גליון 1535

העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 2 | €בפעם הרא שונה בארץ! £ !ויהוו! הטיהוס* ר0ו38 חה $4ע מו די םבהדפסה מרהיבה ובצבעים ״נפשי בכתה כאשר ראיתי בשבועון מסד יים את התמונה של ראש בית״ר והיא חצוייה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 3 | מכתבים צורה דרך לחוקה עקבתי בעניין רב אחרי הצעת חוק־יסוד מגילת העצמאות, שהציע ח״כ אורי אבנרי בכנסת, עוד מאז שקראתי אודותיה לראשונה קיולי ם בהעולם הזה 1504
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 לאחר מכן, כשבאה שוב לד,ניקה, נמסר לה כי הילדה נלקחה לבית־חולים ממשלתי בחיפה. בבית־החולים נמסר לנו כי הילדה נפטרה. תמימותנו כעולים חדשים נוצלה עד
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 5 | אפשר דואר, אין לאנשי לשים שוטר ליד כל עובד ועובד בכי אז נזדקק לאלפי שוטרים. ספק ששורש הרע הוא בחינוך. חסר הדואר קצת יחם של כבוד לעבודה. רפאל מאדר, תל־אביב
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 6 | ^ וויכוח הגדול על המצב הבטחוני, שדרשנו את קיומו מזה למעלה מחודש, התקיים | ) סוף־סוף. דוברי גח״ל ורפ״י חצבו אש ולהבות, תבעו פעולה צבאית מיידית. מפ״ם קראה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 7 | הכנסת הורידה בה אהד מסדו יומה הצעתנו למנוע העורות שד ח״כים למחרת הגילוי בדבר יציאתו של ח״ כ סמילנסקי (רפ״י) לה שתלמות של שנה שלמה באמריקה, הג שנו הצעת־חוק נ די
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 8 | תמחר1 ^ נולדה. לנספודהעיתונות של שגרירות ישראל בוושינגטון, דן פתיר ()36 ולרעייתו יעל, בתם השלישית, שרון. פתיר, שנולד עם השם פחטר, החל את הקריירה העיתונאית שלו
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 9 | ך* איתי הרכה מאות משפטים בחיי. 1אך מימי לא ראיתי משפט כמו זה המתנהל בירושלים, בפרשת השופט מלחי. השבוע ביקרתי בו לראשונה. ישבתי בו כמה שעות. כשיצאתי החוצה,
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 10 | תצפית במדינה • יש סיכוי כלשהו׳ שאחרי מן תו בבור שיטרית יתפרפטו גילויים חדשים כפרשת רצח חיים ארין וזורוב. במשך כל השנים רווחו בקרב הריבידיוניסטים דעות, כי בידי
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 11 | שקראו לו ממושבות הגליל, כי חסר למתיישבים מורה. שיטרית עזב הכל, והלך להורות במושבות. אחר כך נבחר להיות מוכתר המושבה כינרת, אולם כשבאו האנגלים, התגייס למשטרה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 12 | ראיון מיוחד עם ה״ס מסח ומימנו: תמיר, באדר ובגין מתדיינים על התנאים להפוגה הניצוץ שהדליק את התכערה כתנועת החרות -עסקן צעיר בשם חיים אמסטרדם -ככר נשכח כמעט
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 13 | אמסטוום, האיש שגום למהומה ששננה השנוע־לפחות זמנית אליל!״ התנפץ ל של מר בגין בחרות הוא מעמד מיוחד במינו, שאיש מן החוץ אינו יכול להבינו. אכי אדם מבחוץ, האם אתה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 14 | ש בי תתנ שק ״אז מה, נישאר עם תמיר בתנועה?״ (המשך מעמוד ) 13 לבסוף הושלכו. תומכי בגין מן ר,אולם. שואל בקול אחד מחברי המרכז. ״מי שלא רוצה שילך״ ,עונה אחר, מהם
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 15 | בפניו של נשיא בית־המשפט דאז, כבוד השופט נתן בר־זכאי. כבוד הנשיא סיפר לי, כי מר מטלון הגיש נגדי תלונות. ואז סיפרתי לנשיא על העדפות שעושה מר מטלון לבני משפחתו.
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 16 | 1ה קרה בארץ־ישראל -ואיש לא ידע הכל תוכנן כסודי סודות. הציוד הוגנס הלקים חלקים אל מקום הריכוז, הועמס כחשאי על משאיות. עז אחת ושני גדיים, שכעה כלכי שמירה, קורות
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 17 | יהודים טובים, עד שהוחלף רב בית־הכנסת שעל מתפלליו נימנו. קבוצתם מנתה אז עשרים איש. ״רצינו להיות ישרים עם הרב החדש״, סיפר השבוע שמחה פרלמוטר ,״ולכן הסברנו לו
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 18 | ל א וזו! מכאן! (המשך מ ע מוד ) 17 בית-ספר לפעילי התנועה ההרשמה למחזור הראשון של בית־הספר המרכזי לפעילי התנועה תסתיים ב־. 10.2.67 פרטים והרשמה אצל אברי,
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 19 | כפי שצזיירה בידי קברניטה הדני, איבין הרנה. ציור זה מדאה את ה או ד ה בים סוער, באחת מהפלגנתיה 11111 הרא שונות, ליד האי איסלאנד. היא מבעה דווקא ביס שקט לחלוטין,
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 20 | קולנוע א ל 0£-׳ 11 85160א ^ 4,ז1 51!1.׳ 00) 1511.1.11א• 5:4,4, 8441* 0י״11 : 1111 — ׳5 4ז1 >1 3 0 1 0 ^0 5־00 י שראל ״554, 515 גי ל\ו לו שד ח־־ל ;0010 1511.11
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 21 | ..אני שטיה לגמו!,״ הכריזה יו1ה שנו, עם התחמם המשפט של חשדה״! שרף: לתעודה של שלושה רופאים, התעודה נמצאת בתיק בית־המשפט .410/61 (סופר מסתובבת ואומרת לשופטים: יש
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 22 | ספורט אנשים כדו רגל ה סו פ ה שנגנז ה ״אתם באמת חושבים שאנחנו לא עושים כלום, מלבד להגיד תהילים?״ שאל ראש־הממשלה לוי אשכיל את חברי הכנסת, בעת הוויכוח הבטחוני.
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 23 | מרמור וגעון שרר, תיכנן את נסיעתו ל ארצות־הברית. כשנפרדו ממנו השבוע ידידיו, הם ידעו כי לחצו את ידו של ספורטאי אמיתי. כדו ר סל ב עינ ״ ם קוחו ת הליגה העליונה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 24 | הסוף הרע בהתחלה היו יורם מטמור וקאתי מטמור נשואים נשואי־אושר, וכל הארץ שמחה בשמחתם. אחר־כך קאתי מטמור עזבה את הארץ, ונגד יורם מטמור הוצא צו־עיכוב־יציאה, וכל
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 25 | ספרים בחיי הקניידעלעך! בחיי הגעפילטע פיש! בחיי הקישקע! בחיי החלווה! איזה גבר -קפטן ישראל, הסוכן הלא-חשאי: מקור השאור ב עי ס ה האיש שונו!אמויסח ככל 3ד ה (הוצאת
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 26 | ׳ דו ״ הלנוהד (המשך מעמוד )7 ס /ס 100 במליאה. זה גם יגבש עתודה של כוחות פרלמנטריים בין אישי־הציבור. וזבר רזפבבדג! — גז2ן וגזו בכננזח \ העיקר הוא שהציבור, המשלם
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 27 | כאשר ישנה אפשרות כזאת, נוצר חלל ריק שיש לסתום אותו. היכן גזברי־ הכננזגז ברגע ג\ז? כיוון שכבר נטענו טענות בקשר לוועדות, אני רוצה להגיד כמה דברים בקשר לוועדות.
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 28 | במרפאה קטנה בינו, כשהיא בת 5ו בלבד, נערה זו ך* גיל שש״עשרה היא כבר היתר, יפר. מאד. היו לה שערות בלונדיות ארוכות ועיני תכלת. היא היתד, גבוהה, נערית, עליזה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 29 | במדינה עתתות מפי הטף לאחר שסופר לילדים בגן על מוצאו של האדם, בא אביב לחדר־ההורים ושאל :״אבא, אתה זוכר כשהיית קוף?״ אביב הוא ילד נחמד מקיבוץ גדות, וחכמתו הגיעה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 30 | בשלם ויאס־נאס כ ד אי לג עו ת ל שול חן אהוב על הסיל הילדים ע ל בז ק ל יותר מכל נושא שוקולד אחר! פרסים ! הפרם הראשון 500. -ל״י במזומן -ועוד 50 שעוני־יד יוגרלו
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 31 | • מה עושה אלקה זומר בכל הכסף שהיא מרוויחה? היא משקיעה אותו ב־מעיינות־נפט בקליפורניה. אז מה נשאר לה לעשות? חיים משוגעים. קודם כל היא מנצלת כל רגע פנוי מהפרטה
העולם הזה - גליון 1535 - 1 בפברואר 1967 - עמוד 32 | נזם פ ר 1535 כ״א •צכגי תשפ״ז1.2.1967 , המחיר 120 אג׳ רב״חו אברה
חזרה לתחילת העמוד