גליון 1479

העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 1 | המהיר 1 2 0אג׳ חן מסננות היוס את הנשים, את המכוניות. את חומש 11 ,תויסננו את ח ״
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 2 | אס גם אתה סנ ג ל מ7ן 1ר ״איך אתם מסתדרים עכשיו, כשהעורך שלכם עסוק בכנסת?״ שאלד, זו מוצגת לנו, בשבועות האחרונים, פעמים ללא־ספור. התשובה היא פשוטה להפליא: אין מה
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 3 | מכתבים •בנה טובה לחברי מערכת העולם הזה, שעמדו השנה קשים, במיבחנים מיטב האיחולים לקראת השנה החדשה! בתיה בנדיקט, ניו־יורק, ארצות־הברית המת ההי בכתבה על מלחמת
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 4 | כתבים ( ה מ שן ד ע מו ד )3 סירב מר קרייזלר להיכנס למר קליר וטען שהוועד אוסר עליו את הדבר. משום כך לא היתר. ברירה אלא לשלם את הפיצויים המגיעים לו בהתאם להסבם
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 5 | משך 21 יום, כשם שנפרדנו פעם משרה לם — הסופיד, לורן. אברהם גורן, נ׳נט לוי נ שואה, וממילא גם מן הכלא. שוחררה חיפה מ שרות — איפה ההגיון? אתם אשמים בכך שאתם יוצרים
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 6 | מכתבים ( ה ס שן מענווד )5 לביולוגיה, נגד פירסום תמונות־עירום מעל דפי השבועון. שמחתי על בחירתו של העורך לכנסת, והנני מאחלת לו הצלחה בתפקידו החדש. לבוחר בטוב
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 7 | ן״* ר בו ת ר כי ם ראתה העיר אשדוד — ודברי ימיה \ /כדברי ימי ארץ־ישראל. י ליד אשדוד, החשובה מבין חמש ערי פלשתים, הרג דויד את גוליית. את אשדוד לכד תרתן, שר־צבאו
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 8 | • פינחס ספיר יוסיף ללחוץ על לוי אשבול שלא לוותר על שיתוף המפד׳׳ל בקואליציה. אך יחד עס זא ת אין זה מן הנמנע כי א שכול יקים בינתיים קואליציה מצו מצ מ ת, ויוסיף
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 9 | ך * הכ ת ״היכל־התרבות״ והסימטות בן סביבה המו ביום השני השבוע מצי מכוניות פאר ססגוניות. בפתחי הכניסה לאולם ניצבו פועלי ביתן, השובתים זה השבוע החמישי, חילקו
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 10 | במדינה ( ה מ שן מעמוד )9 הצפירה. מתוכה צעק אחד השוטרים :״הי! בוא הנה!״ חיכיתי לראות מי הוא הצועק בצורה כזאת, ואז יצא שוטר, נגש אלי ואמר •מומר מגיח מניידת רצח
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 11 | המליאה היא ריקה רגשות קינאה בלב אותם מאתנו שלא זכו לכך. אבל, רבותי חברי־הכנסת, העיירה הזאת איננה עוד, ושכונת התקווה ישנה. בני השכונות באים, ברובם המכריע, מבתים
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 12 | הכנופיות אתמול עשו 1הארקות, היו מנפצות שמשות - מי הן * היכן ן ה1ן פועלות * מ׳ חבריג 1בהן * ** למפת מכבי־האש מחולקת העיר תל־צ אביב לאזורים, צל פי רגישותם
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 13 | במדינה אי שי ם הומר גלםל הי ס טו רי ה התקווה: מעצר בעת כעורה נגד חארקה להם ומגרשים אותם מהמקום. עיקר הדאגה שלנו הוא איפה לבלות ביום שישי, ואיפה לעשות מסיבה.
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 14 | לנאווה: היא ינהפיה וגילה, המציגה שמרוה וגירות והחושבו חסר הגבוי שלי מלבד גברים, יש שהיא עוכרת ברחוב, כולם מסתכלים ^ עליה. היא בלונדית, יפר,פיה, לבושה לפי מיטב
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 15 | אשה וגילה -ובנו זאת ה זו1 ני מ שתגעת אחרי מח שופים, אולי בגלל זה שאני יודעת למזלי, המח שופים המ שוגעים ביותר הס באופנה דווקא בפאריס תגיעה לשיאה. היו שם נערות
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 16 | מקצ 1ע ח בו מ ש ^8 ח ש טד ת בטהה עמדה מ טבד ת כל אלה מקנה לך תעודת הסמכה של המכללה הפוליטכנית ך ה מו סד היחיד נ מדינ ת בפיקוח ציבורי וממלכתי־־) בחודש ינואר
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 17 | הנתנייתי, בו לומדים כמאה ועשרים תלמידים. כל אחד מהם שוהה בפנימית שלוש שנים, לומד במשך זמן זה מיקצוע טכני כחשמל או מכונאות. הלימודים הם על חשבונו של משלם המיסים
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 18 | קן ל3ן ע איו !וצחה מזר אדו ס ר טי ם ע לי לו ת א לי ק תקרית כדפורד כשבוע הבא וכבל שבוע נפתחים קורסים חדשים * לתכנון ותכנות מחשבים אלקטרוניים 11>70 ענ1(1 * מנהל
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 19 | שלי. מימון בא לשושנה בטענות; למה היא לא ירדה בתחנה הראשונה, כמו שקבעו, אלא בתחנה השניה. עזבתי אותם והלכתי. ״אך שושנה השיגה אותי שוב, וביקשה ממני שאלך ואקרא
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 20 | ב<#גו,ד<*יוו.הויג1 לוו גו ת צ עי רי ם גבבח־ר־־כב־ד ד ־ כ חי ו ת -ר ז - /ו 1־ דן סול פונדק השרון, בבגיו בו ן קומות דירות בנות , 2־ 27 חדרינו 74-66 מבדר, גמר
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 21 | אביר הזהב תל־אביב היתד, מלאת מסיבות בסילבסטר. בחיפה לא היד, שום דבר מעניין׳ כי נעמי אדווה היתד, חולה וביטלה את הנשף שלה, אבל תל־אביב רעשה וגעשה מרוב מסיבות.
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 22 | ספורט כ דו רג ל צאו ללא רו ע ה התבונה ביום השבת האחרון, לפני מיש- חק הליגה הלאומית בין מכבי תל־אביב למכבי שעריים, עברה את כל המשוער. בעוד שבאיצטדיון בלונזפילד
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 23 | במדינה חוק ה מו הר המגודל סוליימאן מסרווד, הוא פועל־בניין חסון ושחרחר בתל־אביב. הוא עובד קשה, צובר מכסימום של שעות נוספות, לן בלילה על הריצפה בבניין שהוא עובד
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 24 | ויצ׳אוד לב־ארי הוא בעל לב זהב 1 טעם טוב. אני גם אבטח אותו בחברת־ביטות אנגלית.״ זה למיקוד, שהשכנים ירצו לטרוף אותו .״זה לא יעלה הרבה כטף; ביטוח של בלב עולה 20
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 25 | במדינה (המשך מעמוד )23 ׳מהשימוש במגרד מצריו הרחבה גדולה יותר, העלולה להביא לפעמים לקרעים. • ההרקה המהירה בעזרת המשאבה מקסינה את הפסדי הדם, ומאפשרת לאמוד
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )25 ידידים מלבדו. הוא גם לא חיפש אותם. גם משפחה לא היתד, לו. לפני ארבע שנים, כשהובא הפיל מותק מסינגאפור, הוא היה עדיין תינוק בן שנתיים,
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 27 | מיצעדי הפזמונים של קול ישראל וגלי צה״ל ל שנת 9$5ו קבעו: מוסאדק ושומריו רק לא לרצוח מתנגדים פוליטיים במרחב ס צ רי ם העתונא• ה ־ <01 מאד. עתונאים שהצטופפו באולם
העולם הזה - גליון 1479 - 5 בינואר 1966 - עמוד 28 | נן ספר 1479 י״ג נ 1כ מ תשכ״ו5.1.1966 , * היא לבו שה כמו אלילה * היא מ שגעת את תל־אביב * היא גנרמת ל שערזריזת - או מאחורה מסחחות הערומה
חזרה לתחילת העמוד