גליון 1486

העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 1 | תו צ או ת סנסציוניות שד ח קי ר ת העוד הזה: פעיד רפיי׳ אי ר\נו אתפוגרוםנ תני
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 2 | *זע ח בין עשרות המכוניות, שנעו בשבת ה־אחרונה בכבישי המשולש, היתד. מכונית קטנה שלא בלטה במיוחד. בתוכה ישב גבר יחיד. חבוש מגבעת, שהרכיב משקפיים שחורים. צווארון
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 3 | מכתבים שיירת האחווה קראתי בעיון את הכתבה שלכם על ״שיירת האחווה״ (העולם הזה ,) 1485 והצטערתי מאד שלא הצטרפתי אליה. פשוט לא העליתי על דעתי שהיא תהפוך למיפגן
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 4 | מכתבים (המשן מעמוד )3 שלנו, שכחנו חיש־מהר את טעמו המר של הדיכוי הלאומי, ואנו מפעילים אותו באכזריות כלפי עם הזולת, יליד הארץ הזו. רגש בושה פוקד אותי לאחר כל
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 5 | אחוז, הוא יקבל ממני חמישים חפיסות דומות. משה פתחי, טרמפ לשוקיירי פתח־תקווה אם אהיה פעם עורך שבועון אקרא לו ,העולם הבא״ ,ואם אהיה בעתיד ח״ב, אפתח את נאום הבכורה
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 6 | ז בעולם ברית המועצות לבוחר בטוב ביותו: 1 1 71/1£ רמה בינלאומית, איכו ת בינל או מי ת זוהי פאר תו צרת דובק, תערובת אמריק אית, פילגור חדי ש, קינג־סייז ו קו פסתמכ
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 7 | נאומו של אודי אבנר׳ בדיון עלהתק צי בבכנסת ^ רכעת הכרכים העבים של ד,צ־עודר,תקציב הממשלתית הם גל־עד מונומנטאלי של נייר, אנדרטה לחוסר־היעילות ולחוסר־הכשרון,
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 8 | תצפית- הנידון1 (המשך מעמוד )7 • התפתחות חשוכה כיותר כמערכות השלטון: התקרבות ספיר-כן־גדדיון. למרות שספיר היה בעבר היריב העיקרי של סיעת בן־ גוריו! בצמרת מפא״י,
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 9 | מסורת שר 01 מגוח גרמה ומדהמת־אזדחים רצחנית י ץ -י ט ר רץ ערסאן עיזאדה, כש־ 1 1הוא שותת־דם, עד שצנח בבית־הקפה בכפר כנא. שבוע ימים גסס בבית״החולים האנגלי בנצרת,
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 10 | במדינה נתנה אחותה נסיווה: מים שיענוד המשה לזרים -זה!׳ (המשך מעמוד )8 תושבי ראשוף לציץ ;ם־ציונה ורחובות מוזמנים להרצאתו של או די אבנ די על הנושא: טנקים פה ־
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 11 | !נחיר עצום, חשמו קו, וונון מיתקן ההתנדה כותב ד״ר חיים כץ: ״הדבר החשוב למשק הלאומי הוא הוזי״ זלה הכלכלית בהוצאות השונות של המיתקן בולו, ולא הוזלה של אחד
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 12 | ן[ ₪לדחות, דד חו ת 1 (המשך מעמוד ) 11 הפיתוח הגרעיני חייב, מכל מקום, להיעשות תוך תיכנון משולב שלו ושל פיתוח התעשיה וצריכת החשמל. על תוצאות החקירה של ״העולם
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 13 | ההסתה רוצח בשניה המהומות. הוא הופיע ברחוב רק כתוצאה של קריאת־טלפון מיסתורית, שבאה במפתיע, וגייסה אותו לפעולה. כך סיפר, :בשבת, בשעה ,9.30 שכבתי עוד במיטה. פתאום
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 14 | האש אכרה את ההוכחור מ׳ את כפועל־נקיון, בא אחר־הצהריים כדי לנקותו, ותוך נ נשפך החומר הדליק על ד,ריצפה, וניצת על־ידי ו או אולי, ייתכן שהייתה כאן הצתה זדונית מחו
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 15 | !מכון היוני-והתעלומה עדיין אוננת את נעריו ,מר חמי קוסמטיקה. נכנסתי בשותפות עם אהרון צוריאנו ממכון דיאכה בתל־אביב. לא השת־חייתי אתו, כי הוא חשב על כסף ואני
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 16 | 0מ׳ אתה מר דו כיו * (המשך מעמוד ) 15 עד כאן סיפורו האישי של ד״ר אלכסנדר ישעיהו רובין. חזהרוה ושתי מעידות מעניין הוא, שכאשר חברים מספרים ח077ז 0ח1<6חט $ו1ז!^\
העולם הזה - גליון 1486 - 23 בפברואר 1966 - עמוד 17 | הסילווסטר הגיע השבוע לחיפה• נע!2י אדווה חגגה אותו בחגיגה השנתית המסורתית. הסילווסטר אומנם עבר מזמן׳ כל אחד יודע׳ אבל נעמי אדווה היתר חולה אז. לכן היא חגגה אותו
חזרה לתחילת העמוד