גליון 1478

העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 1 | מספר 1478 שנה 29 ו׳ טכת תשכ״ו29112.1965 , אשכול ימכור לדתיים את השבת. את אשדוד. את מפ״ם ול״ע ־־ ואת עצמו המחיר — 1 .ל ״
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 2 | לימח־י־רוינם בבי ־ סתיכון רון פתרו א ת התשבץ ושלחוהו בצירוף המודעה, או הע־תיקו הו על נייר בציון הפרטים, למכון רון, רח׳ פנקס ,60ת.ד 21135 .תל-אביב לא יאוחר מה
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 3 | בקרי חברה לבניו בס! א 1נ1 מייסודם של הארזים גולדשטיין וחברת נכסים של השקעות דיסקונט דירו ת לוקסוס בנות 3חדרי ם בבתים חדשים ההולכים ומוקמים עתה במקומות היפים
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 4 | ק ב לי ארג חמגיע?ך מכתבים יד, רגל ועין עתה, אחרי קריאת הכתבה ״על הפרק: שאנדור טרק״ (העולם הזה ,) 1477 אינני מתפלא עוד על התופעה הידועה ממלחמת־העולם השניה, של
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 5 | חריו ופוסל את הדתיים כמועמדים אפשריים לקואליציה הממשלתית. הוא נהג אחרת, ובכך השפיל את עצמו בפני הדתיים. שלמה לוי, תל-אביב קלפים חלשים בגליון האחרון (העולם הזה
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )5 לבוחר בטוב ביותר: שופט מוסמך, כי הצעת ח״ב אבנרי בכנסת מעניקה יתרון של 1:0לספורט על המפלגות. אברהם בהנוכיץ, ההצעה של אורי יון מיוחד לספורט
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 7 | ^ פי ה תי ק ון החדש לחוק הפלילי, שנתקבל השבוע /בקריאה ראשונה בכנסת, מותר יהיה לאדם לנסות להתאבד. מי שניסה להתאבד היה צפוי, עד כה, לעונש־מאסר חמור על פי סעיף
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 8 | תצפית במדינה • משכר נצרת יוסיך לעמוד כמרכז הכמה הפוליטית. ראש- העיר החדש י מ תין שבוע בלבד לת שובת המערך, בדבר כינון קואליציה רחבה, ואם לא תתקבל ת שובה חיו בי
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 9 | מ דחם עלמ?־ ץץה אתם יכולים לעשות בכנסת?״ שואלים פעמים רבות .״הרי יש לכם רק קול אחד נגד יש לכך כמה וכמר. תשובות. אחת מהן היא: יכולים להכריח את הכנסת לדון
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 10 | במדינה חצות יש ואשיעיו הדש -אבל גן הרגע שעהו הונחה חרב מ שפט יו תרד חוק* ,ותד וודו? דרוש כשרון מיוחד כדי להיכנס לבוץ כה עמוק כפי שעשתה הממשלה בפרשת מחמוד
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 11 | ליו מלחמת חורמה ערירי בן־דודו יהמנוצח קואליציה רחבה, שתוציא את מזכירות מפ״ם מתסבוכתה, הובהרו מיד כחלום- תעתועים. כה אמר סיי!ז איש שהבהיר ^א^כצורהללראמזד | )
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 12 | על הכנופיה שהשתוללה דידה שדם 1נו הו נו ת גבעתיים וומת־גן לי ל המכוניות ישרא לי םבח1־ ל ל א 9לי ט המנובאות ך• משף ארבע שעות השתוללה כנו! פיה אלמונית ברחובות
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 13 | מאה שנס אחו׳ בואם דאוץ=ישואל החרו הצ׳וססים בגליל לחוש געגועי למולדתם ^ וחב אטצ׳ומז, נער שחרחר, גבה־קומה ודק־גיזרה, אהב נורא את סיחם נש, נערה יפהפיה, שפניה
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 14 | אחרי שנתגלתה סופיה לורן הישראלית -אשר!כתה בינתיים ל 9 1 * 1ה 0קלאודירו^ קארדינלה בכובע לבן של קאובוי, כפי שהופיעה באחד מ״סרטיה האחרונים.־ היא בת תוניסיה, וצבע
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 15 | רסש עולמי ־ מציג עתה ך• ש ד רו ת קרן־קיימת מספר , 17 בתל־ .. 4אביב, גר דויד בן־גוריון. באותן שדרות, אך במספר הפוך ,71 ,גרה ג׳נט לוי שפירו. את פירסומה הראשון
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 16 | במרינה היכונו (המשך מ ע מוד ) 12 למשפטהציבורי הכדורגל הישואלי אשר יתקיים בשבוע הבא בתל־אביב ביוזמת העולם הזה -כוח חדש ובהשתתפות אנשי־משפט ומיטב הספורטאים בארץ
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 17 | ״נד ססויכמיז, ונקשה!״ התחננה אחונה גוון, נוג ע שהנכה שחקנית הארוך והסבירה לגולן :״המוסר אצלנו היה תמיד דבר נורא חשוב. אפילו לאחיות הנשואות שלי אבא לא נתן לעשן
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 18 | כמרחב עדן בדרךל מי ו1 שייע גלזר — הטור שלי שמואל יעקובסון -פרשנות כדורסל לוניה דבורין -פרשנות כדורגל בית״ ר — נגמר? דו״ח בלעדי על הנעשה מאחורי הקלעים בקבוצת
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 19 | ק1לנ1ע ס ר טי ם מרגלת רגי ל ה מטה הארי (אופיר, תל־אביב; צרפת) יש שתי מטה הארי. יש מטה הארי האגדתית, המרגלת היפהפיה ממוצא אכזוטי מעורפל, שהיתר. רוקדת
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 20 | אנשים .אילו הייתי צעיר...״ את תמצית אמונתו גילה השבוע דויד כן״גוריון, בהזדמנות חביבה עליו, ב מקצרני הבית :״מכל מלמדי השכלתי.״ ענה לו אחר :״גם פורוש.״ כינוס
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 21 | לא נכון ש... אחרת פרטית במשך שבוע ימים הוא פירפר בין החיים למוות. אבל הוא לא ויתר. אחרי שבוע הוא התחיל להתאושש ולהבריא. עכשיו הוא נמצא עדיין במיטה. אבל הפנים
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 22 | בעזלם ויאט־נאם ה ה בוג השד אלוהי לא ישא גוי אל גוי חרב — בימי החג של הנצרות. זהו רעיון עתיק מאד בתרבות המערב. הוא חגג את נצחונותיו הראשונים במאה ה־. 11
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 23 | במדינה ד ר כי אדם *ן־־לדים אפולוניה־באר, על חוף ימה של הרצליה, היא מסעדה שקטה, המשרתת קהל־אורחיס קבוע של אניני־טעם. אפשר לאכול שם פונדי־ ש מפניון, קרם דה־פואה,
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 24 | במדינה באנו,ד<ויוו,הגינו ! (המשך מעמוד )23 בהיותו משוכנע כי לא פגע בטעם־הטוב. ״סאטירה זה סאטירה,״ אמר ,״והגבלתה של כתיבה מסוג זה עשוייה להתפרש כפגיעה בחופש
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 25 | נה חיסלו זהימנדי שהצרפתים מכנים את שומרי־הראש הגברתנים. דיווח העתונאי :״היא אלגנטית מאוד, לבושה בשימלה פשוטה ויקרה מאוד של קארדן. פניה מפתיעים את האורח
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 26 | איש אילת עונת ער הניוסומים אודות מנת החשיש בעיה אי7מ >> ילת היא שמורת־חן עוצרת נשימה. הצרה היא, שלאחרונה היתד, נשימת התושבים והאורחים נעצרת לא רק בשל נפש בריאה
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 27 | ספורט אירגתים נפתרו ד ך ישן ביום הראשון של השבוע התהלכו עסקני הספורט הישראליים בפנים קורנות. בבית־סוקולוב, בתל־אביב, הם בחרו הנהלה חדשה להתאחדות הספורט
העולם הזה - גליון 1478 - 29 בדצמבר 1965 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד