גליון 1501

העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 1 | מספר 1501 הרודן שד קונ\ו ערך תליי ה פו מ בי ת ־ וי וראש ממשלת-ישראל ערך אצלו
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 2 | מזכיר חברת־העובדים ההסתדרותית, אשר ידלין, מוכר לרבים כאיש שהחיוך הרחב לא מש מפניו. השבוע הוא נראה שונה קצת. ״אינני יודע מי מנסה להחדיר בציבור רישעות כזו,״ אמר
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 3 | •06ראוו ררלזורואי ם העול! הזה
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 4 | מכתבים פצצות בבגדאד ברצוני לתקן שני פרטים שהובאו בכתבה ״מי הטיל פצצות?״ (העולם הזה ,) 1500 שדנה במאורעות שאירעו בעיראק בתחילת שנות החמישים. ( )1החוק שהתיר
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 5 | ששש ...שקדים. ששש שע־ חרות! רוריה! השקדים של חרות טובים יותר, טעימים יותר משקדיר, של מפא״י. רותי מלחי_,חיפה את טעמם המר של השקדים תרגיש חרות ביום הבחירות. דויד
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 6 | מכתבים (המשך נזעמוד )5 לבוחר בטוב ביותר : לות־המין בישראל — היה צריך לעבור לראש הגליון. מחלוח־המין הגוברות הן סכנה ממדרגה ראשונה לבריאות הלאומית, ואני מתפלא על
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 7 | ך• מראית עין, זהו נושא מצויין לקומדיה /קלילה להודשי־הקיץ החמים. אפשר לטפל בו בכמה וכמה סגנונות. אפשר להציגו, למשל, בקומדיה מוסיקלית ב תי א טרון החיפאי, בשם
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 8 | בשלם ויאט־נאם ג רי ל בו ד הי ס טי •גריל בודהיסטי״ — כך קראה בשעתו הגברת נו, גיסתו של הדיקטאטור דיאם, לנזירים הבודהיסטים שהתאבדו בשריפה פומבית, כאות מחאה על
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 9 | ?[רו3ו של מוצה צעיר בטבנ-וו(שמאי) גרס להתפוצצות ורנופגנות שתשנו 13 תככים, קנוניוח, אזרת״ין, חשנונות איש״ס ! 380 סטודנטים בטכניון הפסידו חלק חשוב משנת־הלימודים
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 10 | ( ה מ שו מעמוד )9 כל ארכיטקט ישראלי יורע ער כמה דרושים לו קשרים טובים במקום הנכון, כדי שתוכניתו תתקבל. בגלל סכומי הכסף העצומים הקשורים בזה, אף הפכה הארכיטקטורה
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 11 | ־ ־ מזנ פזיג במדינה העם גי קו דאצלה תליין יש רגעים כאשר תגובה ספונטאנית של הגינות אנושית וכבוד לאומי השובה יותר משיקולים מדיניים מסובכים. רגע כזה הגיע השבוע
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 12 | על המלחמה המתנהלת על וציני 1מל חינה המושבת כמיפרץ, מחוץ לשטח הנמל, פזורות דמי־ההוכלה לישראל. כגלל השכיתה נרקכו כננות שנועדו לייצוא. 15 אוניות. הן מחכות
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 13 | נעס במוומים לארבעה ילדים, עובד יומי. בחוד ש האחרון את לי מודיו בבית־ספר בפרנסתה של המ שפחה. הצללית היא של מנופאי המפעיל אגורן ענקי על הרציף של נמל חיפה, ה
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 14 | במדינה מה ני ח ש? (המנסר מעמוד )11 100סיפורים ע״י סו מספרים במ שך סו ימים פרי עטו של ׳בוקצייו - הגדול במספרי איטליה. שובבות פרוצה ואהבה טרגית, א מונות הפלו ת
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 15 | שנקראו בשפת הימים ההם :״קאפיטולציות״. אחד מהם קבע: הכנסיות הנוצריות לא ישלמו מיסיס על נכסיהם בממלכה העותומנית, כולל ארץ־ישראל. כשקמה מדינת־ישראל, נשארה
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 16 | תנועת התיירות הגדולה לארץ ישראל מורכבת ברובה מתיירות, המגיעות הנה על מנת לקנות לעצמן יהלומים, או פרוזת, או על־מנת לבצע הפלות מלאכותיות, למצוא צעיר ישראלי נחמד,
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 17 | טרה. בתורה אמריקאית בת .22 היא רצתה להביא לאביה מתנה ליום ההולדת שלו: פסל עירום של עצמה. ״עבדנו המון,״ מספר הפסל ,״היא באה אלי במשך חודשיים, כל ערב ישבנו ארבע
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 18 | ררוות את רו׳ אשבור במסעו במדינות חאבויקאיות[ ודרים לא וצתה אטה אחות ***תי נשים עניינו השבוע את ישראל הבלתי־רשמית: אחת שהופיעה בעתונים מפני שנסעה עם לוי אשכול
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 19 | במדינה אן ברגע האחרון בוטלה סיסתח -ני כ 7צ:יג: (ה מ שן מעמוד 0 5 הם אוהבים את העבודה, והיא משהו חדש בשבילם. אבל לא סתם עבודה חקלאית, אלא חקלאות־ביולוגית, שאינה
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 20 | במדינה מ שטר ה דאייה א*דמת המונה הנלת מונחות ז׳נט לוי וויויאן דל־ביאנקד ממשיכות, כל הזמן, להתחרות ביניהן על תוארי יופי שונים. עוד בתחרות מלכת־המים, לפני שלוש
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 21 | ספורט כדורגל לא מ שפט אלא מ שפח שערורית השיפוט הנוראית של הכדורגל הישראלי אירעה השבוע, במישחק חצי־הגמר על גביע המדינה, בין שמשון תל־אביב וה־כוח־מכבי רמת־גן.
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 22 | אנשים חכ מי הי! הדו! 1פיטר פיג ץ ג לז זזוקיגט זהרירה חריפאי. שתא פרידמן. צפורה פלד מופ ק ע״י קו ר לו אונגד בבי מויו שלדניאל מן טכניקולור החל ממוצש 4.00 .
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 23 | לביא מדגימה שריון קשקשים מפלסטיק ביקשה גברת כבודה מכדורגלן ישראלי מפור־סט שיקח עבורה אוטוגרף מהמלכה .״גברתי הנכבדה,״ ענה הכדורגלן ,״אני כבר מלך חמש־עשרה שנה,
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 24 | מ י 1ח ד טיזל לצעירים תיאטרו! בני 35-18 3 4 1 * ל אי ט לי ה הי פ ה אמנות הו. ה מ חוו ת ה טו בי ם! ׳101 * שווי צ רי ההר עננ ה * צרפת ה תו ססת * ספרדהר בגוני ת 2
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 25 | ..חפש דיאשה האשה ןזפש את הא שה . .רפש אד ו ן? 1 איפה הן מ תחב או ת? עיניו מכיסוח מרגניות ני ד זו הי עדיין הצעקה האחרונה של יורק. עיני־המהגנית. הן מדהימויז,
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 26 | דר**ח ׳ 1ב 1ח ר זקני ציוו חוזרי ך * פעםלא יכולתי להתאפק. קראתי לעבר הח״כים הנכבדים, שנהרו אל דלת היציאה: 1 1״האם זוהי הציונות שלכם?״ עשר דקות לפני כן היה האילם
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 27 | לא גטו ודא ואתיקאן להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי בוויכוח הכללי על משרד־הדתות : כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. הגיעה השעה להשמיע, מעל כמה רמה זו, כפה מלא וללא שום
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 הדתיים. הנאום (ראה מיפגרת) התבסס על מחקר ממושך, בעזרת כמה וכמה מודיעים מחברי התנועה ואחרים. על רצינות טענותינו עמדנו למחרת היום, כשקם שר־הסעד,
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 29 | לא גטו ודא ואתיקאן (המשך מעמוד )27 אולם העיקר, כבוד היושב־ראש, הוא דיכוי הדת היהודית עצמה. ביהדות ארצות־הברית, שאינה כפופה לכפייה דתית מטעם המדינה, הגדירו את
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 30 | במדינה מ שפט אחדי ה ס טו דנ טי ת אם המשטרה תאסור כמה ממנהיגי גח״ל, לא תהיה זו הפתעה. תיק פלילי כבר נפתח נגד שניים ממנהיגי הגוש, ומכאן ועד ישיבה מאחורי סורג
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 31 | קולנוע סרטים המספרהמדכאמדכ או יהודית (צפון, וזל־אביב; ארצות־הבריוז) סופיה דורן עומדת בפני חבר־קיבוץ, הרושם את פרטיה האישיים .״שמך?״ הוא שואל .״יהודית.״ ״את
העולם הזה - גליון 1501 - 8 ביוני 1966 - עמוד 32 | סקוית הנעוים ננמו״ת ואש ח18 שיח צ סיו ח סו לקה וו א סו ס א שבול מרים אשכול דיילת זיוה כפר מרי אמדה: דא! פרנסה חושה לאגני ישראל
חזרה לתחילת העמוד