גליון 1496

העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 1 | מספר 1496 ה אם פקדהממ שד ת שראד דפגו ע ביהוד, בבגדאד?- ל ה עו ב ס רז ה נו־גוויוו: עלילות שואו! 13 הס לנון: פרשה דומה! בן־פורת יש לי
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 2 | הדוגב ־ ד ה ה דוג מ ה החד טה חו ה של היו ם לוב שת ת ח רוני ם. תחרונים — ההתקד מו תהמ ענינ ת ביו תר בתח תוני נשים מ אז עלה ה ת אנ ה של חו ה. ת ח רוני ם —
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 3 | מכתבים טי נתן את ההוראה? למר אורי אבנרי שלום, אם תקרא בעצמך מה שכתוב בשבועונך, על מיקרה בגדאד (העולם הזה ,) 1494 תמצא שהכותרת בשער עתונך אינה אלא עלילת־שווא.
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 4 | מכתבים (המשך תעמוד )3 ומובטחני שהרבה אזרחים נאמנים יתרמו בעין יפה. אקודה שיהיה לכבודו שמץ של הגינות לפרסם מכתב זה במדור המתאים. ללא חתימה, נתניה ספד״ :ך\ 1זקן
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 5 | בשלם ארצות הברית ס־טוגא׳ ה מוו ת העולם הזה 1496 \ , 1ק. זסזח א 1) 1ה 77 שמלות ״ דיאולן עם כותגה בעיצוב אופנתי, הדורות, מותאמות לכל עת ולכל אשה. שמלות ״דיאולן״
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 6 | בשלם (המשך מעמוד )5 השמועה כי סיכויי השלום בוויאט־נאם פחתו. ואז קרה ההיפך ממה שנאמר בתיאוריה הקלאסית של הקאפיטליזם: המניות לא עלו, אלא דווקא ירדו. השלום הוא
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 7 | אחד במאי הוא יום הדגל האדום. אולם השנה { ן כמעט ולא נראזן, הדגל, כשם שכמעט ולא הורגש האחד במאי כולו. ורק באשדוד הוא הורגש. שם שרפו המוני המובטלים את הדגל
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 8 | תצפית במדינה • תגבר המתיחות בץ מפא״י ואחדוודהעבודה על רקע בטחוני ואישי. אחד הגורמים העיקריים שהביאו את אחדות־העבודה, ובעיקר את ישראל גלילי ויגאל אלון, אל רעיון
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 9 | ^ שפרשות שאי־אפשר להשתיקן. הן גדולות מדי, והן נוגעות לחייהם של אנשים רבים מדי, כדי שאפשר לקבור אותן בשקט. כזו היא פרשת הפצצות שהוטלו בבגדאד, ב־ . 1951 קוראים
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 10 | בם דזנה תחבורה מ* •דון א ת דן בולגריה של יין ושושנים בולגריה, ארץ ה תיירו ת העממית, מצי עה לך מרכזי נופש חדי שים וצירוף נדיר של י ם והר בכפיפה אחת. טייל הקיץ
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 11 | פגישותיו עם אישים איוונ״ם ועוביים יש לכך כמה סיבות. ביניהן: 9פרשת קאהיר עצמה. 6אי־הצלחתם של הסינים בכל ארצות המרחב להתקשר עם אישים רציניים. אין הם מבינים מיהו
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 12 | פועלי בית־החרושת ליילנד, החיים מזה חודשים תחת סיוט של פיטורים, נענו להזמנת ההסתדרות ובאו לתהלוכת האחד במאי. בעיתונים נכתב שהם הניפו דגלים שחורים, וגרמו
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 13 | במדינה ראע ומחלקה על עוטרים במאסף. צעדו אנעי מועצת־הפועלים וילדי הקיבוצים בגאון ובאון. מאחוריהם *עד המון על 2000 איש, בקריאות ״לחם ועבודה״ .משעבר הכוח המשטרתי
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 14 | בשמלות (מימין צורות גיאומטריות 1י 7 1 1 1 1 *1 9 1 1 1 1 — בת־אדם, משמאל — אכסקלוסיב) נותנות את תחושת האופ בגלל ניגודי השחור והלבן, ובעיקר ך־* שנהזהו קיץ
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 15 | 191 מתמדת היא הדבר האופייני 1 1 1 1 1 4 1 1להדפסות אופ. למעלה, בשמלת משי נקי (בוטיק) .למטה, בשמלת כותנה (משכית!) .המעויינים המרצדים חוזרים בתכשיט ובכובע־מטפחת
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 16 | מרדה מו ב ט לי ם (המסך מעמוד *)1 הבחנה׳ וה״שבאב״ ,הנהנה לשמוע קול נפץ של זגוגיות. המשותף לכולם היתר. המרירות על האבטלה המתפשטת, כאש בשדה קוצים. הרקע הישיר
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד )13 בדיוק אם משרד־החוץ שמח לבואו של אדנאואר או לא שמח לבואו של אדנאואר. לאנשי משרד־החוץ יש תמיד הצהרות מרעישות. בן־גוריון גילה בין הקהל איזה
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 18 | 165^ 3שפתה כו שרדדךחדש 1 1ווו £ 0 £ *3965>3ו (המשך מעמוד וו) להדק את היחסים עם דמשק, אך נראה כי העמידו כתנאי את היחס של השלטון הסורי לקומוניסטים שלו. מרכז
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 19 | סטוסאיס ובים תורמים ער הוגע בו יגיעו לחוץ־דאוץ. השבוע הסתנו סוו־סוו ער מס הם חולמים נאמת: 14/ש,,גיע להישג יחיד. מינו, וחסר תקדים בכדורגל הישראלי: הוא הע זקן
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 20 | אנשים תוכחתה שג רי ר על סף הבכי ניצב השבוע המו״ל והקריין עמיקם גורביץ׳ ,ליד גופתו של ישראל כר, בחצר בית־החולים איכילוב בתל־אביב. הוא החזיק בידו דף נייר, מתוכו
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 21 | הכימיה שד הנשואיו ביום הראשון, בשעה 12 בצזזריים, סבל קפה נאווה בירושלים מרעש ומצעקות־אימים. לאחר הרעש נראה גבר ממושקף בגיל העמידה, כשהוא בורח מהקפה כל עוד רוחו
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 22 | סרטי עלגב רי ם וג ב ר הבריונים (נן־יהודה, תל־אביב; צרפת) כל כך מוזר להיכנס ה־ ו ם לקולנוע, ולראות סרט שיש בו אנשים, לא אנשים עליונים, לא אנשים תחתונים — פשוט
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 23 | ישראל כ• מציוגה תצא תו ר ה ציונה טוכטרמן לא תתפשט בפני המצלמה. רק אם זה ייעשה בפוב־טעם, בסרט ברמה גבוהה. היא לא תוותר על בעלה ועל בנה בן השלוש למען הקריירה.
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 24 | ר 11־|י 1ל£ 77מ,מ מ£׳£ ס 1פ ר -אימפ הי ל מן הילמן סופר אימפ — סופר שדון לצעירים ברוחם. המכונית הקלה והיפהפיה של ביח״ר ״הילמן׳׳ /תכונותיה: מהירות, כושר תמרון
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 25 | עוכס הנון ג וני הירגי נהוג לחשוב שהמרגלים זוהי המצאה של הקולנוע. אבל מי שרואה את ג׳וני מבחין תיכף ומיד שלפניו עומד מרגל מהחיים. אבל אסור לספר על זה. רואים את
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 26 | במדינה (המשך מעמוד )24 נישואין, וההגבלות הנהוגות בישראל אינן יוצאות־דופן מבחינה זו. העובדות שבני דתות שונות אינם יכולים להינשא בישראל, שכוהן אינו יכול לשאת
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 27 | • 0לעולם לא יוכלו יותר לחזור (//ולמציאות!״ פיסקה זו, הכלולה בדו״ח רפואי שפורסם החודש בצרפת, גרמה לפאניקה: זו הפעם הראשונה שנודע, ממחקר מקיף, ש־שנם אנשים׳ אשר
העולם הזה - גליון 1496 - 4 במאי 1966 - עמוד 28 | ,מ חיי *496 שיחה טלפוני ת ע מנילה: השעווויח החדשה סביב הכדורגלנים במזרח
חזרה לתחילת העמוד