גליון 1488

העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 1 | 1488 תשכ״ו9.3.1966 , מ חי ר 1 2
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 2 | שמחים להודיע פתיחת בית לצעירות וצעירים דיזנגוף 20ו, ! ט11ב ל־הן ו=דד ^ 1!1־1>1 דזנד 31 דיד*1זהעב רי תלה גרפיקה עד 150/0 לנרשמים הנחה השבוע פרטים והרשמה:
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 3 | וביקש את תגובתי לעדות שנגבתה על־ידי המשטרה ושהובאה לידיעתו על־ידי היועץ המשפטי של הממשלה. הכחשתי מיד ובצורה הנמרצת ביותר כל שייכות לעניין, ובקשתי כי תיערך
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 פינחס ספיר ואורי אבנרי, בהתקפות מוחצות על מפ״ם. אתם תוקפים את מפ״ם, על שהיא נותנת גיבוי ׳לפעולות הממשלה, בשטח המיסים למשל, ומיד לאחר מכן
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 5 | בשלם היקזם חיידקים בנו ג ה עד לפני שבוע שלטו האמריקאים בחלל הרחוק. אחת החלליות שלהם, מארינר־ , 2 ,עברה ב־ 1962 במרחק של 22 אלף מיל מן הכוכב נוגה. לפתע, בשבוע
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 6 | במרחב ס 1די ה קומוניסטי? איפ ה? ל בונו ד ב טו ב ביו ת ר : * 1£ר ד לעישון מו שלם ול ת ערוב ת א מ רי ק אי ת ב שיא 17יבה - בחד ב־ \1£ו־ר פאר תוצר ת דובק. סיגרית
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 7 | ששמעתי כי אייבי נתן חזר בשלום מפורט־סעיד, נגולה אבן מלבי. שמחתי, קודם כל, על כי לא אונה בל רע דאדם שהוא, עם כר חולשותיו, כחור תמים וסימפאטי. אבל היתד, לשמחתי
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 האין זה מוזר? אין זו אשמתו של אייבי נתן שמתקבצים סביבו כמה מן היסודות השליליים ביותר במדינה — שוביניסטים׳ בטחוניסטים, מש־תמטים־ממאבק ומשרתי
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 9 | ת צ פי ת במדינה העם דד א שמחה פורים תשכ״ו לא היה חג שמח. אחרי הקארניבל הגדול של מערכת הבחיבו בוזבזו 300 מיליון לירות, חל רות׳ חג־הפורים בתקופת הזנבת. המדינה
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 10 | על המגעים ביו רפ״י לחווו וני מחפש את המחר מנהל ״אל־על״ בן־־ארצי הסכם — או במדינה דעת הקהל מהנש תנ ה עסקני המפלגות, שנטלו לידיהם ביום הששי האחרון את גליון הארץ,
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 11 | השיחות עם פנחס ספיר והוויכוח על מקום ופ״י במפה המפלגתית בתנועת החרות ובמפלגה הליברלית — גח״ל. זז די גז כזאת. אין הוא טיפוס של טריבון המוני, מן הסוג המקובל על
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 12 | ב מ דינ ה לא לוותר! (המשך מ ע מוד ) 11 מזימה מחוכמת נרקמת בשבועות האחרונים נגד העובדים השכירים במדינה. לוי אשכול ופינחס ספיר, בעזרת גרודיהם בקואליציה, מארגנים
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 13 | נ8ע 8כל הוו3דגות נישואד קיברו שוחר *..דן־ -ודנן כולן שותקות * * עו ל ם לא מי הרה הממשלה לענות על שאילתא אופוזיציונית במהירות כה רבה, כמו שענתה השבוע על שאילתא
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 14 | נשו הטוים של הבוהימח החל-אב־בית הנ ״נכון שאני גנגסטר?״ פעם הוא היה המו״ל והעורך האחראי של סולם, עיתונו של הדוקטור שייב. הוא חלם אז על מלכות ישראל ועל המקדש
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 15 | העתק ]אגן של הדולציה ויטה האיטלקית לציה מריס ילצלה .״זהו זה. בוסי!״ קראה נעמי וקפצה ממקומה. שם אם לא החייל? ומה הוא רצה אם לא לשתות? קה. מישהו שיכור ניגש
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 16 | במדינה (המעוך מעמוד ) 12 עוף באורזס ־ בטחותבאורז שני מאכ לי ם חמים. מ הי רי הכנה. גווני את תפריט הארוחות שאת מכינה בביתך: ויטה מביאה לך שני מאכלים חדשים
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 17 | עו ב בוטן רא רווסוו ודא ואסר כל יום מוותרים בעיתונים אלפי אנשים על הפרשים ועל אחוזים משכרם. רק ביום ה ראשון האחרון ויתרו בעיתון דבר כל הטכנאים בארץ. האקדמאים
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 18 | ארוסה הישראלי ..היא; נורמלית עד ובנו: ה יא נורמלית רוצה להתחתן כבר מאוהב בהז ״היא נחמדה וסימפטית ומלבבת,״ הוא מתאר אותה ,״היא פקחית ורחוקה מלהיות מטומטמת.
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 19 | שי מא1וי אומו: כדי *1אכזב!״ עד כדי כר 1שהיא עם זר״ו־ ישראל־דבר מיוחד שאפשר לספר עליה. היא לא מתנהגת כמו מנדי ריים־דייויס המפורסמת, והיא לא מבצעת שום תעלולים
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 20 | מקצוע מב 1ק ש משכורת גבוהה עמדה ממבדת כל אלה מקנה לך תעודת הסמכת של המכללה הפוליטכנית ־ המוסד היחיד במדינה נ סי קז ח ציני*־ י ימ מלכ מי השבוע מתחילים הלימודים
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 21 | גו כ ד ־ ם, כל הגברים הם אותו הדבר. כולם רצו ממנה רק דבר אחר. כל מי שהיא הכירה, כבר בערב הראשון, לקח אותר, לחדרו לשמוע תקליטים. אף אחד מהם לא ניסה להבין גם את
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 22 | קן לנוע סרטי גוך ברמה * בו ה ה חטיפה לאדר השמש ו_!= 1ב־דיד־ר־ 1 .כן־ד־ר־אמרגן, איש עסקים, אחראי לספורט, הסר מלבך דאגה לבטחון וסדר. אנו נגן עליך בכל מקרה, פנה
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 23 | במדינה האם מו תרלה צי ל *ו״ם 9 ״ידוע שהרופאים אפילו היותר כשרים אינם נזהרים בזה כלל דנזעשים בכל שבת, ,שנוסעים כמה לרפאות עובדי־כוכבים ו־שחזלן ין סממנים בעצמן,
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 24 | רג 1מד 101 ישור ״אימדן הכנסות המדינה״ דומה לשיעור של התעמלות־בוקר, לצלילי מנגינת ארץ מולדת, את ארץ נחמד ת חלק זה של התקציב כולל את כל הכנסות המדינה, בסכום
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 25 | מס הכנסה-קנס עד עבודה כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. אין תופעה חברתית שלגביה קיימת תהום כה עמוקה בין האידיאל לבין המציאות, כמו לגבי מס ההכנסה. אבותינו לחמו למען
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 26 | ב<וגו,ראי1ו.ה1י<ו * ל 81ג ! 1 1ןנעירים ,בבב־זו— בכיז־ 1־־ ם־ד 1־ - 1ר7ן 1±ר־ רך מול פונדקהשרון, ב ב ניו בן 3קומותדירות בנות ,2־ 27חדרים 74-66 ממ״ר, גמרמעולה.
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 27 | יפו ע ד אנ שים ועכב רי לא בל יום פורים, אבל כל פורים מציתה יד אלמונית את אחד ממועדוני־הלילה של יפו ומעלה אותו באש. בפורים שעבר היה זה מועדון כליף שעלה בלהבות,
העולם הזה - גליון 1488 - 9 במרץ 1966 - עמוד 28 |
חזרה לתחילת העמוד