גליון 1466

העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 2 | כמעט ואי־אפשר להאשים את יצחק רפאל כפרט. סביבתו סובלת אותו, מאות אנשים ועשרות מוסדות־ציבור מרכזיים יודעים את רקע חייו, את מעלליו, את שחיתותו, את הוללותו, את
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 3 | מכתבים נמאסתם מעל דפי השבועון המסויים אני פונה בזאת בקריאה אל כל מנהיגי המפלגות, עסקני הבחירות ו״המומחים״ לתעמולה ו־יחסי־ציבור: המשיכו! ביתר כוח, ביתר מרץ! אל
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 4 | מה יש, נעלבתם? אני חושב שאין קונד־פלימנט יותר גדול מאשר פארודיה. כי זה מוכיח שהיצירה המקורית נכנסה לפולקלור. איתן גדר, ירושלים ל 0ו*01 אלטרנטיבה הגיונית ה ז :
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 5 | במדינה מודרנית הוא החופש האישי, ולכן אצביע לרשימה זו. ובשל כך אני משרת במקום בו אני משרת. אני מאמין שאפשר והכרחי לשנות את פני המדינה והחברה בה אנו חיים. אדי
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 6 | (המשך מעמוד )5 כאן כושר־הביצוע למיטען רעיוני מקורי ורענן. פקיד־ממשלה (אינו יכול להזדהות) ,ירושלים מלחמה בשחיתות מאז פרשת לבון אני קורא קבוע של השבועון. איני
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 7 | ^ יני מתפלא על לוי אשכול׳ שניסה לעכב עד הרגע האחרון את פירסום הדו״ח ־של השופט גולן בפרשת תל־גיבורים. כי דו״ח זה חורג בהרבה מכתב־אישום נגד איש אחד׳ או אף נגד
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 8 | מכתבושדעורר ״ ה עו דהזה ״ לאישגח ״ ר ^ תה אומר שהצבעת תמיד בעד חרות, \ | אך התאכזבת ממפלגה זו. עכשיו אתה תוהה בעד מי להצביע, ושואל מה לעשות. לא הייתי כותב לך
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 9 | מדוע? האם בגלל ההצעות המעשיות של בורגיבה? איש לא התייחס אליהן ברצינות. פחות מכל בורניבה עצמו. אישיות מרכזית במרחב, מחסידי בורגיבה, אמרה לי בפירוש, בשיחה בחו״ל,
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 10 | במדינה (המשך מעמוד )9 של הפצועים וההרוגים המוטלים בצדי הדרך, בין המכוניות העולות באש. המחיר 38 :הרוגים ו־ 120 פצועים. חיים לשתוק. מחיר זד, יכול היה להיות
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 11 | האיש, שבימי כהונתו כיועץ המשפטי של הממשלה עמד מאחורי החוקים הנתעבים ביותר, הוכיח פעם נוספת, כי בשבתו על כס־המשפט מנחה אותו תפיסה דמוקרא־טית־מתקדמת בכל שטחי
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 12 | זוהי ומותה האמיתית שר מעונת הבחיוות: אסיפת המעוך ״ליו שולחנות ערוכים׳ של צנע כיסה את ישראל. פינחס ספיר קרא באסיפת פעילי המערך בכפר־סבא ו ל חי ס כון
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 13 | במצח נחושה הם שיקרו לך בפנים -כדי להסתיר את האמת על שוד נספו הזעיר של 224-745 לירות. הוצאה אחת אינה ניתנת לוויכוח: הכספים ששולמו בעד הטיולים ההמוניים באגד. לפי
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 14 | הצבוית 1שאוח צבדית- אבר אי-אבשו והבירה באו חוש!בריסים ראנות״ם לאותן המשנות אותן — כן. לאה פלצ׳ר עמדה בהתחלה כמעט לפני פשיטת־רגל: שהיו לומדות אצלי נימוסין היו
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 15 | מוסד מיוחד שד ושימת ..העולם הזה- נוח חדש״ -קוא ארבעה ענווים אדה, תדוש אותם מהגרון וגגסוד לידידיו אתה עומד כוויכוח יומיומי על ״רשימת העולם הזה -כוח חדש״ .ויכוח
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 16 | הם בבר הודיעו שלא יסתפקו בהבטחה גרידא, אלא ידרשו את קבלת חוק־השכת עוד לפניהקמת הקואליציה, בתנאי לכינונה. ולא את חוק־השבת של יגאל אלון, שהונח על שולחן־הכנסת
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 17 | אי׳אפשר יהיה אי־־אפשר יהיה כל ישראל תהיה כני־כרק. לערוך תחרויות־ספורט. להתבדר במועדון־לילה. לא בעוד עשרים שנה. לא בעוד עשר שנים. לא בשנה הבאה. אלא עוד כשנה
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 18 | עשרת העקרונות נאמנות ללא-ם ייג למדינת ישראל, לריבונותה, לשלמותה ולבטהוגה. דאגה יומיומית לעצמאות המדינה, שאינה ניתנת למיקוח. חישול כוחו המוסרי והמעשי של צבא
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 19 | זה :״אני לא מתאבלת על זד, שהצב־רית מתה׳ אני לא מתאבלת על זה שחוסר הנימוס, החוצפה והגסות נעלמו. זה לא נורא. אבל באות אלי נערות שהן כולן הגזמה מכף רגל ועד ראש.
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 20 | ק1לנ 1ע ס ר טי ם רצח 11 החנות ברחוב הראשי (בן־יהודה, תל־אביב; צ׳כוסלובקיה) האיש הקטן, שהולך כל בוקר לעבודה וחוזר ממנה כל ערב, היה מוכן בהחלט שיהיה לו אוטו כמו
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 21 | שוב אל החדשות ־ כחלק מתעמולת הבחירות של רפ׳־י לעיריית ירושלים ארץ, ופד. פרוש לרוחב של חצי מטר — זה למעלה ממליון. בהיותו טרוד מעל הראש בעניני משרד ראש הממשלה,
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 22 | טרטו־ריקו אוירה נעימה טוטו־ויקו מבחר משקאות גדול פווטו־ויקו גבינו ת, דברי מאכלי־ים, בשר טוטו=דיקו פלטות קרות טוטו־ויקו מקום מפגש אינטימי טרטו=ך יקו מבחרגדול של
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 23 | נימוסי שולחן ובטחון עצמי פולקלור ישראלי: כשנשיא צ׳אד היה בארץ׳ הזמינו אותו לארוחת;צהריים במלון דן־כרמל. המלצרים היו נבונים ולא ידעו בדיוק כיצד להתנהג. הם שאלו
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 24 | 0פ 1רט ידי התלונה לגילויו של כוהן נגד עסקנים חיפאיים. מכל פרשת החקירה בעניין מרבי חיפה ברור בינתיים דבר אחד: אן זה תפקידו של משרד חקירות פרטי לחקור את המתנהל
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 25 | במרחב פלס טין חום־ין מר&יע קולו העמוק של חוסיין מלך ירדן הידהד השבוע ברדיו. במשפטים נמרצים תירגם לבני עמו — ולישראל — את החלטות ועידת־הפיסגה של קזבלאנקה, במה
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 26 | וידויו האישי שר נו משנחה מנווסמת-ער ההיוודהת האישית שקומה לנשואי! הסנסציונים עם הדוגמנית המבוגרת ממנו ב־ 20 שנה באחד החופשים נסעתי לגרמניה. הכרתי שם חתיכה לא
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 27 | (בתמונה) ,וסבו תמונות אלה צולמו 1ןזךך| ן ן ^ ףןןןן ^ עידוא נימנה עם אחת המשפחות המיוחסות ביותר מתוך מכונית בחצר | ן בארץ. סבו הוא יהושוע ברטונוב, שחקן הבימה׳ 1
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 28 | ס הנידון (המשך מעמוד )7 כמה טוב לאדם המאמין באלוהים! ן* ל זה נתגלה על־ידי ועדת־חקירה ^ של איש אחה בלי מנגנון ובלי עזרה. נשאלת השאלה: מדוע כל זה לא נתגלה שנתיים
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 29 | בם די 1ה ש כונ תהתקחה מירוץ המכינות מאות צעירים משולהבים שטפו השבוע את מבואותיה של שכונת־התקוזה מכיוון רחוב למדה. מאות זוגות ידיים נופפו בזעם מול הניידות,
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 30 | 3בית־סנר- במדי! ה ^חורט ב רי שג ד ר כי חיי ם ו ־ לברבר * א ת דיק ש ט״ן לטיפוח החן דוג מנות, יציבות ודוג מנות צילו ם ההרשמה החלה לקורס שייפתח 21.10.1965-1 הקורס
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 31 | חיוורים מאד ועיניו החומות, הגדולות/ נפערו בתימהון בכל פעם שנציג המשטרה הזכיר ברמז את עברו. מדי פעם -מילמל לעצמו דבר־מה לא ברור, כאילו ביקש לומר לעצמו משהו.
העולם הזה - גליון 1466 - 13 באוקטובר 1965 - עמוד 32 | מספד 1 4 6 6 שנה 29 המחיר 1. -ל״ י י״ז תשרי תשכ״ו13.10.1965 , 9 * 1 1 1 ן 1 1 75.־4 דוגמכיודדואופגה געמי פיפי, דוגמה של הצכרית
חזרה לתחילת העמוד