גליון 1472

העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 2 | פחות מעשרים שעות אחרי סגירת הקלפיות, לפני שבועיים, הופיע גליון העולם הזה 1470 שניתח את התוצאות. שערו היה מוקדש לנצחון רשימתנו. קוראים רבים, וביניהם גם עתונאים
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 3 | יחידים שמוכנים לתת, כדי להשתייך לרשימה,״ שב־עון המסויים ליומון מסויים. אני מניח שקוראים רבים יסכימו לסייע במימון המיפעל. אני, מצידי, מוכן להרים לצורך זה שתי
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 אחד או שניים — ושוב נראה את נציגיכם הנכבדים מצביעים נגד האינטרסים החיוניים ביותר שלכם. אולי אז תבינו שבמישטר דמוקראטי אין תחליף לאומץ־לב אזרחי
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 5 | ב עו ל ם טינה אחת, ואתה גבר בעל מראה מזטלם זמטזנח. רודסיה המיבחן המיעוט הלבן ברודסיה הכריז על עצמאות מדינתו, תוך דריסת הרוב השחור — ובמחווה מילולי זה העמיד את
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 6 | ב של ובוחר (המשך מעמוד )5 יצא לדרכי, שהביאה אותו לפיסגת ד,שלמון. קין והכל. על סיפור זה חזר אדולף היטלר עצמו פעמים רבות. כל הביוגראסים שלו קיבלו אותו ללא
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 7 | ומועלים באמון הציבור בפרהסיה. ך אל ניטלה את עצמנו: העסקנים הדתיים אינם מתכוונים כלל לחוק־שבת ״צילומי״ .הם רוצים בחוק־שבת שיאסור כל תחבורה בשבת, שישבית את כל
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 8 | ב מ דינ ה העם רשיגגת העולם ווזה - כוח חדש מזמינה את פעיליה ואוהדיה הכינוס הארצי החגיגי יערך ביום שישי זה,19.11 , בשעה 8.30 בעדם, כאולם התיאטרון הקאמרי, כרחום
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 9 | נגו הנפ״ה נהדתית — למחות יום הבחירות את אוסף פסליו של איש־השעשועים הביו־יורקי בילי רוז. לכן ניראה טדי כמועמד אנמי־דתי, וכל בוחר הבין כי הצבעה עבורו היא הצבעה
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 10 | ב מ דינ ה ! חקירות הסעודה האחרונה לאחר שמחמוד סבאג, הצעיר החשוד בריגול, נמצא מת בכלא, קבע השופט־החוקר כי אין להאשים איש במותו (העולם הזה 467ו). הסערה הציבורית
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 11 | שיו 14ד נ חוק לשון הוע נעל כצופו אזעקה -והוא החריד את ׳שואל החושבח משאננותה בור כדה ויחפרהו *שבתי בכיתי ושוחחתי עם ידידי, איש להבות־הבשן דב זכין, כאשר הודיע *
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 12 | תצפית ב מ דיו ה • היהסיה כץ שותפי המעיד עשויים להתחדד. בעיקר ו חרפו היחסים בין פינחס ספיר לבין שרי אחדות־תעבודה, בקשר ל מדיניות השכר והכלכלה. ספיר מתנגד לקו
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 13 | רות. חלק מהשוטרים ניסה לדבר עם המפגינים בנועם׳ אולם זעמם של אלה האחרונים העבירם על דעתם. מפקד הכוח במקום הזעיק מיד חוליית־פרשים וכוח נוסף, אולם גם רוכבי־הסוסים
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 14 | תגלית חדשה בשורות צה״ל: בת ה= 19 הדו! נהגו בה אז בכל הכבוד, ואיכסנו אותה במלון דן־כרמל, וכל היהודים, שתוכן הסרט עורר בהם סנטימנטים עמוקים, באו כל יום לראותה.
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 15 | 1ז3111118₪ להפליא לסופיה לוון הראשון שהגיע למקום. יופי פולני הפרשית משל; למברטה, שרה אוהב ת כל דבר מתוצרת איטליה, להמחייבת גם לבוש מתאים. אלא דווקא מאחור,
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 16 | >ו שר תאונות ואסו1וח ענו נשמע״ם האחרונים על הוגי האוננות בארץ -ונוס להיסטריה נורית מלאר המות בא לביקור כעתונאי־התאונות. הוא היה מומחה לצילום תאונות חמורות. הוא
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 17 | כ מ דיג ה (המשך מעמוד ) 13 בות בית־המשפט 150 ,ל״י, כדמי־נזיק־ן עבור הראש המפוצח. כשנכנס הילד לכיתה א׳ נערכה לו בדי־קת־עיניים. הבדיקה העלתה כי הוא עיוו־בעינו
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 18 | הודעה חשובה! (המשך מעמוד ו ) 1י או את מגמתו הכללית, או את רוחו, או את עורכיו. אך לא די באהדה כדי להביא להצבעה. זאב ז׳בוטינסקי המנוח נהג להשתמש במישחק־מילים
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 19 | ״העולם הזה״ מעניק את חופש־הדיבוו רשועו המודח שד הניבחות ,,אתה בלוף, צ׳יוי׳ן׳!״ הגביע העולמי. איזו אחריות היא זו? מאת חיים לוין ״דדטחטו אותם !׳׳ הכל בלוף,
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 20 | אנ שי ם מק־ד אל ק ד לפרופסור הירושלמי ישעיהו ליבו־כי ץ יש עמדות ברורות בשאלות חברה ומישטר במדינת ישראל. לאחרונה ביטא הלק מהן. על חוק השבת :״כל נסיון להחדיר
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 21 | שגשו גורות, נח״! אני עומדת לקבל שיגעון גדלות. למה? כי כל גדולי המדינה החליטו לטפל בי. מי שאינו מטפל בי, אינו גדול המדינה. מי שלא מאמין יכול לקרוא את אוסף
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 22 | סרטהסר טי ם של ה שנ ה בעל 4אוסקרים ב מ דינ ה (המשך מ ע מוד ) 17 1^ 8 1 י ^/נז ־ן ־יךק ־ ב ״ ל ת או סקר^ . * ד־ידן רו<מן ־דייק־דו ד ־ כ 1ו ם 1ד* 1נכ! 1ן 4ד *יני
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 23 | די בו כדי להפסיק זמנית את הגירוש לאושוויץ. בכך היה מביא להצלת מאות אלפים שנרצחו, . *ו למרות שהוזהר מראש, עבר בראנד את הגבול לסוריה, כדי להיפגש עם משה שרת. הוא
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 24 | ש שהולך וחס. ב מ רינ ה פשעים שמו הולד רקו־ו ס״-ובי צ ח־ל ה שי גויי ריטה ט שי נגהם ריי ברזקס מיכאל קראנפורד דונל 11נ לי 715 9 30 החל מהשבוע למבוגרים בלבד בבם1יו
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 25 | אובע־עשוה שנים נ משו־ מאבקה שד יפה סימון בבתי־הדין הרבניים, כדי וזנות בגט מבעדה הוודו, דו הושאה בלבנון נשהיתה ידוה בז 1שלוש-עשוה שלו, את האורחים שכאו לבקר אותו
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 26 | קולנוע (המשך מעמוד )24 שיט שנולו נופש גאונית הפאר הטונס־אטלנטית ״יונ״טד סט״טס״ פנה לסוכן הנסיעות שלך יעקב רוז או לסוכנים הכלליים : נ ע ״נו ושות׳ רחוב הרצל ,12
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 27 | עובםנ!נון המ1צח במשך כמה שבועות נערך מאבק קשר. על ירושלים. הבעייה היתה מי יפסיד את העיר ראשון, טדי קולק או איש־שלום. איש־שלום היה אמנם יותר חלש, אבל טדי היה
העולם הזה - גליון 1472 - 17 בנובמבר 1965 - עמוד 28 | מספד 14 7 2 כ״כ חשוון תשכ״ו17.11.1965 , סנסציה עולמית׳ במד צה״ר טוראית ראשונה שרה לב \ד המוות בבוהימה שהקנית נורית קצ׳לפקי,
חזרה לתחילת העמוד