גליון 1480

העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 1 | מאיר יערי *״?ריזז שיירת
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 2 | פרשת אלטליגה צצה מדי פעם מחדש. וכבל שמרבים לדבר עליה, כן היא מתערפלת יותר. לפני שלושה חודשים הזכרנו את הפרשה בבתבה על איפר (״איסר הקטן״) הראל, היועץ הבטחוני של
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 3 | מכתבום התאכ די : כתבת העורך, שכללה פדיה התאבלי!״ (העולם הזה ,) 1478 השאלה העקרונית, האם בכלל שים נאורים בישראל להצטער של מפלגה זו. לדעתי יש לברך את מפ״ם הן על
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד ;3 אנושי, העומד מעל המסגרות הלאומיות, העדתיות והגזעיות: הסוציאליזם, למשל. רפאל בן־מרדכי, ירושלים הנאה -ולא ח ₪הטמנה ן ים־ / 1 מיביםכ 7כ /
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 5 | מגרד לסטודנטים חוש ההומור הוא, בידוע, דבר יחסי. לכן לא אתייחס לשאלה אם קריאת עתון הסטודנטים דורבן לצעיר הערבי (העולם הזה )1478 היא בעלת או חסרת חוש כזה. מה
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 6 | בשלם אפריקה אדופי-המי שנר. ה שחורים לבוחר בטוב ביותר \ 1 ד ^£וו־ך ב חי רתהצ עירי ם והצעירים ב רו ח ם. ^£ו1־רהסיגריהמתערובתאמ רי ק אי ת. סיגריתקינג ־ סייז פי
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 7 | הנדון ך ציפייה הגדולה, הנוראה, מורטת־העצבים והמטרי־ ) 1פה את הדעת — נסתיימה. מאפל,־האיתנים המסעיר של מפא״י וה מפד״ל -הגיע אל קיצו. קץ למתיחות. קץ לאי־התדאות
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 8 | תצפית במרינה צפויים זעזועים פנימיים קשים במפ״ם. החלטת הרוב של חב־י מרכז המפלגה לתמוך בהצטרפות לקואליציה הממשלתית לא תביא לסיום הוויכוח המתנהל מזה חודשיים בין
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 9 | \ הפעם -מ ם׳ ? כפויי דוכאו דדברים עד לידי אבסורד גמיר: עסקני־הדח ודשו כי חוק־השבת החדש (במסווה של תיקון לחוקיו׳,מנוחה הישן) יחול גם על הקיבוצים. לכך התנגדה
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 10 | השירה בציבור הפריעה לשינה בציבור בוועידה הוושירית של ההסתדרות ך* שפוע יכלו אזרחי ישראל, הסובלים מ! ) נדודי־שינה, לנסות תרופה חדשה למחלתם• התרופה: הזמנה לאחת
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 11 | כדדית שד העובדים העבריים־ לשעבר 1ם חרכה, עם עבדים ומזי־רעב, ״ב היכון לקרב ־ זרימה, מגב נטו 1נרוק העור, של המערך, כשמולו התייצב ליכוד מפתיע של שאר הסיעות. גח״ל,
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 12 | 500 תושבי בית־שמש כבשו נסעוה את המוקצה המקומית ההנותעוות אנשי ביתישמש פורצים לבניין המועצה המקומית, כדי להביע את זעמם על עיסקות הקנייה של העסקנים, שהתנהלו
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 13 | קנס או מס? סרדכי כיפי (אחדות העבודה) :אלד, הן הערות לחוק. ך 1פי חשבון נס, עולה הכנסת למשלם־המיסים היש׳ /ראלי בכל שבוע בסכום של 75 אלף ל״י. זה לא אחרת לא היה
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 14 | 124מ3וגיות:מנל ננ 3 הכפייה כדי להפגין נגד לאורו קילומטתוחצי זג; לעיר־הנמל אשדוד. בראש השיירה נסעו קטנועים, בחלקם של תושבי אשדוד אשר הצטרפו לשיירה, אשר קושטו
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 15 | אוץ התקנצו באשדוו תית־מול אבנים ואלות ילדים אסף, ׳קחה לרגע האחרון, קשה היה לקבוע בוודאות אם תבוא ההתנגשות אם לאו. במשך שבוע שלם הושמעו איומים דתיים, כי ימנעו
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 16 | במז־ין ר! כשבוע הבא ובכל שבוע נפתחים קורסים חדשים מינהל עסקים 51 5 5ס 8 ^ 10־^ 15X8 ^ 1^ 0 ^ 1 • •¥תכנון ותכנות למחשבים אלקטרוניים 1111*10 ^?8008 הפעלת מכונות
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 17 | סי פו רו שלג׳י או לו י שו ד א לי אני מעדיף בדרך כלל שחורות, עם עיניים שחורות. את כולן השגתי בבארים. יש שם מכל הצבעים, איזה שרוצים. בדרך כלל אני קם בארבע־חמש
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 18 | ק 1לנן ע סרטים ה שו טר ה ק טן תעלומת תא־הרבכת (תל־אביב, תל אביב; צרפת) נקרא סרט בלשי, ומשום כך מחפשים הצופים את התעלומה הבלשית ופתרונה, את הפסיכולוגיה של הפושע
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 19 | פרק שני בדו״ח על הכנופיות: המעבר מן החאראקה אל מלחמת הכנופיות הכנופיות רוצים להרגיש שהם כל־יכולים. הם משתוקקים להפגין כוח, כשרון ויכולת, גדולים משל שאר
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 20 | דוגמניות כעכי קשרים סמויים של מכונת הסריגה האוטומטית-המלאה 8מודל 1966 אממת ארט בתשלומים חדשיים נוחים, כולל לימוד השימוש בה ו־ 5שנים אחריות בארט 8 — 8כפתורי
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 21 | החולים לחולי־נפש בטלביה • .בישיבת־הממשלה האחרונה בה השחתפה שרת־החוץ המתפטרת, גולדה מאיי, שררה התרגשות. גולדה נשאה דברי פרידה מחבריה, ושר־הפנים, משה חיים שפירא,
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 22 | הופיע .ספר הבית׳ מהדורה שניה 450 עמודים על נייר כרומו ממדורי ה ספ ר בחירת הבית תכנון הדירה צביעה וצבע זאת בעצמך) וילונות, טפטים ושטי חים — בחירה וטפול סידור
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 23 | במדינה עתת 1ת האוויר ה חוו ה במצע של רפ״י יש סעיף בדבר המלחמה למניעת זיהום אוויר וריחות. המפלגה תומכת במלר״ז, המועצה למניעת ריחות זיהום אוויר, ומקיימת יחסים
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 24 | מלבב* ו־יח־דיו־יההרשמה במדינה (המשן מעמוד )23 בשליחת חמשת העולים חזרה להוד־מלכו־תה. דמי הנסיעה חייבים כמובן להיות משולמים על־ידי סטון. הוא כבר חתם על התחייבות
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 25 | לא שכח להזכיר את האדם בזכותו יש עצים בישראל: ״תודה לנשיא האיגוד העולמי של המורים, שלום לוין, אשר עזר לנו במפעלנו, ואשר סביבו התקבצו המורים היהודיים מכל קצווי
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 26 | עו ב קזט1 חו-פרומס גם אותי הזמינו למסיבת חובבי־הדיפלומטים. .,אבל צריך לבוא בלבוש מתאים,״ רמזה לי המארחת ,״כי יהיו דיפלומטים.״ באתי למסיבה. בולם היו לבושים
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 27 | למיגשה אמפיסל מכרה פי של שה מכל מכונו ת סריג ה א חרו ת! מכרנו כבר בעונה זו 3913מ כונו ת ס ריג האמ פי ס ל 8״ ד ה לו ק ס ״ ו ה חו ר ף רק ה ת חי ל. כ מו ת מוג בל
העולם הזה - גליון 1480 - 12 בינואר 1966 - עמוד 28 | הכנופיות:
חזרה לתחילת העמוד