גליון 1544

העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 2 | ״ ציי רואותנו בלבוש של אסירים, המובלים בניגוד לרצונם. זאת קריקטורה משעשעת, אבל אני מבטיחכם שהיא רחוקה מהאמת. בישראל פשוט אי־אפשר למנוע ממישהו לשמוע כל דעה
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 3 | להפוך את ערביי ישראל לשונאי המדינה. ממשלת ישראל, בגילגוליה השונים, עשתה זאת בכמה דרכים: • הפלייה גלוייה. באמצעות המימ־של הצבאי נאסר על ערביי ישראל לנוע באופן
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 4 | מכתבים הנשימה האחרונה בכל מקום שאני הולך, פונים אלי אגשים ואומרים לי שקראו על מצבי בכתבה שלכם (העולם הזה .)1542 מבחינה זאת עשיתם לי שרות רב, ואני מודה לכם על
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 5 | לגישות המביכות בשמרנותן ובחוסר חידושן של המפלגות הדתיות והשמרניות בהן נפתחה התוכנית. קארל קאול, בשם קבוצת מתפעלים, ניו־יורק קרש הקפיצה רחל המרחלת לא פסחה,
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 6 | <1.וויו ייי^ אחדבאפ רי ל הוא יום הבדיחות, התעלולים והצ׳יזבאת. באותו יום נכנס לתוקפו ן ) התקציב של ממשלת יו&ראל לשנת .1967/68 הכנסת היתד, צריכה להצביע עליו
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 7 | להלן נאומו של ח״כ אורי אבנרי להנמקת הסתייגויותיו על תקציבי תשעה משרדי־הממשלה שעליהם לא נערכו עד בה ויכוחים מפורטים : כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. אחרי מיקוח רב,
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 8 | תמחרי ם נולד. בניתוח קיסרי, בן, ילדם העשירי של רוגרט קנדי ( )41 ואשתו אתל 38 רוברט, שהוא כיום ראש השושלת, הפך בכך אב לשבעה בנים ושלוש בנות. -¥נחוג. יום הולדתו
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 9 | ^ ה יכול היה להיות סימפוזיון מרתק, במועדון של ( קרילוב או בעונג־שבת של לה־פונטיין. הנושא לוויכוח: התפריט האידיאלי לארוחת־צהריים. המשתתפים: פיל מכאן, אריה מכאן.
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 10 | תצפית במדינה • עיסקי המיטהר ישראל־רומניה יעלו כהרבה על המקווה העם מראש. הישג בלתי־צפוי זה הושג למרות פעילותו של יקותיאל פדרמן, שקיים ** מגע עם הרומנים לפני
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 11 | איך הגיעו שלושים פקידים של ״יכין־חק״ל״ ,החברה לעיבוד פרדסים הנתונה לבעלות ההסתדרות והסוכנות, לרכוש של מיליונים? מי סייע להם בכך, ולמה? ״העולם הזה״ חשף לראשונה
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 12 | ״הפחד״ סרט העושה רושם נאה ורציני ביותר מבחינת הבימוי, (שלמה שמגר, בכתבה מפסטיבל ברלין המשחק והמוסיקה״ ב״ידיעות אחרונות״ .)30.8.66 במדינה דעות ״לשלו צריך
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 13 | צעד עסו קדימה ועשוה צעדים אחורה- זהו התיקון העחניו דחוס במחוז המדינה ץ הו סעי!? שהדעת אינה סובלוזו!״ הכריז השופט העליון משה לנדוי, כאשר הרשיע ^ ן לסי אותו סעיף
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 14 | אשר לו בו על ט־עות ״ארטדנה ,,ועו הנ סרצ״ס -אשד דגלות ער המגבית (המשך מעמוד )13 התיקון המוצע על־ידי הוועדה לסעיף 27 הוא דראקוני, ולא יכירנו מקומו בשום חברה
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 15 | נ ו נראה הגשר בזמביה אותו רצו לנוצץ. באמצע, מסתיר את פניו בספר: וב־סדן רונן, מומחה חומר=נפץ שלהקשר הקומנדושל ויו ל ט ך* רכה דמטבלים היו בישראל. אך ! 1השבוע
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 16 | ״אני מקנות סיפוק מח הנוו ת מהקיבן לחסדים הידחי >וזיום היא רוקדת אחרת: בעין חרוד היא התחילה לרקוד (משמאל) כבר אז ׳•״הרגישה שהיא נועדה לגדולות, אך איש לא חשד
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 17 | מהריקוד שדי״ מצהירה 1 1ן ץ למעלה מצולמת מונגו־ \ 111 11 לה(מימין) בקיבוץ עין־ חרוד. למטה, בתל־אביב, בתלבושת מקצועית. העולמית הארץ כבר מזמן קטנה לה, למונגולה,
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 18 | 1 6 1 6 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 8 1 :6 1 1 1־ 1 הלנה רובינ שטיין נו תנ ת חו מ ר חדש ו מופל אהמ עני ק ל חו ת מרוו ה בסדרת שפתונים גדולה ונפל א ה במבחר גוונים
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 19 | במרינה (המשך מעמוד ) 14 אבן באחד מחלונות הבנין. בלילה קודם נראתה דמות מיסתורית משוטסת מחוץ לבנין המלון והמורות שהבחינו בה הזעיקו מיד את המשטרה. בדיקה חטופה
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 20 | ספ 1רט כדורסל צמד כוכבי כשירדו במוצאי־שבת בשתיים בלילה כדורסלני מכבי תל־אביב מד,מטוס, בנמל־התעופה בלוד, האיר עליהם זרקורו של צלם יומן הקולנוע. ר,כדורסלנים,
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 21 | עודי המיכצע כמשך 19 שנה, מאז שהוקם צה״ל, עמדו חיילים ככבישים והתחננו לטרמפים. נהגים אחדים אספו טרמפיסטים אחדים, אכל לא נעשתה שום פעולה מאורגנת לפתור כצורה נאה
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 22 | 0טרמביסטים (המשך מעמוד )21 יהיה מבוטח.״ כלומר: יבוטל ההסדר הכולל שהושג לפי דברי דינשטיין, ושחל על כל נהג, ובמקומו יהיו מבוטחים רק אלה שיקבלו את הכשר הוועד של
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 23 | הפסקת עישון. התנאים היו: הראשון שמתחיל לעשן מתחייב להזמין את האחרים לארוחת ערב במסעדה מפוארת ולסיבוב ממושך בדיסקוטקים. השני שיתחיל בעישון ישלם מאה לירות לכל
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 24 | הרקדנית שניצלה מיכל יזהר, הגיינג׳ית מהקיבוץ, סיימה את הופעותיה בכנר על הגג, ואיש לא השב וביחוד לא גודיק, שהיא תמשיך להופיע על במות ישראל. אבל באותו זמן החלו
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 25 | במדינה דת מילה !ה לא מידה דווקא בתקופה שיש עליה כזאת בירידה וירידה כזאת בעליה, אפשר היה לחשוב שצריך לעודד עולים מארצות־הרווחה. וגם לעודד כאלה שבאים במסגרת
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 26 | ספרים תרגום אביה הוצא להורג עם הסונוים היהודיים שחייה קודמת לכתיבה שיחות ערב (ליקט ותירגם יהודה רצהבי; הוצאת עם עובד; 240 ענו׳) ,לפנים היו הבריות עושים. ולא
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 27 | בבוית־המועצות -היא כוננת הטלביזיה הסוביטית -היא יכה שלמית-אמה מנהרת גלויה במוסקבה -דווה מנה׳ ״ילנה קבלה חינוך טוב. אביה היה הרי מורה ומהנדס. עד הסיבוך שקרה לו,
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 28 | אימ׳שלה. רק בה הוא מעוניין! כל ד,לוליטות מוזמנות. אוקאזיון! (.)2/1544 איש השבוע משתעלת; קודחת תגידו, אתם הרגשתם שהאביב הגיע? תיבת הדואר שלי הרגישה. היא מלאה על
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 29 | קולנוע סרטים משמעות החי , אד 8וגורלו (פריז, תל־אביב; יפן) מי לא העמיד לעצמו את השאלה :״מה הייתי עושה אילו הייתי יודע שנותרו לי רק שלושה חודשים לחיות?״ יש על זה
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 30 | ב שלם ^ ל־פר טו ש ל דחה ואדים לפי . ספדו של א מי ל זולה(״הטרף״)| עם: ג׳יין פונד ה פיטד מק-אנד׳ הסרט שיבה אתכם בתדהמה! ה ע לי ל ה החושנית והנועזת ע ל אהבה אסורה
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 31 | מכל הדיבורים על מרגרט עוד אפשר לשכוח שיש לה גם אחות. כדי שאף אחד לא ישכח את העובדה הזאת החליט המשרת האישי של האחות, הלא היא המלכה אליזכת, להתפטר. וזה נתן את
העולם הזה - גליון 1544 - 5 באפריל 1967 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד