גליון 1469

העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 1 | מספר 1469 המחיר ל ״י שנה
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 2 | בית הסבו רעחונאוה .רוח רעה מהלנת אימים בארץ — הרוח הרעה של העולם הזה. ״כל כוחות המישסר הישן חברו נגדו. תנועת החרות לוחשת ני אנשי העולם הזה הם קוסונימטים
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 3 | שי נוי • ניהמשמר כוח חדש זרענן העלול לעוור לשינוי בגי המישסר, והעלול לעזור לשלום עם הערבים. מ אי ר עי ל ם ,32 ,מנהל־חשבונות, מרכולת 2ו, תל־אביב מנות והצביעות
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 למען לאומיות ישראלית ידעתם להשתחרר מכבלים המגבילים כל פעולה פטריוטית למען ישראל. הצגתם תכנית מיבצע־שלום. לחמתם למען לאומיות ישראלית
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 5 | לעסקנים, להשיג רשיונות לתומכים עשירים, לממן מיפעלים כל כליים. אם יהיה לנו הכוח הדרוש, נרצה גם נרצה להשפיע על דמות הממשלה הבאה. שום ממשלה טובה לא תקום ככנסת
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 6 | מכתבים ושוב גניבה גדול ה... הלילה פרצו גנגים לסלון אופנה דויסון בונל-אגיג, ברח׳ דיזנגוף .158 יש חשש שהגנבים הינם בעלי מקצוע בשטח האופנה. הם עקבו אחר מר דויסון
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 7 | ״כל הרשימות האחרות מתחייבות היום להיות מחר שונות לגמרי מכפי שהיו אתמול. אבל אנחנו מבטיחים להיות מחר בדיוק כפי שהיינו אתמול,״ אמר אורי אבנרי בוועידת־היסוד של
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 מעצמות המערב. על כן היה זה משגה היסטורי להצטרף לשיירה זו. כי ההצטרפות תשאיר אחריה זרע של שנאה ואי־אמון שלא יחוסל בנקל. ן״י ויד בן־גוריון אמר
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 9 | תחת אותה כיתרת, המשיך העולם הזה לחשוף את פרטי הקנוניות: צ 3ז ה אינו חדש. בקוים כלליים, הבתמן באופק ]* /עוד לפני ארבע־חמש שנים. אולם האזהרות הראשונות עוררו רק
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 10 | מעודם רא אמוו כל נו חובה עסקני הרבה דבוי־אמת זה על זה כמו בבחירות מפלגות כל כר לכנסת השישית • ח״כ מפא״י, ישראל ישעיהו, על הדתיים :״הדתיים הולכים אחרי ה ג ח ״ ל
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 11 | במדי 1ה העם תחת דגר •שדאד על פני הימים שסו השבוע כפינות־רפאים: אוניות הצי הישראלי, שצוותותיהן הכריזו על שביתת־רעב, כמחאה נגד שלילת זכותם להצביע בבחירות לכנסת
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 12 | 0 8הפק ד מתמרדים במדי1ה (המ#ך טגנזוד )11 היא רואד, את עצמה חייבה לעשות יותר (המשך מעמוד )11 מאשר לה דיע ל .,,כך נמסרים תפקידים מבוקשים לאנשים שאפילו אין להם
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 13 | ער הידידה ההמונית שד חוונאיס הצעירים של רופאיה הצעירים חייבת להיות, לדעת המומחים, העתקת השיטה האמריקאית. הבחינה האמריקאית • שניים מתוך כל שלושה רופאים צעירים,
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 14 | התבונן 1א בטי אנשים־אלה8.הם^שונים בגילם, במוצאם, בעיסקיהם!ואנילו 1 ״רשימת העולם הזה -כוח חדש־ ברחב• הארץ. שים לב להבעות הפנים האנשים שהתלכדו הכוח !החדש. הם
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 15 | אומיותם. משותף־להם נוק ו בו אחו: כל התמונות האלה צולמו במיפגשי לוצינוח, לכסת, לוויכוח. אלה הם פני ישואל האחות. אלה הם ט ווצים להחזיו למדינה את טוהוה. הצסוו
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 16 | ני ו ! (המשך מעמוד )9 שאבד עליה הכלח, ורובן המכריע זקוק לשרות דחוף של חברא־קדישא מטעמים של סניטריות ציבורית. הן חדלו מזמן להיות כוחות חיים ויוצרים, הנותנים
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 17 | מנחם בגין מחבק את משה קוד חרות וליברלים עצמאיים? אנשים ט;טו קואליציה מערכת הבחירות רתקרבת לקיצה, מעד־ררת בלב האזרח הישראלי רגשות תיעוב, למראה מודעות־הענק
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 18 | במדינה דת האדיש• רוב תושבי יפו, חולון ובת־ים תומכים בהנהגת נישואין אזרחיים בישראל. זאת התברר במחקר תלמיד־ בית־הספר התיכון מכון־יעל, בבת־ים, שתוצאותיו פורסמו
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 19 | נערו במשטרה, סביבו מתנהל הקוב המרכזי במשפט הוצח של ארי בורקיו עומד על כך, תיגש אליו ותשים יד על כתפו.׳ ואז ניגש העד אל בולקין, שם יד על כתפו ואמר: זהו זה!
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 20 | ספורט המשחק האחרון של הנבחרת הלאומית (נגד ״ארסנל״) הקופה — למפלגות בחירות הדג מסריח מן הראש י בין כל הבעיות העומדות על סדר־יומן של הבחירות לכנסת השישית, צריך
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 21 | הבת, לא לצח״ל דיסקוטק לכל צועק עוד דיסקוטק נפתח. עוד מעט לא יהיה לאן ללכת בתל־אביב. ואם זה יימשך בקצב כזד״ גם לא יישאר איפה לגור בעיר. לכבוד פתיחת הדיסקוטק
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 22 | סיפור על שהי פעוטות ועל כפ יה דתית שהיו רעיונות בפי מנהיגיהן. ארצות־הברית וישראל קמו מתוך רעיון. בראשית היתד, המילה. ואף כ־ מופיע משפט זה בברית החדשה, אין
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 23 | נ±ו״דץ בג 1ו דדן ד־ דן־ורד במטך ! סעובו ־ נ גודדיך הגו אחר א י, הו -ו דן ־ו ד *, מ 1י דינ הסדדבן . איי ה. והיא וגורד * דןובו _ 11־ 1 תןסינכוי די ע וי מי *
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 24 | במדינה דרכי חיים היא רוצה את •לדתה גידול ילדים על־ידי ההורים שילדו אותם אינה השיטה האידיאלית לחינוך דור בריא של אזרחים. לאמא, שמרחמה יצא הילד, אין תמיד זמן
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 25 | עניפווה המצחיק של בעלת חוש־ההומוו שמרוב צחוק נכנסה לבית־־הסוהו איזה צח1 לצחוק עם החברה המצחיקה שלו. מסעודה החליטה שאי־אפשר להמשיך יותר לצחוק כל היום, בלי לעשות
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 26 | סיימת סננה הטווה שר נגיעה בטוהר חנחיווח וסנוניוו! נגד רשימתנו־ לכו מתנקש כל אוהד, פעיל ומשקיו לקרוא בעיון את ההנחיות הנאות, ולפעול כמשגיח נול כשוות הקלפיות
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 27 | לכל המשקיפים והאוהדים: אנו דואגים לכשרות הבחירות בכללן. דאג לא רק למניעת זיופים ככלל, דאג לא רק שפתקי ש׳ יהיו מצויים כתא־הבחירות -אלא פתקי כל הרשימות!! אזור
העולם הזה - גליון 1469 - 1 בנובמבר 1965 - עמוד 28 | מספר 1469 ה׳ חשון תשכ״ו31.10.1965 , המחיר 1ה ו ־ י 3םהדי שעת הש־ן יי**ייי*׳ז ן ן\1^ 1׳< ט 11י ה אורי אבנרי ושלום כהן ניוס ה 2-ננווגנו תכויע אחה בקרני אס יוסי
חזרה לתחילת העמוד