גליון 1475

העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 1 | מספר 1475 י״ד כסלו ת שכ״ו8.12.1965 , המחיר 1. -ל״י אשמר התעלף - שבו בדיקות לב
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 2 | 1 1 3דג עו ר* כל יצירה של יש מאין — יש בה כדי לרומם אה הלב. יישוב חדש בלב השממה, מיפעל חדש במקום נידח — יש בם כדי להסב שמחה פשוטה, אינסטינקטיבית. הוא הדין לגבי
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 3 | ״קולי״ שגריר ה ש עוני ם ה שוי צרייס ^ב עול ם כולו מצקייו ב אי כו ת ודיוק יו צ אי ם מן הכלל. שעון ״ סולי ״ ,גםלך -ג ם לי. שורק—אכיסל ומ 11 יס הזר! 147$ להט יב
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )2 על ג״חרית העיר נות, כי גם לביקורת יש חשיבות, והיא יכולה לפעמים להועיל ולפעמים להזיק. נניח שכל פרטי הכתבה נכונים המה, אז נשאלת השאלה: אז
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 5 | יהיה חופשי לענות ללוין, ובכלל, להגיד את אשר עם ליבו. לציבור חובבי הכדורגל בישראל יש עניין רב בכך. נמאס לנו לחיות כל הזמן באווירה של קנוניות, העטופות במעטה
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 יערי והעתונאי השנון בועז עברון, מקדישים לה תשומח־לב ומסריחים את עצמם לכתוב עליה. אודה, שבתחילה חשבתי את הציסטות שלהם, בפיה של המרחלת,
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 7 | אחרי״חוק לשון הרע״-נסיון לסתו את הפה בכנסת הקרבעל הסיעה טרה קדושה היא למפלגות הישנות לשמור על המונופול המוחלט שלהן בכנסת. ימין ושמאל, קואליציה ואופוזיציה,
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 8 | כמדינה מוג3 • מחלתו •טל ראיט הממשלה תגרום לקיפאון מוחלט וממושך מכפי שנמסר — ם כל העניינים הפוליטיים. הקיפאון יורגש, בראש וראשונה, בהרכבת ממשלה חדשה. למעשה.
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 9 | הנזרח • בי די ע ה הראשונה על מחלתו של ( \ לוי אשכול גרמה לזעזוע. אולי מפני שאיש לא היד, מוכן לכך. אולי גם מפני שהכל מניחים, אוטומטית, שאין אומרים בישראל את כל
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 10 | הקרב.ונ ד ה סי ע ה (המשך מעמוד )7 המפלגה. הוא ביקש להוות סיעה נפרדת. הדבר הזעיק את עסקני כל המפלגות. הכל פחדו ליצור תקדים שיקל להבא על ח״ב בודד לפרוש מסיעה
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 11 | השעה הגדולה רסחיסה הגיעה שוב אר עסקני הדח ראש מפר־ל שפירא ף• שבוע מצאו את עצמם עסקני המפלגה 1 1הדתית־לאומית במצב האהוב עליהם: השיחות להקמת הקואליציה הממשלתית
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )8 ל מה ל ס בו ל? אתה יכול ל קנו ת חמי שה סכיני גילוח מ אריכי־ חיי ם פרמה-שרפ ב 2-ל״י ולי הנו ת מגילוח רך כמשי בוקר־בוקר י מי ם רבים. סכיני
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 13 | אנטי פועלית ואשר בנימוק זה נעשו בזמנו נסיונות למנוע את כניסתה להסתדרות תומכת בשביתה ועמדתה זהה בענין זה לעמדת המפלגה הקומוניסטית. בינתיים הודיעו הפועלים כי
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 14 | כתבה השלם הזה חודות ד״אירח האחו! עיר החשי( עשרות נערות שברחו מצפון הארץ, מתל־אביב, ומהערים הגדולות, ר \ 14! 1ר 1 1ת מרוויחות את לחמן באילת, בתור מארחות בבארים
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 15 | 11-שאיש מופיעה במודעות הניוסום והאהבה בעישין הסיגריה משתתפים בדרך כלל משישה עד שמונה איש. כל אחד מהחבורה מוצץ מציצה אחת או שתיים. העישון מלחה בשתיית משקה,
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 16 | הופיע ״ספר הבית״ הספרלכלבית בישרא״ל לקראת חנוכה בעטיפה מיוחדת, כשי לעקרת הבית כלמונדו ואנדרס ״על חוף אילת, אני ואת״ אנשים ממדורי הספר בחירת הבית תכנון הדירה
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 17 | וגה סעח הנערות? ף* ל חייו קסמו לו דברים בלתי־רגילים. הפקיד האפור ^ כשק, שאיש לא ידע על קיומו, שאיש לא גילה בו עניין מיוחד, רצה להראות לכל העולם מי זה יוסף
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 18 | ו 1יד ה ח שי שוהאהבה (המשך מעמוד )15 איזה בחור אמריקאי את האל־אס־די. הוא לקח פיסת נייר ספוג, ומרח עליו את החומר. היו לו איזה 14 סיגריות, שהתנהלה עליהן מלחמה
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 19 | סינורה האישי שר הסטודנטית ציכווה קוססקונסק׳ ,סובו לרחל ה מו חלת הוא אמר לי :״אני רואה שאת בחורה אינטליגנטית ויפה, מה דעתך לעבוד אצלי? את תרוויחי אצלי כל כך
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 20 | םקצ 1ע 1 2 1 1 7 0 0 מסטרתנטהה 1011־ 0ססבדוו כל אל ה מ קנ ה לך תעודת הסמכה של המכללה הפוליטכנית מיסודם של מצאי הסגל האקדמי של הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 21 | מלד המלכות טיפ״טיפת מזל החכרה של רפי שאול נבחרה למלכת היופי של העולם. רפי לא מתרגש מזה. כל החברות שלו הופכות מלכות יופי, יש לו השפעה טובה עליהן. כל החברות שלו
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 22 | כבב אחד בכלמק 1ם בכלעת... קולנוע סרטים הימר ה ב לונ ד• מאמסטרדאס עם סופן חשאי ל* בנגקוק (מתמיד, תל־אביב; גרמניה-איטל־ יה) סוף־סוף גם הגרמנים גילו את הסוכן
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 23 | במדינה רימל סו כן כ פו ל ״אמור לי מה יש מאחורי הגיבעה, ואני אראה לך מה יש מאחורי הניבעה.״ (פיתגם ערבי) לאחר התייעצות שניה, שוב החלים מי שהחליט כי המחיר היה
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 24 | נעל אשדוד: נתנה שניה על דוו־היסווים שר הגמד, שעלה כלכליים של ישראל במדינות הגדולות, בעלות יסיון •מי מוכר. הדיפלומטים הישראליים נתבקשו לערוך בדיקות על יכולתן של
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 25 | נ׳ שניים ומעלה מו המתוכנן 5000 אורחים מכובדים. שבע ספינות כיבדו את הרגע הגדול בצפירותיהן. ההמונים רקדו במחולות. • 16 באוקטובר : 1961 בפעם הראשונה הוקפאה העבודה
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )23 אחרונה של הדו״קרב המשפטי בפרשת בולקין בחיפה, והצדדים החלו בהשמעת הסיכומים, התברר בי עדותו של נהג־מונית תל־אביבי עשויה לקבוע את גורלו של
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 27 | מה דשמיטה בננסח? שבב137ן מווויו סור וויו הו 1לו מי שלא מכיר את בעיית הרחובות בארץ, יכול היה לשאול את עצמו למה יש בל־כך הרבה רחובות עבריים גדולים, רחבים,
העולם הזה - גליון 1475 - 8 בדצמבר 1965 - עמוד 28 | מספר 1475 י״ד כסלו תשב״ו8.12.1965 , או ספק נשי לשוק העולמי* ל . .צן א הי שרא לינ ת __ם__ש ״ךאת ל די ר ת! שלה סז כן ״אינני
חזרה לתחילת העמוד