גליון 1551

העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 2 | סכין גלוח הראשון !!! זכה במשאל העם 1967 סמן הגלוח כהוקרה גורם סמוי מטיל בשבועות האחרונים את חתיתו על ראשי הציבור. הוא חושף שערוריות, משמיץ, מאשים, תובע התערבות
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 3 | טנק מצרי הרוס בסיני: זה קרה מפני שנאצר עדך את צבאו לאורו הגבול הישראלי ן */נקים, תותחים, הליקופטרים, מטוסים וגייסות שיריון. אי־אפשר היה, במשך שבוע שלם, לצפות
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )2 שיקום וייצא חוצץ כנגד כל מסע ההשמצות שמתנהל על־ידי הקנאים הדתיים. אנחנו, הסטודנטים הישראלים לרפואה שלומדים באיטליה, רוצים לחזור לארץ כדי לרפא
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 5 | ״חדשות האופנה־ הח שובות ביותר מאז ״בבס ולבש׳ [!25103 הדחדוש האחרון כמובן שו ב של 0101011 ה חו לצההמע ני ק ה לך א ת כל הי ת רונו ת מו שלמתבמ לו א מובו ה מל ה
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 6 | במרחב תימן הנ סיך והמ טו סי ם המצריים ״לפתע שמענו את רעש מנועי המטוסים. הם הופיעו מעלינו: שני איליושין בלוויית שני מיגים. אהלינו היו בטווח הפצצות
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 7 | ך* נענו בחזרה אל המצב של ערב ז 1מיבצע־סיני. כמו באוקטובר ,1956 קיים פיתוי אדיר להלום ביריב המאיים על גבולנו. במו אז, מטרידות חוליות־טרור את מנוחתנו. אז פעלו
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 8 | תמרורים ^ נולד. בקריית־אתא לעמדיה בן הדוש ,46 ,הנשואה זד 27 ,שנים לפועל־דחק מאיר 3ן*הרוש ,47 ,ילדם העשרים, 100 משת תפי ם במופע הססגוני המרתק והמשעשע דכד המשפחה
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 9 | 0311/ האם תפרוץ מלחמה? איפה? מתי? שאלות שדחקו הצידה את בל השאר. אנשים עסקו בעבודתם ברגיל, התרחצו בים כרגיל, הלהו לקוגצרטים כרגיל. ובל הזמן חיכו. חיכו להודעה
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 10 | עובדת־החיים היסודית של השבוע היתה סודית־לא־סודית. עוד לפני שדובר צה״ל הודיע על עריכת גיוס מוגבל של בוהות המילואים, דיברו על גיוס זה כל אזרחי ישראל. מנהל-חכרה,
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 11 | במדינה העס בלי ק רי או ת הידד ובכן — הפור נפל. אחרוני הספקנים והמקווים הבינו זאת. המילים בפיהם לא השתנו, רק הנימה. במקום :״תהיה מלחמה?״ החלו אומרים :״תהיה
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 12 | !ורועים ביריד י רי ד תפז המזון מה נראה ביריד? יריד מעניו ומר שים -אלפי תצוגות מ20- מדינות, בזאר לכלי בית ומזכרות, כלי ח קל או ת הסטוריים ,״מן הביצה עד לגריל״
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 13 | במרינה פיט סיגר כערב השלום אין מחסום בפני הרצון (המשך מעמוד ) 11 ברור: קידום יחסי־שלום בין יהודים וערבים. סיגר סייר בלוויית אחמד מצארווה ודויד ארנפלד בכפרים
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 14 | הא 3ד השסע 0 6 1 *1 במדינה (המשך מעמוד )13 1פ ו 1ח ר1 תחרות התשבצים מוסף ה אי ד בין ה קור אים שיפתרו נכונה א ת 4תשבצי ה ת חרו ת נעניק בהגרלה: הפרס הראשון: מיסה
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 15 | על מערכת הגרלה משובשת. כי הסתברות פשוטה מוכיחה, שאם שני אנשים, המכירים זה את זה, מצאו שבעה כרטיסי זוטא משובשים, יש להניח שיש עוד כמות עצומה של כרטיסי־זוטא
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 16 | סוחד״נש׳ס אמריקאי מחפש בישראל .. 15נ?ן ב1ת עדינות״ כרי דשאשע את הח״דיס האמריקאי ם בחיאטנס בבריקינ, ברחובות סייגו! שתי נערות־שעשועיס ויאטנאמיות, שלדברי ההסבר
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 17 | תבע בנאום חוצב־אש, כי ייאסר גיוס הבנות למועדונו של באסט .״זה ישחית את המוסר הגבוה של חיילינו הצעירים והרכים!׳׳ רעם. הוא אף הציג מיכתב מצוער בווסט- פוינט,
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 18 | * תושג׳ רחובות מיהרו דמיקרסיס אבר זאת היתה מרחמה נדמית י • איפה היתד. ציונה באותו ערב? ס מה הקשר בין זכריה קובין לבין נבייו .:רצח? • האם אליבי לשעות הערב
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 19 | במדינה (המשך מעמוד ) 15 לירות לכיסו. בצורה חוקית, כמובן, אך לא בלי עזרתו של שנדר. הנחה מיוחדת. ימים ספורים לאחר פרישת קמחי מניהול פויכטוונגר, בראשית , 1966
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 20 | נאד מלחמה! מצב של ערב־מלחמה נוצר לאורך גבולותינו. מטורף אחד יכול להדליק את הניצוץ, שיביא להתפוצצות אשר תגרום לקורבנות־אדם ולהרס, לשפיכת דם ודמעות. מלחמה כזאת
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 21 | בילתה בבריכה -כשגדולי המדינה חיכו לה בבוקר היא התעוררה, פקחה עין אחת ואמרה :״לא מתחשק לי לנסוע לשם, אני רוצה להשתזף.״ נצרת חיכתה לשוזא. זמרת היה־יה הקטנה, שכל
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 22 | במדינה (המשך מעמוד )19 ישו היד, המשיח. יהדות משיחית זו לא מוצאת חן בעיני אנשי־הסוכנות ולדבר זה יש ביטוי חריף. ״מתנכרים לנו,״ הסביר שמחה בכובד ראש ,״הלכנו
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 23 | קזלמע ישראל הצנזור ואה את ה סו ט -ר א הבין־ונסר עיר ה חול סוף סוף נפתחו בתי הקולנוע וד.חיים בירושלים חזרו למסלולם. זה היה קשה, מודים הירושלמים, אבל הם התגברו
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 24 | ״ו! 0 0 £2ז1זיס וזריוו בטוווו,. הכוכב הגזול אנריקו מאסיאם, שהגיע ארצה ליומיים בלבד, על־מנת לתת לקהל הישראלי לחזות בו בשתי הופעות בלבד, נמצא עדיין בארץ, למרות
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 25 | החתיכה הכי /־כוסה היא משגעת את נר הסהר בויקודיח או אביה אי1ו מושה לה להחפוסם^ אשר שר התיירות משה קול ראה ^ אותה, הוא עצר את הפמליה שלו, הביט בה ושאל בקול :״מי
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 26 | במדינה לשון חיילו ת אבא אגן כבר עברו 30 שנה ויותר, מאז קרא תל־אביבי אוהב־מוסיקה לזוג התאומים שנולדו לו באותם ימים, בשמות טוסקה ודני. זה היה כמובן לכבוד קונצרט
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 27 | לא נקנו, שני האנשים שקעו בחובות עצומים, סגרו את העסק, והדוגמניות עדיין מתדפקות על דלתותיהם. אך גולת הכותרת של בתי־הספר לאופנה — היה בית ספרו של מתכנן האופנה
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 28 | ספרים ביזיי ל. טוב! מקוד ביצה י שראלית באפ רי ק ה גרגיר תירס לבן (מאת יהודה בן־ דויד; הוצאת מערבות; 292 ענו׳) אחד ה־, שגרירים הראשונים שהואמנו לפני שבע שנים
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 29 | א 1שזם חז 3ד דני ב^ישדאד חודשה ארבע נשים וצאת מהאוץ־אחד׳ שוויחתו 1ל אשוזו וחציוהווו הפרופסור הירושלמי גרשום שלום, המרצה באוניברסיטה העברית על מיסטיקה יהודית
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 30 | בשלם ג ד סני ה גישה פרי מי טיבי ת בימים ח מי ם איו טוב מ מקלחת עם הסבוו ללא סבון של תיא המנקה, מרענן ומרחיק זיעה למשך כל היום. ריח האורנים הטבעי והקצף השופע של
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 31 | אצלנו מכירים כולם את ונו פינוי קטן ליד הכנסייה, ולטעת כמה עצים. כשביקש הזוג תמורה קלה, לא היסס רוטונדי בכלל. למרות שלן ארלו פונטי עדיין לא התגרש אז מאשתו
העולם הזה - גליון 1551 - 24 במאי 1967 - עמוד 32 | המדובר 120 18018־ סוד זח הושר תוכנית אמריקאית אסרה/מסק&סס< 0כפ* * * 0׳ן י £\9א 4X9 * 1404 20005ס 70*, 0שאו***5ע < 1*1•* 440217 כפמ 0061•: *6* 130.ץ* 9 110*1 1
חזרה לתחילת העמוד