גליון 1521

העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 2 | מ> 1וננ! ב בו 1נ ו מיזוג... ם־ עוקבות הקטע של רחוב דיזנגוף בתל־אביב, בין פינת פרישמן לפינת גורדון, הוא המסלול המפורסם ביותר בארץ. כל מי שרוצה לראות מישהו עובר
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 3 | מכתבים לזכר: נרכין את ראשינו לזכר כל אלה שנפלו לפני עשר שנים במלחמת סיני — מלחמה נפסדת, אשר הרחיקה מאתנו את הסיכויים למצוא שפה משותפת עם עמי ערב הסובבים אותנו.
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 אנשיה הם פושטי מכנסיים (העולם 520ו). הזה וני דייגי, חיפה שום שייכות הצילומים של הצייר יהודה ניימן (העולם הזה 520ו) מעוררים בי סלידה. אין
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 5 | 110 990110 10 ל1רו 10031 116031333000 ?0״!- 1116 .:3ס •. 1:61016, 103)101־! ,16:568 81115 1116 1130110601; •<130£61*01״ 3־9061ש-׳>3 0־ !137 25, 19 סס
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 6 | שדודם שבועי״ם 1ם וי בכל במרחב ירד! ס ס בו אספטמבר פתוח עד 31 באוקטובר התע שיינים הבריטיים הבאי גאים ל ה צי ע את מוצריהם בכל־בו שלום: 111 0 110 .א!מט 07גזט ^ ^
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 7 | זהו הצבא ה מ צוי -ע שו שנים אחו׳ מיבצע ס],׳ \ אזי ^ ל נלדינה מייצרת גאזים ונשק בקטריולוגי, אבל במובן שהיא מכחישה זאת ומשתדלת להסוזת את הייצור׳. בהצהרה זו פתח
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 8 | תמחרים ^ נתגרשי. בהסכמה הדדית, שחקנית הקולנוע האיטלקיה ג׳ינה לולוכריג׳י־דה ,36 ,מבעלה־אמרגנה, היוגוסלבי ד״ר מילקו סקופיץ׳ ,37 ,רופא לפי מקצועו, אחר 15 שנות
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 9 | מאת אודי אבנד ן* כנה חמורה מאץ כמוה מאיימת ברגע זה על מדינת ישראל — על עתידה, על התפתחותה, על עצם קיומה. מקורה אינו בסוריה. כל חבלני אל־פתח גם יחד אינם מסוגלים
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 10 | (המשן מעמוד )9 אפריקה, ממזרח אירופה, אפילו מאירופה המערבית. אבל זוהי רק חצי האמת. לתנועת הגירה דרושים שני כוחות -פוח-המשיכה של ארץ היעד, ובוח־הדחייה של ארץ
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 11 | בחודש שעבו עדו אוצה 928 איש ^ באותו חודש ׳ווו ושמית 1000 איש ^ מ׳ הם? ?19 מבויח אותם מחאה? ^ נעמוד זה עונה אחד מהם בננות: מכיר אף יורד מן הארץ?• — למעשה אני
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 12 | במדינה העם שמחה 3 3ת 1״ אדב? ה פעם בכל כמה שנים, קורה במדינה משהו, הנראה כאילו נלקח ישר מסיפור היתולי של גוגול, או שלום עליכם. סיפור בו מעלה היוצר, בכמה קווים
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 13 | כהלכה, מאשר כל הפרסים שבעולם״. אשתו :״אילמלא היא, הייתי ^ הולך לאיבוד. אומרים שהקדוש ~ ברוך הוא רצה להביא צרות על חלק מן האנושות, ונתן להם אשה.״ * 0סופר, חובב
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 14 | תצפית במדינה • צפה לשיפור נוסף כיחסים בין מרכז מפא״י לפין סניף חיפה של מפלגה זו, כעקבות הביקור הממלכתי של אשבול כחיפה. השבוע הסכים סניף חיפה להחלטה על החזרת מן
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 15 | מטוס התרסק באפריקה -וישראל מצאה את עצמה במרכז שעווו״ת נשק הדשה > 1ממשלת ישראל אין מזל, במה ש/נוגע לנשק המוברח במטוסים. זה המינימום שניתן לומר, ביחס למטוס
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 16 | קולנוע סרטים שלושהאנ שי סבנהר סכיןבטיב (בן־יהודה, תל־אביב; פולין) גבר ואשד, יוצאים לשוט בסירת מפרש, בנהר. הם לוקחים איתם ביטניק צעיר, בתור טרמפיסט. הם שטים
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 17 | בטריו הקומוניסטית, מתק: את חתרו הצליח לעשות מישראל מדינה מצרית אדירה, אבל הוא התחרט ברגע האחרון, החליט שמוטב להשאיר את ההיסטוריה כמו שהיא, וישראל הפסידה את
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 18 | ״ כלהארץג טו!׳׳ 1 (הנושן נזטנזוד )11 אני רוצה לברוח מהמציאות העגומה שנוצרה בארץ. מה כדיוק עגום ז — אנחנו קוראים את זה מדי שבוע בשבוע. הרמאות, השחיתות. אם כי
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 19 | נחמו נוקש, אלוו הנויחוח, השב נעם ללכת ל שונן-האהבה הגיעה אדיו לכלא ** ה שדרוש 1 1 עתה הוא רק במאי. התסריט ישנו כבר. ביומני המשסרה, למשל. או בספרי הרישום של כלא
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 20 | במדינה חידו&ו ללא י שראלים חמצן א 10ז ס 5 £ 1 £ עם ה 0 X7 0 ^ 7 0 מצורף חנ ם לכל א ריז ה קיבלת חשבונך לחידו* חטמוי, נא *ר* אותו בחקדם. עקב חביקוש לעיתון, לא
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 21 | האמין .״השניים מחפשים לסכסך בינינו,״ הסביר. הוא התעלם גם משאר הסיפורים על בגידותיה .״הם רוצים שג׳וליה תעבוד בשבילם בזנות, כי כשעבדה בשבילם הם היו משיגים לה
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 22 | אנשים הי ד ב רו ת, אבדבטר פון כינוסים מחוזיים לקראת הועידה הראשונה של התנועה ייערכו ארבעה כינוסים מחוזיים של חברים ואוהדים, בהשתתפות חברי מרכז התנועה. הכינוסים
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 23 | גי ס ה ב מ קו ם ץוש רו סמי קופל היד. תמיד הבן של קופל מקופל מורם, עוד מזמן שנולד, ועמיה כן* ארי היתד״ לעומת זאת, כל הזמן בתו של ככימין בן*ארי, הלא הוא אחיו של
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 24 | הדוץ הולנד מבקיע שעד* שוקת שבורה ספורט כדורגל ד רו שהמה 3יסח מו רי ם אקדמ אי ם בגרות ורב ובזו 1 נפתחות כתות ערב חדשות למועד אפריל 1967 ת ק צי רי ם ותר גי לי ם
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 25 | בעולם האומות המאוחדות - 120 1 0וחדאח בשבוע שעבר עלה מספר חברות האו׳׳ס ל־ . 120 היה זה כאשר המדינה האפריקאית החדשה, בוטכואנה, נתקבלה כחברה לארגון. שיא זה החזיק
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 26 | ^ עולםלאהיה ברור לי כל־כך בשביל מה אני יושב בכנסת, ומה תפקידי בה, כמי באותו רגע ביום השלישי האחרון, כשהגיע תורי לנאום בוזיכוח המדיני הגדול. בנאום־הפתיחה הבטיח
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 27 | אריה בן*אלי?£זר (גח״ל) :ההבדל הוא בכן שהוא מתפלל לאלוהים, ואתה מתפלל לנאצר. אורי אבנרי: אני לא מתפלל בכלל. אני מתנגד לתפילה מכל סוג שהוא. לא מפני הרע שבתפילה,
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 28 | (המשך מעמוד )27 תביא פעולה צבאית ישראלית להפסקת פעולות אל פתח: לוי אשכול: נשאלה פה השאלה :״תפעילו כוח, מה יהיה אחר כך? הממשלות בסוריה מתחלפות ואינן קבועות.״
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 29 | זהו הגודר הטבעי שר הציוד המסווי- יצירתה שר הציירת המקורית עוד יותר אשרו ך* ינוק קטן, בעל זקן וחבוש צילינדר, ן )! שוכב בזרועותיה של מאדונה, עם הילה על הראש .״מי
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 30 | במדינה רפ 1א ה חולה, דפאאתעצמר ! שמו לעובדיה נח ושל הנצרתי ינקו־סטרול מרריו־שיוביץ שפישט את שמו ליעקב שמאי. לא רק יהודים משנים את שמותיהם. עיסא נאסר בנצרת,
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 31 | אילנה פדרמן פמכנפי פלאסטיק אילנה פדרמן במעיל פלאסטיק בסך־הכל לשבע נשים — צריך להתעניין בקופות יותר מוצקות. כי הצעיר, שקופה של שרצים כבר תלויה מאחוריו, פיתח
העולם הזה - גליון 1521 - 26 באוקטובר 1966 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד