גליון 1528

העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 1 | מספר 1528 ;סיסמה א׳ טכת תשכ״ז14.12.1966 , החדשה המסעירה המחיר 120א ג , אתהצמר־!ת : מ מ שלה מקיר א ל קי ד* מי רוצה באשכול־
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 2 | צילו של אהרון כהן, המזרחן מקיבוץ שער־העמקים, ירחף השבוע מחדש באולם הכנסת. יהיה זה בעת שתובא לקריאה שניר, הצעת־החוק לתיקון חוק בטחון המדינה, ״חוק אהרונצ׳יק כהן״
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 3 | מכתבים ״תמיד ידענו״ כאחת המכירה את מאיר ד,לוי מסומרפין ומשפחתו, ברצוני לחוות דעה על הכתבה שלכם עליו, שנכתבה מבלי לקמץ בנייר ובהשמצות (העולם הזה )1525 מעניין
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 4 | מכתבים }הנושן• מעמוד )3 תבו על הנושא הזה כל כך הרבה מאמרים ואין צורך להוסיף? אך אם נוסיף למאמרו של אבנרי את מה שהוא לא הוסיף, אפילו שזה ברוח דעותיו, הרי שיש
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 5 | יתר חברי המערכת כאחת הנמנית על ציבור קוראי העולם הזה, הייתי רוצה להכיר את יתר חברי המערכת, מלבד את אורי אבנרי, שלום כהן ורחל המרחלת. מדוע אינכם מציגים ליד כל
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 6 | ין בישראל אופוזיציה פרלמנטרית הראוייה לשמה — קבע השבוע החשוב בעתוני העולם, טיימס של ניו־יורק. עד כמה נכונה קביעה זו, אפשר היה ללמוד דוזקא השבוע, בכמה וכמה
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 7 | אין אופוזיציה להלן נוסח נאומו טל ח״כ אורי אבנרי בוויכוח על גינוי ישראל במועצת־הבטחון. וויכוח זה נפתח בהצעה״לסדר היום של ח״כ מנחם בגין, עליה ענה שר־החוץ. בהצבעה
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 8 | תמחרים נולד. אחרי חמישה חודשי נישואין, לשחקנית הקולנוע האוסטרית רומי שניידר ,28 ,ולבעלה, הבמאי הגרמני הארי הובשטוק ,45 ,בנם הבכור. התארס. אחרי פגישה מקרית
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 9 | 1111י ן ^ וזניה של מדינת־ישראל כרויות תמיד לקריאה האח־רונה של האופנה המערבית. בנותיה מצייתות בלהט קנאי לצו האופנה הלונדונית, שהומצאה עבור גזע של בעלות רגליים
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 10 | במדינה העם אץ דע 3בארץ * ילדה בת 12 זיעזעה השבוע את אחת המוסכמות היסודיות של החברה הישראלית. גם בימים הקשים ביותר של תקופת הצנע וקליטת־העליה, היה ידוע כי
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 11 | כך, פחות או יותר, היתה נראית ממשלה מקיר אל קיר, אילו הוקמה. כל השרים, מלכד מנחם בגין ובנימין אכניאל (חרות) ,כבר היו שרים בממשלה זו או אחרת בישראל. הרכב זה נערך
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 12 | במדינה פר ש ת סומרפין זהו וק הדק קטן גן ,מבטיח גן ה 9סלי הוועידה הראשונה תנועת העולם הזה — כוח חדש תתקיים בתל־אביב, מיום חמישי עד יום שבת 15 ,־ 17 בדצמבר .
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 13 | האשמות החמורות שאותו מטיח איסו הואר (למטה) בפני ירינו דו׳ אשנוד כי אי־אפשר לדרוש ממנו לתת מקום בטוח דגש בשנים הבאות על מיפעלים למוצרי לעסקן הידוע בתמיכתו בדויד
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 14 | מישאל־;ענק של הוו ח! 0 כעמודים אלה מתפרסם המישאל הגדול כיותר שנערך אי־פעם מטעם עתון ישראלי. הוא כוצע השכוע על־ידי חוליות מיוחדות של ״העולם הזה״ כרחכי הארץ.
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 15 | מי היית רוצה שיעמוד כרגע זה כראש ממשלת ישראל? (סמן xליד שס אחד בלבד) לוי אשכול גולדה מאיר פינחס ספיר אבא אבן אבא חושי יגאל אלון ישראל גלילי מאיר יערי משה חיים
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 16 | בסדט ישראלי חדש!:מתען נן זגוגה1 עם השכנה התפקיד סטלה המבוגרת, התופסת אותו ברגע של חולשה, ומצליחה לפתות אותו. מגלמת אבני, אשר הבעות־האושר שבפניה (גם ף* ישראל
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 17 | שה יהודית שלה, סטודנטית, בסצינת ההתעלסות האירוטית ביותו שהוסרטה נאוץ כאשר נועה ובעלה בא־ם ללמוד בעיר — ומפקידים בידיו הבטוחות של אלי את בנם הקטן. בנה של נועה,
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 18 | במדינה אימפרס־ריו ! 1*13 גי ל או! מציג בחסותו האדיבה של המכון המרכזי ליחסי תרבות ישראל—אמריקה האיברית—ספרד ופורטונל גדנח 1ד1 מ 1ב י < ז נ 1 001 0 ^ 81^ 0 להקת
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 19 | שבעניינים חמורים כל־כך תושתת האשמה על יסוד חזקה משפטית. זה דבר חמור מאד, כאשר מרשיעים אדם — כפי שהרשיעו אותי — על יסוד ההנחה, רואים אותו כאילו מסר ידיעה
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 20 | ספורט כדורגל סוף תמוה ח3{61ח!כ1ג!ח 3רו 1616־1 מוצאי השבת האחרון היה אחד העצובים ביותר בתולדות ממלאי טפסי הטוטו. זה זמן רב מאוד שתיקוות כה גדולות של אנשים כה
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 21 | אנשים היכן תקוע אבן י ראש־הממשלה לא ידוע כמי שמבורך בכשרון ספרותי דווקא. לכן, כשנולד הצורך להוציא את כתביו לאור, ישבו וחשבו אנשי יחסי־הציבור שלו רד, לעשות, עד
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 22 | במרינה (המשך מעמוד )19 כמה עובדות היסטוריות מעניינות. למשל היה כדאי להיות בעל קרקע דוזקא בירושלים. כי לפי החוק העותומני היתה ירושלים אחת משלוש הערים הקדושות,
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 23 | ..חפש הא שה חפ ש האעה...דזפ ש הסיגנון החדש הסתכלי בשני הצלומים. זוהי אותה גברת, אבל בשנוי אדרת. ותיכף תביני את ההבדל: כשמתחיל סוף־סוף להיות קר באמת, ומורידים
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 24 | במדינה קן לנוע (המשך מעמוד )22 ארו צמודים לעמוד בחצר, התייאש בירון ושכח את הגלגל. לפני חודש הגיעה במפתיע פקודת מעצר על שם דן בירון, ללא הסבר. שוטרים העירו את
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 25 | מנוגדים ניגוד מוחלט לעולם השינאה וחוסר הסובלנות שסביבם. האמא האיומה. אליזבט הארטמן נפלאה בתור הנערה העיוורת, התמימה, חס־רת־החינוך ומלאת הכנות האמיתית. סידני
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 26 | בפיקוח )גי בו די נו ונז מדב תי ספרים אלק טרוני ק ה לכל הדרגות אלקט רוני ק ה רפואית כולל טלוויזיה בחוג סגור טלוויזיה שרות בפיקוח משרד העבודה אדריכלות פני ם
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 27 | שרב א־ מתון סידרת צילומים במצלמה טלסקופית, אחרי ציפיה ארוכה וממושכת. הגבר לבוש השטריימל מתקרב אל היצאנית ומביט לעברה בחשדנות ובביישנות. היא יודעת למה כוונתו,
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 28 | 1הסוונה יעשה (המשך מעמוד )27 שיהיו כל כך הרבה, ושיהיו ממש אדוקים. ״היה לי לא נעים. כל הזמן הייתה לי הרגשה שהשאר מציצים מהחור השני. בכלל אני חושבת שלא היה להם
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 29 | _־ד1זדדזז 35ן?]1ץ לף ו1ג!3 מדריך לפלייבוי הצעיר יורם פולני היה פעם גדול רודפי- הנשים בארץ. לא היתד, אשר, שהוא לא רדף אחריה, ולא תפס אותה. הוא היה עשיר ויפה
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 30 | במרחב •צידת ה תי א ט רון המל כו תי שלב רי טני ה הג דו ל ה לורנס / •:גיד ירדן האויב המשותף ״לבי כואב על שאנו נאלצים לבזבז כסף על רכישת נשק ומטוסים, כשיש דברים
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 31 | פאול פיי הוא עורך־דין מטכסאס, שנזדמן לפני 22 שנה עם סגן צעיר של חיל־הים האמריקאי. הסגן היה, כמובן, ג׳ץ קנדי. יחד, היו פיי וקנדי אחראים לכמה מעשי־גבורה באוקינוס
העולם הזה - גליון 1528 - 14 בדצמבר 1966 - עמוד 32 | מספר 1528 המחיר 120א ג הסצינה הנועזת שצולמה א־ נעם בסר ט שואלי עודד קו&רר ויהודית? בית ה מו מ ת של מאה
חזרה לתחילת העמוד