גליון 1476

העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 1 | וראש מפא״ ,מצאו הסוואה חד שה
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 2 | 7זר7ן> ״נדו״ בע״מ מחפשים פורטונה תגלית לתפקיד צעירה הנערה הראשי מדימונה בסרטוהחדש של מנחם גולו צעירות בעלות יופי בלתי רגיל, שחומות, שער ועינים, שחורות בגיל
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 3 | פן, ידן־ירי.. ע ם עני ב ה! חולצת להב־אקרילן החדשה שקניתי לו ממש הכניסה מהפכה בלבושו. רוצה — לובש אותה בצווארון פתוח ומראהו ספורטיבי, רוצה — עוגב לו עניבה
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 4 | אקוה ולוה המתנההמתאימה לגבר כל^/־הר בגבר לאחר הגילוח התז מעט *ע 61ע * 106 81116 * 00 ושים לב מה מתרח ש במ שך היו ם! אל תופתע מהרגשה פתאו מית של בטחון עצמי תהיה
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 5 | מכתבים (המסד מסמוד )2 תנאי מוקדם אני זוכר עדיין את המלחמה שניהל לם הזה בחוק לשון הרע, ואת החשיבות שיוחסה לו בעת מלחמת הבחירות לכנסת השישית. לכן נדהמתי לשמוע את
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 מעשנימ 7וות דופק גארד ל ה ציג בפניכבם או — ג הע\ = 0ק וזו --ח־עגו ש מו: התעךו. ב— 1נ: ע שי ר ה וד־שנר־ז תני ח ר רז ענוג ומו — זרק ה
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 7 | 2 אותו כפופות ורנוגראפיה היא עניין של גיא־גראפיה,״ אומר סאקיני, גיבור בית־התה של ירח אוגוסט. הדבר נכון פי אלף לגבי הכלכלה והמדיניות. הן לגיאוגראפיה. קברניטי
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 8 | תצפית במרינה • היסוסי הדתיים, בקשר להצטרפותם לקואליציה, עשויים לדחוף את לוי אשכול כבל זאת להקים ממשלה עם מפ״ם והליכראלים־העצמאיים כלכד, תוך השארת תיקים פנויים
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 9 | מנית סיפורים עליו, מאז נחת על אדמת אשכנז כשגריר מוסמך של מדינת־ישראל. כך סיפרו העתונאים בשם ארתור כי שני סוגי גרמנים פונים אליו: אלה שהצילו בעבר יהודים והרוצים
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 10 | במדינה (וומ שן מעמוד )9 מפשיטת־רגל תודות לבוחריו ב שכונו ת ובעיירות הפי תוח בין מועמדי גח״ל במקום שנראה ב טוח 27 הופיע עורך־הדין שלמה כהן־צידון, מצמרת המפלגה
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 11 | ד1״ה המצביע נגד ך? כר״כנסת ותיק שאל אותי, השביע, בצאתנו מאולם 1י המליאה, מהי התרשמותי החזקה ביותר עד כה מעבודת הכנסת עניתי לו, בלי היסוס :״חוסר־הקשר, הקיים
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 12 | על גילגוליו של חוק ה שבת-והמזימה החדשה לחקיקתו שאבעס! שאבעס! •י* מעיד ככר מצא את הנוסחה הגואלת. הוא כבר הסכים עם עסקני־הדת על הצורה 1ן בה יכפו את חוק השבת על
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 13 | אברכי ישיבות כ שו טרי־ עזר תמונות אלה צולמו לא מזמן, כאשר הגיע לביקור ארצה הרכי מ־סאטמר. למשטרה היה ברור מראש, בי יהיה לה קשה מאד לשמור לכדה על הסדר. על בן
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 14 | נמ שו חודשים הטרידה המשטרה את יורם לנדסברגר - הזרה ובית המשבט אחרי הפסקה של שנה וחצי, חזר ה שבוע יורם לנדסברגר לבית־המ שפט, הפעם כחשוד בפריצה לזזנות־תכ שיטיס.
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 15 | עו שמצאה אותו השבוע מוטל אין־אתים בגינה ציבורית חוזר לכלא! מבית־הסוהר, המשטרה וסתם סקרנים שזיהו א תי על־פי תמונותיו בעתון — כל אלה הזכירו לו, לעיתים
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 16 | במדינה תנועות אחר• הקו מגדו. צבאס די ר כיצד מקימים תנועה פוליטית חדשה? כיצד הופכים את 14124 הקולות שניתנו לר שימת העולם הזה — נוזז חדש לעובדה קיימת גם
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 17 | בסיציליה, אחרי שניסתה להתאבד-מה דחף אותה? והגברי היא בחרה בחדר צדדי ביותר בשורת החדרים׳ שבה התגוררו חברותיה. היה זה חדר צר, ששימש קודם לכן מחסן, הועמד לרשותה
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 18 | ספורט כדורגל מ־ שחק־םבסרט ־נ ע אחד הדברים שאינם משתנים לעולם בכדורגל הישראלי, הוא הזילזול המוחלט של מנהלי הקבוצות בקהל־הצופים. מאבק עם בריונים. במרבית המיג-
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 19 | האם תכריח מפ״ם את נציגה ננ צות רבגוז בהבטחותיו וברצון נוחו!? האס תצל ח מפא״ י לפזר את העיריה שנבחרה? האם יפנו הקומוניסטים לאפיפיור? הברורה: נצביע עם
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 20 | !רד.ד~ז--ר^זז^ו<<.י^ז -־־יזי-וס אמנות תיאטרון מם חידי יל די ם עוץ־לי גוץ־לי (§חיא 1!16 הילדים של }זקאנזרי, לפי האחים גרים, עיבוד אברהם של תס קי, בי מוי יוסי
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 21 | מנוחת חו9ש נ83 וי0 רות כאשר הוא שם וויו נערות הזוהר, נערות השכל, האינטלי־גנטיות והיפהפיות למיניהן אינן מפסיקות לצלצל איליו ולשאול אותו מה הוא עושה הערב, ואם יש
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 22 | לנוכח אנו במדינה ההצלחה ממש י כ ים במבצע צה״ל לזוגות צעירים בת־ים ק מי ע לווייל ליד אחד המחנות הצבאיים, איישם במרכז הארץ, עצר אוטובוס אגד, העושה את דרכו
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 23 | (6311101 חולצת ב/־לו /לד#ב ב גוו ניםה הו ל מי ם או ת ך לפגי הקניהבדוקאמיהתוית ותבטיח שתולצת בן־לון אתה קונה. חוטי בן־לון מיוצרים בישראל על ידי הברלון בע״מ
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 24 | בע1לם ה חלל פגי שתבמ רו ם למראית עין, יעדו של המיבצע כולו היה לצורכי ראווה — נצחון גדול לטכניקה האמריקאית. למעשה נובעות מן האפשרות של הפגשת החלליות בחלל מסקנות
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 25 | במרחב תימן הסכם בחראד במשך שבועיים מלאו העתונים (ובעיקר עתוני ישראל) נבואות על כשלון ועידת תראה אלה הסתמכו על סיפורים של קינאה בין נציגי המלוכנים והרפובליקאים,
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 26 | ספרים מקור ״סר ה מ על״ דברים בהוויתם גו ריון, הוצאת (מאת דויד בן- הספר 163 ,עמודים) הוא המילה האחרונה שנאמרה בישראל על פרשה מסויימת, שעלתה בזמנו בחיי־אדם,
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 27 | קולנו עי סרטי וול ה חו דהא בו ד נפתולי נעורים (תל־אביב, תל־אביב) היה צריך, לכאורה, להיות סרט מצויץ. הוא מתרחש בטירה מבודדת בין הצוקים, על שפת־הים. נערה־ילדה
העולם הזה - גליון 1476 - 15 בדצמבר 1965 - עמוד 28 | מספר 1476 שנח 29 כ״א כסלו תשכ״ו15.12.1965 , המחיר שלוש פעמים ]ישוח דדה שכמו דהתאנו- השמע כמעט הצליחה בסיציליה
חזרה לתחילת העמוד