גליון 1470

העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 2 | בכל הבחירות הקודמות מילאו כתבי העולם הזה ועורכיו תפקיד מיוחד: הם ישבו כמשקיפים בקלפיות, ברחבי הארץ. במשך יום הבחירות ייצגו את המפלגות השונות בקלפי, ובצורה זו
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 3 | על-ידי על שומר־שדות, שנורה משק להב, וזוהי טעות. הדבר קרה אמנם במרחב שטחנו, המשתרע על פני 50.000 דונם של אדמות טרשים, מרעה ופלחה, אך לא היה מעורב בו שום חבר
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 4 | ביה הספר רעתונאות החלה ־ 15156806־ימודים חשדו 65/65 הלימודים ייערכו בשני שלבים, ויימשכו 7חדשים. שלב א: תורת הכתיבה העתונאית, ידע העתונאות, מבנה העתון, עימוד
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 5 | ב שלם ארצות הברית ה רו צ חיס הגיבור ״לא אשם!׳׳ הכריז יושב־ראש חבר־די־מושבעים. הקהל באולם פרץ במחיאות־כפיים סוערות. הנאשם חייך. ידידיו צחקו בפה מלא. כי כל אדם
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 6 | בעזלם (המשך מעמוד )5 לבוחר בטוב ביותר: טלביזיה, נאם בפינות הרחובות. איכשהו נסתבר כי אינו קנדי שני — שהפרסומת שלו טובה יותר מהופעתו האישית. הדבר השני היה יותר
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 7 | מ 3ת 3ו ועד עורר. ה עוד הז ה״ ני כותב לך מכתב זה ביום השני בלילה. בעוד כמה שעות תתחיל ההצבעה בקלפיות. איני יודע מה תהיינה התוצאות. מיבצע גדול זה, בו שותפים
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 8 | תצפית במדינה * כמרכז הקואליציה הבאה יעמדו המערך והדתיים. העם לוי אשבול יעניק לדתיים את חוק השבת, הנדרש על־ידם. קרוב לוודאי שתוזיח הלקח זאת פשרה בין הנוסח החמור
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 9 | הדבר בולט עוד יותר אם נשווה את הישגינו עם אלה של מק״י — מפלגה ותיקה מאוד, שחינכה שני דורות של אוהדים בארץ, שבראשה עומדים מנהיגים מוכרים, אשר העתונים והרדיו
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 10 | במדינה משפט עלהק רנ ״ ם חלומו של כל מצביא הוא, להושיב את האוייב על קרני דילמה״ .פירוש הדבר: להביא אותו למצב שלא ישאיר לו אלא את הברירה בין שתי אפשרויות גרועות.
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 11 | את אשכול להורות על פעולות־תגמול ברגעים התמים שר מערכת הבחירות? הרגשתנו היא, שפעולת החבלה במושב מרגליות לא הצדיקה אח הפעולה נגד לבנון.״ דו־־הריש כשלום חיילי
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 12 | כתב• ״העולם הזה״ מדווחים על מהלו הבחירות בארץ -נפי שהוא נראה - 07.00 קלפי ,344 בית־ספר תד־נורדוי, תר* אביב בקרית־־ת אדם שעובד כמו שצריך. עד באר־שבע מתנהלת
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 13 | +ב סי רו ת 1965־ -1ב סי רו ת + 1965ב סי רו ת + 1965ב סי רו ת + 1965ב סי רו ת + 1965ב חי רו ת ! 965 להם כמשקינים בקרניות - 10.15 קלפי ,0584 קיבוץ זיקים המשק
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 14 | נ י גנו נעולס חווס עריהן -אך הן אינן ח;דמות על הגנו הישראלי מימי ומאלי מהן זכתה בתואר מלכת־יופי, והן הועסקו בצילומי פירסומת ועבדו כזוגמניות־אופנה. שוטר ישראלי
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 15 | נשיק ות הוואי עשר בחורות מסוגלות להתנפל על שמוצא חן בעיניהן, והן ממש נלח־ביניהן על הגברים, אך יחד עם זה מתנהגות איתם כמו עם כלבים. כגומר את תפקידו הוא מת
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 16 | ^ 7 יי־ י 1* 0־ 1גנז ׳ וומ כסער +ב חי רו ת + 1965ב חי רו ת + 1965ב חי רו ת + 1965 (המשן מעמוד ) 13 ״לא, הוא דווקא עושה רושם של מצביע.״ ״אתה לא רואה שהוא מדבר
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 17 | ״לא תספיק, לא תצביע. חכה ארבע שנים. סבלנות, חביבי.״ - 19.30 קלפי ,1118 - 001 שדה־התעופה, לוד שושנה זאוסמר ( )21 היא לא רק יושבת־ראש ועדת הקלפי הצעירה ביותר
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 18 | במדינה דרכי אדם תמונות אלה לקוחות מתוך תיק׳ המשנזוה -והן הובאו דיוסנו שלה פי לו סו ףכרמ אי כולם רמאים. לכן אריה הלפרין רמאי. מלא .״יותר הוא לא מודה בכך בפה
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 19 | כהוכחות במשכס הוצח המזעזע של ירו בן שנוע ימים וחזרתי לאחי וגיסי שהיו ליד הקבר. אני קברתי את בני, בידי שלי הורדתי אותו לקבר וכיסיתי אותו באדמה. אחר־כך חזרתי
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 20 | הייתי המלווה שי רומי שנ״דר. אווה גאדדנד ומדיה! מרקורי 11 11 והכ: וכסת דוגמן הצמרת -יהו שוע גסל, זה שלא ניהל שום רומן עם רומי שניידר, הגיע ביום החמישי בלילה
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 21 | ספורט כדורגל ^ ה בן ה או ב ד איצטדיון בלומפילד ישב בשקט, פיצח, כרגיל, גרעינים, הסתכל על עשרים ושניים שחקני בני־יהודה תל־אביב ובית״ר תל! אביב, שניסו לשחק
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 22 | טרטו־דיק! אוי רה נעימה פווסו־דיקו מבחר משקאות גדול טוטו־ויקו גבינות, מאכלי־ים, בשר דברי פורטו־ריקו פלטות קרות טוטו־ויקו מקום מפגש אינטימי טוטו־ויקו מבחרגדול של
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 23 | במרחב אלג׳יריח ה טו ר פ דו ״ועידת־הפיסגה נועדה רק להסיח את דעת האזרחים האלג׳יריים מן הבעיות הפנימיות שלהם. היא נועדה רק לקשט את בן־בלה בנוצות של אישיות
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 24 | במדינה חברה הכל ניסו לרצוח אותה -אמו מי שווק ה די פלו מ טי עד עכשיו לא ידע שום אזרח ישראלי, שרצה להיות דיפלומט, איך להגיע לכן. מעתה הדרך פתוחה לפניו. עליו רק
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 25 | הפלס -אך היא עדיין חיה וקיימת -אי שם הצבת! לא מתה אמריקאית מאוד.״ היא לא מוכנה לספר מה קרה אז, אבל האמריקאי ההוא, מה־הוא־חושב־לו, בכלל לא מראה יותר את פרצופו
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 26 | ק 1לנ 1ע סרטים עיר גוב ש האושר הנעלם (ארנזון־דויד, תל־אביב) בחור צעיר נשלח על־ידי ידידו לנוח בעיר הספרדית קלדיאה. אשד, יסר, וחזקה, בעלת עבר עם גברים ונשים,
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 27 | פרסום אמורטו סופר, הדגם החדיש ביותר של מכונות סריגה ביתיות, מכילה שורת חידושים בלעדיים, העושים אותה למכונה הנוחה ביותר בשימוש והעשירה ביותר באפשרויותיה. כל
העולם הזה - גליון 1470 - 3 בנובמבר 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד