גליון 1527

העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 1 | זה ה סו ד עומפא״יהח רי טהלהס תי ר 3 3ד מ הי
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 2 | הצועד בראש מצעד הפזמונים עתה בכל ערב במועדון הלילה ריקודים בכל ערב לצלילי שתי תזמורות מפורסמות: * טוני פיקודו מאיטליה * ״כוכבי המדבר״ עם הזמרת מודי מור ואלי
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 3 | מכתבים עניים כדעת ספק הוא אם יש תרופה מהיד אל הפה לבעיית הירידה. אידאות ואידיאליסטים אינם אלא השאור שבעיסה, והעיקר בלחם הוא הקמח. אבל כדי לבלום את המשך הירידה,
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 הדבר מעלה או מוריד לגבינו את דמותו הדיבורית של ראש העיריה. (ג) יש בידי רפ״י אמצעים פוליטיים ציבוריים שונים, כדי להביא לפומבי את דעתנו על ראש
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 5 | לכן אני מציע עריכת מישאל בין המאזינים, כדי שישיבו על השאלה הבאה: מה עדיף על מה בשידורי השבת, שעתיים של ויוולדי ו־מוצארט, או תשעים דקות של כדורגל חי, ישר מן
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 6 | ד ל׳ ה מ ( 1ז ד ()45 .^ 5 81 קו מההרא שו נ ה של מישכן הכנסת יש שורה של אולמות מפוארים, המשמשים את ועדות הכנסת. בשניים מן האולמות האלה אין לנו דריסת־רגל: חדרי
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 7 | בתוך הבוץ להלן נוסח הצעתו לסדר־היום של ח״כ אורי אבנרי לסיום שביתת הסטודנטים : כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. לפני חודש, כאשר הצענו להעלות עניין זה על סדר־היום של
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 8 | תמרורים * נולדה. בם יססבורג, ארצות־הברית לגננת פאטי ארנסון ,22 ולבעלה מיכאל, ,22 סטודנט שנה ראשונה משפטים, חמישייה של בנות, חודשיים וחצי לפני זמנן. ארבעה
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 9 | לפני הורש הועלתה ההצעה לראשונה בכנסת. להלן מתפרסמת ההצעה המלאה כפעם הראשונה הושמע בפומבי רעיון הגבול־המבוצר על־ידי אורי אבנרי, בעת הדיון על פעולת־סמוע בכנסת.
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 10 | (ר,משך מעמוד )9 יוודע תוך שניות כי הגדר נפגעה -וגם יאותר אוטומטית המקום המדוייק כו אירעה הפגיעה. תוך שניות אפשר יהיה להפעיל שיטת־אזעקה מקומית. באזור הפגיעה
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 11 | תצפית במדינה בדיתת־זוועה חדשה נפוצה השבוע בארץ: אדם נזדונון לנפל חיפה, רואה כיצד קבוצה גדולה של יורדים עולה לאוניה. ״אין דבר ׳,הוא צועק לעברם ,״אנחנו נישאר
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 12 | ן בפיקוח צי בו רי ונו חלב תי במדינה ריעות לימודי יום וערב להפציץ את דמשק מינואר 1967 לכל מדינר, בעולם יש בעייה של גנרלים משוחררים. הבעיה היא שונה בכל מקום :
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 13 | מטתלם ואיו! מיוחד עם חנו ועות-חנספים של הכנסת ער כושת עסקי ״סומופיו״ ך } כ רי ועדודהכספים של הכנסת דנים בעניין סומר־ן \ פין, בצורה אובייקטיבית בלתי משוחדת. זה
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 14 | יזז ״ האש מו ת ״ ״ רשת הראל ״ -״ הגי לוי * ״ ״ הנו ש א ה דו ברת ״׳ שכמעט הביר השבוע את ממשרת אשכור ף ודלו של לוי אשכול היה תלוי השבוע על חוט השערה. היו רגעים,
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 15 | הכזיב כשר־החוץ, שאין לו יוזמה ודיעה עצמאית, וכי הוא רק דובר מוכשר לקו הניתן לו על־ידי זולתו. ישראל גלילי סבל מגורל דומה. פופולריותו ירדה בחוגי הצמרת מאז נתמנה
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 16 | אומדים שהוא אום מחמיו וסכוני-ודא יודעים ך< ולס כועסים על לוי גרי, הצנזור של ׳* מדינת ישראל. קודם כעסו עליו שהוא לא מרשה להכניס חזות חשופים למדינת ישראל, והכעס
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 17 | י הוא מקדיש את מרצו לקידום גערה גלמודה גרי ישב עם מרסל ושתה איחה קפה, כשבמאי הסרטים, מנחם גולן, הגיע למקום. לוי גרי הציג בפניו את מרסל, ושאל אותו איך היא מוצאת
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 18 | במדינה טלביזיה מ• •נהל הועידה הראשונה של תנועת העולם הזה — כוח חוש תתקיים בתל־אביב, בימים חמישי—שבת, 15—17 בדצמבר. רישום הצירים וחלוקת כרטיסי ותיקי־ציר בבית
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 19 | במשבר כלכלי חמור, המאיים לספק סנסציות לא פחות מרעישות מפרשות צי״ס, סומר־פין ואילין. מפסידים ומחלקים רווחים *א ספר סיכות גרמו למצבה הרעוע של החברה היום. החשובה
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 20 | ?<ו~! 1זו0 ספורט כדח־־גל ניצוצות בה ושם .,איפה הימים הטובים בהם היינו מוכרים בקלות לכל מישחק של הנבחרת הלאומית 40 אלף כרטיסים לאיצטדיון רמת־גן?״ נאנח השבוע
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 21 | ? 1 1 ^ 1 ״ 1 * 1חדש תוצרת לונדון — ר־י 1סים מלאכותיים, תסרוקת נערית וכובע קטיפה. זוהי רולי אדלר, דיילת לשעבר, הגרה עכשיו בדירה לונדונית. ^ | 11 | ¥מדי לפי
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 22 | במדינה ; ם ענ!1 למה כן י טי ש76 השמפו החדש, וקרםהשע רו ת המוכר, נוחים לשמוש, מ ב טי חי ם ת ס רו ק ת מסודרת, מקנים זוהר לשער, ומעניקיםל חו ת לעור הקרקפת ולשער ו
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 23 | ה שקט שלאחר הסערה לפני שמאורעות גבעתיים התפרטמו ב־העולם הזה של השבוע שעבר׳ התלחשה עליהם כל גבעתיים. אחרי שהמאורעות התפרסמו בהעולם הזה ולאחר שפרשת ראש־העיר
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 24 | במדינה __ק1לנ 1ע ירושלים מה חדש נבמע״ר בשרביט זה ובכתר זה, תוצרת ״טופז״ ,הוכתרה ״מלכת ה מים 1966״ ,,טו פז בית מ ס חר ובית מלאכה לתכ שיטים תל-אביב, רח׳ דיזנגוף
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 25 | החייל הכי סוב ביניהם הוא אלן דלון. הוא התנדב אמנם למלחמה מרצונו הטוב, אבל מדי פעם הוא מבחין בכך שכל פעם שהחברים שלו נלחמים — הם גם הורגים. הדבר הזה לא מוצא חן
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 26 | מה הסוד שלו? בעולם סרטים חדשים 8מ״מ בהשאלה רק 1. -לירה גרמניה אבא אבן אינו מודאג ״ קלורית״ אבן גבירול ,66 טל2 3 16 6 6 . לעבודה בחוץ־לארץ לאחר הגלוח היום־יומי
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 27 | פולשים האמריקאים. עיון נוסף בידיעה הבהיר כי המדובר ב־קיני־צרעות, אותם מטמינים אנשי הוויאט־קונג ליד מחסומי־הדרכים שהם מציבים בדרום ויאטנאם. פאקיסטאן הנמר של
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 28 | במרחב ירדן מידות החום ״אולפן גרג 0 0 0בע״מ, ביה״ס המיוחד לקצרנות בהנהלת חיים בר־קמא פותח בוח״א קורס בוקר במשך שבוע חופש חנוכה (בהנחה מיוחדת לתלמידים ולמורים)
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 29 | אנשי מתחת לאל האילנות בפגישה המסורתית בין ראש־הממשלה ו־ ^ עורכי־העיתונים, המתקיימת מדי שנה ב־29 ך בנובמבר, נשאל לוי אשכול לדעתו על הירידה. הנשאל הודה כי אינו
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 30 | ספרים מקן1־ הצגת־בפורה ב מ־\דל־ד 1־ד צלם בצב עי ם על חשבוננו!!! במשך חודש דצמבר תקבל כשי חנוכה סרט צבעוני בחינם עבור כל סרט צבעוני שתמסור לנו לפיתוח, ותזמין
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 31 | המלכה ושר החוץ סיטר מינו הוא בן ,26 יש לו בת חמודה והוא מצפה שוב לחסידה באביב הקרוב. הוא אלוף אולימפי בשייט, משכורתו היא מיליון וחצי לירות לשנה (בלי מס־הכנסה)
העולם הזה - גליון 1527 - 7 בדצמבר 1966 - עמוד 32 | מספר 1527 ב״ד בסלו תשב״ז7.12.1966 , הוא שומר ונד הוסר
חזרה לתחילת העמוד