד דטה ז מן קצר. דפנה היתה סגניתה אנטה, בעלת סלוני־היופי (מימין) ,עו מדת ליד בתה דפנה נוי, שהיתח נער תו של ג׳אק לפני רונית רינת ב ת חרו ת
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 15 | ה והרופא עם האשה שלו. ״מתי כבר תהיה החופה?״ הוא נהם ב״ חוסר־סבלנות ,״אין לי כוח לחכות עוד שעה!״ ״אוי, כמה שהוא פנטאסטי ומקסים,״ ענתה לו אשתו. בעצם, החתונה הזאת
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד ) 12 למי זה כדאי? התוצאה: בעלי הבתים נמנעים מטיפול ברכושם, שרוב רובו נ&צא במצב רע. תוצאה חשובה יותר: זוג צעיר אינו מוצא דירה לשכירה, נאלץ
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 17 | שיצאו ץ וין סנסציות בזמן האחרון נהוג לדעת לדבר אנגלית בארץ; לא אנגלית סתם, אלא אנגלית שבאה מלונדון. לשם כך נשלחות כל הבחורות הצעירות׳ היפות, בעלות האמצעים,
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 18 | במרמה ריגול נ תי ב היסודי לקבל! 1י/יו ת 1ש רי ח ( 1אפיל) 1111 1 המלה ״גוה״ על פי מלון אבן שושן פרושה: מקום משכן, מעון. אך בבניה בישראל ״נוה״ פירושו דירה נוחה,
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 19 | ישיבה קג״ב, יום 2בנובמבר 1968 פרוטוקול הכנסת מאת יוה ח״כ אלון אשכול: כנסת נכבדה. מטעם מה שנותר ממערכת הפועל הצעיר, הוטל עלי להביע דעתי על ההצגה החדשה מי עדיין
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 20 | ב1ו־ 1י*ברז קדים ־ טיד ק ד״ ק־ בו -־ו־־דידג״ תוצרת יצחק רפאל חוגג ב״מלון המלכים״ ״פלסט־דלת״ ,שד׳ רוטשילד 93ת״א בין מנת למנה — שינה ערבה הטתתפ׳ נכחנהו־ד־ודב ה ס
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 21 | עובה טן המחשב האלססוונ׳ 80 -יזי בתקופתנו, בה משתדל כל אדם להתנהג כמחשב אלקטרוני, היתר. זו חוויה מרעננת מאד עבורנו, לפגוש בירושלים, מחשב אלקט־רוני שכל שאיפתו
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 22 | ת! ויגבר ספרים תן לגבר -חראוי לשמו — א ת חבירח חראויח לשמח — ״גולדסטאר״. ^ מרווח בטאון 188 ומשיבח נפש. מקור ציונות ל א בציון חקלאים יהודים בערכות רוסיה (עיבז
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 23 | במרחב מלחמה ושלו •ורדים מ ה סו לםה \ 3וה ״רוח קזבלאנקה״ הינד״ כבר כיום, מושג מקובל במדיניות הערבית. לסי כל הסימנים, אף נמצאת השפעתה בסימן עליה. למעשה, היתד,
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 24 | מה שמציין את שנת־הסרטים תשכ״ד״^ז הוא מה שציין את שנת הסרטים תשכ״ד.>. ואת השנים שקדמו לה. זהו חוסר סרטים • אמנותיים, ושפע עצום של סרטים מסחריים. המצב הגיע לידי
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 25 | .4פיתוי נוסח איטליה (איטליה) .3בקט (ארצות-הברית) ט, סרט שבוסס על מחזהו של ג׳אן אי, שתיאר בכוח מיוחד את דמותו לכותית, המפונקת, של המלך האנגלי י השני, והאהבה
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 26 | 1ס ר טי ת שכ״ ה ה מ תנ ה השימושית ביותר ל קר אתה חגי ם ״ 17ו 7וגור ־ פיצה ׳ מתוצרת ה 17ו? ז 17רגרילר ( ה מ שן מ ע מוד )25 ספרי הביוגרפיה של האמן הבלתי־מעורער.
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 27 | ס פו ר ט כדורגל ת הי דתה עונ ה הישראלי לא תהיה השבת הקרומכל שבת אחרת. כמו בכל שבת לים ו/או סתם יסייל ברחוב ו/או המרפסת ויקרא את מוסף־השבת לאזרח בה שונה הוא יסע
העולם הזה - גליון 1464 - 29 בספטמבר 1965 - עמוד 28 | מספר 1464 ג׳ תשרי תשכ״ו29.9.1965 , רחרהמרחרחמספרהער: המחיר — 1 .ל ״ נישוא!1 נוסח
חזרה לתחילת העמוד