גליון 1495

העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 2 | קורס מ ע שי לטלויזי ה הרכבה וכוון מקל טי ם ואנגונות ה קוני ם קלי ם ל ל /ל׳ 0 רכוש מקצוע סבוקש המבטיח הכנסה גבוהה זה יכול לקרות רק בישראל. בשבוע שעבר פירסם
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 3 | מכתב1 מי נתן את ההוראה? הכתבה הסקופית ,,פצצות נגד יהודים״ (העולם הזה ,) 1494 מעוררת שאלה חשובה: מי נתן את ההוראה? שמואל שפירא, חיפה איפה דויד בן־גוריון עתה? מה
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 4 | שכלולים מ ד הי מי ם! מכתבים (המשך מעמוד )3 מנהל הדואר ז״ל, וראיתי את הזוועה שבו במו עיני: מרתף לח וחשוך, המלא ריחות לא נעימים. דיר חזירים ממש. נישאלת השאלה:
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 5 | בארץ, אשר כל מטרתם הוא השלום בין מדינות האזור. אל תטעו לחשוב, כאילו יש לנו נן טרות אחרות, ואל תתפתו לכתבות המופיעות מדי יום בעתונות, המסיתות יהודים בערבי.
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 6 | בעולם צרפת נ\ ד, אבדבעד סיגריתי ¥ /דאל ¥ /ל : 0 1 * 71 קל להיות חבר־כנסת בישראל. הממשלה היא ממשלה, האופוזיציה היא אופוזיציה, וההצבעות הן אוטומאטיות. אבל קשה
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 7 | עו ר ך ״העוד ה1ה״ מדווח ע ד גישה שנ ערכה אי־ש ולי ישבה אחת הדמויות החשובות בעולם הערבי — אישיות מרכזית באחת 101 מארצות־המרחב. תמונות של מנהיגים ערביים ניבטו מן
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 8 | לפני שנר, יצא בורגיבד, לפעולתו ההיסטורית למען השלום הישראלי־ערבי. הוא יכול היד, לקוות כי פעולה זו תקרב אותו, בין השאר, אל פאריס. כי ברור כי בכל פעולה למען
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 9 | ט ג פיז ! במרינה 9מחנה המתנגדים לכור־ההתפלה האמריקאי כישראל הולך וגוכד גם כהוגי הצמרת. המענה ה מתחזק ת במיוחד לאחרונה: הכור העם הקשיש. היא גרמה לתזוזת־מה,
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 10 | האשה שהאשימה את השופט בסבות ש;הד מספרת מרוע גרמה לשו־ינה במשטח ס פו רהשד ** ז ראיתי את האדון תוסיה־כהן מת־ ״\ £קרב בצעדים חתוליים אל התרים, מסתכל לצדדים אם לא
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 11 | זיינה התימה וגנבה תיק סוד׳ במשוד־החוץ על כך גם לצבי, והוא בא במיוחד לתל- אביב. אני קבעתי עם השופט את הפגישה בשעות הערב בתחנת הרכבת. צבי כהן ישב במזנון, וראה
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 12 | והס ונטוס׳ ״מיסטו״ וועד רנידת ההצדעה מדינאי ירושלים אינם תופסים, כנראה, את מהות השפר, הגרמנית. יום העצמאות ב ד• אבד, בל שמחה ״מה אתה רוצה?״ שאל צעיר שחרחר
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 13 | טיד קרקע אוו־ר. הוזן״ *וי *שהתת היר-היס האפלה כללית לכמה דקות, לקרוא לציבור להעמיד את הנרות ליד התלונות *,להאיר את הארץ במיליוני נרות קטנים. שערוריה, תודה לאד.
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 14 | יונתן כדמון האיש שיוגד טיפוס שד יפהפיה מקורית ־ טוען ש הגפד הי שראלי הוא יפה וחד ךויי 11ך | 1ר הוא הדבר הבולט ביותר ב הו פ ע תן של נערות כרמון. 1111 הקומה
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 15 | ף ש בארץ הזאת כל מיני סוגים של 1חתיכות: יש מלכות יופי, חן ומים, ישנן כוכבות הקולנוע הלאומי והבינלאומי, יש נערות־זוהר, ויש נערות־כרמון. נערות כרמו! הן מושג. הן
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 16 | במדינה לב טחוו עצמי (המשך מעמוד ) 13 להביא לחקיקת חוק המחייב את הממשלה לבצע את עקרונות מגילת־העצמאות, וכן את ההתחייבויות הנובעות. מאמנת־האו״ם נגד הפליה לאומית
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 17 | התפטרותו שד נוונסוו ברגמן מבהונות׳! המדעיות במשוד־הנסתון מעורות ** ד ע תה היה ידוע בישראל סלנג שלם של פרשות ^ סודיות :״העסק־הביש״ ,״האדם השלישי״ ,״הקצין
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 18 | אמדת יאוש וגרמווה, מזותקת מנד מגע עס ׳שואל״ם, גוה זיוה וווו בדובע־המשים זיוה: הנפ גולן, אלדוראדו. היא לא פיקפקה אפילו לרגע שלה הועד התפקיד. היא הסתובבה בארץ
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 19 | שד ניו־יורק, אך אינה מוננה להשלים עס העונדה ששוב אינה עוד נונבת תצלום הזה. העיקר שתאייתו את שמי כהלכה.״ היא עסקה בפירסומת־עצמית מבלי לברור באמצעים. באמצעות
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 20 | אנשים קולנוע בקרוב ״ סתםאר טי ס ט !׳׳ לא פחות מעניין מהמיצעד של צה״ל היו האישים שחזו בו. על בימת הנכבדים בלט בלבושו נשיא בית־המשפט העליון, השופט שמעון אגרנט.
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 21 | מה זאת הונגריה? כשאורה כרטוק עמדה לבוא לארץ, היא עשתה הרבה הכנות לקראת המאורע, ובמסגרת ההכנות הללו, ראיין אותה יו ס ף לפיד, כתב מעריב, שנתן לה כמה עצות: עם מי
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 22 | יצחק ברא״ז (מימין) כפעולה צעדת הנגב ביו ם וצעדת הנגב בלילה ספורט כדורגל כולד זהר וקסם עם לכת דורה־גלוס בכל בקבוק חד ש של דורה-גלוס מצויות פניני * 0116410
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 23 | קולנוע (המשך נזענווד )20 סרטים מסוגו של אמריקה לאן מגיעים, בדרך כלל, לארץ שנים לאחר הסרטתם. אבל לאמריקה לאן היה מזל מיוחד. את המזל הביאה לו סצינת האורגיה
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 24 |
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 25 | ל הלן ר שימת ב תי המסחרה מו ס מ כי םמטעם חבר ת חן שרותים בע״מ — ה מפי צים הבלעדיים של מ כונו תהכ בי ס ה ,,קנדי״ בישראל חב׳ חן שרותים בע״מ. תל־אביב: פרידמן,
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 26 | העולם הזה 1495 לרגל מכירת מכונת הכביסה ״קנדי״ ה־ססססג בישראל, אנו מכריזים על הגרלת שי בין רוכשי מכונות ״קנדי״ (בחותמת המפיצים הבלעדיים לישראל חב׳ חן שירותים
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 27 | חיפה: סלו ^ מהיר ״ ,ר, נביאים • 17״בית הז|8מל״, רחוב הרצל .57 ירושלים: חנות חשמל שטרן, רחוב מלכי ישראל • 29 גולומב ,״המומחה״ ,רחוב יפו • 72 אורבוך, סלון חשמל,
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 28 | ^2£1 \ 117 מעובי השעונים יובל ססו שנים שעון ״זניט״ מ הוו ה, מז ה 100 שנים, סמל לדיוק, שאין למעלה הי מנו, מעודן ולעיצוב בעולם א מחת ציור צ״ד ב עי דו רענן לוריא
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 29 | במדינה __תיאטרון (המשך מעמוד ) 16 שלה, הובעה הסברה שמעתה יקבל ראל אופי עצמאי יותר. אך העלאתה של מוקד על המוקד הפריכה סברה זו. קול יש אירועים רו שדה19 היה לי
העולם הזה - גליון 1495 - 27 באפריל 1966 - עמוד 30 | שנ ה 29 מספר 1495 לפני עשר שני הסעירה את הארץ והעול בתמונות־ה עכשיו היא גלמודה ומיואשת כרוכע-עוע ז׳ אייר תשכ״ו27.4.1966 , הסחיר 1 2
חזרה לתחילת העמוד