גליון 1467

העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 1 | מספר 1467 כ״ד ת שרי ת שכ״ו20.10.1965 , אחד המשתת6י 0פ״ון רקה1
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 2 | הסתכל־נא בפרשת המלון הילטון. יש בה כל היסודות של המאבק הנוכחי על דמות המדינה — המאבק שיוכרע ב־2 בנובמבר. כולה ערב ראש־השנה רקדה המדינה סביב הילטון ובהילטון.
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 3 | הוא וידא שזו האמת — ופירסם. כדי למנוע אפשרות זו בעתיד נחקק חוק לשו! הרע. בעת פירסום המאמר על הילטון כבר היה קיים חוק־התועבה בתוקפו. אך החלטנו להתעלם ממנו,
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 4 | מכתבים מדד הגבורה במוסף הבחירות (העולם הזה )1465 צויין כי ברשימת העולם הזה — כוח חדש מצוי האחוז הגבוה ביותר של לוחמים קרביים — יותר מכל רשימה אחרת. ׳׳ על אורי
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 5 | נמיר, מוצא לו זמן לעסוק בכל דבר, החל בחוגי־בית ואסיפות, וכלה בהופעות בתחרויות כדורגל, אך אין לו רגע זמן כדי להסדיר את עניין הפיצויים. אני מקווה כי פירסום הדבר,
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 6 | (המשך מעמוד )5 בפוליטיקה אינטרס אישי. לרכה גידאון, מורה, הנוטר, רונת־השרון הגיון לבוחר בטוב ביותר : המצע שלכם נראה לי כהגיוני ביותר, לפתרון הבעיות שבהן נתונה
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 7 | חווייה החזקה ביותר של נעורי ן | קשורה בפסוק בן 15 מילים — פסוק החרוט מאז בליבי בציפורן־ברזל. הייתי בן , 16 חבר מזה שנה־וחצי ב־אירגון הצבאי הלאומי. האירגון היה
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 8 | מכתבושלעורר ״ ה עו דהזה ״ דאישמ פי , של השומר הצעיר. אני נאמן לתנועתי. לא יעלה על דעתי לבגוד בה. ״יחד עם זאת אני קורא מזה שנים את העולם הזה, ולעיתים קרובות
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 9 | אולפן יתכן כי הנקודה טמונה בשרשרת המשברים׳ שפקדה את מפ״ם עם משפט פראג, פילוג־סנה, פילוג־אחדות־העבודה ועוד ועוד. שרשרת זו יצרה גישה של התגוננות, של חוסר נכונות
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 10 | נ_ם ד גרי לראשונה בישראל, חוטי־סריגה ־השפן סורג; החוס המעולה מאקרילן, לסריגת־יד ומכונה ביתית, במבחר צבעים וסוגים. בקשי את חוטי הסריגה ־השפן סורג־ ,בחנויות
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 11 | רק להיות נקיה עם מצפונה. זהו מעשה שלה אישית. ביררתי עמה אם נשלחה על־ידי מישהו, והיא נשבעה לי שלא.״ במצב זה היתר החלטתו של השופט קנת ההחלטה הנכונה היחידה. הוא
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 12 | מילה חדשה ובלתי־מובנת החרדה השנוע את המדינה_ : במהירות הקרובה למאה קילומטר בשעה, תוך חריקת־צמיגים צורמנית. ההמון חוזר?מקומו ה 1 | 1ך צעיר משכונת־התקווח מובל
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 13 | נו זה נראה: צעיר חבוש מסינה שחווה נוהג במכונית גנובה בשכונת־התקווה עם זה, אך מיד הצטרפו אלינו גם החברים מהחבורות האחרות.״ מאז חוזרת ונשנית ההצגה, לפחות פעמיים
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 14 | ״הבאנו שלום מהציבור הענוי-לכפו קאסם, קדנסווה, בקה אל-גוביה3 ,כו=קוע, עוו־ שיירת השלום באה למ שול ש ץ ה לא היה רק מיבצע־בחירות חסר( תקדים: אסיפת בחירות ניידת
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 15 | מוסך מיוחד שד ושימת ״העולם הזה- כוח חדש״ -קרא ארבעה עמודים אלה, תלוש אותם מהגליו1 11 ומסוד לידידיו ||| ו _ נרנ 1רק נו מתקרבים לשעת השין. ההכנות האחרונות
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 16 | בתמונה ^ לפניך חידון. הסתכל היטב. מה חסר? חסרים חברי־־הבנסת. אוד הבנסת בע ת דיון חשוב- זוהי ישיבה רגילה. יתכן שנידון בה חוק הנוגע לחייהם של שניים וחצי מיליון
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 17 | או כשהיא שוקלת אם לנקוט קו פוליטי העלול להרגיז את הממשלה קצת ידהר מדי. זוהי המציאות האפורה. היא חשובה יותר מן הגיל הממוצע של הח״כים, העולה מכנסת׳׳לכנסת, ושהגיע
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 18 | מאמו זה שר אוו אבנו מוסם בואש גדיון וגיוחד שר ״העודס הזה,, בשנת הערבית שתופיע תשמע, והמוקדש ל,.ושימת חשדם הז ה -מ ת חדש״ ^ עוד ימים מעטים תינתן לו ההזדנד 2נות
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 19 | גירגיודיה, טיוח, ס״נה, 1רעוה ואום אדפווס...״ רצח ההמוני של גברים, נשים וילדים. מספר יפעמים ביקשו חברי המערכת להיות נוכחים בטכם־האזכרה השנתי — אך תמיד נמנע הדבר
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 20 | בית הסבו לעתונאות החלה 15156806׳מורם תשנ״ו 65/65 הלימודים ייערכו בשני שלבים׳ ויימשכו 7חדשים. שלב א: תורת הכתיבה העתונאית, ידע העתונאות, מבנה העתון, עימוד
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 21 | בם דזנה דרכי אדם ברא ינוניה כשסוחר המכוניות התל־אביבי מוניה שפירא היה בשיא הצלחתו, הוא החליט כי מה שיכניס אותו אל השורה הראשונה של אנשי העסקים תהיה קצת
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 22 | אנשים אבן בבקבוק שלמה נקדימץ נחשב תמיד לכתב הנועז ביותר של מערכת חרות. כמעט כל ם קו 6בעתון שייך לו אישית. השבוע עמד נקדימון במצב לא נעים, כשקורא נרגז של חרות,
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 23 | ממה נורדם רז?, ביום השבת הוכרח להודות אפילו עורר הדין של חיים חזן שידידתו של חיים, רבקה חזן, היתד, באמת בהריון. כי רבקה חזן ילדה באותו יום ילדה קטנה, שמשקלה
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 24 | סינורו האישי שר ונצח הצריחה הבינלאומית במרת צלחתי - הצלחתי! מאת ד ני רבס הוצאתי את הראש מהמים. ראיתי המון אנשים עומדים על המזח וצועקים ״דני! דני!״ לא היה לי
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 25 | תמיד ע בי הגובה בו ע לי וורכדטאר יו0 ,4׳יעבד־אל־נאצר ואל־חאפז בפיסגה אינטרס משותף לירושלים, קאהיר ודמשק במרחב סוריה התצדיח הסוד ח ה? בשובו מן הפיסגה הערבית
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 26 | חמשו סינווו שד עיווא בויגוויון ער נשואיו 011 הדוגמנית באריקאדנת ׳ של סוכריות חמשה קילומטרים ברגל. מסתבר שהיתר, גם שביתת־מוניות. שמתי את החפצים בחורבה הפריסאית
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 27 | המנוגדת ממנו ב־ 20 שש אירופה. שם הופיעו התרנגולים, כשאני משמש להם קוד פרנסיה. דוריאן באה להופעה, כשהיא מתוכשטת ונוצצת ביהלומיה. היא ישבה לבדה ליד בקבוק־שמפניה.
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 28 | הא יש במשטרה מרתפי עינויי * רצו לגמוראותי! כעמודים אלה מתפרסם מים מך הלקוח מתוף תיק של בית־המשפט. זהו משפט־ריגול, כו מופיע אחד מן הנאשמים של ״קבוצת הדייגים״,
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 29 | אסוציאציות מיניות. זו עבודה קשה, אך יגעת ומצאת — תאמין. ״נ. ב — .למחוק מהר את המילה האחרונה.״ הוי. איזה?1דרווה נכלאה עו ב ! 3טן נס 1ן היצויס המין משתולל
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 30 | במדיוי בריאות ל ה טביע בדם כל פועלי־הנקיון שווים. אבל יש פועלים ששווים יותר. כך, בכל אופן, סבורה הנהלת עיריית תל־אביב. לאחר שביתת פועלי־הנקיון בעיר נאלצה
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 31 | קונם• לכן הוא נאלץ לעבוד שעות נוספות. לצערו ולשימחת בעליו. השבוע הוא עמד מול מטה־הבחירות של המערך, ברחוב ביילינסון בתל־אביב. שני סבלים העמיסו עליו פלאקאטים
העולם הזה - גליון 1467 - 20 באוקטובר 1965 - עמוד 32 | מ& פ ף 1 4 6 7 המיקוח המזעזע את
חזרה לתחילת העמוד