גליון 1502

העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 1 | המ חיר 1 2 0א ג ׳ שדיסות 8וזוה שד הואסנ״ו-דשענו יוו־אס־נאם. ונח הדים
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 2 | וידויו האיש ד״ד י שראל ב ד בשבוע שעבר הגשנו לך דו״ח ממצה על השביתה בנמל חיפה. נקטנו בו עמדה ברורה: תביעות הפועלים צודקות ברובן. את המסקנה הזאת ביססנו על
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 3 | טיסות הסטודנטים התאחדות הסטודנטים בישראל נמצאת בימים אלו בעיצומו של מאבק להיתר טיסות סטודנטים מיוחדות, שתוכננו במשך הקיץ מפאריס דרך ניקוסיה לישראל. בטיסות אלה
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 4 | מכתבים (המשן מעמוד )3 פועל תל־אביב (העולם הזה .)1500 , 1499 קמים שחקנים, ומתמרדים סוף־סוף נגד ההנהלה העלובה שלהם, ובמקום שכל הכדורגלנים יצטרפו אליהם, בעידודכם,
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 5 | בעולם ארצות הברית *׳בור שחור חייל קרבי כושי נהרג בוויאט־נאם. גופתו הוחזרה למשפחתו באלאבאמה. אמו רצתה לקבור אותו בבית־קברות מרכזי. המנהלים הלבנים דחו את בקשתה,
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 6 | במרחב מצרים ^ ל ג חי ד * סי פו רהשל צו עדה ...אי ך|/גתדע איזה טלביזיה לקנות? איך תהיה בטוח מה טוב?...וכמה לשלכו ע ־ מ לדעת כי קנית ״טוב ד חשוב נא על 64/*9
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 7 | המערכה הגדולה למען ביטול תוספת היוקר מתנהלת תחת הסיסמה : ״יש לשים קץ לאופנת חטוף־ואכול ! ״ האם סיסמה זו משקפת את המציאות של 650 אלף השכירים בישראל, אשר הסכם
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 8 | אוכלים היוס נמכור את הרהיטים. העיקר שהוא ילמד. הוא מוכרח ללמוד.״ הבן עוזר בימי החופש הגדול. בחופש שעבר הצליח למצוא עבודה בחקלאות והביא הביתה עשר לירות ליום.
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 9 | בנקים פרסיים, גם הם עבור חוב של 2000 לירות, ועוד 100 לאבי אשתו, במיסגרת החזרת חוב ללא־ריבית בסך של 1000 לירות. ״הכל הולך בשביל שיכון לזוגות צעירים בעתיד,
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 10 | במדינה העם עוד שלב הדודבן־גוריוניזציה בישראל נמשכת באיטיות, אך בהתמדה. השבוע עברה שלב נוסף. המינללה לבנוחון לאומי היתר, אחד הסמלים האחרונים של הבן־גוריוניזציה
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 11 | ך * ידיעה הראשונה על נסיעתו ( | לדרום ויאט־נאם לא הופיעה משה דיין נוסע, כביכול, ככתב עם השלטונות האמריקאיים.״ אבל לראשונה במעריב. הפירסום הראשון היה בשבועון
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 12 | במדינה פר שו ת ובכל ! א ת: הפצ צו ת בולגריה של יין ושושנים בולגריה, ארץ התיירות העממית, מצי עה ל ן מרכזי נופש חדישים וצירוף נדיר של ים והר בכפיפה אחת. טייל
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 13 | זה צולם השבוע, כאשר פרצו טונל׳ הבניין שנובטלים לתור ״כית בהד בתל־אביב כר לרבונעם נציגיהם הסתכמו בשנת 1964 בחמישה וחצי מיליון לירות. הקרנות, כמו כל ההסתדרות, לא
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 14 | ת צנזי ת במדינה * גל התייקרויות צפוי *מ*ך חודש יולי, אחרי שיבוטל תשלום תופפת־היוקר. י רי האוצר דהמאסדיוהתו^יה הצליחו?חזות במה התייקרויות, נרי ליצור רוש• שניטול
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 15 | רים׳ ואחר כך מוציאים אותם לחנויות, ואנשים אחרים שקונים וקוראים.״ .אני לא יודע,״ הודה השני׳ .אני חושב שאלה שהשתתפו בדו־שיח היו סופרים; ההוא, איך קוראים לו,
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 16 | ( בווילה מבודדת על גבול יפו, התאספה השנוו! כל הדיסקולקציה, כדי לפתוח חיפש הזקא חתיכות פנויות, ומחוסר ברירה נשק למארחת מיקי. ברכה נאמן הופיעה עם רפי שחר, ששכח
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 17 | ׳שקוסק חדש, שאינו זוגה רשום דיסקודם מנשקיס! ליד התקליטים בדיסקוטק א־פרופו. אבל טדי שאולי, מהדיסקוטק ויסקי א־גוגו ,,נעץ עיניים זועמות ב־עתונאי יוסי ינאי, כאשר
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 18 | 14־ 111ד ל־ צעירים בני 18־ 35 3 4 1 * ל אי ט לי ה הי פ ה * שווי צ רי ההר עננ ה ־ ¥צרפתהתוססת * ספרדהר בגוני ת היציאה ב 21-ביולי 1966 חזרד\ב־ 23 באוגוסט 1966 מי
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 19 | שאלון מו ע מ דו ת את השאלון חזה זכאית למלא המועמדת עצמה, וכן כל אדם אחר המעוניין להמליץ על מועמדת, המתאימה לדעתו לתחרות. מצג משפחתי הכתובת המלאה שנת הלידה מקום
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 20 | ספורט כדו רסל ב איו יפו־ון בהתאחדות לספורט יושבים חכמי חלם. למי שמפקפק בעובדה זו, הרי יש מי שטורח מדי שבוע להזכיר לו אותה. מנהלי ההתאחדות בעצמם. מעשה־החלם
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 21 | וטפיחות. לזה קוראים עיסוי שבדי, ור,מומחית לכך בסאונה הפינית היא וזיפה בראנסין הדנית. זה לקח לה שלוש שנים ללמוד את העיסוי הזה, והיא ממשיכה בו כבר שמונה חודשים
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 22 | טכג׳קום פון מקצוע ג ר פי ק ה וציור רדיו־טלוטיה למוד עיוני והכנה לבגרות) ועבודה מעשית במקצוע שכד 119צ־ונ -ת מי ד ציוני טכנאות שרטוט בניו ואר כי ט ק טו ר ה אנשים
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 23 | דוש וסגל כפעולה יש חתימה מילה ״ציונות״ ,כשהוא משוחח על הדרך החדשה של מפלגתו, אך בינתיים הוא אינו מעז לכתוב על כך במאמריו • .כזכור, הותקף טדי קולל! במועצת
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 24 | במדינה חינוך ב לי מו ר ה 011 ,מ שוא בני דרוש גרבי בן־לון—לודז׳יה המיוצרים בשני דגמים ע״י לודדיה היצרנים הבלעדיים של גרבי בן־לון בארץ. גרבי בן־לון הם רבים
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 25 | במדינה חברה התח בי בהח בי ב אדם מכובד לא די שתהייה לו מכונית, אשד״ קשרים, מזכירה, וכל זה. צריך שיהיה לו גם תוכן בחיים. לכן כל האנשים המכובדים אוספים כל מיני
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 26 | מ 1ה ד ()27 ד 1״ה נעלחמתהשוו רי ם ך* ל ויכוח עם שר־האון יר דומה למלחמת־שוורים. מחשבה זו עלתה בלבי בעת הדיון ^ על משרד־האוצר, בשבוע שעבר. תחילה נכנם השור לזירה.
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 27 | מי אתה; מד^סנייד* להלן נאומו של ח״כ אורי אבגרי בדיון הכללי על משרד־האוצר. החלק האחרון קוצר במקצת, מפני שהיושבת־ראש הפסיקה את הנואם וקבעה שזמנו עבר. כבוד
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 28 | אתה, ס פיו ל (המשך מעמוד )27 ההנחייה האחידה לכל משרדי־ר,ממשלה ומישורי המשק. זהו החלל הריק במערכודהשלטון, חור משווע המונע כי נסיין אמיתי להבראת המשק. בחלל ריק
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 29 | 9 1דו״ח ד בו חרו (המשך מעמוד )27 של כמה קלפיות ברחבי הארץ. בפני מי? המפלגות דאגו להכניס לחוק־הבחירות סעיף, הקובע בפירוש כי לבית!^ המשפט אין שום סמכות בעניין
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 30 | קולנוע סרטים ציונות נו סחא מרי ק ה שנות מאור, יום תופים נהוד. תל- אביב;ארצותיהברית) קשר. להיות אדם גדול. ביחוד אדם גדול מת. אדם גדול נתון לחסדיהם של אנשים
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 31 | בביודסוהר. פתאום אחרי זה הורגים מישהו, ופתאום הנמר כבר לא בבית־הסוהר. אחרי זה יש בחורה אחרת, והוא שוב פעם במיטה שלה, הפעם זוהי מרגרט לי היפה, ולפני זה הוא
העולם הזה - גליון 1502 - 15 ביוני 1966 - עמוד 32 | כ״ז פיון תשכ״ו15.6.19)16 , המחיר 1 2 0אג׳ ״ 0,11 חדש ב מי תי ש י מלו!
חזרה לתחילת העמוד