גליון 1481

העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 2 | כדאי לך לבקר ב- דירת 1$£ו0ווזא£ץ בכתבה שהתפרסמה בשבוע שעבר אודות שיירת השבת לאשדוד, סופר גם על חלקה של הליגה למניעת כפייה דתית במאורע זה. השבוע הגיע למערכת
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 3 | כעת מכיל ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 4 | מכתבים ( ה מ שן מעמוד )2 להצטרף לשיירה. אנו מזדהים עם עקרונות המסע, ומצרפים את חתימתנו. 23 חתימות מחיפה והסביבה ת רו מות עבור קרן המלחמה בכפיי ה הדתית, או תן
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 5 | 4 5 1פרסים ב 1 5 5 0 0 חון האישיות מאחור• יקו ווו הזקן מהווה סימן היכר לאישים נודעים בתולדות האנושות. הוא נתן לפניהם ארשת מיוחדת. מה היה קורה אילו כבר בזמנם
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )4 לבוחר בטוב ביותר : /1£גת נועדה להבליט את הרגשות העוינים של הי ערבים כלפי המדינה. הקהל הרב שהשתתף בלוויה הפגין את צערו על מות הצעיר, ולא
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 7 | ^ רבה שטויות נאמרו השבוע על הד1חתו של דוב ייוסף. הרבה שטויות, ומעט מאוד דברי״טעם. ואף שהדבר אינו חשוב ביותר, ואיש לא יזכור אותו בעוד שנה — מוטב לברר את הדברים,
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 8 | תושבי נתניה מוזמנים לאסיפה אור> אבנרי ואמנון זכרוני אשר תתקיים ביום שישי זה ,21.1 ,בשעה 8.30 בערב בקולנוע ״אסתר״ ,נתניה. בתום האסיפה — שאלות ותשובות. כרטיסים
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 9 | על האידיאולוגיה שלה, אלא גם על תיק ממשלתי נוסף ועל כל השפעתה בהכרעות ממשלתיות• כי כסיעה קטנה, שיש לר, רק שמונה מתוך 75 הקולות של הקואליציה הרחבה, בטל משקלה בר,
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 10 | להלן הנוסח המלא של נ או מו של אורי אבנרי, בשם סיעת העולם הזה — כוח חדש, כאשד הס מיק בן גו ריו! ך• ויד כן־גוריץ הסמיק כסלק, נראה | כאילו יתפוצץ בעוד רגע. הוא
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 11 | לכל דורש ואילו על הדלת שלנו כתוב: אל תפריע: אנחנו עסוקים כדיון על ניתוחי־מתים. מה שקם כך, מתוך ביצת הקנוניות והמזימות והמקח־ומימכר — זה לא ממשלה של מדינה
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 12 | לראשונה בישראל! בואו לרקוד ב״היכל הריקוד״ גני התערוכה המורים כמדינה (המשך מעמוד )9 הרשימה לסגן־שר. היד, זה יהודה שערי, איש העובד הציוני ועסקן בהסתדרות. ללא\
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 13 | כל מערכת ״השלם הזה״ מדווחת על 12 שעות בתוככי הו־הגעש השכתת ב חזי ת ש כונ ת התהווה היד ימים, כראשית מלחמת תש״ח, ששכונת־התקווה היתה אחת החזיתות הלוהטות של
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 14 | החוק: מקלו שר הושטו הג׳ינג׳י זכרנו את ציון. שבנו לציון, בעמל רב בנינו את בתינו, אן העירית הרסה אותם — יחד עם עתידנו.״ מכריז אחד הכרוזים. ״גורלנו — גורלכם!״
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 15 | ) שולחנות ומיתר׳ לרוחב הכביש הראשי -המשטרה הגיחה ועצרה אחז הצעיד בתי־הקפה מלאים. ומה עכשיו? ריק! אין איש!״ 7.רחוב זיו ם זורקים אבנים על חלונות בניין המערך. הם
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 16 | עריגגת סגגרטוסים: חשובחים החבורה עוזבת את המקום בריטון ובפחד. (המשך מעמוד ) 15 מלגלגים על השוטרים. השעה , 9.15 רחוב רוני שקט מתוח. חבורת נערים יוצאת מאחד
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 17 | כמדינה (המע<ז מעמוד 2ו ) היה ברור, כי במשרד המיסחר והתעשייה נוצר סולם־עדיפויות חדש של אינטרסים. המוצא היה ברור מראש. גם צור ידע, בי יצטרך לחפש לו תעסוקה חדשה
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 18 | ספורט מ ד לין די ט רי ד ב מספר הופעות מצומצם בישראל תל־אביב היכל התרבות ביום ג׳ 15.2ב־ 8.30 בערב גאלה בחסות הגברת מרים אשכול לטובת קרן נכי מלחמת השחרור יום ד׳
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 19 | ״אל ה שופט החוקר, בית־מ שפט השלום, תל־אביב. ״אני עליזה׳ יוסף, על־ידי עורך דין ש. איתן, מבק שת, בהתאם לסעיף 19 לחוק ל תיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פ שעים ו
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 20 | אנשים ס ק אנ דאלבממשלה על אופיו של שר־המשפטים החדש, יעקב שמשון שפירא, אפשר ללמוד הרבה מן ט כניגון רבב החודש נפתחים קורסים חדשים ד,סיפר שסיפר השבוע: פעם שהד,
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 21 | העיסו האישיר הארץ מלאה ילדי עשירים מפונקים וחמודים. ילדיו׳,עשירים הכי מפונק והכי חמוד הוא במי קופל 24 ששמו האמיתי הוא, בעצם, סמי רוזנבלום. קופל הוא שמו הפרטי
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 22 | קולנוע סרטים הגי בו ר הנוראי כשבוע הבא וככל שכוע נפתחים קורסים חדשים £55א 51ס8 מינהל עסקים ־א ^ 1׳ 10מ 11>;157ג נ/ \ 1 -¥תכנון ותכנות 0ן 0 0 11 למחשבים
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 23 | במרחב מלחמה 1של 1ם וה רציני מ אוד בקאהיר התכנסו נציגי ראשי־הממשלות הערביים, כדי להכין את סדר־היום של כינוס ראשי־הממשלות, בעוד חודש וחצי. בפעם הראשונה מזה זמן
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 24 | במדינה דרכי חיים חו סרשב טו ־ שונא בתו הצעירים שעמדו ברחוב. ליד ביתה של משפחת עציוני •,קראו לשרה שתרד תצטרף אליהם. אך אביה, חולה הלב והסברת, ניסה למנוע ממנה
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 25 | 1א להכיר1(1 :צהת הפולחן החוש הויסמהנה פרס — לא זה מהכנסת, אלא החבר שלה. ״כל חיי זה מוסיקה,״ היא מודיעה .״אני מתה לרקוד — זה כל החיים שלי. לפעמים אני שמה תקליט
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 26 | בסדינה (המשך מעמוד )24 אין לד, פנקס חבר: היא אומנם תושבת־חוץ, ולא ישראלית, אך עובדת בענף חשוף ליבוא. ולא סתם עובדת — אלא עובדת מקצועית, וגם עם ותק .״ניסיתי
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 27 | היא ידועה כבויז״ט שלפחח־תקווה־אבלי מן הבוקר ועד הערב, האביב ועדהסתיו, עלשפת־הים, בתוך ביקיני מסעיר. חבריה מבנים אותה, בפשטות ,״הגוף״. מלכת השכינה ך* בר לפני
העולם הזה - גליון 1481 - 19 בינואר 1966 - עמוד 28 | 120 מספר 1481 נר מעונת ״העולם הזה״ גו״סה 3ד להגיש לו דוח ענק על מרד בני
חזרה לתחילת העמוד