גליון 1530

העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 2 | /0 /9׳קז י •ן ה עינה על י ל הי די תלתה לי ך ״ ייי ״ ייי ־ ד הטרכזו־כירזי יניםי -ם חעותל תוך זמן קצר, בהדרכה מקצועית מעולה! חו רי ס : בקר*אחה״צ*ערב פתיחת הקורס:
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 3 | מכתבים קד לצעוק ישראל אינה גן־חיות או שמורת טבע. לכן, כל הצעה לגדור סביבה גדר היא פסולה, כולל ההצעה שהובעה בכתבתו של אורי אבנרי ״קו מגן־דויד״ (העולם הזה .)1527
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 ראל מן המשבר הכלכלי החמור בו היא נמצאת. ובכלל: הכלכלה הישראלית נעדרת תיכנון ומחשבה יסודיים. אלה הן בקיצור נמרץ דעותיו של צעיר תוניסי בן ,21 בן
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 5 | יראו המערך וגח״ל כי טוב, יעלו את האחוז בעוד קצת, וחסל סדר המפלגה הדתית לאומית מישראל. אבינועם הירש, תל־אביב למזוכיסטים כלכד דומני כי הגיע הזמן שהעולם הזה יכוון
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 6 | 1מהד * ה קרה שוב — אותו מחזה שהכנסת כבר ראתה כמותו כמה וכמה פעמים במשך הן שנה האחרונה: בהצבעה הורמו כל הידיים בכנסת, מקיר אל קיר ,״בעד״ ,ואילו ״נגד״ הורמה היד
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 7 | הרשימההשחורה * פיצוייםדכנודהרב * פרישהדידדן ¥ תעלומהשד היאיקוק * מפלגות בצהייד * מי עףאלהעופות? שאילתות השבוע מישאלה לחוות-דעת של מומחה לענייני דת, אף לא
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 8 | תמרורים נולדו. בבאר־שבע לבדוזית סלימה אל״עסאק ,17 ,תאומים, חודש לפני זמנם (משקל האחד 1200 :גרם; משקל השני: 1500 גרם) .התאומים, שהועברו, לשם טיפול יותר מעולה
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 9 | ך* דמוקראטיה היא שיטה רעה מאד, ן ) אמר וינסטון צ׳רצ׳יל. לזכותה אפשר לומר רק דבר אחד: שכל שאר השיטות גרועות יותר. פסוק שנון זה נושא בחובו אמת חשובה: הדמוקראטיה
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 10 | ת צ פי ת במדינה • עם מינויו של ישראל ישעיהו לתפקיד שר המשטרה, יתפתח סכפוד ספיג המישרה המתפנית: סגנות יו״ר הכנסת. התפקיד מוצע למשה סרדינס, האיש החזק של מפא״י
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 11 | חמשסוה מתערבת -הנעור מתגונן -רני״ מכחישה, ואזרחי המדיש מתבדחים 3מ/ד, ^ שכול וספיר יצאו לטייל, ופתאום החל לרדת גשם חזק. אסר ספיר :״אשכול, הרי לקחת איתן מטריה.
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 12 | ה הצילו-אך מסביבנו שטפו זרמי מים בצורר. נוראית. ״בינתיים ראיתי,״ ממשיך הנער ,״שמגיעים למקום המון אנשים. בעיקר כל מיני חבריה מקיבוץ ארז הסמור למקום. חבר קיבוץ,
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 13 | כ ע בור 1השמיצו זה את זה ן * 111 אל הטנדר ההפוך שהיה בתוך המים, בעזרת צינורות ההשקאה האלה?״ המשיך את הסיפור חבר ארז נוסף, שהשתתף אף הוא במלאכת ההצלה. סיפר ששון
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 14 | מה סביל התיק הסוו׳ שהועבר סוועות המסת לסיפורה של המשם דה* נו ש א הו כ רז כנושא סודי. ועדת הכספים של הכנסת, שדנה בו, החליטה פד. אחד | \ לנהוג לגביו כאילו היה זה
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 15 | - 1955נפט בחלץ: פינחס ספיר ליד דוב יוסף, אז שר הפיתוח, המחזיק בידו בקבוק נפט גולמי שפרץ מהקידוח הראשון משונאים אלה. אבל גם אלה תמימי־דעים, שמתחת לחיוכים, מתחת
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 16 | מר, כינקוס (>שו?אר, עפ דידה) (ומוח בתחנח נו דנסווו רסדס-דצח, מאז נעלמה ־ עד שנמצאה גונתה ץ נ*לאת התלהבות התגנבה מרים אל )3הרפת שבחצר, לבשה שם את החליפה הכי יפה
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 17 | הביתה. הוריד. נורא דאגו לה. כששמעתי בערב את החדשות בקול־ישראל, שמספרים על גופה של אשד, שנמצאה בתעלה, ועל תאור לבושה, היתד, לי הרגשה שלשכן שלי קרה אסון. לא
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 18 | עמה רך וירד • גרפיקה ש>מוש>ת ארכיטקטורה כולל עיצוב פנים וריהי ט נצל יאתש עו ת ד׳ 5יבל לי מו ד 8״ ? 1ד הו רםים איכ״י־י בי״• ב־ 10 לינואי יפת ״י״ בצער דינ״ל•
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 19 | • היא נאבקה לפני שנאנסה ונרצחה, וסימני חבלה וחניקה נתגלו בגופה. • נקבע שהרצח בוצע בין השעות 12.00 בלילה עד 4.00 לפנות בוקר. • תשע דקירות הסכין בגופה הם שגרמו
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 20 | קולנוע סרטים אש חיה האם פאריס בוערתד (אלנבי, תל־ 6 1 1 3יונ 1 1דו 1 £3 1ודוין£טם ו^ויוו [ כי מבר טרז * . 1הגיעו המודליםהחדישים .2 3תנאי מכירה בתשלומים מיוחדים
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 21 | נת אמנם את הגיבור. אבל היא מעניינת ישראלים רבים, שהבירור, לפני שעזבה את ביתד, בחיפה ויצאה לחפש קאריירה בעולם ר:,רול. גערה מאחורי הגיבור ך* רשימת השחקנים של
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 22 | אמנות תיאטרון בדי בושות המשרתות (סאת ז׳אן ז׳נה, תיאטרון הבימה) .המשרתת משפילה ומבזה את גבירתה, ואחר־כך היא מנסה לחנוק אותה. באותו רגע מצלצל השעון המעורר. היא
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 23 | ,,הטופז החרוט׳, תצוגת אופנה בפריז ! על מסלול התצוגה נעו בחן מקצועי דוגמניות צמרת קלילות ומקסימות, קהל הנוכחים הביע את התפעלותו הגלויה לשגעונות האופנה. ההמונים
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 24 | הכר סי ס הי רוגן השבוע יש לי שבוע של נערות־זוהר יורדות. בל גיבורות הנודור שלי הן ישראליות מהגרות, ולפי מצב ההגירה בשטח הזוהר הישראלי נראה שדווקא יהיו לי עוד
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 25 | בשלם צרפת אותן הגברות באותן אדרות מה היה קורה בישראל אילו נתקבלה דרישת רפ״י, וחברי־הכנסת היו נבחרים בבחירות אישיות? כמה מפלגות היו נעלמות התשובה היא: אף אחת
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 26 | ווה׳ !1שזיעזעה את הילוו חאוץ נשאמוה ברדיו: אפילו פרוסה אחת למחלקת החינוך של המועצה. ״אני לא נכנסתי אף פעם לחדר־האוכל בבית־הספר,״ סיפרה יפה השבוע .״כל שבוע צריך
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 27 | על הקיצבות שהזכיר אלון בכנסת מספר מאיר כהן :״שום דבר ! לא קיבלנו אף גרוש. לא מלישכת־הסעד ולא משום לישכה איזושהי!״ נקודה זו מחייבת הבהרה. אלון הודיע, כי משפחת
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 28 | בשלם (המשך מעמוד )25 ההטפות הפרוטסטנטי שלו. אלוף־ מישנה אמריקאי חשב אחרת. הוא מינה את אל־ברץ, כלא־נאצי היחיד באזור, לראש עיירה באווארית קטנה. וכך התחילה
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 29 | ספורט כדורסל מסע הזע במשך ששד, שבועות נמצאה נבחרת הכדורסל הישראלית בחו׳׳ל. כאשר חזרה לישראל, ביום השישי האחרון, היה ברור לכל כי השיגה את מטרתה, זכתה במקום
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 30 | במדינה תאונות 1ת(10 ₪תנ]ן|ן מ׳ אשם 7 ארבע דמויות, לבושות בגדים שחורים, הסתודדו ליד מכונית לארק פרטית, בצבע לבן־אפור, השייכת לגבריאל קוזורוביצקי מיהוד. הן פרצו
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 31 | אדם רחרוח א מ רי קהה מופל א ה הסנאטור היהודי מניו־יורק, י?ן קב יעכץ בן ה־ ,62 כבר מזמן לא מסתפק בייחוס שמשפחתו הם מיוצאי עיה״ק צפת תובב״א. היום יש לו כבר
העולם הזה - גליון 1530 - 28 בדצמבר 1966 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד