גליון 1499

העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 1 | מספר 1499 שגה 29 ה׳ סיון תשכ״ו24.5.1966 , המחיר 1 2 0אג׳ שיטות המפקח הכרד
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 2 | כל 14 יום טיול מיוחד לבולגריה דרך יוון בהפלגה באניות המפוארות ״אולימפיה״ ו״אנה מריה״ מחיפה לפיראוס 6 .ימי שהייה ביוון כולל פנסיון מלא, טיולים בעיר, ביקורים
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 3 | מכתבים מה קורה בקרמלין רק עכשיו, אחרי שקראתי את שתי הכתבות הראשונות בסידרה על ההסתדרות (העולם הזח ,)1497/8השתכנעתי באמיתותה של פראזה ישנה :״אין בעולם כולו
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 4 | מכתבים רק טיפה אחת ואתה בעל מראה מושלם ומטופח מעתה, כל התגליות לטיפוח השיער בדרך טבעית בתכשיר אחד 65$ .־1011- 01־$׳ 106 8106 1וזזם!7/ ! 11 תכשיר זה, המורכב
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 5 | אישיות עיסו ועם בני משפחתו. אני 8וגש אותו לעתיט מזומנות. ד״ר פינה• אביבי, הרמות לאנרגיה אטומית, אבילזדון, אנגליה הצברית והראי הקורא גבי דרורי מבין בחתיכות כמו
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 6 | ב מרחב אלג׳יריה ב רי ח ה גן הכלא חוסיין איית־אחמד הוא מורד ללא״תקנה. רק בקושי נמנעה הוצאתו להורג בידי בך בלה, באשמת הנהגת המרידה בהרי קבי־ליה, נגד ממשלת
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 7 | הסזוזדיה האחירית גל, חבל מאד שחבר־הכנסת דויד ] /בן־גוריון אינו מחונן בכשרון של משורר. אחרת לא היה מנחיל לדורות הבאים את סעיפי הקומדיה המפלגתית. הקרוייה מצע
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 8 | תצפית • היה מוכן להסתערות ממשלתית מחודשת על ״העולם הזה ״ .התקפה חדשה זו, שגם היא תתבסס על שותפות נין מפא״י ווזדתיים- תהיה הנושן ישיר לנסיון לסתום את 3י השבוסוו
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 9 | הממשלה חילקה אוגד בזול -וראשי חוות תיבלו את חוסם קרקע לח״כים ח ״כ בהן־מגורי *** ערוריה חדשה עומדת לפרוץ ב־ \1/קשר עם קרקעות המדינה — והפעם גיבוריה המרכזיים הם
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 10 | ד?ן ר *7 #ין 9 9ח ד כתבה שלישית בסידדה על ההסתדרות3 :ו 3ת !החודים שנוסדה דו>ען שוט ביד• מנגנון־הכפ״ה הרעיון הנאצל של עורה הדדית -ה הפוער המקופ״ח ** סע עכור של
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 11 | למען תנועת הוויתורים נאמר: יותר ויותר אנשים החלו מבינים כי העליה המסחררת ברמת־החיים, שאין המשק יכול לעמוד בה ושאין לה דוגמה במדינות אחרות, שומטת את הקרקע מתחת
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 12 | במדינה (המשך מעמוד )9 את סולל־בונוז, את קרית פוניבז׳ הדתית ובעיקר את חברת אשדוד של עובד בן־עמי, מנטל מיסיס נוסף׳ לעומת זאת העלתה המועצה המקומית את הארנונה
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 13 | בתוך האולם עצמו איים מישהו על רחל אבנרי שיחנוק אותה. תוך כדי מהלך המשפט, שעה שאחר מעדי התביעה עמד על הדוכן, קם לפתע נאשם אחר, המורה חנוך איל, והודיע לשופט כי
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 14 | בכל עוב נערכת במועדון תר־אניב׳ סצינה מוחקת נין שתי יפרפיזח, ע!שינאחן רב המלחמה נץ הנשים יי דיסקוטק של פרדריקה, הדיסקו-} ן טק הפופולארי התורן בתל־אביב, מהווה
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 15 | 111י|וד.י^| 111י—|1111 רתנבעה חברתית המסעירה את הנשים והמשעשעת פודויקה: המאותת הניטראלית <111 את הגברים בות. היא ידידה של כל הנשים, ואותה מעריצים כל הגברים
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 16 | קולנ 1ע סרטים פרו־ד באושוויץ מתנדבים לישובי־עולים ולשכונות תנועת העולם הזה — כוח חדש, בשיתוף עם נציגים מישובי־עולים ומהשכונות, מתכננת הגשת סיוע לתושבים באזורים
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 17 | כשגילה אותה העולם הזח לפני 3שנים לגדול ולהיות משנה לשנה יותר יפה. ה־אמא שלה, למרות כל גירושיה ונישואיה׳ השתדלה לא לחסוך מבתה אהבה או תשו־מת־לב, או חיבה או כל
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 18 | המדינה הזדעזעה ממיקוה הנער שהונה באכזויוו השיטה : עינו ״ מפקח כדדי פינחס קופל של אזרח, כאילו נתון כל חשוד להיות קורבן ליצריו הסדיסטיים של כל לובש מדים. מי
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 19 | ומהסתעוות השוטוים ער הסטודנטים -או האמת המודה דאין שישו יותר מזה ,מה אתה דוחף?׳ דחפנו אחד זנת השני. ״אז האיש פתח את המעיל ואמר, :אני שוטר.׳ ראיתי מדים, ולא
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 20 | ב יד ור 5הצגות בכורה בלבי מאת ש. לביא אנית הפאר של ״צים שלום״ המקיימת בדרך כלל הפלגות סדי רות לארה״ב, חורגת עתה מן השיגרה ותצא להפלגה מיוחדת — הפלגה בת 24
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 21 | שלי שלי ש7ר שלי השבוע קיבל סכי ויגיגר, היפהפה החיפאי בן ה־ ,22 מכתב מירידת נפשו שלי וינטרס :״תברר מה עם המיגרשד היה כתוב במכתב ,״אני נוסעת לעשות סרט בלונדון.
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 22 | !*ו 6ך 1ן ספורט לרא טו נ ה תו כני תנו דז 1ת7־ו±וו־י כדורגל ה סו עדערגבה פו ע ל מצבה של אגודת הפועל תל־אביב עגום. לאגודה אין כסף. אומנם, היה לה כסף, אן הוא
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 23 | המשך הסיווה ער ה״ה ואהבותיה שד ארמנת-הקש ״א״ רחל הסרחלת היא אשד, צעירה ומפורסמת. אילו היתד. בוהימה של ממש בעיר שלד״ אפשר היה לומר שהיא שייכת לבוהימה. באין
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 24 | ״מתחת לכבוד להשיב ך* מערכודחכחירות טענו כלפינו דוברי המפלגות הגדולות: מה תוכלו לעשות? ^ אפילו אם תצליחו להכניס לכנסת איש אחד — מה הוא יכול להגיד בדקות המעטות
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 25 | להלן נאומו של ח״כ אורי אננרי כדיון על מ#רד״ח 8יתוח. כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. כראשית דכרנו על משרד הפיתוח, חייבים אנחנו לתת את דעתנו על תופעה חדשה שהתפתחה
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 26 | ריד ז 1 1 141 רז בעוד במדינה דרכי אדם !׳x511^61 של 1X60011 011101 הכדההמ כו ר ה ״טפו עליך, חתיכת זונה, הולכת לבלות עם שוטרים!״ צעקה עליזה לעבר מרים.
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 27 | ספורט (המשך מעמוד )22 חוץ מזר, היו להם גם טענות על האוכל שהם קיבלו, ועל היחס הרע של הקהל. סיפר מגן נבחרת הנוער מנחם (״מיקד׳) כרו: אני לא מבין למה שחקנים בארץ
העולם הזה - גליון 1499 - 24 במאי 1966 - עמוד 28 | מספר 1499 ה׳ פיון תשכ״ד24.5.1966 , המחיר 1 2 0א ג? פעם הן אהבו 11 את - 11 עכשיו מסעירה שיגאתו את לילות
חזרה לתחילת העמוד