גליון 1474

העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 1 | מספר 1474 המחיר 1. -ל ״ י המשטרה בכוח את חוק השאבעס מזסיר הלינה למניעת כפייה דתית; ד״ר עוזי אורגן, כגדר
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 2 | ר ס קו ה ת חיל ה בבנית ה,שלב הרא שון של כמד. דקות אחרי שנתקבל אורי אבנרי, בשבוע שעבר, על־ידי נשיא המדינה, התקבצו העתונאים והצלמים בפתח, המתינו לצאתו. הם סברו
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 3 | .ב37י האן > 32ה הד א;י > 0 מציגים מחוטי 1כן־ *7רך < תנ \ 7ררן ^100 ^ 1ו £ 0ק 5 81 דז ס?׳ /0 בכל חנויות איוניר בארץ סניס ־ י ב ! דידיא צגוו־ךבגהרץ • העולס הזה
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 4 | מכתבים קומנדו ככנסת התמונות המראות את ח״ב אורי אבנרי וח״ב דויד בן־גוריון מדברות בעד עצמן, ואין צורך להוסיף מילים. משה בן־־דויד, גבעתיים התגלגלתי מצחוק למראה
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 5 | ביזוי המדים? אני חושב שפרסום תמונתה של שרה לם בשער העולם הזה אינו מעשה מופת. כי תמונה בנוסח סטאלאג ישראלי אינה מוסיפה כבוד לחיילי צה״ל, ומכתי־מה את שמו הטוב של
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשן מעמוד )5 הקלעים, אבל האמת כולה היא הרבה יותר מרה. אני לא מצרף את שמי, כי אני קרוב מדי לנעשה בתחום זה, ודברי בוזדאי לא ינעמו לעסקני הספורט. קורא,
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 7 | *עדת־החוץ-והכטחון יכלה להיות הוועדה החשובה | בי תר מבין תשע ועדות הכנסת. היא רחוקה מלהיות כזאת. רחוקה מאד־מאד. להקים ועדת־חינוך־ובטחון, ועדת־חוץ־וכלכלה או
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 8 | ד1״ה הזמנה לבית הנשיא ף שיא המדינה הרים את כוסית הקוניאק הישראלי ואמר :״ובכן, לחיים!״ העתונאים והצלמים יצאו מן הלישכה. הנשיא שלף פנקס קטן ועט נובע. הגיע הרגע
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 9 | במדינה* העם כלומר: אם שום דבר אינו בטוח אצל מפא״י — אז שום דבר אינו בטוח גס אצל השותפה. דו־קיום בשלו פרישת אלץ. לתוך אווירה מרירה השבוע, כמעט מנלי שאיש ישים
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 10 | המכוניות של שיירת השבת חוסמות את הכביש. בתחילת המסע היו 1^ 1 1 1 1 * .כ ־ 100 מכוניות נושאות כרזות. בעקבות החסימה הצטופפו עשרות מכוניות נוספות, שלא יכלו להמשיך
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 11 | מפ״ם להצטרף לשיירה, אולם לא |שובה לקריאת תנועת העולם הזה — חדש, אלא לקריאת הליגה למניעת -1יד, דתית. ראשי הכוח החדש, שלא | 1שו יוקרה, הסכימו כי החסות על ייבצע
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 12 | קובה גאה להציג: ברשותו האדיבה של האמרגן ק. גינצבורג במדינה ד 1ד 1י 1 (חמשו מעמוד פתים, או אמרקאים. אבל היא אוהבת דווקא גרמנים. כן, כן, גרמנים. או מה אם הייתה
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 13 | מסוכן — בעלי תל־אביב עוד אוייב בתי־הספר לנהיגה. ״אני לא ארשה לאנשים האלה להפוך את. תל־אביב לבית־ספר לנהיגה,״ הצהיר מרדכי נמיר, לפני שהעמיד את עצמו בראש
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 14 | הוווו! 0הוה תארגן תצוגת אוננה השנה הראשונה באוניברסיטה בירושלים אופנת שנה א איזו צווה? יש לדבר הזה? לא לקיר המשונה, אלא לחתיכה. ליאורה פרקש, מהפקולטה
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 15 | מאורחות רחתינות עם פתיחת הלימודים אל חלוני!״ את זה כתב ביאליק כשהיה עוד צעיר. זר שיר שמביע געגועים לציון והוא הביטוי הראשון של הגאולה של עש־ישראל. והציפור
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 16 | ן שיירת השבת 900 (המשך מעמוד )11 לשלול מנוסעי השיירה את הזכות לנסוע באופן חופשי היתד, פגיעה חמורה בחופש־התנועה של האזרחים. כל הוויכוחים לא עזרו. המשטרה עמדה על
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 17 | נין! ,וווו -ואבו ומסקנות המומחים אשו נמר מקום הנחות מתאים בכל הארץ לבניית בשני המיקרים שלטה אותה שיטה ישראלית אופיינית. תחילה היה רעיון פוליטי, ללא ביסוס כלכלי
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 18 | קן לנ 1ע סרטים ללא שום אשליות אניית האשליות תל-אביב; ארצות־הברית) ׳ מובן שמפיצי זזסרם לא יכלו להשאיר לו את שמו המקורי והידוע: ספינת השוטים. לזכותם אפשר לומר
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 19 | יהשידול בכביש חיכה אבל הוא ביקש לחדור דרך הפירצה שיצרה השיחה הקולחת, לצוד את ליבה, לשבור אותו, לחדור דרך הלב אל שאר חלקי גופה. כך היא טוענת. גם בחורות יפות,
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 20 | אנשים אסחת התורה בורחת מציון חבר־הכנסת החדש, גדעון האוזנר, תיאטרון מרד מחודש בלו חו ת (מאת איבנזן, תיאטרון פיטר פריי, עיבוד תפאורה ובימוי פיטר פריי, תרגום חיים
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 21 | מי ברוטאלי־ מי? שתי בנות הוואי׳ מומי ומאלי, בורחות מן הארץ כל עוד נפשן בן. מאז שסיפרו לד,עולם הזה על הברוטאליות של הגברים בארץ, הפכו חייהן לגיהינום• גברים
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 22 | ספה־ט ההפרעה אנויקה הקסומה תפאורות: פייר סיממיני תלבושות: לין סינגהור תל־אביב כ״ אהדשס ״ ימים 3 יום ב 6.12 /ב־ 8.30 בערב הצגת בכורה יום ג׳ 7.12 ,ב־ 8.30 בערב
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 23 | במדינה חינ 1ך ביעור הבערות אלפיים שנה היה עם־הספר עם של בורים ואנאלפבתיים, וגרם צרות־צרורות למשרד־החינוך־והתרבות. המשרד הוציא אלפי לירות בהוצאת שבועונים
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 24 | במרינה (המשך מעמוד )23 מבתרים מגוונים של מוצרי גורלגקה עומדים לרשותו של הצרכן בישראל. חולצות נשים, שמלות, כו תנו ת גברים, מכנסים, חליפות, בגדי ילדים, בגדי ספור
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 25 | נמה נמו ימרה מוינה לחתק״ם עד חוק מימי קום שמרם עוקפים אותו י ן* ארץ מלאה ממזרים. המוני ממד ן | ריס מסתובבים בה מבלי לדעת על ממזריותם. למה? משום שחוק הממזרות
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 26 | במרחב תימן חרדה בחדאד ״זח 11ץ^ ״£ום ן1 !£ לקו! רי סי ם דרמתיים המדגי שים א ת בוהק עיניך. ״״ 11065ץ! € 8 !<6״ לריסינז מ עודנים בגוונים חינניי ם מותאמינו לעיניך
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 27 | מדוע הובא למישפט? ההוכחה היחידה היא עבודת הדוקטוראט שהגיש לאוניברסיטת מנצ׳סטר, נושאה: האפשרויות לנהל מלחמת גרילה נוסח קובה או סין, כדי לשחרר את פרס מן
העולם הזה - גליון 1474 - 1 בדצמבר 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד