גליון 1473

העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 2 | הואם ום1ם־ 11 אז דכ*מומלט פי ם ג. דלי. מ לזד ־ י ד! 1 ייג * גא מ תר פ קי ם ובריי על יראי כיצד וחו שי כיצד הםבח מי מו ת גופד הביטי מבליטים ה ם יפייך. הגאה מלאה.
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 3 | <6באוו -פ ו 10מ אי ם האהבה אצלנו מתחילה בבוקר... כמהאניאוהבתלהת בו נ ן בו ב בו ק ר, כשהוא מ ת כו נןלע בו ד ה — כשהוא לו בשאתחולצתלהב ־ אקרילן שלו. ת מי ד ת מי
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 4 | מכתבים מבירת ירושלים ירושלים הפכה לעיר של טדי־בויס דתיים. עד עכשיו לא יכולנו למצוא בשבת מסעדה פתוחה, שלא לדבר על בתי־קפה. רק מי שיכול היד, להרשות לעצמו לנסוע
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 5 | חזית שניה גליון העולם הזה הגיע לידי במיקרה. זה היה לפני שנתיים. מאז אני קורא נלהב של עיתונכם. אני חושב שאתם העיתון היחידי במדינה שאינו מפחד מפני גילוי האמת.
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 6 | מכתבים (הנזשן מעמוד צ) (העולם הזה ,)1472 לא ד,יו במקומן. אפילו אם היו לו טענות מוצדקות נגד מארז הניבחרת, היה זה טעם לפגם להביא טענית אלה לפני הציבור דווקא לפני
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 7 | ץ כר״הכנסת קדיש לוז נבחר ליו״ר הכנסת השישית. ן | מאורע שיגרתי, כביכול. ובכל זאת: מאורע שקבע את דמות הכנסת עוד בדקותיה הראשונות. כי בחירה זו באה ללא מאבק. אף
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 8 | במדינה העם אין חדשתחתהשמש שני מוסדות חדשים נחנכו השבוע בישראל — ושניהם הוכיחו כי לא התחדש דבר מאז אמר פילוסוף ישראלי :״וזה שהיה — הוא שיהיה; ומה שנעשה — הוא
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 9 | רחש באור שבי. תוך כדי הליכה נמרצת נתקל בתיק הגדול שהיה מונח לפני, מעד וכמעם נפל. התנגשות סמלית זו עוררה תשומת־לב כללית. סיבות ההימנעות. אלא שגם זה אינו פשוט.
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 10 | במדינה תנועות ה ק אנ\ דו ש ד •קמוץ עד לפני שלושה שבועות, היתר, זו רשימה שהשתתפה בבחירות לכנסת ד,ש־שית, תחת האות ש׳ .ביום ששי האחרון, הקשיבו קרוב לאלף מפעילי
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 11 | חחתנסתיוח האמיתיות והמדומות מהממשלה שעוד לא קגה יים. וכמה הנחיות מעשיות. אבל לא ירו־לפרטי־פרטים. כגון: כמה שרים יהיו לאח- דות־העבודה בממשלה הבאה של אשכול?
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 12 | ת צ פי ת ב מ דיג ה • אם בסל זאת יכנס פינחס ספיר לממשלה הבאה של לוי אשכול, יתעורר ודיבוח קשה מי יקבל את תיק האוצר. לוקחים בחשבון אפילו, שלוי אשכול ימסור את חילן
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 13 | ״הבסר1ו בכבוד!,, אמה כדורגלני נבחרת ישראל ־ אבל איפה הכבוד פה* ך* יום הראשון בערב עשו הכדורגלנים 26 הנבחרים של ישראל ובולגריה מסיבה. ^ הבולגרים שמחו, מכיוון
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 14 | סר׳ש שוה לס לא עברה שום עבירה-צילו חיילת שעוררה ״כעס רב״׳ מצטיירת תמונה שניה: תמונתה של החיילת עצמה. מסר כתבו הצבאי של ידיעות אחרונות, בהסתמכו על התיאור שניתן
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 15 | שהצטלמה בביתה גום לסנסציה עולמית * * 0 >0 * 9 049* 9* 90 *901 *14 $49 8 4 *1*9ן 8$3ייי 11X 1110 מססו 21ע*1ץ * סזסא? וזזו! * *0 £*?0841 5*8א?3!150א ־ 1.*: 9601•
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 16 | אנשים מ׳ 1א ת סו סי ה * חבר הכנסת החרותי אריה כן־אלי־עז ר היה עסוק בלחיצת ידיהם של ה־ח״כים החדשים, לפני פתיחת הישיבה הראשונה של הכנסת, כאשר עבר על־ידו ח״כ מנחם
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 17 | סוו נסיעה (!׳ת? והיא מאשימה אוחו ! מאד נגד המשטרה? היתר, זו החלטה קשה מא.1 אבל הצעירה הפרה את הירה־ריו. היה לה עוד משהו לספר, עוד פרט קטן, שיבהיר חלק נוסף
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 18 | קולנוע סרטים ח תי כו תלבגוח הפטנט (צפון, תל־אביב; אנגליה) הוא השיטה של גיבור הסרט, שבעזרתה הוא צד בחורות. אבל הפטנט הוא האליבי של הסרט. מאחורי אליבי זה מסתתר,
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 19 | שיו _ 1נרב 41 ארו לירות הושקעו במערכת הנחירות שד הרשימה—וכל אגורה תוכננה מראש מוסר פדו שכד ך* דיהד ישנה אומרת, שאלוהים שאל את דויד בן־גוריון, בשעת רצון, מה
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 20 | מקצ 1עמסקש משמרתנב 1ה ה עמדהמ כו בדת כל אלה מקנה לך תעודת הסמכה של המכללה הפולמוכנית מיסווט של יוצאי הסגל האקדמי של וזטנציון, מכון טכנולוגי לישואל המוסד היחיד
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 21 | רומו בתקליטים ״יש לנו תרנגולים בבית. יש לנו אווירה כפרית בכפר שלנו, ואמא הסכימה שאני אביא אותך לשבת. אז אני מזמינה אותך. שלך, זיווה. נ.ב״ אני בת 14 כבר.״ זהו
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 22 | אשה עלתה באש ך* תמונה הראשונה של הדראמה דתן \ רחשה באחד הערבים הקיציים של סוף אוגוסט השנה, במרכז נתניה. באותו ערב, בסביבות השעה ,10 היו העוברים והשבים ברחוב
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 23 | במרינה ד ר כי חיים מחזה ב שתי מוורכות נזערכה ראשונה: ילדה בת־ 12 עומדת על הכביש, סמוך למדרכה. היא עוזרת לכמה ילדים קטנים ממנה לחצות את הכביש. לפי המדים שהיא
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 24 | במרחב מארוקו ה גנ ראל •ודע הידיעה, ששודרה מפאריס בשבוע שעבר, כאילו נמצאה גופתו של מהדי בן־ברקה, היתד, מוטעית. הסתבר כי הגופה שנמשתה מנהר המיץ לא היתר, של מנהיג
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 25 | הגיע שר־הפנים המארוקאי, בלוויית שלושה קציני ש״ב, לפאריס. לופז הוביל אותו, במכוניתו, אל הבית בו הוחזק בן־ברקה. מה קרה לאחר מכן למנהיג האופוזיציה? האם הוברח
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )23 על הדוושה ולצפצף על הניידות שדלקו אחריהם, או לפנות בסיבוב חד לעבר סימטה צרה ולהתחמק בצורה זו מהניידת, לא יוכלו מעתה להתחמק בקלות רבה
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 27 | עו פ ה טן איו רו תיאבון לפגי 18 שנה היה בחיפה אדם אחד. נחמיה גרינברג. גם יוסף אלמוגי היה. נחמיה גרינברג עשה הכל. הוא יסד את הנמל. לא את הנמל, את האירגון של
העולם הזה - גליון 1473 - 24 בנובמבר 1965 - עמוד 28 | מספד 1473 שנה 29 כ״ט חשץ תשכ״ו24,11.196.5 , המחיר פרסום משמ*>ן וכוזב הפר !נידום ונועד תמים לסנסציה עודמית! המשפט הצבאי סוניה האם תסגונה זו
חזרה לתחילת העמוד