גליון 1539

העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 1 | :ספר 1539 י״ט אדר א׳ תשפ״ז1.3.1967 , גי לו 1ע האיש שפיוסם חדש שד העוד הזה הפושה סת קינג, כחב 1יורק
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 2 | הופי גליון כוסי 2 <54ע מו די םבהדפסהמר הי בהובצב עי ם הכוחיר 60 אג בלבד הפעם: בגליון מסיבה משגעת — מוסף מיו +ממטבחו של דן בן־אמוץ חד לפורים דברי בפרחים — תדריך
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 3 | חמרזר , * גולדה. ברבת-עמון לזנאב עט- אללה 25 אם לתאומים מלידה קודמת, החמישייה הראשונה וארבעה בנים ובת אחת) בתולדות ירדן. החי וישר״ שנולדו תוך 20 דקות, נפטרו
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 4 | 3לד מכתבים צעירים, יפים ומרשימים המלחמה שלכם על הנהגת טלביזיה כללית מיד (העולם הזה )1538 היא די מובנת לי: אתם שואפים בכל מאודכם להפוך את מערכת הבחירות בישראל
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 5 | פרטית בשם חברת חוף הכרמל בע״נז, והיא שלטת על חלק ניכר משפת הים. חברה זו גם גובה דמי כניסה לחלק מן החוף בסכום של 80 אגורות. האם לא הגיע הזמן להוציא מידי החברה
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 6 | * שנםתפ קי די ם חיוניים שרק אנחנו, כ״סיעת־יחיד״ ,יכולים למלא אותם בכנסת — פלוני נוסע לחו״ל, וח״כ ד״ר אלמוני חוזר משם) ,ומוסכם בין המפלגות שכל סיעה חופשית לעשות
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 7 | להלן נאומו של ח״ב אורי אבנרי בדיון על תקציב משרד המסחר והתעשיה. ח׳׳כ אבנרי נקרא לנאום זה מן האזכרה לזכר יאיר, שהתקיימה באותה שעה בבניין הכנסת, בנוכחות כ־
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 8 | במרחב ״בוחר בטוב ביותר 1£ :ו\ו\ד לבנון קוד הפצצות קולות השיגשוג הכלכלי וצלילי הצחוק של מועדוני־הלילה בביירות נדמו השבוע. במקום נשמעו הדי התפוצצויות, ליד כמה
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 9 | !51 זר:! 1 לג חדש קם בישראל. זה כבר לא גוש בחרות. זה £4עוד לא חטיבה בגח״ל. זהו משהו בלתי־מוגדר עדיין, שצריכים למצוא לו שם. יש כל מיני תקדימים, מפילוגים קודמים
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 10 | תצפית במדינה • מסתמנת ככר עתה האיסטרטגיה של מפא״י לקראת הבחירותהכאות. בשנה האחרונה לבהונת הכנסת הנוכחית תיפתחנה כל הקופות כדי ליצור שוב, באופן מלאכותי, אווירה
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 11 | בנעם הראשונה: המיספוים של הקצבת הסוכנות למפלגות לא פעם דובר על רף בחצי־פה. תחילה זה הוכחש נמרצות, אד אחרי שנתגלו הדברים כאמריקה וגרמו שם לוויכוח סוער, הודתה
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 12 | אלר־ואחת הדוכים בהן זורמיס־מיליעים ש דיל׳ הו ד אל המפלגות בישראל לקן של המפלגות בשלל הציוני אינו מוגבל רק | | להקצבות הרשמיות (ראה עמוד קודם) .אפילו אילו היתר,
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 13 | מדוע ממשיכה הסוכנות היהודית לפעול באותם שטחים. ההגיון מחייב, שהסוכנות — כנציגת התנועה הציונית — תעסוק בכל הנוגע בעלייה: רישום העולים, ריכוזם, העברתם ארצה. אבל
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 14 | במדינה (המשך מעמוד י)10 בז ביותר ניתן במדור בעיר, בכפר, בי נמסרים דיווחים על כל מיני אירועים שליליים, כשלידם מובא מוסר־הדישכל. • בקריית שמריהו, למשל, נעצר תושב
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 15 | לאי.הפצת נשק גרעיני, אשר ישראל מהססת לחתום עלית״ שאל. הראשון שפירסם על מיבצע סודי ומוזר של שירותי הבטחון הישראליים היה השבועון ניוזוויק, בגליונו מה־ 16 בינואר.
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 16 | 1ן ל 1 7 1 1 1 1היתה ״הנערה העלי־ 1 1 1 * 11 1 1 1 / 1 /זה׳ -של הסרט האילם של שנות העשרים והשלושים. גם היא התרחצה בעירום. כאן, בהוילה, שהוסרט 1־.1927 גייו
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 17 | הדי למאי שנחשבה בזמנה ליפה בנשות תבל, מצולמת כאן עירומה בסרט אכסטזה. סרנו זה הסעיר בזמנו את כל העולם בכלל חושניותו, גלוריה סוואנשו:;:כ: ג־״ן מאנספילד ג חאן
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 18 | קולנוע סרטים מסווה שד סרט ארבינקה (עצנזון, חיפה; חן, ירושלים; הוד, תל־אביב) בהתחלה הוא הופיע בעיתו הונחה נוספת טנדאי וחסכוני פקידות הנ הלתח שבונות הכנה לסוג ב
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 19 | האמנות בואי האלימות יש מבקרי אמנות ויש מבקרי מין. יש ארצות ששם לא מבינים את ההבדל. מזל שבצרפת למשל, כן מבינים. לכן, כשלא מזמן הופיע בפארים סיר־טו השני של אלן
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 20 | ספרים אנשיס מ קו ר ״העתון עודר הו ד\ א1ת״ האיש הסולד בדרך כלל מהשתפכויוו! אישיות נכשל בכך השבוע. סיפר דויד בן ־ נו רי ץ בראיון עתונאי :״נו, ובאמריקה מצאתי
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 21 | ״יזכור עם ישראל א ת אברהם הראל, יאיר כפרי, סימה כפרי, יהודה חנ רין שם אחרי שם. לפתע פילחה זעקה חדה את חלל המחסן הגדול :״לא מת ! לא מת!״ וכאילו היה זה הסימן
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 22 | קוב־הוחוב בכפו שלם: אבטלה -מיתון -ועב -וגם א לו ת בצה רייו ך* שמועה?}כרה מפה לאוזן, כמו ן | רוח רעה :״הרסו את הבתים של אילן מזרחי ואורי כהן.״ אנשי המקום התחילו
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )14 דויד ששון 24 כדו קודמיו. נעצר כחשוד כל פעם כשיש שוד רציני. כמעט תמיד משוחרר ללא ערבות. גם הפעם, אחרי שהיה עצור ארבעה ימים שוחרר ללא
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 24 | עדיין לא ווסשירד ״ראיתם אותה? ראיתם? עם איזו פרתה? עשרת אלפים לירות לפחות, מאה אחוז. אם זה לא מינק או צ׳ינצ׳ילה אז אני ארנבת. ואיזה נעליים! זה מהחנות הכי יקרה
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 25 | במדינה חקלאות פדי מתוק במי מדוחי העץ שרגליו בנדם וראשו באש הוא עץ התמר. להצלחת גידולו דרושים חום־קיץ גבוה (בסביבות 35 מעלות) וקירבה למיקווי מים. לכן רוכזו 40
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 26 | אלה הבו 4ש הטלו מורא 1נול פתה -תקווה בחושך התחלנו לעשות להם קצת צחוק. אני לא יודע למה, אבל לאט לאט כשאנשים היו רואים אותנו, היו בורחים. אנחנו רק רצינו לצחוק
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 27 | בני טרחח מכות לכל מי שרק היינו חושבים שהוא מסתכל עלינו יותר מדי. ״פעם מישהו ניסה להגיד, תראו איך אלו הולכים. כמו בפורים. וגם עומדים בתור בשביל לקנות כרטיסים!׳
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 28 | המארחות שר ״תנובה״ קפצו מן הגרו ותקנו המארחות השכנות 1וווווו 1וווווו 1ו 1ו 1ו ו 1ווווו 1ווווו 1וווווווויוווווויווויויווווווויוי יכלה לסבול שככה ידברו אליה,
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 29 | ! ₪בגי טקס 1 ספורט כדורסל ״הספרדי תפסו ׳ 1משוגע״ ״זה לא פלא שהפסדנו בהפרש של 32 נקודות. ההפסד שלנו בספר־ היה רק תוצאה ממצבה של מכבי תל־אביב בזמן האחרון,״ כך
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 30 | בשלס כגר ק כ// 20/ה 6ג0י^רי 1ת כמעט והוכפלו המחירים בחודשים האחרונים, ופרשן טוב לענייני סין יכול בקלות לקבל 25 אלף לשנה. צרפת בג, חדשות במערכה רננ ה 11ז ת מ סי
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 31 | הממונה על ההכנסות בחיק המשפחה השאח של פרס היה במצב־רוח מרומם. הוא עבר בדיקה רפואית יסודית (כיס־המרה) בוינה והמימצאים הניחו מאד את דעתו. מרוב שמחה הוא ניגש
העולם הזה - גליון 1539 - 1 במרץ 1967 - עמוד 32 | !-ספר סצינת האמבטיה בסרט
חזרה לתחילת העמוד