גליון 1518

העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 1 | מספר 1518 שנה פ׳ תשרי תשכ״ז4.10.1966 , שראל תופסת את המקום השליש ב ביז בוז המשווע של הדיפלומטי בצרבת ימי ולמר איתן, ראש השגרירות השלישית כגודלה
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 2 | בימים אלה הופיע בפאריס גליון חדש של אספרי (״רוח״) ,כתביעת דתי־מתקדם הנהנה מיוקרה רבה ביותר. גליון זה מוקדש כולו לשלום ישראל—ערב, אם כי כל המשתתפים בו הם יהודים
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 3 | כל אשה נראית טוב כאשר היא מרגישה טוב. כל אשה ־ בין אם היא עובדת, עומדת זמן ממושך ביום על רגליה או כשהיא בהריון ־ מרגישה טוב כאשד היא גורבת ספיהוז. כי גרבי
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 4 | מכתבים רדיו: י ני ב ג להד״ם בנצרת בכמה עתונים הופיעה ידיעה כאילו הבריזה תנועת העולם הזה — כוח חדש בנצרת על הופעה ברשימה משותפת עם רק״ח. ידיעה זו מופרכת. שום
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 5 |
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )4 יאמין לסיפורים, ומי שיראה זאת לא יאמין למראה עיניו. אני כבר לא מדבר על זה שלקחו כפר יוצא־מן־הכלל־יפה, והרסו אותו (בפיצוצים, אני חושב) עד
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 7 | לא שאל אותו אם צריך או לא צריו למכור את בילו, ואם צריך או לא צריך לתמוך בה? ובאותו עניין: האזרח הנאלץ להזדקק לאוטובוסים, עומד במשך זמן רב בתור, בשמש ובגשם.
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 8 | במרחב מארוקו מ׳ מעיניו גאמת לבוחר בטוב ביותר: משפט בן־ברקה בפאריס יכול היה להפוך משפט־קסטנר שני, בממדים בינלאומיים. הוא יכול היה להסעיר את העולם, לזעזע ממשלות.
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 9 | המשפטים הגיש הצעה כזאת, משמע שהוא סבור שכך צריך להיות. שכך דורשים כללי ההגינות והסדר הציבורי הטוב. אם כן, כיצד הפרה המישטרה עצמה את הכללים האלה? ן י 6ברים
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 10 | תצפית במדינה • ההפוגה הנוכחית כתנועת־החרות היא שקט לפני הסערה. גם אנשי הצמרת וגם תמיר עסוקים כתיכנון צעדיהם. בפני הצמרת עומדת הברירה אם להביא לסילוקו של תמיר
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 11 | של סיעות גח״ל ורפ״י לכנס מושב מיוחד של הכנסת. ישיבת־פגרא מוצדקת כאשר עולה בעייה דחופה וגורלית, שאינה סובלת דיחוי. ואכן׳ ישנן בעיות כאלה על סדר־יומה של המדינה.
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 12 | עודד הוו ה! חו ה נ פג ש ע שגריר ממשלת האנוי .חידוד הם ידידינו־ף* ק התורן חסר־הדגל מגלה כי בבית הקטן שוכנת נציגות דיפלומטית. המשלחת | של הקהיליה הדמוקרטית של
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 13 | בצרפת. הוא סיפר לי שנפגש עם צעיר יהודי־אמריקאי בפאריס. הלה, בשמעו כי שייקר. הוא ישראלי, פרץ בשאלה נרגשת: ״אמור־נא לי, האם זה נבון כי ישראל היא הארץ היחידה
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד )11 ״דת ומדינה״ הדיון הרעיוני בנושא זה החל מעל דפי בטאון התנועה ״כוח־חדש״ .במסגרת זו תוכל לקרוא את סיכומי קבוצת־הדיון בענייני ״דת ומדינה״
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 15 | הסובייטית בפאריס, בירת נאט״ו, ידועה כמרכז של ביוד לכל ארצות אירופה המערבית ואפריקה הצרפתית־לשעבר. מה יכולה להיות הסיבה המיוחדת לישראל? שיתוף־פעולה כלכלי?
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 16 | התגיירה מרילין מונר , 1לפני נש ואיה למחזאי היהודי ארתור מילר, בישלה לו מאכלים יהודיים, השתדלה לקיים את טקסי הדת היהודית. >•* רי פ טין 1קי ל ר, הגיבורה הגדולה,
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 17 | :ולמה מאנדי בביתה, כשהיא מדליקה נרות־שבת, ומלאה את כל מצוות־היהדות, קלה כחמורה, עוד אותה באופן רשמי. לא רק התנהגותה, גם הבעתה זמש נראית כבתיישראל כשרה, קבעה
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 18 | אנשים חולצתו יש מסרק וראי קטן. כשאיש אינו רואה, הוא מסרק את רעמת הלביא שלו בתנועות קצובות ומהירות באחד מביקוריו באמריקה קיבל מברק ששר־הדואר, בנימין מינץ, נפטר.
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 19 | 7 ;•:ד ח כ; 7א ת האשד ח פ ״ אח׳ האשה. . .חפשאדהאעה תבעי האפנה הע>ל>ת האמיתית ! הצרה עם התצוגות האלה, שהן פוקחות את עינינו יותר מדי. הן מעוררות את תאבוננו
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 20 | במדינה חי ד ה? איד למצוא בני זוג מתאימים (לבילוי, להתכתבות, או למטרות רציניות יותר) הפ תרון באמצעות מחשב אלקטרוני. אי ד? שלח לת.ד/ 25066 .ג תל־אביב את שמך גילך
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 21 | ט״ יו **1 גגוי לאות הוקרה על קבלת ה פני ם הגלהבת בישראל לסכיני גלות דיפלומט החלי טה חב׳ שפילד על מבצע פ ר סי ם ענ ק שבו יוגרל בכל יום שעון טי סו זהב! תנאי
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 22 | קולנוע סרטים גוויות בצמרת האוסקאר (אלנבי, תל־אביב; ארצות־ הברית) פראנק פיין הוא מין בעל־מום. אין לו מצפון, ואין לו רגשות. הדבר היחידי החשוב לו הוא ההצלחה, עם
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 23 | דונקים את האשננזים כשיורם גאון היה בארץ, השתגעו אחריו כל הבחורות. היה לו קול עמוק ונעים, ועיניים חמות ועצובות, והוא היה נמוך ורוה, ונראה קצת חולני, וכל אחת
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 24 | סופר 1ם! רמו ופר פרו 5רמה-שרו ם 1פר פרם רפרמה-ש 2רפ ם1פר ם 1פר פרמה-שר ופר פרסו ה-שרפמו ופר פרם1 *רמח-שר רפ סופר פרמה-ש פר פרמו שרפ ם ו1 ברמח-ש ־ 3סופו ם ופרפו
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 25 | ספרים מקור פ רנ קו פאסארא ממאדריד עד ברלין (נזאת ישראל צנטנר; הוצאת הנזזזבר; 303 טס ),כבר עברו שלושים שנים מאז היו גרנקה וגואדל״ הארה בחדשות. הסיסמה נו
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 26 | כעול הולנד שח למרעח אך חזרה יוליאנה, מלכת הולנד, מחום־ שת־הקיץ שלה באיטליה, בה בילתה בנעימים בחברת כל המשפחה, כולל החתן הגרמני קלאום פון ארנסברג, התחדשו מהומות
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 27 | עובם !3ונון למען השס מעל לעמק אייזנברג, למרגלות גבעת טוכנר, ליד בניי! קשפיצקי שביער גורביץ ,,תיבנה ספריית שפוינגר, שלא תיקרא בשמה האמיתי. היא תיקרא ספריית
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 28 | דנ ס ־ ד ־ו דן דזובס ־ ו ־ דנו -ודי * תי ד ־ונ פ רז תמרוקי ״שרק״ .בהן גאות נשות אירופה המטופחות. מצויים עכשיו בטווח־ידך בבל התמרוקיות המובחרות חלב פנים טוני ק
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 29 | אמנות ציור א ד הוואי ו אד ה א בני מי שרואה את תערוכת הסתיו, במוזיאון תל־אביב, מקבל מיד הרגשה של שלבת. פתיחת־העונה היא בדיחת העונה. יותר מדי חופש. במעט 40 אמנים
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 30 | החודש נשלה לתצוגה באמריקה מוצר ישראלי הדש: א דל! שיני־ם תותבות ותפוזים אנחנו /מייצאים. החודש, למשל, הוטס לארצות־הברית הייצוא האחרון של מדינת־ישראל: שושנה,
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 31 | מכונית המיווץ מעמיתיה הנהגים, כאשר היא טסה של שושנה מעוררת את קנאתן של כל החתיכות, אבל זה כלום לעומת ההערצה לה זוכה שושנה במהירות משגעת על הכביש וחולפת על
העולם הזה - גליון 1518 - 4 באוקטובר 1966 - עמוד 32 | מספר 1518 שנה פ׳ תשרי תשכ״ז4.10.1966 , בדיסטין קיל דבאהארצה המחיר 120 אג
חזרה לתחילת העמוד