גליון 1520

העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 1 | מפפר 0 נ ה 30 ה׳ השון תשב״ז19.10.1966 , המחיר 120 אג׳ את הנאצי! צעיר ישראלי 1ה גשבס באמריקה עד התכוצות זעם נגד נושא צרבהסדס גחן
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 2 | מי הם עשרת האנשים שהשפיעו ביותר על הכותרות של ישראל בשנת תשכ״וי בטור המופיע בעתוני היהדות האמריקאית׳ פורטה החודש רשימה כזאת: ממנחם בגין וטדי קולק עד פינחס ספיר
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 3 | מכתבים עבריין מועד בדיוק עכשיו, כשמלאו עשר שנים ל- גצחון־הנפל בסיני, עומדים קברניטי ישראל לחזור על אותה השגיאה. אין להם אפילו מספיק שכל כדי להבין, שהתקפה הפעם
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 4 | (המשך מ ע מוד )3 ארץ וקהילות יהודיות בחו״ל, כך שאין באמת שום הצדקה לחרם עליהם, ואין כל אמת בהאשמתם בחוסר פטריוטיות. אכיטל גולדגרט, מה איומה האדישות תל-אביב
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 5 | בשלם וי א טנ א הנאשם: דינדון גיונסו! לפילוסוף ולמתמסיקאי הבריטי הישיש ברטראנד ראסל ( )96 היה הדבר ברור. לא היה טעם לחשות יותר. הוא ידע כי עד לפשע, השומר על
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 6 | במכונת ״קנדי מסננת אוטומטית מיוחדת השואבת אל קרבה את כל הגופים הזרים. הפצה בלעדית בישראל: ח ב ״ חןשדות ״ בעיים העולם הזח
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 7 | יט אומדים בעולם ( ה ס שן ס פ סו ד עיתון יומי, מניתן שכל פועלי הדפוס שלו נתגלו כעריקים, הודיעו השלטונות הצבאיים על לוח עונשים חמור. עריק משדה־הקרב יישפט בפני
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 8 | במרחב לבוחר בטוב ביותר: 71^1£ סוריה בסיכווה שד גגדחמה מה קורה בדמשק? מה העסיק את מנהיגי סוריה, שעה שמסביב קדרו פני השמיים. וכוסו ענני מלחמה י כתבים זרים רבים
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 9 | בעה מיליון לירות הם הרבה מאד כסף. הם גם מעט מאד כסף. זה תלוי. זה הרבה מאד כסף כשמדובר על ביטוח־אבטלה. מפתבר שאין לממשלה סכום כזה למטרה כל־כן־ בלתי־חשובה. זה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 10 | תצפית במרינה 1העם • צפה להתקרבות בין אבא חושי לבין רפ״י, על רקע החלטת מפא״י לבטל את הדחתו של פינחס לבון. המלחמה שרא פרצה חו שי, המנסה לרכוש לעצמו אפש רות של תי
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 11 | אומרים :״יש לדרוש מסוריה או קוראים :״שריח החלימה או מסיחים :״סוריה אשמה אבל - ך* ולס כבר יודעים, שהמישטר בסורי ה אינו מגובש. שהממשלה מפוצלת ובלתי־יציבה. אבל
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 12 | בסדינה דיעו ת כד הס אומר , במלאת עשר שנים לטיבח בכפר קאסם, תעלה שיירת שלום למבואות הכפר, לטכס התייחדות. פרטים בגליון הבא. כינוסים מחוזיים לקראת הועידה הראשונה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 13 | בחיים הפרלמנטרים, נפלה קורבן לאקוסטיקה של הבניין המפואר. אין עוד טעם לקרוא, כי רוב הקריאות מצלצלות כרעש מבולבל. לא נואשתי בנקל. כך, כשדיבר ישראל בן־מאיר
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 14 | מי יכול לומר ״לא למבין בחרות -ולהמשיך להתקיים בתוך מפלגה זו בכוח פוליטי? מי יבול לתת גיבוי לאויכה של צמרת המפלגה, ולא לחשוש מנקמת אנשיה? התשובה הפשוטה היא: ח״ב
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 15 | זו בנתה, ב־ 17 שנות קיומה 5411 ,יחידות־דיור, מזה רק 300 יחידות בעיירות־פיתוח. עוד 190 יחידות ניבנו בחדרה, וכל היתר באיזור תל־אביב. מרבית הבתים הללו ניבנו תוך
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 16 | | ך 11 מרים, המלכה הראשו־ | 1נה, התגר שה מיד לאחר בחירתה, נישאה מאז פעמיים. מתי, נשואה למפילן סר־ | • 1 / 1 1מים באיטליה, אחותה ריבה לומדת באוניברסיטה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 17 | לו־וגרה !עלה. ^ 1 1אורה, מלכת יופי ממוצא תינז־ 1י י 1ני, שנישאה לאמריקאי, ביקרה בארץ לפני שנה והציגה את בעלה. היימו ויו רבקה, ב תו של רב, ש ממ שפחת לאחד נישאה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 18 | במדינה רסקו הכנסת מציעה ל מ כי ר ה ב -ת ל ־ א בי ב הבטחון ודרך בין כביש דיר 1ת במחיר החלמ היוצא מן חכדר ההגנה ב נ 1ת 3 חדרים 24,500.ל עד לכניסה 10,000ל״י בלבד,
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 19 | אליאנס. אחד מתלמידיו הערביים המעולים היה אחד, אמין אל־חוסייני, שנודע יותר מאוחר במופתי הגדול של ירושלים והגולה כיום בביירות. והיה זה בביירות, בה נסגר בסוף
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 20 | ספח־־ט כדו רגל לבכות ולהתפלל יושב־ראש הנהלת ההתאחדות הישראלית לכדורגל, מנחם הלר, הוא מפתח־תקווה. מזכיר אגודת הפועל פתח־תקווה, אורי קרני, הוא מבעלי ההשפעה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 21 | לפולמוס אמ1ותי, ולעילה למשכם שבות בכלל לאמנות? האם הן ראויות להיות מוצגות במוזיאון? רבים מודים כי התמונות מקוריות מאוד ומושכות את העין, אך האם הן אומנות? ניימן
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 22 | אנשים אקדחו שד ח״כ התלונן השבוע ח״כ פיין ז־־אל־־דץ אל־זו?ן בי, כי עד היום, אחרי שנים רבות של נאמנות ללא־גבול, אין בידו פינקס־חבר של מפא״י. הוא אף איים, כי
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 23 | שמעון פרס, מה דעתו על המישבן החדש של הכנסת, השיב בבדיחה אודות איש שחבריו בירכוהו לרגל נשואיו .״איך אשתך? האם היא יפה?״ שאל אחד המברכים. השיב החתן :״זה עניין של
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 24 | קולנוע (המשך מעמוד )23 שיוצר צל על הפנים שלו, והבמאי חושב כל הזמן על אורך הסצינה. ״ואתם חושבים שבמצב כזה, יכול הגבר להתרכז ביופי של הנערה, הנמצאת בזרועותיו?״
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 25 | ספרים מקור האמת הפשוטה !האפורה תקווה (מאת יבי; הוצאת אוגדן; 65 ענו׳) יונה בן־יהודה, המעדיף להיקרא לפי ראשי־התיבות של שמו, יבי. הוא קשר־מחתרת, פועל־דפוס
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 26 | .מר. זאת אומרת, אין מד. לעשות׳?״ שאלתי. .זאת דימוקראטיר״ והם קיבלו רשיון להפגנה,״ השיבו. .הדרך היחידה להילחם בהם זה לפי החוק — להגיש משפט.״ ניסיתי לברר מה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 27 | •ייייויח— מיקרופונים וברמקולים, והחוק הוא חוק. שוטרים גברתנים לקחו אותו איתם, הרחיקו אותו מהשטח, ושיחררו אותו בערבות של 500 דולאר. הנאצים צעדו בשלשות, בצורה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 28 | ; חו ובר ברו 31ו 1מגד 31סועדנ! ברמה שרו ׳200 0000002, 000 סובר ברם רברחה-ש !1רב סובר חובר ברב ברמהשר ובר ברמו רמו בר1 ברב ח-שרבסו ובר ברחו !רמהשר חלק באמו! 3
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 29 | זה עף! לקפטן ידוע באל־על נפל כפתור מ־המכנסיים. זה יכול לקרות לכל אדם. אפילו לקפטן. אבל לקפ טן של אל־על, בניגו ד לכל אדם רגיל אחר, קרה הדבר בלונדון, באחד ה־ה
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 30 | תמחרים -¥הרתה. שחקנית הקולנוע האמריקאית (״קאט באלו״) ג׳יין פונדה, שכיכבה הקיץ בתמונות־עירום בירחון פלייבוי, לבעלה, הבמאי הצרפתי רודה *אדים; אב לשני ילדים
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 31 | שכ ס הטן ׳ 01 חולות שמח ביום הרביעי האחרון הלכתי לפארק הלאומי ברמת־גן, כדי להשתתף בעצרת שנערכה לכבוד חודש־ההולדת־של־בן־גוריון. הפארק היה כולו מלא צבעים ואורות,
העולם הזה - גליון 1520 - 19 באוקטובר 1966 - עמוד 32 | חשון תשכ״ז19.10.1966 , תלו במוזיאון .׳ המבק די ה ש מי צו א ת ^ \יע
חזרה לתחילת העמוד