גליון 1468

העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 1 | מספר 1468 א׳ חשון ת שכ״ו27.10.1965 , אלת שבתי גוני המחיר 1.-ל״י ום־הדיו שעת
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 2 | בי״ם תיכון בקר למזכירות ולפקידות בן־יהודה 74 טלפון 220314 :תל־אביב בתות חדשות הנפתחות 4.11.65-3 פ לנוער כתות בוקר וערב שנתיות ו״חצי שנתיות למבוגרים כתות נפרדות
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 3 | מ ש כנ ת* / לל אהצמדה לתקופה מוגבלת בלבד מציעה חברת ״נוה׳ א ת דירות הפאר שלה ב״נוה אביבים־־ שאיו דומה להן בגודלו, בבנינים הקיימים, בתנאירכישהללאתקדים מ ש כנ ת
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 4 | בית הסבו לעתונאות החלה ההרשמה לשנת הלימודי חשנ״ו 55/65 הלימודים ייערכו בשני שלבים, ויימשכו 7חדשים. שלב א: תורת הכתיבה העתונאית, ידע העתונאות, מבנה העתון, עימוד
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 5 | ( )3מלחמתכם לשלום עם שכנינו. ( )4מלחמתכם נגד הכפייה הדתית. עמנואל יגול ,36 ,פקיד, הגפן ,5קריית־ביאליק מירב התחושות לקראת מערכת הבחירות התחלתי, לראשונה בחיי,
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 6 | מכתבים לבוחר בטוב ביותר: (המשך מעמוד )5 הזה — כוח חדש בבחירות, אמר לי :״אני רוצה לשמוע לפחות ציוץ אחד של ציפור בכנסת, כנסת שכולה חורף ושממה.״ אני מקווה שיותר
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 7 | יינז רנן על הנדבך התעמולתי מונח הנדבך השלטוני. כל אחת מן המפלגות הישנות שותפת לקואליציה כלשהי — אם בממשלה, אם בהסתדרות, אם בסוכנות, אם בעיריה. לכן יכולה כל
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 8 | מכתבו שד עורר ״העודם הזה ,,דאיעו את״א תה פנית אלי בהתרגשות גדולה. אתה אותם כתבתי עם קבלתו של חוק לשון הרע, ״הורדתי מאשכול חמישה מנדאטים״ .אתה טוען שבכך אני
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 9 | אין זה חוק רגיל׳ עמנואל. אין זה חוק רע, היכול להתקבל בטעות. זהו חוק פאשיסטי, פשוטו כמשמעו. ומישטר בו יכול להתקבל חור פאשיסטי ״בטעות״ — טישטר כזה הוא סכנה
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 10 | תצפית 1הנידון (המשך מעמוד )7 • גם אם תהיה אפשרות להרכיב קואליציה מערך־מפ״ם־ דתיים יעמדו הדתיים על כך שהקואליציה תהיה רחכה יותר, כדי שלא תהיה תלוייה במפ״ם. הם
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 12 | יעל ד״ן אמדה: אלמוג קש קורוח בשביד !ופא שמעון נו ס הכריז1 :ופא״ ׳ קנתה שרוות 1 -ופא״ איימזז במשפב 1דשס אחיזת עיניים -אלמוגי עצתו לא הכחיש דבר -ובינתיים קונים
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 13 | אמרו לי לא בא בחשבון. אמרתי להם מע־אל־סלאמה. עמדתי לצאת. בא עסקן אחד שהוא עירוני, ואמר לי :״למה אתה לא גליצאי? האנשים האלה קדושים, ולא רוצים לשמוע על קניית
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 14 | במרינה (המשן מעמוד ) 10 היטלר. כי אלמלא עלו הנאצים לשלטון, היו פקידי המחלקה יכולים לסיים את חייהם בשתיית תה• אבל לרוע המזל עלו הנאצים לשלטון, וראש המחלקה,
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 15 | אם אתה ווצה ש״העורם הזה״משץ־ והופיע כעתוו חופשי ורוחם, חשו במאבקו ביום השריש׳ הבא: הצבע בעד ושימת אורי אבנרי ושלום פהן, חיילי ״שועלי שמשון״ ,בצילום שצולם כשנת
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 16 | 4חודשים מעטים אחרי שקיב־ 1 9 0 0לה המערכת החדשה את העולם הזה, יצאה למלחמה למען המשפחות השכולות. כד החל המאבק במשרד הבטחון. איש־השנה אמיל שמוראק, מבקר הסוכנות
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 17 | צ״ר ישראלי צעיר בשם משה ברק ביקש לשאת לאשה צעירה בת יוגוס־ 190 שיה בשם אוריה. אן חוקי הכפייה הדתית מנעו ף ממנו. הוא פתח בשביתת־רעב. במרכז התומכים אבקו נגד חוקי
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 18 | ביוס בו נאלץ יחזקאל סהר •40 1 * 0 להתפטר מראשות משטרת 1 9 0 0 ישראל נרשם נצחון ישיר ובעל חשיבות להעולם הזה .״סוף־סוף,״ כתבנו באותו גליון ,״סולק סמל הרקבון
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 19 | בם דזנה (המשך מעמוד 4ו) משטרת־ישראל לעבוד הרבה שעות נוספות כדי לטפל בכל התיקים שיצטברו. אולי זוהי הסיבה לכך שהמשטרה לא הציבה עד כה מארבים כאלה. מדע ה מי מ ד
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 20 | מה אומרם הקומוגיסטים? כנסת נאבק מק״י. יותר ובעד וגם בפעולות המוניות. אין מי שלכך ביתר עוז וביתר עקביות מ־כשם שאין מי שפעל יותר, ויזם מאבקים נגד נשול פלחים
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 21 | המשטרה הוליכה אח החוקרים אל ידידה הצעיר של אשת הנרצח בפרדס־כץ כך התהדקה העניבה במציאות .״אני לא יודע להסביר למה, אבל היא אשמה. היא אשה רעה. היא אפילו לא באה
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 22 | אנשים ר ק פו ד ה ודעת זוהי רק השמצה ששמעון פרס אינו מתעסק בבעיות אידיאולוגיות. השבוע, ב־חוג־בית באפקה, נשאל פרס מה דעתו ומה יחסו לסוציאליזם. השיב סגן שר־הבטחון
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 23 | כשמקרר אמקור חיתן את הבת שלו במלון השרון, ידעה על כך כל הארץ. על זה שבמוצאי היום השלישי מתחתנת הבחורה הכי עשירה בארץ באותו המלון איש לא יודע. בעיתונים לא
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 24 | — ס— —!יז — 11111111 11 1,11. שלום עליכם-סלאם על״מם־בגליל הם כתעלול של ערב־בחירות. את השותפות הזאת סימל דווקא היעדרו. של אחד ההרשימה: אורי פעילים המרכזיים של
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 25 | בסדינה תולדות מ׳ שנ תפס 9נ 0 1 החכמים של איסטנבול היו אומרים , :מי שפעם אחד נתפס אצל המשטרה, לא גומר עם זה אף פעם!״ אליהו כהן הוא מאיסטנבול. הוא יודע היטב את
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 26 | סוף סיטוו שד עיווא נרגוויון עד נשואי! בדם ואש ומטבע זר על שיטות אלה של הפלמ״ח בטקסאס. היחסים בינינו לא התקלקלו מעולם. ה־דבר היחידי שפוצץ את הנישואין היו סצינות
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 27 | הסוערים עם המלכה היא חששה תמיד שאחזור ארצה, היתד, מחביאה לי את הדרכון. המקום הבטוח ביותר, לגביה, היה על המדפים העליונים של הארונות הכי גבוהים בדירה. אפשר לומר
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 28 | בשלם מודעה 91 11 יועדת י־ססנשע צעדם וצעיוות זו הפעם הראשונה שהנך מקיים חובתך השנים הבאות. הממלכתית — לבחור בשלטון לארבע זכור י הצבעתך קובעת א ת דמותה של המדינה
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 29 | ספורט כדורגל נ תנ״ ת * מ ס1 . מאות חובבי הכדורגל׳ שצבאו על משרדי המוטו התל־אביבי, היו מאוכזבים, כשהגיעה הידיעה כי קבוצת הכדורגל של מכבי נתניה הביסה את מכבי
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 30 | הז מנ ה (לנשים בלבל) סלון לאפנה של יצחק אדלר מתכבד בזה להז מינן לחזו ת | בדגמי ס תיו — חורף 1 .1965 סתיו ־ חורף הסלון פתוח בבוקר 1 -9י ראי הזמנה זאת כאישית :
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 31 | מקצועי .״אני רואה בשביתה שלכם משום ניס יון לחבל בבחירות!״ ״זה לא בגלל זד״״ אמרו הגנבים .״זה בגלל וינוגראד, עוזר פרקליט המחוז, שרוצה להרע את תנאי־העבודה ולחייב
העולם הזה - גליון 1468 - 27 באוקטובר 1965 - עמוד 32 | האם רצח הידי די א ת בעל
חזרה לתחילת העמוד