גליון 1529

העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 2 | הדליקה הגדולה בבניין צי״ם הפכה אה בעיית הכבאות לבעייה בוערת. העולם הזה טיפל בה מספר פעמים מאז, כשהוא מנסה בעיקר להצביע על הפגמים הקיימים בשירותי הכבאות, ומעלה
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 3 | (^< ב<:־׳יד־ בלו־בזונ-י^/יס אפ שר לבחור בין 8סוגים שונים של קונפיטורה עסי ס כל אחד וטעמו העדין והנפלא. בארוחת הבוקר ובארוחת הערב (וגם בין הארוחות!) קונפיטורה
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 4 | מכתבים מעשי ההנהגה למרות אפשרויותי המוגבלות, מפאת היו תי ימאי, אני משתדל לקרוא את מרבית; גליונות העולם הזה המגיעים לאוניה בנמ לים השונים. עד כה הזדהיתי עם
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 5 | למשה ולבל השאר כל הכבוד למלחין משה וילנסקי, וכל הכבוד גם לשאר המחברים והמלחינים, אשר הודיעו במכתבם למערכת (העולם הזה ,)1527 כי לא יכתבו לאף להקה של צה״ל אשר
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 6 | ך* ש בו עשעבר אירעו שלושה דברים, שלכאורה אין ביניהם קשר. אך מי שמחונן ב־ ^ מבט חד, יגלה בנקל את המכנה המשותף לשלושתם. על שולחן הכנסת הונחה חוברת קטנה מטעם
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 7 | אחד הנוהלים הפחות־מנוצלים בכנסת הוא ״השאלה הנוספת״ .אחרי תשובת השר לשאילתה, יכול בעל־השאילתה לקום ולשאול ממקומו שאלה אחת נוספת. מעטים משתמשים בזה, כי תשובת השר
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 8 | תסחרים +.נהרתה. אחרי תשע שנות נישואין, כוכבת־ו־,קולנוע סופיה לורן ,32 ,לבעלה, המפיק קארלו פונטי ,53 ,לו כבר הרתה פעם, לפני שלוש שנים, בהריון שלא עלה יפה. ^
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 9 | ך* יום השלושה בנובמבר 1969 עלול חבר מפ״ם *4במשמר־העמק להתעורר ולשמוע במהדורת־החדשות כי מפלגתו חדלה להתקיים בכוח פוליטי במדינה. כך יכול לקרות גם לחבר
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 10 | ן ב פי 1!7ח !גיבורי ו מ מדב תי לימודי יום וערב מינואר 1967 אלקסרוניקה לכל הדרגות אלק ט רוניקה רפואית כולל טלוויזיה כחוג סגור טלוויזיה תיקון אחזקה שרות בפיקוח
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 11 | המיתון מת -יחי הפיחות? או יחי הביזבוז? כספים ב־ 60 אחוז תוך שנתיים, במקום קצב רגיל של 20 אחוז. התוצר הלאומי — כלומר, התפוקה של המדינה — גדל באותה תקופה רק ב־20
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 12 | אין תכנית כלשהי, כיצד להתגבר על המשבר. יש הרגשה כללית שהמצב רע, ושיהיה יותר גרוע תחילה רצו לסתום פינו, וכעת רוצים לחסל אותנו באמצעות אחוז־החסימה. לפני הבחירות
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 13 | אמרו ש״שמאדניס״ השת>יטו עדיה אמרו שהיא עומדת ״בסימן קרע״ הוועידה הראשונה שד הבוס החדש היתה בחינת הבגרות שד הת1ועה רים. אבל הוועידה דחתה ברוב־קולות מכריע את
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 14 | סי ב ר * הנכד!־ במדינה מפצ עונים, פג מי ם ופצע* בגרו ת ! הפעםמ שהו חדש! הממשלה קרם עדין ומרכך, באשר הוא אנטיספטי ועוזר לרפוי מהיר. קרם ע דו ר ה מכיל
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 15 | #אחו! ו;חסימה -במי יפגע? להילחם בלי רתיעה בכל גילויי הכפייה הכל הפעילות הזו לוחצת ומעיקה על לוי הסכנה הברוכה בכך: ברגע שיהיה מועמד דתית• המחזות שחזרו ונישבו
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 16 | למוסד מיוחד במינו מיובאות 20 יפהפיות מחו״ל כדי לבדר גברים ׳שראל״ס, המדוכאים מהמיתון *יעבו? { עו מ ד להפתח בארץ מוסד \ ן מסוג חדש לגמרי. מוסד להסחת־צרות. האם יש
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 17 | בע 80 וועד1ו סובה על רקע הבר כך באה מישל. היא הבינה את כל האומללים, וכולם ממעלותיה הבולטות, עד שבא צרפתי אחד, שהבין 1בעניינים האלה — והוא נשא לו את מישל לאשה.
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 18 | תצפית במדינה • פרשת ״סומרפין״ לא תרד מעל סדר־היום של ועדת הכספים של הכנסת, כפי שהיה רוצה היו״ר המפא״יי שלה, ישראל קרגמן. בעקבות מיכתבו של יעקב שמשון שפירא, אז
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 19 | שלונסקי, מרצים מהאוניברסיטה כד״ר אפרים הרניק, ד״ר עדי צמח, פרופסור רפאל מאהלר וגבריאל מוקד, ואמנים כנעמי אלם־ קובסקי, שולמית אדר, שמעון ישראלי ועודד קוטלר. פרט
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 20 | במדינה ש״פרץ־געמן (המשך מעמוד )19 בצריף בשמונת חולות, בכפר יבנה. שמונה הנפשות ישנות על ארבע מיטות. מיטה אחת שמורה באופן מיוחד ללאה הקטנה, מתוך דאגה לשלומה אחר
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 21 | רגייג ואסאנה. הרעל המפוזר בשדות שייך לחברי כפר דרום, המעבדים את השדות. סיפר על כך סביח עייד אטרש, משבט אבו־רגייג :״בזמן האחרון, כשלא מצאתי עבודה, התפרנסתי משני
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 22 | אנשים 01019 זיג >ע0נ?ון עד גבי החמוד אננס • טעמים נפלאים: מישמיש • פ טל • תו ת שדה • תפוז • מו ק ה • פרלינה • קו ק טיי ל תוצרת בלעדית שד חברת נצרת לממתק,
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 23 | [ 5 *3א ח £ 7מ 8 שחקנית אביבה פז אלוף שלמה גורן, הרב הצבאי הראשי לצה״ל. האריה ששאג סוף־סוף נסע חיים טופול לאנגליה שבבירתה יופיע בכנר על הגג. קדמה לנסיעה שורה
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 24 | במדינה תורמים \ווני חומי ההוללת המהוללת הקשר של מנדי רייס־דייוויס עם החוגים הדיפלומטיים עדיי! לא ניתק. היא עברה אמנם ארץ, היא התחתנה, והחוגים הדיפלומטים השתנו
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 25 | במרחב נפם בדאי להלאים* בפעם הראשונה שהנפם העיראקי חדל לזרום דרך סוריה, היתד. זו תוצאה של חבלה. יחידה סורית פוצצה את שני הצינורות הגדולים, חמישה ימים אחרי תחילת
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 26 | בשלם חטנם ( 61?5״ווו* )1x 6 5 קץ הנ״רח 4₪ 001^ 8מסז 13ו־בז. ראיתם *113 בד־ 1311*111171עולה *13כ ד 7111311 ונרד כזרז ן-ו־רב 103בסר בו 711 : 013 ^ 1ן*1ינבו
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 27 | דברים ב על מ א מאריה של היא שחקנית־הקולנוע והבמה שילדה בגיל 40 בת מחוץ לנישואין ורק אחר כך התחתנה עם האבא של הילדה, הבמאי הוינאי וייט ריילין. ואז שם כל אחד לב
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 28 | במדינה יצוא נא לאכול בננה ! דורות של נוער עברי גדלו על הבננה מעמק הירדן. אורי׳לה — בעילה ! היתד, סיסמת האמהות העבריות בשדרות רוטשילד התל־אביביות, כבר בראשית
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 29 | סוף־סוף זה קרה -ישראל זנחה במדליות זהב בנגקוק 66 שלוש מדליות זהב, חמש מדליות כס!? ושלוש מדליות ארד -זה היה סיכומו של השלל הישראלי באשד ננעלו משחקי אליפות
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 30 | ספרים מקור הצדעה לקיסר זעי השמ פו לא בא בחשבון (סאת דויד שחס; הוצאת ניו מן; 242 ענז׳) חייו של שאול בר (לשעבר ברמן) עובדים לנגד עיניו ב־24 שעות של חשבון־נפש. בר
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 31 | איתי. אחר כך הן מגסות אותי — ורואות שאני גם טוב, לכן, מאז שהגעתי לתל־אביב, לא עשיתי כלום. רק ח־ ייתי כל הזמן מהכחי רות האלה. ״לעת עתה אני מאח מבסוט מעצמי. אני
העולם הזה - גליון 1529 - 21 בדצמבר 1966 - עמוד 32 | המארחות הישראליות נוסעות דחוץ״דאר׳( במסוגן מייבאים 71111 מארחות יגבוהישראלי מארחת 13־ 0ד
חזרה לתחילת העמוד