גליון 1546

העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 1 | 1546 תשע
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 2 | המערכתדמתה השבוע למשטרה בזעיר אנפין. זה החל ביום הראשון שעבר, כשנודע על שרשרת הרציחות ועל החיפושים אחרי מנשה אנוואר. מרבית הכתבים והצלמים הועמדו במצב הכן,
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 3 | ^/ץ_/£ 1ץ ^ ט 3־ המתנההמתאימה לגבר! //ג ב 7דזו בגבר ־זרז־... לאחר הגילוח ה תז מעט *ע £1ע * 0£ 810£ * 0 0ו ו שים לב מהמתרחשבמ שך היו ם ! אל תו פתע מהרג שהפת או
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 4 | מכתבים כפר נדול אני מוכן לקבל את דין האחראים על בטחון המדינה, והריני משוכנע כי היה צורך במכת־נגד, כפי שהנחית צה״ל על הסורים (העולם הזה 545ו) ,אבל הנימות
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 5 | ברצוני לשאול: אם מטרת ההסתדרות היא טובת הציבור, מדוע חל שינוי ביחסה לקבוצת הכדורגל וביחסה לסרטים? בעיקר כשד,מיגרש והאולם הם רכוש חברי ההסתדרות, שהיו ועודם כיום
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 6 | ׳ ד ^ורלמהד ך* יום האחרון לפני פגרת־הפסח נכנס לפולקלור של הכנסת בתור ״היום הרביעי ( | הארוך״ .הישיבה התחילה בשעה 9בבוקר, בנוכחות שלושה ח״כים, ונמשכה עד אחרי
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 7 | להלן דבריו של ח״כ אבנרי בוויכוח על ״מגמות בקול־ישראל״. כבוד היושבת־ראש, כנסת נכבדה. אתמול, בעת נאומיהם של דוברי הסיעות הגדולות, ישבתי זמן מה בין הקהל ביציע.
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 8 | ד 1״ ה ל כו מ ר (המשך מעמוד )7 דו־שיח קטן אחר אירע בעת נאומו של שמעון פרם על אותו נושא: ש מ עון פרס העתונות, הרדיו ועוד — הכל בידי הממשלה, מתוך 26 עתוני־בוקר,
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 9 | במרחב דרום ערב מ מ של הבגולה השלל הוא אחד החשובים בעולם: איזור המפוצל כיום ל־ 16 מדינות, והמפיק כמעט ״/״ 20 מכלל הנפט המיוצר בעולם בולו. האנגלים אירגנו אותו
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 10 | תמרורים ר1י אל ליי £ 1גאי 1x1 0הבלל ^ נישאו. בהיכל־שלמה בירושלים, אלחנן אונטרמן, תעשיין אנגלי ואחד מששת בניו של הרב הראשי לישראל, איסר יהודה אונטרמן, ואחות
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 11 | בבעס השלישית תוו 15 שנה עומדת ממשלת ׳שואל לבצע את אותה השגיאה איטר אדם שוגה פעם אחת — אפשר להבין, ואפשר גם לסלוח. כאשר אותו אדם שוגה אותה שגיאה בשנית — אפשר
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 12 | השלב הסופי של ההרפתקה האלג׳ירית דמה לשלב הסופי של המאבק על המואץ ב־: 1954 אחרי שממשלת דר,־גול החליטה לנטוש את אלגייריה, לא אמרה ממשלת ישראל נואש. חוגים
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 13 | תצפית בש־ינה העם הוד ה תו רנשמעבאר צנו עת האביב הגיע. השמש זרחה על ראשיהם של אלפי משתתפי הצעדה — נעימה, חמד״ אך לא לוהטת. באולמי הקולנוע ישבו המונים נלהבים,
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 14 | במדינה מ סו ר תו מ די שנה י קיי ם בנ ק ל או מי א ת רבנן ת רומא וירושל־ם ״יום ה א שו ד השנה ביום ג׳ ה 9-במאי 1967 ב מ סג רתא רו עזה עורכ ת לשכת היעוין לנ שים
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 15 | איש המפתחבתעלומתה שו ח ד גו רםדס:נ ס צי ה ונ קר ט ן•* *אכמעט גנב את ההצגה מיונה ? | סופר: גבוה, בטוח־בעצמו, חלקלק וזהיר. שמו שלמה ונקרט, והוא סוחר לכלי־כטף
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 16 | יהבזאורע רז ביז־וו־י ! /ג ד 1967 , 7ןליף רי צי ר ד והצגדידייוח: משפט מלח (המשך סעמוד )15 הדיה: אינני שואל מה עשתה. העד: לא דובר על איזה ענין. היא הבטיחה
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 17 | העד: לה. הדיה: לה, לא למלחי? העד: לא, שאתן לה אלפיים לירות כדי להסדיר את העניין שלי. גברת סופר אף פעם לא ביקשה ממני כסף במפורש: תן לי אלפיים לירות עבור מלחי או
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 18 | זוהי הצעקה האחרונה באמריקה - 05110 | ן 7ך ך 1בעל־בוטיק יצחק אדלר, שלמד תיננון־אופנה בלונדון במשך ארבע 1ו / 1ו / 1י | 1שנים, יצר תוך יום אחד, לפי הזמנת העולם
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 19 | :מציג את זה בישראל-שמלות מנייר ך* שלב הביניים בין שמלות־שמלות, 01 לבין שמלות־בלי־שמלות, המציאו גאוני- האופנה האמריקאים את שמלות־הנייר. המיוהד לשמלות הנייר הוא
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 20 | ״או ד א כורה דח שו םעד זה. אני ל א יכולה להאמין שוה סדה׳׳ ״הוא עמד מאחורי הסורגים ומהעינ״ם שלו ירדו דמעות״ ״ככי ס הוא היה תמיד עצבני, ל א היה עונה ל׳ ,היה צועק
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 21 | בדרך לוד שבכפר סלמה. אמא של נורי, שהיתר, אחות של אבא שלי, ביקשה אומי שאני אתחתן איתו. עד אז לא הכרתי אותו. ההורים שלי רצו שאני אתחתן איתו, בשביל שאני אהיה
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 22 | אנשים ע ד טע ו עד ריח לפילטר וארומה אין כמוה! *״ 0־11301־]^£11 לקר א ת חגיגות 60 שנות אגודת הכורמים הקואופרטיבית ״כרמל מזרחי״ ,אנו גאים להציג א ת ברנדי 60
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 23 | החותן והחתן הם ח׳ כים, אד־הון וידידים חתוות הח״כים כך. אביר, ישב אז בבית־הסוהר, והמשיך לשבת בו במשך ארבע שנים, בהפסקות. רק מאוחר יותר היא קיבלה את התודעה של
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 24 | 1בעלי הרוצ ח לשועל׳ שמשון, אנשי פלמ״ח, מוז״ ל וגודל!! דן בן אמוץ מראיין 4 :8 ^ 3ס 5 מ סי בהמשפח תי תבהשתת פו ת: חולמים ולוחמים, אנשי מחתרת ומדינאים אמנים,
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 25 | נמו בנר שגה בחו העו & סדוה ממת הצעדה קבוצות הכלכליות של אגד ודן לא הופיעו השנה, כל הבנקים עם התופים והסרטים נשארו בערים שלהם, לעבוד. לא היתד, כמעט אף קבוצה אחת
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 26 | אהבה יקרה כולם ידעו שוויויאן.רל־ביאנקו, מל- כת־היופי הישראלית, התחתנה עם בעל, ולא סתם בעל, אלא עם מיליונר, מיליונר גדול, עם הרבה כסף, וגם יפה, חכם, עם כל
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 27 | ספרים תרגום מיסדד הנשי ה ח שו בו ת האשה כראי הדורווז (מאת ז׳נבייב טאובואי; הוצאת נוסדה; 258 ענד) מאביגיל, אשת נבל ד,כרמלי, ואריגה אסאף עלי, לוחמת לשיוויון
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 28 | במדינה רפואה נא לנ ש ק בידי לפני יותר מאלפיים שנה קבע שמעון בן־ סירא :״בני, אם נפלת למי שכב ...הפקד ביד רופא נפשך, כי לכך נברא.״ ד״ר דויד מרגלית, רופא ילדים
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 29 | הבושם הקדום והיקר אפרסמון. אחד השימושים הנכבדים שנעשו בו היה למשיחת מלכי יהודה בעת הכתרתם. את ההסבר כיצד הגיעו מלכי יהודה להיות בעליהם של מפעלי הבשמים על
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 30 | במדינה התיי שבות אחד מסיפורים אלה שלח לוועדה המטפלת בעניין, שלום תשובה, שעלה ארצה מטריפולי שבלוב, לפני 18 שנה בדיוק, ב־.4.4.49 זה לא קונץ להיות חבר־קיבוץ למי
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 31 | המדינהוכולה 2הסתנלה או הקשיבה למישחק הגוור׳ ־ כדורסלן גנני ^ ס ביו גווע ך* תום המחצית הראשונה של המש־ ^ חק חשבתי שאנחנו יכולים עוד לנצח בהפרש של יותר מעשר
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 32 | בעולם 11616113,1131(1381:6111 הלנה רובינשטיין מ בי א ה לך איפור פנים חדיש מעני ק ה לעור פנייך רכות של משי מראה טבעי ורענן 11)1ן ן) 8 1 1 0 ^ 0 ^ £ע81 איפור
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 33 | מי אמר שהן זקנות? לפני שלושים שנה, כשהמידות שלת היו ,90—60—80 והשערות שלה -היו אדונזות וארוכות, והמלבוש העיקרי שלה היה תחרים שחורים, והיא היתה מרוויחה מיליון
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 34 | בשלם (המשך מעמוד )32 הקטנה אידיאל לא רק למשפחה עצמה אלא גם לחברה. לשם כך הציע לפתוח במסע נמרץ לבקרת גידול האוכלוסיה. מסע זה יהיה רב־שלבי, יתחיל בחינוך מיני
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 35 | קולנוע ישראל איזהו גיבנר? יוצרי הסיירים לא חלמו לעשות סרט בל־תי־פטריוטי. להיפך. הם התכוונו לתאר את גבורת הצבא הישראלי, את חייליו העשויים ללא חת, המוכנים לחרף
העולם הזה - גליון 1546 - 19 באפריל 1967 - עמוד 36 | מה פ ד 1346 מיסמך בלע די־ סיפור אשתו של נוד״ יפה מנשה מספרת הכל ״אני ובני חיים בצדנקמת דם!״ גם לישראל זה הגיע / 7ז ^
חזרה לתחילת העמוד