גליון 1513

העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 2 | סובר כ! 1-1בן )יוו ב! 1-1ב־ו־יי סביום ־ ? יש ה מ תג ל חי ם בבוקר לפני צאתם לעבודה, ויש ה מ תג ל חי ם גם בערב. מה טוב ביותר על מנ תלק בל גילוח רך ונעים ויחד עם
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 3 | נמנמיה גוודון ת מ רוקי הצ מר ת של אירופה עכשיו בכל התמרוקיות המובחרות. חלב־פנים, מי פנים, טוניק, אלה הם התמרוקים שישוו לעור פנייך את המראה האירופי המטופח
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 4 | ( ה מ שן מעמוד 12 חייבת לשלוח למוסקבה דיפלומטים כדי שילכו לבית־כנסת דוזקא. אם הליכה זו נועדה כדי לפגוש יהודים לשם שיחה, הרי שהיא פסולה. בדיוק כשם שישראל היא
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 5 | ם
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 6 | (המשך מעמוד )4 לא כאן המקום לדון בשאלה האם יש מקום לאגודות ציבוריות אם לאו, אם כי ברור שחלקן עושה עבודות נפלאות בעזרת המתנדבים הרבים. אולם כאשר מתבוננים במאזן
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 7 | ב שלם סוף שו סנו״ שעו שאינו דביק! ,סור ריחות רווא; סי1 ש בו עחבדודח מאו טסה־טונג בן ה־ 72 הגיע כנראה למסקנה כי אין יותר מקום לפשרה בין הסדר החדש והסדר הישן.
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 8 | ב שלם ( ה מ שן מעמוד )7 ״משרת בבית פרטי,״ ענה צלם. כלי ריקוד. העתים משתנים, וכשפירסם השבוע העיתונאי הצרפתי אליין אייאז׳ בן ד,־ 27 את מדריך נער״ה שע שועים שלו,
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 9 | ך• יום הרביעי תתכנס הישיבה הרא־ ^ שונה של הכנסת באולם המליאה של המישכן החדש. הישיבה תהיה מוקדשת לדיון בהצעת חוק־יסוד הממשלה, ולרשותי תעמודנה 10 דקות. זמן זה
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 10 | ^ פי התוכנית, יחצוץ גם במישכן ה׳ /חדש של הכנסת קיר של זכוכית בין היושבים באולם המליאה לבין הקהל היושב ביציע. קיר זה לא הותקן עדיין. מדוע? ההרגשה כי מפריד קיר
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 11 | תצפית במרינה שבעת מדוד הדיו1י התוכנית הכלכלית לשלוש שנים משנה צורה ומשנה את שמו של הממציא שלה פעמיים ביום. אם יודעים מי הם הגופים הדנים בתוכנית זו, וכיצד
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 12 | הסכינה חישרארית ער שושן, נמעס ו1ר החוד הסוו. ער סיבונח. ומסביבה, עוסקים אן שי־החידוץ בהכנות לגוידתה -בהסכמת הח״לים הסורים שבמסע הבננות ** פינה ישראלית התקדמה
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 13 | 17־11־ 1ר * 1 1פנהם ובבלזאת: אי פ ה הג בו לי• ^ אם סוריה וישראל השתגעו? האם בגלל שרידיו של מיג 17 כדאי היה להן לדבר | 1בכל הרצינות על מלחמה? כי דבר אחד היה
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 14 | במרינה (המשך מעמוד ) 11 למד הנהלת ח שבונות במכון בעזרת ספרי קו ר ס בו ק ר מזורז סוג ג׳ קו ר ס ערב יסודי סוג ג׳ הפתיחה 8/9 הפתיחה 8/9 קו רסלמתקד מי ם סוג ד׳
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 15 | בוד איתם בשדה מגיל 12־ .13 אבל מי שרוצה שבנו ילמד — אין דבר קל יותר. עשרות בתי־ספר מקצועיים מוקמים כל שנה. אתה נוסע בפרברי קאהיר, ובכל צד אתה רואה בניינים
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 16 | חנוחיו טו פו ל ו טז פו ל־נ ה ך• עצם התחיל כל העניין הזה לפני שנה. פתאום התחילו להוולד ילדים חדשים לכל התרבות והאמנות של ישראל. כל התינוקות האלה נולדו ברציפות.
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 17 | רק בזמן האחרון למעמדם. לדוגמא: חיים טופול ואורי זוהר, שעד לפני כמה שנים הופיעו בלהקות כמו בצל ירוק, והיום הם בין האמנים המצליחים והאהודים ביותר בארץ. שיכבה זו
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 18 | במדינה 6 -8 1 2 £א ש ס טו דיו ל רי קו ד ג׳ א ז ב הנ הלת שמעון לוי התחלת הלימודים מ־הראשון לספטמבר למתחילים ולמתקדמים בוקר ימים א׳—ד׳ שעה 10.00 סטודיו גרטרוד
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 19 | העול חיה שאל את נשות הנכבדים : מה הולובשותבחנוכת הכנסתה דמוקראטיה זד. דבר טוב מאד. אבל בכל׳ זאת, מי לא מתגעגע קצת, בסתר ליבו, לזוהר של תקופת המלכות? מי לא הולם
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 20 | קן למע סרטים ה מי טו תשדהש 13י זהירות, מרגלת כחדר המיטות (אסתר. תל־אביב; ארצות־הברית) .למי שרוצה לראות סרטים השבוע, יש מבחר גדול ועשיר. אפשר לראות את מ הודו
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 21 | הזו ני ם ה ס איוינ רי ם! ב הג רלת מאבלי די 11ט1 י גו רמת סרטון וטיילור (כעת הסרטה) ״יש לה בטן, ורגליים קצרות״ מלאה חיים,״ אומר המומחה ,״וזד, מה שמושך אצלה.״
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 22 | מדוע הם לא אהב! ספורט ספרי שחייה מקור עו ה ממים אהבה ישראל בר ומשה דיין ההסתערות המפורסמת (על לוד ורמלה) של גדוד 89 הממוכן של משה דיין אינה מהודה את, אחד
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 23 | אנשים *־בור על ח שבון כדי להעניק לביתו של ראש־ד,ממשלה אופי תרבותי, בדומה לאופיו של הבית הלבן בימי ג׳ון פיצג׳ראלד קנדי המנוח, יוזמת מרים אשכול מסיבת קוק־טייל
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 24 | פעולת קו מנדו1 (המשך מעמוד ) 13 אבל איפה ששאלתי — גירשו אותי. בסוף נודע לי, שיוצאים ביום חמישי בלילה. אבל ביום חמישי בעשר בלילה אמרו: להתקפל, לא יוצאים. בטבריה
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 25 | . .חפשאתהאשה חפשאתהאעח. דמיון, כשרון וסגנון יש כאלה שחושבים שלגור בצורה מסוגננת זה להזמין מערכת רהיטים אצל אדריכל־פנים. יש כאלה שחושבים שהעיקר זה לקנות את
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 26 | ווק־ווק־הכפו הירוק!״ צעקוחהבוהשדאנישג הטרקטוריסטיח אבי שג עולה לכתה ה ש מינית, כ מסור ת הכפר הירוק עליה להשתלם ב שני ענפי חקל או ת, היא בחרה ברפ ת ובמטעים. א ן
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 27 | כשהיא חזרה אליהם לתחרת בחירתה מאז שאבישג הייתה בת .16 הם תיכננו יחד תוכניות משגעות לעתיד: ללכת יחד להכשרה, לצאת יחד לקיבוץ, ובכלל, להגשים יחד המון אידיאלים.
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 28 | א 6פ?ז ת ס דו קתץ להשתמש על שיער רטוב לאחר החפיפה ב־ 30 באוגוסט נפתחים קורסים ערב חשמלאות בנין, אינסטלציה, ותיקון מכשירי בית לימוד עיוני ומעשי במעבדות חשמלאות
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 29 | בתה שו פ ט עירית בר־זאב היא בחורה רצינית. היא לומדת בערב ב ט כניון עיצוב־פנים וריהוט. אחרי־הצהריים היא מכינה את שיעורי־הבית, ובימים היא י שנה, מבלה ועובדת. אבל
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 30 | הבעד רוויה ואדי אמד: מ11 תו אבד הצד ציד את\׳״ן בבד ואת ך* כלל לא מתמזל מזלד, של ג׳יין. ^ לפחות לא מה שנוגע לצילומי־פרסו־מת. קודם התעקשה לא להופיע בצילומים׳
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 31 | הצילום המזכיר ציור אימפר־ 1 1 1 1 / 1סיוניסטי של אמן צרפתי הוא ג׳יין פונד ה שעלתה מבריכת־ה שתייה ורוגעת תחת אור שמש צרפתית ומח ממת. אותי מדוע אינני שחקנית,״
העולם הזה - גליון 1513 - 31 באוגוסט 1966 - עמוד 32 | מספר 1513 שנה 29 הסנסציה עורם הסודנוע: בגור הגונותאלה שר ג״ן שנדה שהופיעו הגיש בעדה דוד ה ואדים תביעה סנסציונית ט״ו אלול תשכ״ו31.8.1966
חזרה לתחילת העמוד