גליון 1548

העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 1 | 154 8 כ״ג: יפן תשכ״ז3.5.1967 , בעיקבות גילו״ הוו ובס ו.וו. לעוף גדול ההון ההס תדרו תי ועכ שיו *לוי חדש: כד* ל ה ציל א ת עור 120א ג
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 2 | רנד! 111 האם החברה הערכית הישראלית מפגרת? האם קיימת התבוללות של ערבים בחברה העברית? מה כוחו של מישטר החמולות? מה תוצאותיו של שלטון הדת. בחברה הערבית? מה הקשר
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 3 | מכתבים שיא ההצלחה לא רק אורי אבנרי מעריך את גודל פועלו של המדינאי הגרמני שמת השבוע (העולם הזה .)1547 כקורא עיתינות זרה הריני מעיד, שמרבית •העיתונים באירופה,
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 4 | עו מלה .אביבירנ מכתבים (המשך מעמוד )3 הרבב ומעבר החצייה אם כך, דומני שלפי הוק לשון הרע הייתי יכול להגיש תביעה נגד השר. תמהני גם, כיצד מגיבים על דבריו חבריו
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 5 | אדי תהום אבקש את ממשלתנו לבוא ולבקר, כי יש לי הרבה מד, לספר. אין עבודה, אין קיום ואין פרנסה, ורק ד,מיסיס נותרו למעמסה. מי נדבר ומה נספר, כי באופקים נגזר עלינו
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 6 | תם חרים * נורד. לעורו־דין אמנון זכרוני, ,31 יועץ סיעת העולם הזה — כוח הדש בכנסת ולרעייתו, מירי, ילדם השני, בן, שרון. את פעילותו הציבורית החל זכרוני בליגה להגנת
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 7 | ך* יה זה זאב ז׳בוטינסקי שיעץ פעם | ן לחסידיו להבדיל היטב בין סוגים שונים של רעש. יש — כך אמר — רעש של קטר. הקטר עובד, סוחב אחריו עשרות קרונות, ורעשו מעיד על
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 8 | נ 7גרר 1ד מ/7ד גדי ס ־ ב רינ ה ! במרחב סעודיה דדו־ חזרה? הנשק הכבד ביותר שהופעל על־ידי המצרים השבוע בתימן היה נשק מלובני מובהק. הוא הוטס מקאהיר, התקבל בכבוד רב
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 9 | כעת תוכלי להשיג במדינה העם נגד הזוועה המתחדשת ישראל היתד, כה שקועה בחג החרות, שלא מצאה זמן להזדעזע מן המהלומה החמורה שהונחתה לחרות האדם, לא הרחק מגבו , לותיה.
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 10 | במדינה לשואה ולגבורה, שיחול השבוע. מחשבה ההופכת את כוכב האפר לנר זכרון. השואה שיד השירים ״שאלתי ילדים בני 14 מד, זה אושוויץ. הלוואי שפה היו יודעים מה שהם
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 11 | .,העוד הוו?״ ח שך דרא שונה א ס שערוריית הבוסי ם שני צ לו אתכספיהתג פו דשדהפועלי לעיססותיה הפר טיו ת -הוועד ה פו על נאלץ ל ערוד החיד ה -התוצאותמתפרסמותכאןלרא
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 12 | בנ ק התמוטט ^ לפי אזרחים חגגו את הפסח בצל >! איו ם כבד. הם חששו לכספם. הם פחדו כי כל חסכונותיהם יאבדו, וכי מעט הלירות שניכו ממשכורתם מדי חודש בחודשו ירדו
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 13 | 91׳ ע שה מ 1העסק מצו״ן? ות שיגרתית״׳.הפעם הודה כי עשה ביקורת מיוחדת. למה אם כן נתן לעניינים להמשיך ולהתגלגל? בנק ישראל ניסה במשך חודשים ארוכים לעזור לקרדיט,
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 14 | ת צ פי ת במדינה ״ התופעה המרכזית בחזית החיצונית בשבועות הקרובים : נימה חריפה כיחסים כין ישראל וכרית־המועצות. מוסקבה מתייחסת בחו מרה רבח לאזהרה שנמסרה לשגריר
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 15 | לעצור אותם! (המשך מעמוד ) 11 מניין מצאו חברי ,,מעפה״ מיליון לירות לשלם לאפשטיין? המוסד כבר מצא את התשובה. אותה תשובה השמורה בסוד כמוס והמתפרסמת מעל עמודים אלה
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 16 | על.וסע סידנא ערי אחד החופים המרהיבים ביופיים, צפונית להרצליה, ערכו שתי ה חלוצו ת את הנ סיון הרא שון שלהם בהופעה בציבור. כאן עוד לא ניתן היה לעמוד על תגובו ת
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 17 | גם את הצו השני בארץ. הוא הפר מיו בגד־ים דומה, ושם אותו בחלון הראווה שלו. אך גם בעל מדים לא תיאר לעצמו שבגד־הים יזכה להצלחה מיד ביום היוולדו. בבל זאת כבר ביום
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 18 | * * וניודהדגל של הצי הישראלי — שלום — עלתה ^ ע ל שירטון. כשאוניה רגילה עולה על שירטון, ממנים ועדת־חקירה, בודקים, חוקרים, ומישהו נותן את הדין. מי יתד אה הדין על
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 19 | אנשי צוות ״שדו״ צועקים : שלום מאז הפלגתה הראשונה :״מכרו אותה וזהו. מה יש פה עוד לדבר? אנחנו דואגים כי זה הפרנסה שלנו. הבטיחו שיעבירו אותנו לאוניות אחרות. ככה
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 20 | במדינה מהקורה בוויאו=1אס* ביום שלישי הקרוב 9 ,במאי, בשעה 8.30 בערב, באולם ״יהודית״ (רחוב ירושלים , 10 פינת רחוב סוקולוב) בבת־ים ירצה שדו כהן ראש מערכת העולם
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 21 | וידויו של ישראלי על מעללי החנוה המחוה ^ יט כל מיני ישראלים שמצליחים בעולם הגדול. אחד מהם הוא דוזקא בחור צנום, שזוכה להצלחה בפאריס: הוא מקיים קשרים הדוקים עם
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 22 | אנשים מ גתן את ההוראה? אריה צימוקי, כתבו הירושלמי של ידיעות אחרונות, ידוע כמי שמדבר לפחות פעם בשבוע עם ראש־הממשלד .,באידיש, כמובן. לכן התרגלו כבר הרבה פרשנים
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 23 | אז כבר הייתי בטוח שאנחנו חוזרים עם הגביע. זה די עצוב בשביל קבוצה, שהיא מקבלת גול כבר בדקה הראשונה. זה כאילו אתה עולה עם גול לרעתך, עוד לפני שהתחלת לשחק.
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 24 | א( 0ת כ ד די בפיז כל שנה, לאחר ליל הסדר, עורך נער ה־זוהר נחום (״תח ש״) קפלן נוסיבה גדולה לכל ח תי כו ת תל־אביב. הוא בוחר ב או פן אי שי את כל הח תיכו ת ה מוז
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 25 | מבחרדג מי במדינה חינוך מספר מגוחך ל־ 8142 המורים בכמעט 600 בתי־הספר ה־על־יסודיים העבריים במדינה יש עבודה רבה. 1024 מהם מלמדים תנ״ך ותורה שבעל־פה; 896 מלמדים
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 26 | במדינה איש זה הוא מודיע (המשך מעמוד )25 היא היתד, עירנית, מלאת־חיים, אוהבת חברה ואנשים. היא עבדה בשבועון לאשה, היתה מסתו־בבת בכל הארץ לחפש חומר לכתבות. יום אחד
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 27 | שמרתי: הוא העיד כי העביר כסף גגועדון קלפים, כדי לשחד קצין. איפה הכסו* להתלונן במשטרה. כמו שאני נכנס לנפת פתח־תקוה, ראיתי את סמל יונה ליד הכניסה. יונה שאל אותי
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 28 | זה משגע את הארץ; בתיאטרון, זה משגע את הקורס בקולנוע סיגה סוסנסיח נורמלית -בתפקיד משוגעת אף אחד עדיין לא יודע מה זד שיגעון, ממה הוא בא ואיך מרפאים אותו. יש
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 29 | קן לנ 1ע סרטים בן העם הנדכא הו מברה (תל־אביב, תל־אביב; ארצות־ הברית) הנושא מוכר: דיכוי האינדיאנים והשפלתם. צורת העלאתו גם כן מוכרת: קבוצת אנשים בכירכרה, ומאבק
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 30 | במת השתקני מציגה: ״ מלקול הקטן זמלחמתז בסריסים״ ההצגה הדינמית הצעירה והמצחיקה שד העונה ראשל״צ ״תפארת״ יום ה 4.5 ,ב־8.30 רשפון, יום ו׳ 5.5 תל־אביב ״בית הרופא״
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 31 | נישזאץ נוסח איטליה • עכ שיו שנו לסנבר יודעים שהאח הקטן של ל,ד אודיה קארדינלה זה הבן הקטן שלה, התחילו להתגלות עוד בל מיני דברים אחרים. לא רק שק״ק נשאה את
העולם הזה - גליון 1548 - 3 במאי 1967 - עמוד 32 |
חזרה לתחילת העמוד