גליון 1471

העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 1 | ש״ו וושון תשכ״ו10.11.1965 , התעלומה של השבוע איו ״!עלם* המנדאט השני של ״העולם
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 2 | ירח -דבש בלתי -נשכח במלון ״גנ תו ך גובריה במחיר מיוחד לזוגות צעירים תזמורת הריקודים של ז׳אן קלוד לתה -מנחה ובמועדון הלילה — ללא תשלום לזוגות גירח- דבש. בניסה
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 3 | מכתבים טוכה הדו־ד לעורכיהעולם הזה, בהצלחה ! טובה הדרך, נמשיך בה ! ס מי; חיפה קץ למימשד הצבאי איחוליםמקרב לב להצלחת כם בבחירות. מקווהשנוכחות • כם
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 4 | אין י_ לגיל גסלהו היום — שלא כבעבר, תובלי היום להקנות לעורך זיו ועדנה, בין אם את בת . 20 או בת ( 60 ואפילו בת )! 70 הודות לתכנית טפול חדישה של רבלון• עור שדוף
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )3 לת תפקידים, והסתפקתי בנסיונות להשפיע על מכרים. ברור שלא הפחד ולא השמירה על מעמדי מנעו ממני לעשות יותר, אלא העובדה שעד כדי כך לא הזדהיתי
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 6 | בשלם ברית המועצות לבוחר בטוב ביותר: מ תנו ת ׳ 1הו רדת בשורה של מיצעדים ומסיבות מפוארות, ממוסקבה עד ג׳קארטה ומרמת־גן עד ריו דה־ז׳ניירו, חגגה
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 7 | המביא רו הוכחות נ׳ בבחינות אלה ניקנו קולות בנסו עובר לסוחר מה יכול לדחוף ערבי להצביע בעד מפלגה דתית־יהודית? מה יכול לדחוף אותו ערבי להצביע בעד רשימה
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 8 | כמה חבוי־כנסת נבחה לפי השיטות המתוארות בעמודים ארה? (המשך מעמוד )7 לו :״יא חביבי, אומרים שמפא״י קונה קולות, אבל אני רואה שאתם קונים.״ אמר לי :״מה אתה יודע? אתה
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 9 | | |1זר! 1 הדתיים ך* כחירות עברו. הבלאקאטים עדיין דבוקים על הקי־ ( 1רות. הסיסמות עדיין מהדהדות באוזני הבוחרים. רצה בשותפות עם מפ״ם• הוא העדיף את השותפות עם
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 10 | _ וזזווו 11!.נז{ עורך ״העורם הזה״ מגרה את הפרטים שמאחורי הקרעים ער וצחון הרשימה ד. נ 1ל ד ^ ם להאמין לתיאורים הנפוצים עתה בידי דוברי המפלגות בארץ, מהווה הופעתו
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 11 | הזה״ -י *5.התכנסו ״ח!גי הרעים״ ומדווה - 1952 נסיון שנכשל: ביחמת!:״העולס ז וי^־ך לוז —ניון . . מי ששוכח רקע זה, אינו מסוגל להבין את אשר אירע ביום השלישי האחרון.
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 12 | במסווה שר ״סוד צבאי״ נרקמה המזימה לשרור את הנציג השני מ.ושימת המנדאט השני *,צורה בה נערכות הבחירות בישראל פותחת פתח רחב לשיבושים, לסילופים ( ) ואפילו לזיופים
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 13 | העולם הזה ־ נוח חדש״ בכנסת כוח חדש״ ,אשר כל יתר המפלגות הוכיחו את שותפותן נגדה, היה בכד מיכשול חמור. מספר המשקיפים המתנדבים הספיק לכסות בקושי שליש הקלפיות.
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 14 | סטריפטיז כבר אינו מספיק -רק דברים מופרעים מושכים ־ מועדונים גוועים עבור זוג. המבלים המעטים שתו לאט־לאט, בשקט, את הכסף שלהם. תזמורת הג׳ז הישראלית, הטובה ביותר
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 15 | מוערוני־הלילה דיקים קנות והווי — השתנה,״ מסביר צפריר ,״הם הפכו ליושבי־ב־ת, עם בעיות כלכליות ובעיות פרנסה. בכלל, הטעם השתנה. ״היום אנשים אלה נעלמו. יחד איתם
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 16 | מז ג פי ת במדינה • לוי אשכול יתקשה להגשים את שאיפתו להרכיב ממשלה (המשך מעמוד )8 קואליציונית במהירות. המיכשול: תביעות המפד״ל בשטח חלוקת התיקים. הדתיים לא יסתפקו
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 17 | על זוג שכנים שלקח כדייר סטודנט, שניהל או לא ניהל רומן עם בעלת־הבית. הבעל חשד בסטודנט, וניסה לדרוס אותו. רחובות סערה. היא הגיעה לשם עם צלם, ותחת לדבר איתה זרקו
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 18 | במדינה משפט מה 1ה ד אולפנ ה ל הליכו ת וני מו סי ם החלה ההרשמה למחזור ה׳ פרטים והרשמה: תל־אביב, בית אל־על, רח׳ בן־יהודה ,32 חדרים 3־.722 טל ,58853 .בין השעות
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 19 | האמנם.חיים משוגעים״?׳ וישעיהו שוואגר, אך דאג הותר לגורל רגלו הפצועה מאשר לגורל הקלפים שבידו. יאיר נוסובסקי התהלך הלוך ושוב, לא הצליח למצוא לעצמו מקום לשבת. רק
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 20 | אנשים מכתבדדאח תי מ ה המסיבה השנתית המסורתית של השגרירות הסובייטית, לרגל יום־המהפכה, עוררה השנה התעניינות מיוחדת — מפני שהיתר, זאת המסיבה הגדולה הראשונה אחרי
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 21 | עיירת עולים פגשו כמה עסקני המערך בתושב מקומי, תחבו לידיו חמישים ל״י והוציאו ממנו הבטחה כי יצביע עבורם. בדרכו לקלפי פגשו בו עסקני רפ״י, תחבו לידיו חמש ל״י,
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 22 | הרויחי נוספות הפנוי... חודש נז מנו אמפייזל ת ד רי ך קראי מה שכותבת וקטע ממכתבה האישי) חינם! אותך הגב ׳ פ. קניתי את ה״אמפיסל״ 8שלי רק לפני 3 חדשים ואני רוצה
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 23 | במדינה מנעו[ ה פו ר ץ הפעמון בביתה של העתונאית התל-אביבית אביבה סטן צ־לצל. היא פתחה את הדלת — והגבר שניצב מולה דחף בגסות רגל בפתח, לבל תוכל העתונאית השחרחורת
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 24 | שואב־האבק במרחב מארוקו גו בהבנהר בפאריס — וכולו. כי האיש מהדי בן־ברקה, הידועים ביותר גווייה נימשתה מהסיינה צמרמורת עברה במאגרב שנרצח ונזרק לנהר היה אחד מראשי
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 25 | 310׳ שי 8ורח3ת= שלמון הבויס סבווים את הפצצה? הטרוריסטים. אבל איפה הם? מי הם? איש אינו יודע. איש, על כל פנים, אינו מגלה. תמונה: רחוב ברובע שייך מוצטפה. העוצר
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 26 | ק 1לנ 1ע סרטים וברגמן?טן ח לו מו ת (תכלת, תל־אביב; שבדיה) היא יצירה ברגמנית, שנ!צרד, לפני שברגמן הפך גאון הדור. זהו סרט נפלא, העוסק במציאות ובחלום המצויים זה
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 27 | בסדינה דרכי אדם איש תשי ח אילו רצתה שנת תש״ח ללבוש דמות של אדם, ולהתהלך עצובה בחוצות תל- אביב, היא היתד, נראית כמו רפי עטרון. רגלו התותבת, שגרמה לצליעה קלה,
העולם הזה - גליון 1471 - 10 בנובמבר 1965 - עמוד 28 | ססם ר 1471 שנ ה 29 פז״ו חשון תשכ״ו10.11.1965 , המח יר החיים המשוגעים שר
חזרה לתחילת העמוד