גליון 1552

העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 1 | מספר 1552 שגה 30 כ״א אייר תשכ״ז31.5.1967 , המחיר 1 20 מגו״ס על הגבול נלחמות
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 2 | 7861.?..1?.ז״בעיד סכין גלו ח זכה במשאל העם 1$$7 השבוע דמתה המערבת למוסדות רבים במדינה. החדרים ריקים. מכונות־הכתיבה שותקות. כמעט כל חברי המערכת, שכולם צעירים,
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 3 | באיזשהו רגע, השבוע, התגבשה דיעה אחידה ברחבי הארץ. השאלה חדלה להיות :״אם?״ השאלה הסבה :״מתי?״ היא נשאלה בדאגה בתל־אביב ובירושלים, כפי נשים שחשכו על יקיריהם
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 4 | מכתבים מ ק צו ע נפלא ללא אבטלה ב בי תספר א1ה״ רוכ ש התל מי ד, בנוסף לי דעמק צו עי, נסיון מ ע שי רב ובטחוןעצ מי בעבודהמעשית, וזאתתודות ל ל קו חו תהר בו תוהק בו
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 5 | תמרורי * נולד. לקונסטנטץ מלך יוון ()26 ולרעייתו, המלכד, אנה־מאריה, ילדם השני, בנם הראשון, יורש־עצר לכס יוון. נחוג. יום הולדתו ד,־ 55 של פרופסור האוניברסיטה
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 6 | ברשותו האדיבה של משרד התיירות הממשלתי (צלם חריס) 1117 ?7 111ח ם י 1ריתר העולם הזה
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 7 | ^ ניכותב מילים אלה במצב של ערב־מלחמד״ כאשר \ £מיטב בני עמי ערוכים להגנה על גבולות מדינת ישראל. איני יודע אם בעוד כמה שעות — כאשר יתפרסמו הדברים — ישרור מצב של
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 8 | במדינה ?וי אשכול הציע לצרף מי שראה תלמידי שמיניות חופרים תעלות במיגרשים ריקים, בלב העיר תל־אביב, הבין כי תהיה התשובה המצרית או הישראלית כאשר תהיה — על העם
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 9 | ועסקני המפלגות ]יחלו עד השלטון מאבק מד שהגיע עד לגבול הנגדה התקפה צבאית מיידית על חצי־האי סיני ומיצר טיראן. בתשובה לדברי שלי בכנסת, הכחיש שמעון פרם בפירוש שהוא
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 10 | דו ״וז לסזזד במדינה דעו ת למגיע את הגל תי־ג מג ע כאשר היה הכל מונח על כפות המאזניים, הופיעה בהארץ מודעה שקראה :״נגד מלחמה!״ היתד, חתומה עליה תנועת העולם הזה —
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 11 | וינוח עד 8שדו רווחות1 .שיא ה8ת*חו 0שר ה*שנו הבשוו! 1אוץ. הושיט אור• אבנר את ידו לציבור הדתי -להידברות *צפונית אמיתית כבוד היושב־ראש, כנסת נכבדה. אין זו השעה
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 12 | ד 1״ ה ל 1 3ה ד (המשך מעמוד ) 11 למען האחדות, אני אצביע בעד החלטת הרוב, למרות הסתייגותי מוועדת־החוץ־ והבמחון. ( ) 1הכנסתמבטאת את ההחלטה הנחושה של העם להגן על
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 13 | אזור ההתרקחות נכי שצורם מחרדת, מגונה שר 800 קילומסויס כתמונה: דירה זו משתרעת כל זירת המלחמה האפשרית, כפי שהיא: יראתה לטייסי־החלל האמריקאיים קונראד וגורדון. מצד
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 14 | י ך שחורת השיער מנהריה; ,דלה על חוף הים מאז ילדותה. היא נבחרה 1 1 ,למלכת היופי של נהריה, בעוד אחותה, מאיה סומבררו, נבחרה לנסיכת׳ בבחירות האחרונות על התואר של
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 15 | —זו ז 1 1ט ו^ו.וו,וו>ח1)6 ^ — 11ז1זבוו / -ד אגדה :׳פהפיה ערומה זו יצאה לשחות בים -ונפלה לרשתו של דייג צעיר ! 1ס ך ! 1 1 1 7 1עד לפני כמה שנים נהגה ג׳ינה לשחות
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 16 | וחד הבוחרת יוצאת לחזית כל השנה הם עובדים, מבלים, רוקדים בדיסקוטקים, בוגדים בנשותיהם, או לא בוגדים בנשותיהם, חיים את חייהם הפרטיים. בשבוע האחרון הם זנחו כל
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 17 | והיא מגישה את הסל לחיילים. היא חיפשה את בעלה בכל האיזור, ולא מצאה אותו. עכשיו היא מחלקת את מה שהכינה לו בין החיילים .״תאכלו, תאכלו,״ היא מעודדת את החיילים, זה
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 18 | כשהאזרחים הופכים לחיילים -קווים בארץ כל מיני נ 7ח#וץ חדח 1חיל בחופשה שקט בדיסקוטק תל־אביבי. הוא היה יוצא־דו־פן, כי מרבית החיילים היו רחוקים מהעיר. רצועת עזה
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 19 | ׳ברם מוזרם ושווים דשים, כשנגמר לו הכסף, באמצע טיול מסביב לעולם. הוא נשאר. אם יהיד, צורך — גם יילחם. ועוד הוא מסביר מה מחזיק אותו כאן, יוצא הקומביין החדיש לקצור
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 20 | ״עם כזח לעורם דא ינצח!1 ך 1 0ן ״ תוך דקות ספורות נוצר בתוך הדיסקוטק תור של ! 111״ !7 1 1 נערות, מהיפהפיות המקומיות, שהפסיקו לרקוד ועזבו את 1 1 1 1 /1 1 1 1
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 21 | קו״ן הטלביזיה כאשר ואה זאת ות נשורות בעת נתינת הדם. משמאל, בעלת־גלריה ענוליח ארבל, מימין לולה, תיירת מאוסטרליה, שעמדה אך נשארה בגלל המצב החמור שנוצר במדינה ואף
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 22 | ק1לנ1ע רה את שם ישראל גם בארצות הרחוקות, שמעבר לים- י שראל ארץ העירום יומן ה חד שו ת ^ אם יש דבר שלא זקוקים לו בנגב הרי זה פר הרבעה. לכן אפשר להבין שסרטו
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 23 | במדינה פ שעי ם הצינורות הלא־ מ קו ב לי ם היות ולמנחם אבו 32 יש חנות ל־ן זרברבות, בבת־ים, הוא החליט לנצל זאת כדי להרחיב את עסקיו. מדי ערב, היה נוטע בטנדר שלו
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 24 | בשלם התג קתג לפילגש זכויו ת כבסי אותם בקצף היד והעשיר של ״טקסטיל שמפו״ רק כביסה יסודית מגינה על בגדי הצמר מפני העש ורק טקסטיל שמפו מנקה את דברי הצמר באופןיסודי
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 25 | הנכד של הסבא עין רעה באמת כאשר נותנים למישהו את העין הרעה לא עוזר כבר שום דבר. הנה יוסף קנדי. הוא מולטימיליונר (כמה מאות מיליונים של דולארים) אבל הוא משותק זה
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 26 | ספרים תר מ ם ב לי סטר או ת בהר־ ה בי ת ארטפגוס חוזר הכיתה (מאת מ. צאנין; הוצאת מנורה; 248 עם׳) זאת היא עלילה מצויינת לסרט רחב־מסך המתארע לפני אלפיים וכמה שנים.
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 27 | אנשים הלחי שה הרו ע מת כשראש־הממשלה, לוי אשכול, התקשר. ביום הראשון השבוע, בביטוי המשפט ״הסגת הצבאות מן הגבול״ ,בעת שידור החלטות הממשלה( .ראה מחול השדים) ,שמעו
העולם הזה - גליון 1552 - 31 במאי 1967 - עמוד 28 | מספר 1552 שנה 30 פ״א אייר תשכ״ז31.5.1967 , הסחיר 1 20 אג׳ 1:11, ושוב תותח מוד ה
חזרה לתחילת העמוד