גליון 1514

העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 1 | עוגה 29 כ״ב אלול תעוכ״ו7.9.1966 , הסחיר 120 אג׳ $1)82י י; * הסנסציה הפוליטי!11 שד
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 2 | איש השנה תשי״א איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג העולה תחדש מבקר הסוכנות שמוראק יועץ משפסי. צהן . עסקן־השואה. קסטנד איש השנה תשט״ו פרקליט תמיר איש השנה תשט״ז איש
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 3 | שפתו ] ׳ הגיעו 1ץ*יו ב 1רי דן 1ז! הלו ק ר טי ס גאה להציג אתה סנ ס צי ה ה א חרונ ה בעולם היופי 5 +שק £א 0ז?0וק לבחירתך -בשגי
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 4 | 7כלי ם ב אריז הנאה ושימושית (עם הו ר או ת בכ מ ה שפות) 26 -ל״י בלבד. המערכת כוללת: בקבוק עם פיית־גומי מעולה, להגשת חלב ומיצים לתינוק; בקבוק עם פקק הרמטי
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 5 | מכתבים איש השנה כל שנה, בבואי לבחור באיש השנה, אני מצטברח: אין אנשים חדשים, המבשרים רעיונות חדשים. השנה, בניגוד לקודמותיה, היתד, לי בחירה קלה: העורך המסדים.
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 6 | מכתבים (המשן מעמוד )5 כנסת שחבריה מעמידים את דבר מפלגתם מעל מצפונם האישי; כנסת המחוקקת חוקים אנטי־דימוקראטיים. הבניין החדש לא יחפה על מעשיה ומחדליה, אדרבה, כל
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 7 | מישהו מן הקוראים דרך נאותה כדי להנציח את שמו. הצעתי: להקים אנדרטה לזכרו, שתסמל, יחד עם זאת, את המאבק למען השיחרור מן הכפייה הדתית. רצוי שהיא תוקם במקום בו נפצע
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 8 | -המתנה ה מתאימה לגבר! כ ל ^גהר בג ב ר לאחר הגילוח ה תז מעט *ע 61ע *טס* 8ט108 81 ו שים לב מהמתרחשבמ שך היו ם ! אל תופתע מהרגשה פתאו מית של ב טחון עצמי תהיה אדון
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 9 | במרחב נוצרים מוות ד א חי ם שלושה אנשים הועלו ביום שני שעבר לגרדום בקאהיר — והעולם המוסלמי לא חדל עדיין לדבר עליהם. השלושה היו סייד קוטב, מוחמד יוסף הוואש ועבד
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 10 | במרחב (המשך מעמוד )9 לבוחר בטוב ביותר: שיער ומפותחת במקומות הנכונים. עיניה — אם לצטט שוב את התובע הכללי של לבנון — ״עמוקות כמו באר שבתחתיתה הגיהינום.״ מעל לכל,
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 11 | ך טכס חנופת מישכן הכנסת שאל אותי אחד מ• ראשי הפרלמנטים הזרים :״האס מעבירים את הטכס בטלביזיה הישראלית?״ הסברתי לו, באדיבות, שבישראל אין לנו טלביזיה. הוא צחק,
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 12 | ההרפתקה הבלשית המסעירה את תנועת החרות מה שקרה השבוע בתנועתרהחרות אינו דומה להתרחשות רגילה כמפלגה פוליטית. הוא דומה לסרט בלשי. סרט כנוסח עלילות פרי מייסון,
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 13 | /י 7/1ג>1/מ ץ ״י0 ייוי־יי- /ו&י&ין ירי^1׳י־ ^•ן יגין יייי .דעי? /ו-3 ,ו י י סו ^ו 1׳ 1י £ץ 1 /.יגיי > 0ן 1יי אודה לכס באס תפרסמו במדור המכתבים למערכת את מכתבי
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 14 | * * עו לםלאהרגש תי בכנסת הרגשה כה עגומה כמו שהרגשתי בסיום ישיבת־הפגרה המיוחדת במישכן החדש. יתכן שאני עצמי אשם בכך. איכשהו ד,שליתי את עצמי כי במישכן החדש תשתנה
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 15 | להלן נאומו של ח״כ אורי אגנרי בוויכוח על ״חוק יסוד: הממשלה״ במושב המיוחד במישכן הכנסת החדש. כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. בבואי להשתתף בדיון ראשון זה במישכן החדש
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 16 | (המשך מעמוד ) 13 הוא מצלצל לבאדר :״אני ׳שולח לן את רחל הלפרן. יש לה דבר חשוב מאוד לומר לך.״ למד הנהלת ח שבונות במכון באדר חושב לתומו שהמדובר הוא באחותו של
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 17 | תצפית במדינה העם שינוי רטובה ארבעה סטודנטים ישראליים חזרו השבוע מתורכיה. הם היו רק טיפה קטנה בגל הישראלי שהציף הקיץ את ארצות תבל, ועתה מתחיל לשוב ארצה. אבל
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 18 | חן חולמות להיות דוגמניות הן מוכנות לשלם נד מחיו ן* עם היה מאד פופולארי ומקובל לה־יות איש יחסי־ציבור. כל מי שכיבד את עצמו — היה כזה. עסקו בכך בתחילה אנשים עם
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 19 | לעצמה סוכנות משלד״ בשם פוי נזסייל. עורכת תצוגות אופנה בשמלות, מכנסיים, בגדי- דוגמניות צעירות ויפות, ואת עצמה. 8נו שמעון מגדל וסוכנים כמוהו, הרצים מחנות ונות
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 20 | במדינה דרכי־אדם • 1חמסין בכפר ניד ח ^ ה ח גי ס ^ סגב/בס 1611[ 01011 ת מונו ת צבעוניות 17א ס שיקופיות צבעוניות 18ס1 ס ר טי ם צבעוניים 8מ״מ אגפא סו ק ר 3 היום
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 21 | תפרים במעיו וסיפר בקול חלוש: ״כבר בשנה שעברה איים עלי קהלני. הוא אמר שלא נתתי לבת שלו להיות בבית־התלמיד וחוץ מזה הוא גם נועץ עם מכשף וזה אמר לו שאני זר (בכפר)
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 22 | קולנוע סרטים רמהאבא מר שה?! אכא לא יחזור עוד (רון, ביום ו׳ ,9.9.66 יפתח דיסקוטק האימים ״דרקולה״ באוירת פינקלשטיין משגעת תעלינה נערות ה״ ״1\!5את המורל שלך
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 23 | המשטרה ענוה בשעט על רצח הפסל דויד פלומבו אבד ינעוו בה ו א ׳עסיס את ביתי המשפט ניוושלים. נכי שהוא לא חדל להעסיק את גרניט, בתו היתומה בת השמתה של הפסל, שהנציחה
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 24 | ונ סקל דוגו סי (המשך מעמוד ) 19 דרושות 5000ל״י לפעולה בנצרת לצורך הקמת חטיבה אזורית של התנועה בנצרת ולקראת הבחירות לעיריית נצרת זקוקה התנועה לסבים ראשון של
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 25 | | לבו, ורק עכשיו היא הגיעה. לא בזמן המתאים. נעמי קיבלה אותה בכל זאת. לא בגלל בוסי אלא בגלל החזיר. החמור הקטן שלה, שגם אותו קיבלה במתנה מבוסי, מת בינתיים. לא
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 26 | סוף סוף ספריי שער שאינו דביקי נמול ריחות לוואי. ספורט א תלטיקה ה ב די קהל פני 30 אומות שלחו את האתלטים שלהן לאליפות האירופית בבודפסט. מברית־המועצות והונגריה
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 27 | ספרים תרגום ח שו בהב רי א ח אמנות האהבה (מאת אריך פרוס; הוצאת הדר; 119 טמ׳) בני־אדם סבורים כי מעשה האהבה הוא עניין פשוט. יכול להיות. אבל הם שוכחים כי הזכייה
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 28 | בעולם אומות מאוחדות מסבר שלו שהולך או תאנט (בבורמאית: מר נקיון) נולד לפני 57 שנים לטוחן־אורז אמיד, בעיירה הבורמאית פנטנו. הילד הנבון גדל להיות מנהל בית־הספר
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 29 | וכאשר בראנקו, שאינו ידוע כאוהב יהלומים, הזמין את המפכ״ל לארמון הנשיא לשיחה, ביכר זה להגיש את התפטרותו. ועכשיו שואלים בברזיל איפה היהלום, בכל זאת. ארצות־הברית
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 30 | הלבתחהצודה מתלבשת על התזמורת: נראות ליד התופים, מימין: לילי נובל, ליד הבאס אירית לביא, סחצרצוז ז׳אקלין מור. מאחור, ליד הפסנתר, מיה סומבררו, עם המקושים נצחיה
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 31 | עגמת־נפש, כשהתברר להן שהן לא תוכל* נה בדיוק לשחות, כי חוף־הים שממול למוטל, חוף הארגמן, השחיר ממאות מעריצים נלהבים ביותר. לא כולם הסתפקו במבט, היו רבים שהחליטו
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 32 | במדינה דעות ת קו פתחב טון לימור 6- $ 12£א 1א קנו א ת 1/1ש!11ץ הגיטרה המעולה הפסנתר כע״מ רחוב המלך דורג׳ ,32ת״א ספורט השבוע שעבר היד, לערוך משאלים על הכנסת.
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 33 | העולם התחתון ! -דנוה בושת הבולשת מכן השתתפה בפריצות ובגניבות. היא סחבה מכוניות כדי להשתתף בחארקות, פצעה אנשים בנהיגה, קיבלה פיקוח של קצין מבחן. לאחרונה דרסה
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 34 | ר 1כזרדידן י דיובבז־רדב עודי ^ וירוקה תמרוקי ״שרק״ .בהן גאות ושות אירופה המטופחות. מצויים עכשיו בטווח־ידך בכל התמרוקיות המובחרות: חלב פנים טוניק מי פנים מכיל
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 35 | ו < י 1ו 1 1 .ו. — < 111 4 אנשים עדחש בון הממשדה אחת התעלומות הגדולות של טכס חנוכת הכנסת היתד. התנהגותו של דוד בן־ גוריון. כרגיל, הצליח להחזיק את כולם במתח
העולם הזה - גליון 1514 - 7 בספטמבר 1966 - עמוד 36 | מספר 1514 שנה 29 1*30 כ״כ אלול תשכ״ו7.9.1966 , המחיר 120 אג׳ סופנת דוגמניות יהודית סדי
חזרה לתחילת העמוד