גליון 1531

העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 1 | מספר 1531 •טנה .0י: כ״ס טבת תשכ״ז4.1.1967 , המחיר 12 0א ג׳ פצצות בעמאן -שוקיירי מאיים בפלישה לירדן ־ התרוצצות בין עסק]׳ פלסטין מ*יע: :שיחה מחתרתית שנתקיימה ב
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 2 | /1וה ממצא /מ /£מ? עינה גשיתיד הייותלתהליד יי צו רו ה טר מו ״כי מי עלכלנ־ני ם אדיעיו יו תרנעים גן כניקום! ם־ 5.1.67 נפתחים קורסי־ערב חדשים שרטוט מכונות בנין
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 3 | !י מכתבים איחולי מיטב האיחולים למערכת העולם הזה, לקראת השנה האזרחית החדשה. אכרהם קופל, אנטוורפן כקיבוץ של אשכול הגילוי שלכם על האנשים המסתתרים מאחורי החוברת
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 4 | מכתבים (הסשן מעמוד )3 אונטרמן, בסכום שבין מאה למאה עשרים אלף לירות. לדעתי עלה הרב בדרגה — מרב של עיר בישראל לרב ראשי בישראל — לכן לא מגיעים לו בכלל פיצויים,
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 5 | רים ישראליים שהתגאו לפנינו כי ברית־ר,מועצות מספקת נשק לישראל, באמצעות הצבא המצרי. אפילו לא מזמן, במיקרה של המיג העיראקי, חזרה נימה גאה זו שוב בעתונות שלכם.
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 6 | :שאידתנת השסע בשבוע שעבר הגשנו, בין השאר, את השאילתות הבאות : • מ דו ע אי ן מ גיי סי םכנותדתיותלש רו ת ־ ע בו ד ה אז ר חי, בהתאם לחולן £היות ובתשובה לשאילתה
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 7 | קצת דג, קצת 1אג להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי בדיון הכללי על. תקציב המדינה. כבוד היושבת־ראש 15 ,חברי־כנסת נכבדים. לפנינו מונח תקציב של פשיטת־רגל. לא רק
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 8 | תמרורי *.נולד. בכפר־גלעדי לרחל רכינד ביץ ולבעלה שמואל, ילדם העשירי. לידה זאת הפכה את משפחת רבינוביץ למשפחה הפורייה ביותר ב־ 230 קיבוצי הארץ. נולד. לכנר ומנצח
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 9 | ^ כר חשוב מאד אירע השבוע במוסד( חשוב מאד במדינת ישראל. הגיל הממוצע של שרי הממשלה, שהיה עד כה 60 שגה ותשעה חודשים, ירד ל־ 60 שנה פחות חודש. ח״ב ישראל ישעיהו (
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 10 | במדינה העם ה מ סי בההמ סו ר תי ת הבנקים דרשו מלקוחותיהם לחסל את משיכוודהיתר לפי תאריך זה. האזרחים לקחו הלוואות חדשות, וכתבו צ׳קים בהקפדה׳ לפי תאריך זה. כל
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 11 | טענה שאין בסמכותה של החברה לקבוע את דרגתו. על תעודות־הסמיכות חתוס שר התחבורה בלבד. ״ידעתי שאני יוצא למאבק קשה״ ,הודה דני ,״הבנתי שיש להם כסף ועמדות־לחץ. אבל
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 12 | פוססין מתק ובת לנקוות הותיחה : לה) ,ועוד. אבל רק אל־פתח נהנה מתמיכת ההמונים. שני אירגונים המוניים — הסתדרות העובדים הפלסטיניים, ואיחוד הסטודנטים הפלסטיניים,
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 13 | לכן, נותר רק פתרון אחד: המאבק ה־מזויין. מאבק מזויין כדי לחסל את ישראל, לזיוק את הישראלים לים? ״לא,״ הוא אומר ,״איו לנו שום דבר נגד היהודים כיהודים. אויבינו הם
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 14 | ״אין לעכור כשתיקה על מגמת המחבר לסל?, את דמות המדינה, אישיה וצבאה כעיני העולם.״ כך הצהיר השבוע שר החוץ אכא אכן בכנסת, כתשוכה לשורה של ׳מאילתות, שנגעו לספרו של
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 15 | לנו יותר מזל ממה ששיערנו. אין אף ארץ שכלפי חוץ נראית כל־כך מאוחדת כמו ישראל, אך כלפי פנים שסועה במחלוקות וקינאה אישית, הנובעות מגושי המהגרים שהקימו אותה. כל
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 16 | כור החורף משכנעת שהדייג הרא ספררט לא רע. איזה תייר צפע * 81 לוין- חנונים ובננות התפוזים התפוזים, טובים באלף אחוזים, אם לא יותר, נזה־בננות שלידן הצטלמה עדה טז
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 17 | יית־תעמולה (ימין) שחזה במימי הסחנה, נהיה ׳שמאל) ,הרבה יותר מעודדת, ומחממת, וגס דוד בפני שמש חורפית כזאת בארץ התנ״ך? הציעו לה תפקידים מפתים בכל מיני סרטים
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 18 | מאהבת קנאית החדות את בורקי! לכלא -ומאיימת בגירויים עד וצח שושנה מ יגרמו >\ נ י הוצאתי אותו ממאסר־עולם -ואני אכניס 4^ //אותו חזרה רמאסר־עולס,״ צעקה פרלר. נזרי
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 19 | לדעת, צריך ללכת לסרט, כדי לראות את פרושים שונים. התנ״ך, שנעשה באולפני צ׳ינה צ׳יטה האיטלקיים, הוא מעין. אילוסטרציה קולנועית לסיפורי בראשית. בנסיונות לחקות את
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 20 | •x1*11 41*01 4144 במדינה א£411*4 £41*4X4 1£4!1*1*1*0111 £;1:4111 •:11.1411 *>ג< 4 4 4 4 1 : 4ס 4ס ^ ש י< 4 *141* 1ז*ג 4ג41!1£4 £1:1*1*11011*: 4£4<*41* 4!4*£
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 21 | אסעד שהיה מרוגז על אבא, התפרץ לתוך הבית שלנו, שבר לנו את הדלת ואת כל הרהיטים, קרע לכולנו את הבגדים, ואמר שיהרוג את אבא אם לא יתן לו אותי לאשה. אבא פנה למשטרה.
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 22 | אנשים סו סתה גנ ר ל לקראת בחירת נציגי החטיבות למרכז התנועה, תעביר הלשכה האירגונית תוך השבועיים הקרובים הנחיות מפורטות לחטיבות, בהתאם לתקנון שנתקבל בוועידה. בח
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 23 | המרו ואני המלך לוא׳ כוכב המחזמר אריק לביא, בנישוקים אינטנסיביים עם סימה פריד, מנהלת המועדון יואל דן. נכחה גם שושיק, אשתו של אריק, בשמלה שנקנתה מזיוה רודן.
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 24 | הצעת נשואי! כל המין הנשי של הארץ עומד במצב הכן. כי צדוק סביר אמר שהוא בשל ל־נשואין. שלושים ואחד שנים הוא חי לו בשקט, זימר שירים וחיקה אנשים, והמין הנשי לא שמע
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 25 | ל א, ל א. נייר־זכוכית בריבוע האבא שלה היה עגלון. האמא שלח היתה כובסת והסיטה שלה היתה תיבת פחמים (ריקה) .אבל זה היה בשנת 1900 בוינה הקיסרית וקארולינה בלאמואר
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 26 | בשלם רויזיה ״אני נאמן למלכה !״ אלקט רוני ק ה לכל הדרגות אלקט רוני ק ה רפו אי ת כולל טלוויזיה גחוג סגור בפיקוח משרד העבודה? אדריכלות פני ם בניי ת מודלי ם גניין
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 27 | שתי יצאניות גתכות בוהוב בן־יהודה בתל-אביב. בשאחת רוקדת (תותח ויוין) ו דו ח את תצאיתה וניגשת וובונית 111111 רעות פוטנציאל* .שנעצו רוואח החצאית המורשת. ותוסח עו
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 28 | בשלם (המשך מעמוד )26 גרמנים היו עדיין צריכים לסור למשמעת הקצינים שלהם. ויאם־נאם ש ערו־ האמח מתנגדי המלחמה מוויאט־נאם התנגדו, מאז ומתמיד, למלחמה זו על כל
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 29 | שלושת אונים צופים קמו גגו הנדון וצעקו :״ומאות! את שערו, פונה אל הקהל ואומר :״נכון שאני יפה?״ הקהל נענה באדיבות. ככל שהצליח לצבור הכנסות במופעים כאלה, כן גדל
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 30 | 1018011״0 8011ח$ 106 81 חו ¥11180ו תכשיר חדש לשער עשיר בויגומעים ומזין דרך השרשעז. 1$ח ! 11!3ש חס! 1.01־106 81116 8311 מבריא ומעשיר את כל סוגי השער בשלוש
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 31 | במדינה חינוך סנוני תבט כני!! אחרי שעברה את מבחני־הכניסה בהצלחה, החלה עאידה דאווד ( )19 ללמוד בטכניון החיפאי, הפכה בכך לערביה הראשונה שהתקבלה למוסד זה. הרבה
העולם הזה - גליון 1531 - 4 בינואר 1967 - עמוד 32 | ! 531 תעוד עדה אברמוביץ מתנדבת להצטלם בגרויות כאלה! לעידוד התיירות ^ו >ייי ״ **ס-החדווו מטמו הרצח? ביי־ קץו הי רי ד ה
חזרה לתחילת העמוד